Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Joonised 2018

7 903 vues

Publié le

Kohalike omavalitsustele antud tasandus- ja toetusfond ning investeeringutoetused 2003-2018

 • Soyez le premier à commenter

Joonised 2018

 1. 1. Kohalikele omavalitsustele antud tasandus- ja toetusfond ning investeeringutoetused 2003─2018 Kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakond Mari Kalma
 2. 2. KOHALIKELE OMAVALITSUSTELE 2003─2018 ANTUD TASANDUS- JA TOETUSFONDIST NING INVESTEERINGUTOETUSTEST* ON PEAAEGU POOLE MOODUSTANUD HARIDUSKULUDE TOETUS *INVESTEERINGUTOETUSTE ÜLEVAATES SISALDUVAD EL 2007-2013 ja EL 2014-2020 PERIOODIL RAHASTATAVATEST PROJEKTIDES AINULT 06.07.2018 SEISUGA LÕPETATUD PROJEKTID TASANDUSFOND 18% TOETUSFONDI HARIDUSKULUD 47% TOETUSFOND (v.a hariduskulud) 10% INVESTEERINGUTOETUS 25%
 3. 3. INVESTEERINGUTOETUSTEST* SUURIM OSA ON LÄINUD LÕUNA- EESTILE *INVESTEERINGUTOETUSTE ÜLEVAATES SISALDUVAD EL 2007-2013 ja EL 2014-2020 PERIOODIL RAHASTATAVATEST PROJEKTIDES AINULT 06.07.201 SEISUGA LÕPETATUD PROJEKTID KESK-EESTI 15% LÄÄNE-EESTI 16% LÕUNA-EESTI 31% KIRDE-EESTI 12% PÕHJA-EESTI 26%
 4. 4. INVESTEERINGUTOETUSTEST* ON 902 MILJONIT EUROT SUUNATUD MAJANDUS- NING ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS PROJEKTIDESSE *INVESTEERINGUTOETUSTE ÜLEVAATES SISALDUVAD EL 2007-2013 ja EL 2014-2020 PERIOODIL RAHASTATAVATEST PROJEKTIDES AINULT 06.07.2018 SEISUGA LÕPETATUD PROJEKTID HARIDUS 18% VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 14% ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 28% KESKKONNAKAITSE 9% MAJANDUS 27% MUU 4%
 5. 5. INVESTEERINGUTOETUST* ON VÄLJASPOOL PÕHJA-EESTIT ANTUD ELANIKU KOHTA ROHKEM *INVESTEERINGUTOETUSTE ÜLEVAATES SISALDUVAD EL 2007-2013 ja EL 2014-2020 PERIOODIL RAHASTATAVATEST PROJEKTIDES AINULT 06.07.2018 SEISUGA LÕPETATUD PROJEKTID 2,014 € 1,685 € 1,510 € 1,192 € 683 € 0 EUR 500 EUR 1 000 EUR 1 500 EUR 2 000 EUR 2 500 EUR Kesk-Eesti Lääne-Eesti Lõuna-Eesti Kirde-Eesti Põhja-Eesti
 6. 6. EL 2004─2006 TOP 10 OBJEKTI KOKKU RENOVEERITI LIGI 300 OMAVALITSUSTE OBJEKTI 45,640,750 € 22,055,200 € 17,200,947 € 13,521,786 € 9,570,000 € 8,868,840 € 7,124,413 € 5,310,000 € 5,250,000 € 5,152,127 € 0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 Emajõe ja Võhandu valgala veeprojekt Matsalu valgala piirkonna veeprojekt Läänesaarte alamvesikonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Tartu vee- ja kanalisatsioonivõrgustik Pärnu jõe vesikonna Pärnu ja Paide veeprojekt Viimsi veekorraldus Pääsküla prügila sulgemine Pärnu jõe vesikonna Pärnu ja Paide veeprojekt Valga vee- ja kanalisatsioonivõrk Narva linna vee- ja reoveetorustik
 7. 7. EL 2007─2013 TOP10 OBJEKTI* KÕIGE ENAM ON OMAVALITSUSED TOETUST SAANUD VEEMAJANDUSE INFRASTRUKTUURI NING KOHALIKE AVALIKE TEENUSTE ARENDAMISE MEETMETEST *INVESTEERINGUTOETUSTE ÜLEVAATES SISALDUVAD EL 2007-2013 PERIOODIL RAHASTATAVATEST PROJEKTIDES AINULT 27.03.2017 SEISUGA LÕPETATUD PROJEKTID 64,168,919 € 35,056,234 € 29,355,528 € 24,578,460 € 10,838,751 € 8,036,763 € 7,331,604 € 7,010,122 € 6,739,507 € 6,258,345 € 0 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 Ülemiste liiklussõlm Harku veemajandusprojekt Narva veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid Trammiliini nr 4 taristu Viimsi veekorralduse IV etapp Tõrva linna veemajandusprojekt Aardlapalu prügila sulgemine Narva-Jõesuu linna reoveekogumisala veemajandusprojekt Türi linna ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise ja laiendamise projekt Kehra reovee kogumisala veevarustus ja kanalisatsioonisüsteemid
 8. 8. EL 2014─2020 TOP10 OBJEKTI* KÕIGE ENAM ON OMAVALITSUSED TOETUST SAANUD EFEKTIIVSE SOOJUSENERGIA TOOTMISE JA ÜLEKANDE NING KAITSEALUSTE LIIKIDE JA ELUPAIKADE SÄILITAMISE JA TAASTAMISE MEETMETEST *INVESTEERINGUTOETUSTE ÜLEVAATES SISALDUVAD EL 2014-2020 PERIOODIL RAHASTATAVATEST PROJEKTIDES AINULT 27.03.2017 SEISUGA LÕPETATUD PROJEKTID 2,963,293 € 2,851,709 € 2,788,909 € 2,125,000 € 1,570,067 € 1,103,943 € 1,045,071 € 933,859 € 821,925 € 804,333 € 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 Tartu Pepleri tn lasteaia rajamine Pärnu Vanalinna Põhikooli rekonstrueerimine Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lääne-Tallinna Keskhaigla Mustamäe polikliiniku asemele L. Koidula 23 hoone rekonstrueerimine lasteaiaks Uus-Pärtle lasteaia ehitus Kergliiklustee raudtee tammil lõigus Ehitajate tee - Stroomi rand Mõisavahe kergliiklustee Tallinna linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustiku arendamine Maardu linna territooriumil.1. osa. Väike-Posti tn lasteaia rajamine Tallinna linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustiku arendamine Viimsi valla territooriumil
 9. 9. CO2 MEETMEST ON TOETATUD AVALIKE HOONETE ENERGIASÄÄSTLIKUMAKS MUUTMIST, ELEKTRIAUTO TAVALAADIJATE SOETAMIST, KÜTTESÜSTEEMIDE RENOVEERIMIST NING UUE TÄNAVAVALGUSTUSE RAJAMIST 3,195,582 € 2,962,508 € 2,732,828 € 2,538,383 € 2,092,073 € 1,764,518 € 1,738,418 € 1,157,693 € 897,733 € 879,184 € 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 Kuressaare koostootmisjaam Kuressaare linna tänavavalgustus Haapsalu linna tänavavalgustus Valga linna tänavavalgustus Võru linna tänavavalgustus Paide linna tänavavalgustus Jõhvi valla tänavavalgustus Keila linna tänavavalgustus Mart Reiniku Gümnaasium Pärnu Haigla
 10. 10. Aitäh! mari.kalma@fin.ee

×