Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Maksutulu 2017. aastal

167 vues

Publié le

2017. aastal tasuti riigieelarve tuluna 6,72 miljardit eurot makse, mida oli 100,2% eelarves oodatust ja 6,4% rohkem kui aasta varem.

Publié dans : Économie & finance
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Maksutulu 2017. aastal

 1. 1. 2017. aastal tasuti riigieelarve tuluna 6,72 miljardit eurot makse, mida oli 100,2% eelarves oodatust ja 6,4% rohkem kui aasta varem 8.2.2018
 2. 2. • Tööjõumaksude laekumist toetas nii hõive kui palgakasv. Viimane ulatus 2017. aasta 12 kuuga 6,8%ni ja ületas suveprognoosis oodatud taset 0,4 protsendipunkti võrra. Töötajate arvu kasv ulatus 1,6%ni ehk oli oodatust 0,8 protsendipunkti võrra kiirem. • 2017. aastal kasvasid käibemaksutulud võrreldes 2016. aastaga 8,8%, mis on suveprognoosis oodatud tasemest 0,2 protsendipunkti võrra enam. • 2016. aasta varusid arvestades on tasutud 2017. aastal tubakaaktsiisi 8,4%, kütuseaktsiisi 4,5% ning alkoholiaktsiisi 2,5% rohkem võrreldes 2016. aasta sama perioodiga. • Detsembris tasuti riigieelarve tuluna 698,4 mln eurot makse, mida oli 11,6% rohkem kui 2016. aastal
 3. 3. Eelarve täitmine ja 2017. aasta detsembri tulud 3 Tasumised EELARVE 2017 (tuh EUR) detsember 2017 (tuh EUR) 12 kuud 2017 (tuh EUR) detsember v.e.a 12 kuud v.e.a EELARVE 2017 täitmine Keskvalitsuse maksud 6 712 499 698 422 6 724 121 11,6% 6,4% 100,2% Tulumaks 741 404 83 649 726 474 50,2% 1,0% 98,0% Füüsilise isiku tulumaks 340 700 42 496 360 925 13,6% 3,0% 105,9% Juriidilise isiku tulumaks 400 704 41 153 365 549 124,8% -1,0% 91,2% Sotsiaalmaks 2 726 946 270 285 2 789 109 12,1% 8,8% 102,3% Raskeveokimaks 5 300 12 5 371 25,3% 4,0% 101,3% Käibemaks 2 098 567 214 486 2 148 303 6,8% 8,8% 102,4% Aktsiisid kokku 1 078 183 124 684 989 859 1,2% -0,7% 91,8% Alkoholiaktsiis 276 417 25 048 221 656 -22,7% -12,8% 80,2% Tubakaaktsiis 210 000 23 565 197 073 -16,2% -2,2% 93,8% Kütuseaktsiis 556 417 72 558 534 685 22,6% 5,7% 96,1% Pakendiaktsiis 250 14 8 284,4% -93,2% 3,2% Elektriaktsiis 35 100 3 500 36 437 1,6% 2,9% 103,8% Hasartmängumaks 27 100 2 272 26 855 1,9% 2,4% 99,1% Tollimaks 35 000 3 032 38 149 3,8% 11,9% 109,0% KOV FITM 952 000 84 214 983 496 9,3% 8,3% 103,3%
 4. 4. Sotsiaalmaksu tasumised ületasid ootust, aasta kasv oli 8,8%, eelarve täitus 102,3-protsendiliselt 4 10,5% 6,7% 7.0% 6.6% 8,0% 7.7% 7.4% 9.2% 9.3% 9.7% 10.4% 12.1% 0 50 100 150 200 250 300 Jaan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets Mln € Muu 2017 Erijuhud (SMS §6) 2017 Tööandja sm 2017 Laekumine 2016
 5. 5. Keskmise töötasu kasv kiirenes 8,1 protsendile 1,8% 8,1% 58,2% 45 50 55 60 0 5 10 15 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Keskmine töötasu Töötajate arv Deklareeritud töötajate osakaal tööealisest rahvastikust (parem sk) % v.e.a, 3kk Osakaal %, 3kk 5
 6. 6. Palgafondi kasv viimases kvartalis kiirenes 10,1 protsendile 14,2% 5,0% 10,1% 0 5 10 15 20 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % v.e.a, 3 kk Ehitus Veondus ja laondus Keskmine 6
 7. 7. Palgafondi kasv kiirenes detsembris 11,5 protsendile 7 TEGEVUSALA KESKMINE TÖÖTASU TÖÖKOHTADE ARV PALGAFOND okt nov dets okt nov dets okt nov dets Töötlev tööstus 5,9% 8,3% 8,8% 1,3% 1,0% 1,2% 7,3% 9,4% 10,1% Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 5,1% 8,6% 18,4% 7,8% 0,4% -0,6% 13,2% 9,1% 17,7% Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad 6,5% 7,6% 7,3% -1,8% -2,2% -1,8% 4,6% 5,2% 5,4% Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 6,7% 9,2% 8,9% 2,2% 2,6% 2,3% 9,1% 12,0% 11,5% Veondus ja laondus 5,5% 5,2% 5,1% -0,6% -0,2% -0,1% 4,9% 5,0% 5,0% Ehitus 7,7% 8,2% 8,6% 5,5% 5,9% 5,4% 13,6% 14,6% 14,4% Haridus 8,2% 7,7% 10,7% 2,0% 1,9% 1,4% 10,4% 9,7% 12,2% Haldus- ja abitegevused 6,4% 6,7% 8,4% 7,3% 6,3% 5,2% 14,2% 13,4% 14,0% Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad 6,2% 6,7% 9,0% 1,9% 2,9% 2,9% 8,2% 9,8% 12,1% Majutus ja toitlustus 6,3% 7,5% 6,8% 7,0% 5,4% 5,6% 13,7% 13,4% 12,7% Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 4,2% 3,7% 8,5% -2,7% -2,9% -2,8% 1,4% 0,6% 5,4% Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 5,3% 6,8% 9,6% 1,2% -0,4% -1,3% 6,6% 6,3% 8,2% Info ja side 11,9% 12,2% 14,4% 2,2% 1,7% 1,1% 14,3% 14,1% 15,7% Kinnisvaraalane tegevus 5,0% 9,3% 11,3% 1,0% 1,1% 0,7% 6,0% 10,4% 12,0% Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 8,8% 7,7% 12,5% 0,2% -0,2% -0,1% 9,0% 7,5% 12,4% Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont 4,8% 7,1% 6,5% 3,0% 3,1% 3,2% 7,9% 10,4% 9,9% Finants- ja kindlustustegevus 5,5% 6,6% 8,1% 7,3% 8,0% 7,0% 13,2% 15,1% 15,6% Mäetööstus 6,8% 9,9% 10,5% 2,7% 2,1% 0,9% 9,6% 12,2% 11,5% Energeetika 7,7% 11,0% 7,3% 3,5% 4,1% 3,6% 11,5% 15,6% 11,1% Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 4,5% 5,8% 1,0% 1,8% 2,5% 3,9% 6,3% 8,4% 4,9% KOKKU kasv v.e.a 6,4% 7,9% 10,0% 2,7% 1,6% 1,4% 9,2% 9,6% 11,5%
 8. 8. Füüsilise isiku tulumaksu laekumist toetas sarnaselt sotsiaalmaksule palgafondi kasv, eelarve täitus 105,9% -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 Jaan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets Mln € REsse tagastuseta Tagastus Juurdemakse Laekumine 2016 Laekumine 2017 8
 9. 9. Juriidilise isiku tulumaksu eelarve täitus 91,2-protsendiliselt, üks alalaekumise põhjuseid oli riigiettevõtete dividendide tulumaksu osaline nihutamine 2018. aastasse 0 10 20 30 40 50 60 70 Jaan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets Mln € Muu Riigi div tm Erasektori div tm Laekumine 2016 9
 10. 10. Käibemaksutulud on aastaga kasvanud 8,8% 10 -1,1% 24,3% 9,6% 5,6% 9,7 % 13,5% 7,1% 7,7 % 7,0 % 8,3 % 11,6 % 6,8 % -200 -100 0 100 200 300 400 Jaan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets Mln € EA ootus 2017 Tagastused Impordilt Ühendusesiseselt 2017 2016
 11. 11. Käibemaksu tasumised on kasvanud enim ehituses ja langenud joogitootmises (% v.e.a 3kk) -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2015 3 5 7 9 11 2016 3 5 7 9 11 2017 3 5 7 9 11 % v.e.a Joogitootmine Ehitus Jaemüük Joogitootmine 3kk Ehitus 3kk Jaemüük 3kk Tasumised kokku 3kk 11
 12. 12. Kütuseaktsiisi tasutud sel aastal 5,7% rohkem v.e.a 12 14,2% 26,0% 9,0% -20,4% -22,6% -16,5% 23,9% 21,0% 6,7% 2,7% -1,2% 2,2% 5,4% 22,6% 0 20 40 60 80 100 Nov n-1 Dets n-1 Jaan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets Mln € Muu Maagaas Bensiin Diislikütus 2016
 13. 13. Diislikütust on deklareeritud 8,4% vähem v.e.a -4,8% 14,8% -2,0% -39,2% -41,4% -40,7% 17,4% 16,4% -14,4% -2,7% -14,1% -2,9% -3,6% -20,9% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Nov n-1 Dets n-1 Jaan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets Mln l 2017 2016 13
 14. 14. Bensiini on deklareeritud 14,4% rohkem v.e.a 5,9% -1,8% 17,4% -31,4% -23,6% -3,8% -0,3% 3,7% -1,1% 0,7% -9,4% 1,8% -4,8% 209,5% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Nov n-1 Dets n-1 Jaan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets Mln l 2017 2016 14
 15. 15. Alkoholiaktsiisi on tasutud varudega korrigeerides 2,5% rohkem kui eelmisel aastal 50,2% 10,9% -20,8% 4,8% -11,4% 5,7% 35,4% 20,2% -26,4%-22,1% -14,7% -7,8% -39,8% -21,4% 0 10 20 30 40 50 60 Nov n-1 Dets n-1 Jaan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets Mln € Kääritatud jook Kääritamata jook kuni 22% Vein Õlu Kange alkohol 2016 15
 16. 16. Kange alkoholi varudega korrigeeritud kogused on vähenenud 12 kuuga 10,8% v.e.a 16 50,2% -2,2% -35,4% -21,3% -33,0% -15,2% -21,7% -20,4% -17,8% -29,2%-14,8% -22,4% -56,1% -38,2% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 Nov n-1Dets n-1 Jaan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets HL % 2017 2016
 17. 17. Õlut on deklareeritud 12 kuuga 12,3% vähem v.e.a. 17 15,1% -12,5% -9,4% 17,3% 30,2% 99,9% -80,4% -73,4% -61,5% -47,8% -44,2% -46,1% 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 Jaan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets HL % 2017 2016
 18. 18. Veini deklareeritud 12 kuuga 8,2% vähem v.e.a 2,4% -17,0% -13,1% -15,3% -17,8% -6,2% -20,2% -11,3% 6,7% 6,3% -1,1% -6,1% 0 5 10 15 20 25 30 Jaan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets HL % 2017 2016 18
 19. 19. Tubakaaktsiisi tasutud varudega korrigeerides 8,4% rohkem v.e.a 17,7% 82,3% -36,0% -18,4% 7,3% 18,0% -29,4% 92,5% 1,7% 2,5% -12,9% 8,5% 9,1% -16,2% 0 10 20 30 40 Jaan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets Mln € 2017 2016 19
 20. 20. Sigarettide kogused vähenenud novembrist detsembrini -5,9% v.e.a 0,6% 52,1% -44,4% -30,7% -3,6% 0,3% -40,8% 85,1% -4,1% -5,9% -12,3% 0,2% -2,8% -22,9% 0 2 4 6 8 10 12 14 Nov n-1 Dets n-1 Jaan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets Mln pakki 2017 2016 2015 20
 21. 21. Valitsussektori nominaalne eelarvepositsioon: 2017. aasta esialgne puudujääk oli 0,32% SKPst (73 mln €) -1.00% -0.75% -0.50% -0.25% 0.00% 0.25% 0.50% 0.75% -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 Jaan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets Prognoos % SKPstMln € Sotsiaalkindlustusfondid KOV Keskvalitsus VS eelarvepositsioon 2017 29
 22. 22. Aitäh! Fiskaalpoliitika osakond 22

×