Contenu connexe

TEKNIK MJWB SLN STAT-CHECKLIST.pptx

 1. TEKNIK MENJAWAB SOALAN STATISTIK MENGENAL PASTI KATA KUNCI SOALAN MENGENAL PASTI BENTUK GRAFIK/CARTA, KOMPAUN/KOMPONEN TEMPAT, ISU, FOKUS, TEMPOH MASA (TIFT) MELABEL TAJUK JADUAL/GRAFIK MELABEL PEMBOLEH UBAH JADUAL MEMINDAHKAN DATA DRP RENCANA KE DLM JADUAL MEMBINA JADUAL MEMINDAHKAN DATA DRP JADUAL KE DLM BENTUK GRAFIK MEMBINA GRAFIK/CARTA
 2. JENIS-JENIS GRAFIK/MEDIA GRAF BERPAKSI CARTA
 3. GRAF BERPAKSI GRAF GARIS GRAF BAR
 4. CARA MEMBEZAKAN GRAFIK (KUGAPUTHIN) GG PERKEMBANGAN PERUBAHAN PERGERAKAN ARAH/ALIRAN/ARAH ALIRAN POLA/POLA PERUBAHAN UNJURAN TREND HALA TUJU INDEKS/IMBANGAN PERDAGANGAN/IMBANGAN PEMBAYARAN NAIK TURUN
 5. TAJUK(TIFT) TEMPOH MASA FOKUS ISU (UNIT) 2020 (Jangkaan) 2021 (Jangkaan) 2022 (jangkaan) 2023 (Jangkaan)
 6. GAYA BHS STATISTIK • Meningkat sebanyak x berbanding tahun sebelum : angkubah thn sebelum + X • Sebanyak X : petik X • Merosot sebanyak Y berbanding tahun sebelumnya : angkubah thn sebelum – Y • Meningkat sebanyak10% berbanding tahun sebelum : angkubah sebelum x (110%) • Merosot sebanyak 20% berbanding tahun sebelum : angkubah sebelum x (80%) • Meningkat sebanyak x berbanding tahun selepas : angkubah thn lepas + X • Merosot sebanyak Y berbanding tahun selepas : angkubah thn lepas - Y
 7. TEKNIK MELABEL GRAFIK
 8. T I F T ISU UNIT BAHAGIAN 1 TAJUK BAHAGIAN 3 PAKSI X BAHAGIAN 4 4. SUMBER 2.BAHAGIAN 2 PAKSI Y PETUNJUK TEMPOH MASA
 9. Tempat 1 : TAJUK : salin selepas perkataan menunjukkan • T : tempat: ada dalam soalan/cari dalam petikan: Malaysia, Semenanjung Malaysia/Malaysia Barat, Sabah, Sarawak, Sabah dan Sarawak/Malaysia Timur, ASEAN, Asia • I : Isu : selepas perkataan menunjukkan • F : Fokus : Selepas perkataan mengikut/selepas isu (sekiranya tiada perkataan mengikut) • T : tempoh masa : ada lengkap dalam soalan: # hati-hati : jerat : tahun tidak lengkap dlm soalan : cari dalam petikan/jadual : Cth :tahun/bulan Jan-Julai tahun 2018/ Suku Pertama tahun 2018 *jangkaan/anggaran/unjuran/tafsiran : satu tahun/ 2 tahun/semua tahun
 10. Tempat 2 : Paksi Y • Paksi Y : Isu & fokus (unit) # isu : salin selepas perkataan menunjukkan fokus :salin selepas perkataan mengikut sehingga perkataan dan/tempoh masa * Kalau ada kata penerang : yang/dengan/bagi, salin sehingga habis sebelum tempoh masa #unit : RM, RM juta, RM/juta, RM bilion, RM trilion, orang, tan, tan metrik, meter padu sehari, permohonan (salin selepas angkubah/nilai mutlak kalau unit tidak jelas)
 11. Tempat 3 : Paksi X Tempoh masa :  tahun/ bulan Jan-Julai tahun 2018/ Suku Pertama tahun 2018 *jangkaan/anggaran/unjuran/tafsiran : satu tahun/ 2 tahun /semua tahun
 12. TEKNIK MELABEL GRAFIK 0 2 4 6 8 10 12 14 2014 2015 2016 2017 Isu (Unit) Tahun Tajuk (TIFT: Tempat, Isu, Fokus, Tempoh Masa) EKONOMI SOSIAL PENTADBIRAN AM Petunjuk Sumber : (salin dari rencana)
 13. PERBEZAAN GG DGN GB PADA THN DR THN GRAF BAR GRAF GARIS
 14. MEDIA TANPA PAKSI (CARTA PAI) CARTA PAI BANDINGAN CARTA PAI BERTINGKAT
 15. CARA MEMBEZAKAN KOMPONEN DGN KOMPAUN • Nilai • Bilangan • Kuantiti KOMPAUN • Jumlah/Amaun • Nilai ditambah/Nilai ditokok • Nilai keseluruhan/Nilai dihitungkan • Nilai diterapkan • Komposisi KOMPONEN
 16. GRAF GARIS KOMPAUN (DATA POSITIF) KOMPAUN (DATA +-) KOMPONEN
 17. TEKNIK MELABEL GRAFIK 0 1 2 3 4 5 6 2014 2015 2016 2017 Topik (Unit) Tahun Tajuk (Tempat, Topik, Fokus, Tempoh Masa) EKONOMI SOSIAL PENTADBIRAN AM Petunjuk Sumber : (salin dari rencana)
 18. GRAF BAR KOMPAUN KOMPONEN MEMESONG/ CERMIN HISTOGRAM PIRAMID KOMPAUN KOMPONEN
 19. Perbezaan Graf Bar Memesong/+- dgn GG Data : Nilai Mutlak Data : % Kadar /Peratus perubahan GB Memesong GG Memesong (Data 3th & ke atas) Graf Garis +-
 20. CONTOH KATA KUNCI GB MEMESONG • Kadar perubahan • Peratus perubahan • Perbezaan jumlah • Perbezaan bilangan Formula pengiraan : B-L x 100% L Formula pengiraan : B-L
 21. Cara membezakan GB Piramid dgn GB yg lain • 2 fokus/isu dalam soalan : mengikut/bagi ….dan …. • 3 pemboleh ubah Cth : 1. Sediakan graf utk menunjukkan ….mengikut x & y. (GB Piramid) 2. Sediakan graf utk menunjukkan … mengikut x (GB Kompaun/Komponen)
 22. GRAF GABUNGAN GRAF GABUNGAN KOMPAUN SATU GARISAN BYK GARISAN KOMPONEN SATU GARISAN BYK GARISAN
 23. PERBEZAAN GB PIRAMID DGN GRAF GABUNGAN • GB PIRAMID : UNIT WAJIB SAMA :PEMBOLEHUBAH/FOKUS BERPASANGAN • GRAF GABUNGAN : UNIT SAMA/BERLAINAN : PEMBOLEHUBAH/FOKUS BUKAN BERPASANGAN
 24. CARTA PAI CARTA PAI BANDINGAN CARTA PAI BERTINGKAT
 25. PERBEZAAN CARTA PAI BANDINGN DGN CARTA PAI BERTINGKAT • CARTA PAI BANDINGAN : -NILAI JUMLAH BESAR ADALAH BERLAINAN • CARTA PAI BERTINGKAT : -NILAI JUMLAH BESAR ADALAH SAMA