Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
SOBS - Rozliczanie szkoleń stało się łatwe!                                        ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

System obsługi szkoleń dla szkoły językowej

677 vues

Publié le

Jeżeli prowadzisz szkołę językową lub firmę szkoleniową po pewnym czasie ilość klientów przekracza możliwości organizacyjne.

Trudno jest wszystko rozliczać za pomocą arkusza kalkulacyjnego dlatego powstał SOBS. System obsługi szkoleń umożliwia prowadzenie online setek kursów dla firm i ich pracowników. Wielu lektorów w tym samym czasie może uzupełniać dane o kursach, zajęciach, wypełniać ankiety ocen słuchaczy, a firmy otrzymują rzetelne i szybkie zestawienia.

Dla Twojej szkoły językowej to szansa na kolejne kontrakty i szkolenia - możesz prowadzić ich dużo więcej, a dodatkowo ogromna oszczędność - zarządzaniem zajmuje się tylko jedna osoba przez kilka godzin dziennie.

Pobierz ofertę na dysk!

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

System obsługi szkoleń dla szkoły językowej

 1. 1. SOBS - Rozliczanie szkoleń stało się łatwe! Prowadząc szkolenia dla firm musisz panować nad rozliczaniem poszczególnych grup, lektorów oraz klientów. Szybko może okazać się, że nie możesz zdobywać kolejnychZ a le ty S O B S kontraktów szkoleniowych, bo nie jesteś w stanie ich rozliczyć bazując na przesyłanych mailem arkuszach kalkulacyjnych.N IS KIE K O SZT YJedyne koszty to opłata Dlatego powstał System OBsługi Szkoleń – w którym jedna osobainstalacyjna i niewielki abonament, może szybko i wygodnie rozliczyć szkolenia Twoich wszystkichniezależnie od ilości kursów, klientów korporacyjnych, pracę kilkuset lektorów którzy prowadzą setki grup i tysiące studentów.klientów czy lektorów. Jednaosoba może łatwo administrowaćkilkaset kursów jednocześnie. SOBS został wdrożony w ponad 20 szkołach językowych i firmach zajmujących się prowadzeniem projektów szkoleniowych (m.in. finansowanych z EFS). Aktualnie obsługuje 14 000 słuchaczy z 300 firm. Prawie 900 lektorów/trenerów prowadzi w nimS Z Y B K ID O S T Ę P O N L I N E blisko 3000 kursów – wszystko wygodnie, szybko, rzetelnie i bezpiecznie!SOBS jest aplikacją internetową, Jakie są Twoje korzyści?dzięki czemu można z niegokorzystać w każdym miejscu i wkażdej chwili. Wszystkie dane Obsłużysz więcej kursów i klientów w tym samym ILE KOSZT UJE SOBS?dostępne są natychmiast. czasie 1877 zł - Jednorazow a opłataBEZPIECZEŃSTW O instalacyjna Zmniejszysz koszty administracyjne – do obsługiDostęp do systemu chroniony jest kilkuset kursów wystarczy 1 osoba 137 zł - Abonam ent m iesięczny (ceny netto)hasłem. Dane są archiwizowaneraz na dobę w szyfrowanej kopii, a Unikasz kłopotliwego wysyłania wielu arkuszy W CENIE kalkulacyjnych mailem do wielu osóbkażda instalacja ma odrębną bazę Instalacja system udanych. To gwarancja, że Twoje Rozliczysz wszystkich lektorów i trenerów na czas Im port danychdane będą zawsze bezpieczne. Dostęp do system u Dasz każdemu klientowi dostęp do ankiet o Utrzym anie aplikacjiJAKOŚĆ postępach słuchaczy i raportów obecności W sparcie techniczneSzczegółowe rozliczenia, dostęp Codzienna archiw izacjado raportów, zestawień, ankiet, W łatwy sposób wyszukasz i przeanalizujesz dane D O D AT K O W O P Ł AT N E archiwalnedzienników, frekwencji – to Modyfikacje funkcjonalnościwszystko sprawia, że oferujesz Dodatkow e raportyswoim klientom korporacyjnymjeszcze wyższą jakość! Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń: +48 608 37 38 39 l u b n a p i s z : r a f a l . m r o z @ W y k o r z y s t a j To . p l Producent: Fabryka Rozw oju Barbara Mróz Naw ojow a 819 33-335 Naw ojow a, , http://www.fabrykarozwoju.info, http://W ykorzystajTo.pl

×