Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Randstad Workmonitor #2

1 230 vues

Publié le

En kvartalsvis utkommande e-skrift baserad på Randstads globala undersökning av arbetsmarknaden.
Randstad Workmonitor är en kvantitativ studie som lanserades i Holland 2003. Undersökningen som omfattar 23 länder publiceras fyra gånger per år och mäter lokala och globala trender på arbetsmarknaden. Underlaget till rapporten tas fram via ett intervjuformulär online och inkluderar personer i åldrarna 18-65 år som arbetar minst 24 timmar per vecka.

Publié dans : Recrutement & RH
  • Soyez le premier à commenter

Randstad Workmonitor #2

  1. 1. Randstad WORK MONITOR #2 EN KVARTALSVIS UTKOMMANDE E-SKRIFT BASERAD PÅ RANDSTADS GLOBALA UNDERSÖKNING AV ARBETSMARKNADEN: RANDSTAD WORKMONITOR SVERIGE JANUARI 2015 PRIS: 0:- i detta nummer: “generation Z” generation Z och flexibla arbetsvillkor behöver framtidens företag generation Z för att vara verkligt innovativa? är företagen redo att ta emot generation Z? balans mellan arbete och fritid kan vi lära oss teknik av generation Z? mentorskapsprogram mellan äldre och yngre University Life 13 by Francisco Osorio under http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ https://flic.kr/p/dQrhXV
  2. 2. ledare 2020 kommer generation Z att utgöra 20 % av av den totala arbetskraften. Generation X (1966-1976) känner vi väl till. Generation Y (1977-1993) har vi sakta men säkert lärt känna. Generation Z (1994-2010) är däremot inte lika välbekant, men 2020 kommer de att utgöra 20 % av den totala arbetsmarknaden. Hur förberedda är företagen för att ta emot generation Z? Hur mycket har vi att lära av den kommande generationen? På följande sidor ser vi vad människor i vår omvärld har för bild av generation Z. Randstad Workmonitor #2 2015 generation Z FREDRIK LANGE Commercial Director, Randstad AB fredrik.lange@randstad.se Randstad Workmonitor är en omfattande undersökning, en slags pulsmätare, som genomförs varje kvartal i 34 länder. Här kokar vi ned denna undersökning till ett greppbart e-magasin och fokuserar informationen till de nordiska länderna. Hela rapporten finns att beställa via länken på sista sidan.
  3. 3. generation Z och flexibla arbetsvillkor generation z – kommer de att ställa krav på flexibla arbetsvillkor i högre utsträckning än tidigare generationer? Globalt tror 70 % att detta påstående är sant. I Sverige anser 71 % av tillfrågade att det stämmer, I Norge ligger siffran på 66 % och i Danmark 65 %. University Life 78 by Francisco Osorio under http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ https://flic.kr/p/dQx7p5 Randstad Workmonitor #2 2015 70 % Uppfattning om generation Zs krav på flexibla arbetsvillkor. 66 % 65 % 71 %
  4. 4. redo att ta emot generation Z Generation Z kommer att utgöra hela 10 % av arbets- marknaden 2020. Är företagen redo att ta emot dem? Globalt tror 48 % att bolagen kommer att vara väl förberedda på att ta emot generation Z. I Norge tror 53 % att så är fallet. I Sverige däremot är vi mer tveksamma och endast 39 % svarar att de tror att företagen är förberedda. I Danmark är siffran ännu mer pessimistisk och landar på 37 %. Randstad Workmonitor #2 2015 Bolag redo att ta emot generation Z 37 % 48 % 53 % 39 % University Life 32by Francisco Osorio under http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ https://flic.kr/p/dQwVNA
  5. 5. behöver framtidens företag generation Z för att vara verkligt innovativa? Här skiljer sig svaren markant. Randstad Workmonitor #2 2015 Globalt anser 65 % att så är fallet - generation Z kommer att vara viktiga för innovation. Norrmännen är ännu mer positiva på 68 %. I Danmark tror dock bara varannan, 51 % att företagen kommer att behöva generation Z för att utvecklas. I Sverige är siffran ännu lägre och endast 49 % håller med om påståendet. Endast två länder* har lägre förtroende för generation Zs innovationsförmåga. *Beställ hela rapporten på sista sidan för att ta del av övriga länders information. Behöver framtidens företag generation Z för att vara verkligt innovativa? 49 % 51 % 65 % 68 % Digital Youth Summit Peshawar by Digital Youth Summit 2014 - Day 1 (108) under http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ https://flic.kr/p/qigyLd
  6. 6. balans mellan arbete och fritid Tror allmänheten att vi kan lära av generation Z när det gäller balansen mellan arbete och privatliv? Här svänger siffrorna ordent- ligt. Ur ett globalt perspektiv svarar 39 % av de tillfrågade ja på påståendet. Norrmännen har lägre förtroende och här svarar 30 % att de håller med om påståendet. I Sverige ligger vi ännu lägre på 28 %. Lägst i norden ligger Danmark på 23 %. Kan vi lära av generation Z om balansen mellan arbete och fritid? Randstad Workmonitor #2 2015 39 % 30 % 28 % 23 % Auburn Alumni Association by Auburn University students at ASAO conference under http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ https://flic.kr/p/bmX3TN
  7. 7. kan vi lära oss teknik av generation Z? Framtidens arbetskraft är född med tekniken, de är så kallade digital natives. I vilken utsträckning kommer vi att kunna lära av generation Z, när det kommer till teknik? Globalt svarar 62 % att de har mycket att lära av genera- tion Z inom teknikområdet. I Norge ligger man strax under på 61 %. 59 % av svenskarna anser detsamma och i Danmark svarar 57 % att generation Z kommer att spela en viktig roll när det gäller att bana väg för framtidens tekniska kunnande. Randstad Workmonitor #2 2015 Lära oss teknik av generation Z? 62 % 61 % 59 % 57 % MakerSaturday @ Orlando Science Center - Raspberry Pi Classes by Michael King under http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ https://flic.kr/p/mayEDu
  8. 8. mentorskapsprogram mellan äldre och yngre Globalt bedriver 59 % av arbetsgivarna ett aktivt mentorskap där äldre kollegor vägleder de yngre. I Norden ligger vi under det globala snittet och i Sverige svarar 52 % att deras arbetsgivare har sådana mentorskapsprogram. I Norge är siffran densamma, 52 %. Danskarna ligger betydligt lägre där endast 43 % av arbetsgivarna har ett uttalat arbete för att förmedla kunskap mellan äldre och yngre. Randstad Workmonitor #2 2015 Procent av arbetsgivare som har mentorskapsprogram 59 % 52 % 52 % 43 % Executive Coaching, Mentoring Program recognition by U.S. Army RDECOM under http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ https://flic.kr/p/875X9y
  9. 9. Randstad Workmonitor är en kvantitativ studie som lanserades i Holland 2003. Undersökningen som omfattar 34 länder publiceras fyra gånger per år och mäter lokala och globala trender på arbetsmarknaden. Underlaget till rapporten tas fram via ett intervjuformulär online och inkluderar personer i åldrarna 18-65 år som arbetar minst 24 timmar per vecka. nyfiken på hela rapporten? klicka nedan Author: Ola Eriksson, Goldbrand Communication, www.goldbrand.se University Life 70 by Francisco Osorio under http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ https://flic.kr/p/dQx5qh

×