Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 85 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Similaire à Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig (20)

Plus par Ray Jason Bornasal (20)

Publicité

Plus récents (20)

Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig

 1. 1. Karagdagang Balita CGMA, pansamantalang nakalaya sa kanyang Hospital Arrest sa VMMC matapos magpyansa ng P1 milyon.
 2. 2. Karagdagang Balita Bagyong “Gener” patuloy na namiminsala sa bansa.
 3. 3. Karagdagang Balita Anti-Hazing Law, pina-iigting ng pamahalaan
 4. 4. Drill 1. “Playboy Emperor ng Vietnam” 2. “Ama ng Komunismo ng Vietnam” 3. Pag-uwi sa Palestine ng mga Jew sa mithiin na bumalik sa kanilang naiwang lupain
 5. 5. Drill 4. Samahan ng mga Illustrado na naghahangad ng mga reporma para sa bansang Pilipinas 5. Tagapagtatag ng kilusang Katipunan 6. Pamahalaan sa Pilipinas na nagsisilbing paghahanda para sa pagsasarili ng mga Pilipino
 6. 6. Drill 7. Unang Pangulo ng bansang Indonesia 8. Naghihiwalay sa Hilaga at Timog Vietnam 9. Kabisera ng Timog Vietnam 10. Humalili sa “Playboy Emperor”
 7. 7. Drill 1-8. Ibigay ang dalawang samahan ng mga bansa na nanguna sa naganap na Unang Digmaang Pandaigdig, gayundin ang mga bansang bumubuo sa mga ito. 9. Pinuno ng Austria na pinatay at nagpasimula ng digmaang ito. 10. Pumatay sa pinuno ng Austria.
 8. 8. Drill 11. Petsa ng pagsisimula ng Unang Digmaang Pandaigdig. 12-15. Apat na pangunahing sanhi ng pagsisimula ng Unang Digmaang Pandaigdig.
 9. 9. Drill 1. Samahan ng mga bansa na naitatag matapos ang Unang Digmaang Pandaigdig 2. Unang batas pangkalayaang ipinagkaloob sa Pilipinas 3. Kasunduan sa pagsang-ayon ng mga Europeo na maging isang ganap na bansa na ang Israel
 10. 10. Drill 4. Pamahalaan sa Pilipinas na nagsisilbing paghahanda para sa pagsasarili ng mga Pilipino 5. Pinuno ng Germany sa naganap na Ikalawang Digmaang Pandaigdig 6. Pinuno ng USAFFE sa Pilipinas
 11. 11. Drill 7. Sikretong Pulis ng bansang Japan sa mga bansang kanilang sinakop 8. Pinuno ng Puppet Government ng Japan sa Pilipinas 9. Base-militar ng US sa Hawaii 10. Unang lungsod sa Japan na binomba ng bombang Atomika ng Estados Unidos
 12. 12. Drill 11. Petsa ng pagsisimula ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig 12. “Lightning War” 13. Barko ng Estados Unidos kung saan naganap ang paglagda ng Japan ng kanilang Pagsuko sa labanan
 13. 13. Drill 14. Ngalan ng bombang Atomika na ibinagsak sa ikalawang lungsod sa Japan 15. Bansa sa Europa na inatake ng Germany at naging simula ng pagsiklab ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig.
 14. 14. Drill A. Paglagda sa Kasunduang Versailles B. Pagkakatatag ng League of Nations C. Pagsuko ng Japan sa digmaan sa Estados Unidos na naganap sa USS Missouri D. Pagpatay kay Archduke Francis Ferdinand ng Austria E. Pananakop ng Germany sa Poland
 15. 15. Drill 6. Nagplano sa pag-atake sa Pearl Harbor 7. Kasumpa-sumpang paglalakad ng mga sundalong Pilipino at Amerikano mula Bataan hanggang Pampanga 8. Petsa ng pagsuko ng Hapon sa Amerika
 16. 16. Drill 9. Pagbibigay Estados Unidos ng Ultimatum ng pagsuko sa Japan 10. Huling base militar ng Amerika sa Pilipinas na isinuko ni Gen. Edward P. King
 17. 17. Gawain # 1 Video Presentation
 18. 18. Ang Asya at ang Dalawang Digmaang Pandaigdig
 19. 19. Ang Unang Digmaang Pandaigdig (1914-1918) Pagsisimula, Kaganapan at Resulta
 20. 20. Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig • Nasyonalismo • Imperyalismo • Militarismo • Pag-aalyansa ng mga bansa
 21. 21. Dalawang Samahan ng mga Bansa
 22. 22. Video Presentation Pagsisimula ng Unang Digmaang Pandaigdig
 23. 23. Pagsisimula ng Unang Digmaang Pandaigdig • June 28, 1914 • Archduke Francis Ferdinand • Sarajevo, Bosnia • Gavrilo Princip • “Black Hand”
 24. 24. Si Archduke Francis Ferdinand kasama ang kanyang asawa ilang minuto bago ang asasinasyon
 25. 25. Pagsisimula ng Digmaan • July 28, 1914 • Nagdeklara ng digmaan ang Austria laban sa Serbia • Pagtulong ng Russia sa Serbia • Pagdeklara ng Germany ng digmaan laban sa Russia • Pagtulong ng France sa Russia • Pagdeklara ng Germany ng digmaan laban sa France
 26. 26. Kaganapan sa Asya • Pagdeklara ng Japan ng digmaan laban sa Germany (Aug. 23, 1914) • Sinakop ng Japan ang Shantung, Carolina at Marianas • Pagpilit ng 21 Demands sa China
 27. 27. Kaganapan sa Asya • Pagsuporta ng India sa Allied Powers • Pagdeklara ng Thailand ng digmaan noong 1917 • Pagbuo ng Guardia Nacional ng Pilipinas sa pangunguna ni Hen. Francis Burton Harrison at Manuel Luis Molina Quezon
 28. 28. Pagwawakas ng Unang Digmaang Pandaigdig • Natalo ang mga Central Powers • Nilagdaan ang Kasunduang Versailles • Versailles, France • June 28, 1919
 29. 29. Resulta ng Unang Digmaang Pandaigdig • Great Depression • Nabuo ang mga “Superpower” na bansa • Iginawad ang China sa Japan • May Fourth Movement • New Culture Movement
 30. 30. Resulta ng Unang Digmaang Pandaigdig • Naitatag ang League of Nations • Pagbagsak ng Imperyong Ottoman • Pagpasok ng mga Europeo sa Kanlurang Asya • Pagpapatupad ng Balfour Declaration
 31. 31. Ang Asya sa Gitna ng Dalawang Digmaan (1919 - 1939)
 32. 32. Ang Asya sa Gitna ng Dalawang Digmaan • Arms Race • Pagsibol ng Partidong Nasyonalista at Komunista sa Tsina • Patuloy na pakikipaglaban ni Gandhi para sa kalayaan ng India
 33. 33. Ang Asya sa Gitna ng Dalawang Digmaan • Pagpapadala ng mga Misyong Pangkapayapaan ng Pilipinas sa Estados Unidos • Batas Tydings-Mcduffie • Batas Hare-Hawes-Cutting • Pamahalaang Commonwealth
 34. 34. Patungo sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig • 1937 – Nilusob ng Japan ang China • Rape of Nanking • 1940 – Nilagdaan ang Tripartite Pact • Axis Powers (Germany, Italy at Japan)
 35. 35. Patungo sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig • Pananakop ng Japan sa mga bansang Asyano • Greater East Asia Co-Prosperity Sphere • Ipinatupad ng America ang Product Freeze laban sa Japan • Paglalaan ng America ng Proteksyon sa Asya laban sa Japan
 36. 36. Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig (1939-1945) Pagsisimula, Kaganapan at Resulta
 37. 37. Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig • Tunggalian ng mga Ideyolohiyang Pampulitika • Agresyon ng Germany, Italy at Japan • Ambisyon nina Hitler, Mussolini at Tojo • Pagkabigo ng League of Nations
 38. 38. “The Big Three” (Sir Winston Churchill, Franklin Roosevelt at Joseph Stalin)
 39. 39. (Mula kaliwa tungo sa kanan) Benito Mussolini, Adolf Hitler at Hideki Tojo
 40. 40. Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig • Sept. 1, 1939 • Pagsalakay ng Germany sa Poland • Sept. 3, 1939 • Pagdeklara ng Britain at France ng digmaan laban sa Germany
 41. 41. Mga Makabagong Armas ng Pakikidigma
 42. 42. Machine Guns
 43. 43. Bazooka
 44. 44. Armored Tanks
 45. 45. Land Mines
 46. 46. Anti-Aircraft Guns
 47. 47. Radio-controlled Rockets
 48. 48. Dive Bombers
 49. 49. Flying Fortress
 50. 50. Atomic Bomb (“Little Boy”)
 51. 51. Bagong Pamamaraan ng Pakikidigma • Blitzkrieg • Naval Warfare • Aircraft Carriers • Submarines
 52. 52. Submarines
 53. 53. Pagsisimula ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa Asya • Dec. 7, 1941 • Pag-atake ng Japan sa Pearl Harbor ng America sa Hawaii • 2403 ang nasawi at 1178 ang sugatan • Pag-atake sa Thailand, Malaysia, Hongkong, Pilipinas at iba pang bansa
 54. 54. Ang pag-atake sa Pearl Harbor ng Japan
 55. 55. Si Commander Yamamoto Isoroku
 56. 56. Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa Asya • April 9, 1942 • Pagbagsak ng Bataan • Pagsisimula ng Death March • May 6, 1942 Pagbagsak ng Corregidor • Pagbagsak ng Timog-Silangang Asya
 57. 57. Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa Asya • Nanatiling Neutral na bansa ang Thailand • Ang Indonesia, Burma at Malaysia ay maluwag na tinggap ang Japan • Paggamit ng mga Kempeitai • Puppet Govt. sa Burma (Ba Maw) • Puppet Govt. sa Pilipinas • Jose P. Laurel
 58. 58. Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa Asya • Pagkakaroon ng mga Kilusan laban sa Hapon • USAFFE • United States Army Forces in the Far East • Hukbalahap • Pagbangon ng Estados Unidos • Pagbawi sa mga nasakop ng Japan
 59. 59. Gen. Douglas McArthur
 60. 60. Ang pagbangon muli ng bansang Estados Unidos ay nagtagumpay dahil sa pagtutulungan ng mga mamamayan nito.
 61. 61. Ang Pagtatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa Asya • Postdam Declaration • Aug. 6, 1945 • Hiroshima (Little Boy) • Aug. 9, 1945 • Nagasaki (Fat Man) • Sept. 2, 1945 (V-J Day) • USS Missouri
 62. 62. Ang lungsod ng Hiroshima matapos ang pagbomba
 63. 63. Lungsod ng Nagasaki matapos ang pagbomba
 64. 64. Ang pagsuko ng Japan sa Amerika na naganap sa USS Missouri
 65. 65. Mga Epekto ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa Asya • Maraming lungsod ang nasira • Milyong mamamayan ang nasawi • Hirap at matinding gutom • Inokupa ang Japan ng Amerika • Nabago ang pagtingin sa mga emperador ng Japan • Naging demokratiko ang Japan • 1952-lumaya dahil sa Peace Treaty
 66. 66. Mga Epekto ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa Asya • Pagkakaroon ng digmaang Sibil sa Tsina • Komunista VS Nasyonalista • 1949 – Natalo ang mga Nasyonalista • Pagtakas ni Chiang Kai Shek patungong Taiwan • Pagkakatatag ng People’s Republic of China ni Mao Zedong
 67. 67. Mga Epekto ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa Asya • Mas naging malakas ang kilusang Nasyonalismo • Nahati ang India sa dalawang grupo • Muslim at Hindu • Aug. 15, 1947 – Kalayaan • Naitatag ang Pakistan
 68. 68. Mga Epekto ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa Asya • July 4, 1946 - Ang Pilipinas ay lumaya sa Estados Unidos • Humalili si Sergio Osmeña bilang bagong pangulo ng Pilipinas • Rehabilitasyon ng bansa • 1946 – paglaya ng Burma, Vietnam, Malaysia at Indonesia
 69. 69. Pangkalahatang Epekto ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig • Pagkasawi ng halos 50 milyong katao • Command Responsibility • Pagbagsak ng Ekonomiya ng mga bansa • Pagbagsak ng estado ng Germany, Italy at Japan • Pagsilang ng East at West Germany,

×