Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Seminar 2 geurts

Seminar People-Passion-Profit

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Seminar 2 geurts

 1. 1. Ton GeurtsEen andere kijk opinnovatie enondernemerschap
 2. 2. 2Innovatienetwerk voor ondernemers 24-05-12
 3. 3. Onze aanpak MatchmakerSparringpartner Door de ondernemerSyntens geeft in contact te brengenondernemers richting en met kennisinstellingeninzicht in hun eigen en medeondernemersvernieuwing. Waar liggen kan een ondernemerde beste kansen? En zijn innovatieambitiewelke kennis is er nodig? ook echt realiseren. Met effect Nadat de innovatiedoelstellingen zijn bepaald en kennispartners zijn gevonden functioneert Syntens als trajectbewaker. Met de juiste begeleiding en coaching kan de ondernemer groeien.
 4. 4. Innovatiegroeimodel Duurzame groei Effecten Omzet Toegevoegde waarde Netto winst Export Werkgelegenheid Product & DienstConcrete Innovaties Kansen Markt & Marketing Technologie & ICT Organisatie & Proces StrategieInnovatievermogen Voorwaarden Organisatie & Processen Cultuur Financiering Vaardigheden Verkrijgen van kennis & technologie Genereren van ideeën Vermarkten van nieuwe producten Exploiteren van nieuwe producten
 5. 5. 24-05-12 Economische groei> Toegevoegde waarde > Technologie > Kennis> Medewerkers > Productiviteit > Beschikbaarheid > Arbeidstevredenheid
 6. 6. 24-05-12 Demografische ontwikkeling> Percentage productieven daalt > Geboortedaling > Toename levensverwachting> Bij gelijkblijvende bevolkingsomvang
 7. 7. 24-05-12 Groeiparadigma> Welvaart en welzijn (= TW (BNP)) op peil houden > Groei in arbeidsparticipatie > Groei in aantal buitenlandse medewerkers > Groei in toegevoegde waarde per mederwerker > Technologie > Slimmer werken > Groei in kennisintensieve export > Hoger kennisniveau
 8. 8. 8 Naar een interactieve organisatieOmgeving en Nieuwe
 9. 9. 24-05-12Het sturen van professionals
 10. 10. van naar
 11. 11. Van droom naar plan droom Resultaatgerich visie t bedrijfsplan pmcInzicht ist ervaring
 12. 12. Monitoring RGO: Analyse en Evaluatie 2008 13 Evaluatie RGO trajecten Impact> Meer aansturing op koers> Vergroting zelfwerkzaamheid of autonomie van medewerkers> Ondernemerschap> Externe focus op koers> Verhoging creativiteit, genereren nieuwe ideeën,> Meer gerichtheid op vorming allianties, stimulans tot open innovatieResultaat:> Meer omzet nieuwe producten/markten> Aanpassingen organisatiestructuur> Efficiencyverbetering> Verbetering bestaande producten

×