Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Komt verwondert u.. Kerst 2020

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Ondergang en opkomst
Ondergang en opkomst
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 47 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Komt verwondert u.. Kerst 2020 (20)

Publicité

Plus récents (20)

Komt verwondert u.. Kerst 2020

 1. 1. Komt verwondert u, een online kerstwandeling langs beelden en liederen Kerst 2020 26 december 15.00 uur
 2. 2. Hopen en uitzien naar het licht
 3. 3. Een adventskalender Geen chocolaatjes, maar 29 verhalen en bij elk verhaal een symbool in een doosje, afgeleid van de Jesse Tree die in veel Amerikaanse huishoudens wordt neergezet. In de vorm van een (stam)boom worden vanaf Adam tot en met Jezus de verhalen verteld, over God en de mensen. Alle verhalen gaan over de belofte van God dat Hij Zijn schepping niet zal verlaten en ons niet zal vergeten. Advent gaat over deze belofte. Duizenden jaren geleden zijn mensen begonnen die verhalen aan elkaar te vertellen. En in elk verhaal gaat het over gewone mensen die hun weg gaan met God. Of soms juist niet. En dan gaat het er juist over hoe God hen terug vindt of terugfluit. Jacqueline Bakker
 4. 4. Hopen en uitzien naar het licht, hopen, weten dat het kwade zwicht, hopen, Christus komt, het ware licht. Lied 465 Ad Jekel, landgoed Den Treek
 5. 5. Verwachting Dick Boersma
 6. 6. Scheurde u maar de hemel open om af te dalen! Jesaja 63:19 God redt uw ziel van nood en dood, Hij heeft u aangenomen: een vogel die ternauwernood is aan de strik ontkomen Lied 91:2a Jacqueline Bakker
 7. 7. Midden in de nacht, terwijl een diepe stilte alles omgaf, sprong uw woord van zijn troon. Lied 467b Het is nacht, donker, stil, alles omvattend stil. Er is niets te zien, Het donker geeft geen toekomst, Dan loop je van de donkere koude nacht, waar je niets verwacht, in een licht zo ongelofelijk helder en fel. Het doet pijn aan je ogen. Dit lied spreekt van kracht: ‘sprong uw woord van zijn troon.’ De kracht van vertrouwen uit de Bijbel, de belofte eens geschreven tot de geboorte van Christus, Het Licht. Jezus geeft ons kracht om door het donker van de nacht, gedragen te worden. Een kracht zo sterk als plus en min. Willy Tijssen
 8. 8. De zonne, voor wier stralen het nachtelijk duister zwicht, en die zal zegepralen, is Christus, ’t eeuwig licht! Lied 444:4 Ad Jekel, Speulderbos
 9. 9. ‘Ik ben het licht voor de wereld.’ Johannes 8:12 Er is uit 's werelds duistre wolken een groot licht stralend opgegaan Wie wonen in het diepste donker, zij zullen in het zonlicht staan. Glorie aan God, de overwinning is ongekend, de vreugde groot; de aarde jubelt – hoor ons zingen: wij delen in een rijke oogst! Lied 482:1 Nel Blokland
 10. 10. God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort. Lied 513:1 Ad Jekel, Zuiderheide
 11. 11. De engel Gabriel komt aangesneld, de vleugels sneeuw, de ogen vurig fel. Gegroet, zegt hij, Maria, meisje zo gewoon, hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria Verwonderd kijkt Maria, heft haar hoofd, en zegt: voor mij is goed wat God belooft. Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn grote naam: hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. Lied 443: 1 en 3 Jantine Trapman
 12. 12. De engelen en de herders
 13. 13. John Rutter: Jesus Child Have you heard the story that they’re telling ‘bout Bethlehem? Have you heard the story of the Jesus child? How he came from heaven and was born in a manger bed? Mary was his virgin mother, pure and mild. Sing alleluia, brothers, sing alleluia, sisters, Worship the Jesus child and praise his mother mild. ‘Glory to God on high’, the angel hosts above are singing: Listen to the story of the Jesus child. Alice Scholte, wonder van leven nu het licht schijnt
 14. 14. John Rutter: Jesus Child Have you heard the story of the poor humble shepherd men Sitting on the hillside with their flocks by night? Suddenly the angel tells them ‘Hurry to Bethlehem! Go and find the Jesus child, the world’s new light!’ Jesus child, lying at Bethlehem, Sleeping safe at Mary’s knee: Save my soul and bring me to paradise, Let me join the angels singing ‘Glory to thee’. Alice Scholte
 15. 15. De engel brengt de boodschap: Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Lied 467c Willy Tijssen
 16. 16. Ik ben een engel van de Heer, daal uit de hemel tot je neer en breng een nieuw en mooi verhaal dat ik vertel in mensentaal. Lied 469:1 Gieske Falger
 17. 17. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die koning. Baukje Trouwborst, Maria, Jozef en de engelen
 18. 18. Lied 485: ‘Zeg eens herder waar kom jij vandaan?’ Dit lied is een gesprek tussen de herder en ons. Deze herder vertelt wat hij gezien heeft en van welk wonder hij getuige was. De herder hoorde de engelen zingen in de nacht. Hij mocht de boodschap als een van de eersten horen. Vandaag mogen wij, net als de herder, horen van het wonder en Jezus aanbidden. Petra van Es
 19. 19. Zeg eens herder, wat heb jij gezien? Ik zag daar een kindje, huilend van de kou en daarbij stond Jozef, die ‘t warmen wou. Zeg eens herder, heeft het iets gevraagd? Ja, het vroeg om liefde, Schatten vraagt het geen. Laten wij nu allen gaan tot Hem alleen. Lied 485: 2 en 6 Corry Smid
 20. 20. Zeg eens herder, zag je soms nog meer? ‘k Zag toen dat Maria ‘t kind in de armen nam. Os en ezel keken, ook een heel klein lam Lied 485:4 Marlies Mast
 21. 21. Het kind in de kribbe en de wijzen
 22. 22. ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ Johannes 8:12 Gieske Falger
 23. 23. 'Er is uit 's werelds duistere wolken’ Lied 482: 1 en 3, een gezang als hervertelling van Jesaja 9:1-6. De titel 'INRI' is een curieuze benaming voor een kerstschilderij. Voor mij is de geboorte van Christus een gebeurtenis waar zowel de komst van het Licht als het (komende) lijden onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Dit contrast is ook volop aanwezig in Lied 428. Het eerste couplet gaat over 'duistere wolken' en 'wie wonen in het diepste donker’ - vertaald als donkere binnenruimte met zwarte achterwand als beeld van de 'duistere wolken’. Maar in die duisternis is ook een 'licht stralend opgegaan' en wie in het diepste donker wonen 'zullen in het zonlicht staan’. Door het raam komt zonlicht binnen, samen met de blauwe Akelei (in de kunstgeschiedenis het beeld voor de Heilige Geest). De Heilige Geest brengt ons naar het derde couplet over 'een kind is ons geboren'. Dit Kind 'zal onze koning zijn'. En dit Kind zal uiteindelijk verhoogd worden als koning der Joden, 'INRI’. Alleen is dat niet het laatste woord. Zijn opstanding is voor ons een beweging van binnen naar buiten, van onze diepste donkerte naar het eeuwig Licht. Geert Jager
 24. 24. Er is een roos ontloken uit barre wintergrond, zoals er was gesproken door der profeten mond. En Davids oud geslacht is weer opnieuw gaan bloeien in ‘t midden van de nacht. Die roos van ons verlangen, dat uitverkoren zaad, is door een maagd ontvangen uit Gods verborgen raad. Maria was bereid, toen Gabriël haar groette in ‘t midden van de tijd. Die bloem van Gods behagen heeft, naar Jesaja sprak, de winterkou verdragen als allerdorste tak. O roos als bloed zo rood, God komt zijn volk bezoeken in ‘t midden van de dood. Lied 473, Wietske Otter
 25. 25. Ik wandel in gedachten in Gods geboortehuis, gezegend zijn de nachten van kerst, hier ben ik thuis. Mijn hart vergeet de wereld van haast en regeldruk. Hier vind ik Jezus’ kribbe, geloof is mijn geluk. Geen woorden zijn te vinden dat ik begrijpen zal hoe God als hemels kindje moet slapen in een stal. U Heer, mijn levensadem, het hoogste woord van God, vindt minachting op aarde, moet slapen in een grot. Lied 480: 1 en 2 Dientje van der Ziel
 26. 26. Drie oude koningen van ver trotseerden weer en wind op zoek naar de geheimen van dit pasgeboren kind. Lied 495:3a Els Bogaard
 27. 27. ‘Ik wandel in gedachten door Gods geboortehuis’ Lied 480 Tijdens het maken van de kerstfiguren gingen mijn gedachten regelmatig terug naar toen, de tijd van ooit lang geleden, de tijd waarvan verteld wordt in het prachtige oude kerstverhaal. Wat zouden de personen/figuren die centraal staan in dit kerstverhaal hebben kunnen ervaren – beleefd – gevoeld. Ooit lang geleden. Corry Smid
 28. 28. Wijzen uit het oosten, uit zo verre land, zij zochten onze Here met offerand’. Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. Kyrieleis. Lied 476:4 Els Bogaard
 29. 29. Een kind is ons geboren
 30. 30. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Lied 467c Ieder jaar weer deze hoopvolle boodschap, we zijn nooit zonder hoop onder welke omstandigheden dan ook. Dat dit vertrouwen troost en steun mag geven tijdens moeilijke momenten. Zoals een moeder beschermend haar kind voedt. Alice Scholte
 31. 31. ln verwachting Tijden heb ik naar je uitgekeken in de wereld van mijn dromen hoe het duister zou verbleken als je onder ons zou wonen ln een stal werd je geboren ondermaats groeide je op zo ging je glans verloren maar viel je jonge wijsheid op We schaamden ons zozeer als je ons hart aansprak het zorgde voor een ommekeer die onze verwachtingen doorbrak Je Liefde bleek groter dan je macht Want je overgave had grote waarde zo gebeurde wat niemand had verwacht Je verbond de hemel met de aarde Simon de Vries
 32. 32. Als een kind tot ons gekomen, zijt Gij ons ongedacht nader, nabijer, dan wij ooit durven dromen. Liefde heet uw overmacht. Lied 501:3 Alette Brüheim
 33. 33. In dulci jubilo, onze vreugd is groot. Hartenwens geboren ligt kraaiend in het stro, staat als de zon te gloren bij moeder op haar schoot. Canta Domino, canta Domino. Lied 471:1 Loes Smit
 34. 34. Kijk naar de sterren, kijk naar de maan: Hij kent ze van verre, Hij geeft hen een baan, maar ook van jouw leven weet Hij ’t bestaan en Hij wil je geven een doel en een naam. Uit: bundel U zij de Glorie Alette Brüheim
 35. 35. Kindje van Vrede, dat op ons wacht, jij bent gekomen als dauw in de nacht, jij bent gekomen als dauw in de nacht. Lied 509:1 Gieske Falger, Madonna met kind
 36. 36. Parel van liefde, kwetsbare held, jij bent gekomen als dauw op het veld, jij bent gekomen als dauw op het veld. Vindplaats van Liefde, dauwdruppel, kind, jij laat je vinden door wie je bemint, jij laat je vinden door wie je bemint. Kindje van vrede, leer ons te zijn vindplaats van liefde in deze woestijn, vindplaats van liefde in deze woestijn. Lied 509: 2, 3 en 4 Annelieke Trouwborst
 37. 37. Al zijt gij nu nog maar een kind zo kwetsbaar, teer en klein, wij weten dat het rijk begint waarvan Gij Heer zult zijn, een rijk waarin de vrede wint van oorlog en van pijn. Lied 506: 2 Baukje Trouwborst
 38. 38. Uit het donker naar het licht
 39. 39. Al gaat de vijand in het rond, de koning van het kwaad … Lied 506:3 Baukje Trouwborst
 40. 40. … al dreigt hij met zijn grote mond dat hij U eens verslaat, straks ligt hij dodelijk gewond wanneer zijn rijk vergaat! Lied 506:3 Baukje Trouwborst
 41. 41. Drie gezichten Het onbevangen kind huilt in hulpeloze onschuld om de tirannie van de koning Bang zijn macht te verliezen misleidt hij de wijze die zijn weg blijft dromen Drie gezichten onschuld, macht en wijsheid rivalen in jou en in mij in de wereld om ons heen een eeuwenoude strijd die zich blijft herhalen Drie gezichten Ze komen tezamen de oneindige triade wordt verbonden in het hart van het wijze Konings Kind Simon de Vries
 42. 42. Veel bewogen Als leven toch niet maakbaar blijkt de onrust aan je lichaam vreet dan kan ieder mens begrijpen dat jij het even niet meer weet Als woorden niet meer kunnen zeggen wat er diep van binnen gaande is dan verstommen alle stemmen in een diepe zwarte duisternis Als je niet meer kunt geloven dat het ooit nog beter wordt dan klinkt de roep uit Bethlehem Hij heeft zijn vrede uitgestort Wie zijn wij dat Hij ons ziet kwetsbaar als een kind verstoten De Liefde zo onpeilbaar groot heeft ons in Zijn hart gesloten Simon de Vries
 43. 43. There’s a crack in everything, that’s where the light comes in. Leonard Cohen Edward van Os
 44. 44. Soms breekt uw licht in mensen door, onstuitbaar zoals een kind geboren wordt. Gedenk de mens die wordt genoemd uw kind uw koninkrijk uw licht. Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd. Gedenk ons die als hij geboren zijn eens en voorgoed, die uit zijn mond uw naam hebben gehoord die moeten leven in de schaduw van de dood die moeten leven in de schaduw van de dood. hem achterna, hem achterna, hem achterna, hem achterna. Lied 493, Wietske Otter
 45. 45. Heer, open mijn lippen. Mijn mond zal zingen van uw eer. God, kom mij te hulp. Heer, haast U mij te helpen. Uit: Dienstboek, een proeve, Schrift, Maaltijd en Gebed Alette Brüheim
 46. 46. I have a dream... Ik droom van de dag dat de Koning komt dat verlicht wordt al wat duister is de dag dat het water vuur verdraagt en ieder mens gelijkwaardig is Hij zal verstandig en eerlijk zijn Hij blijft trouw en is rechtvaardig Hij luistert goed voordat Hij oordeelt en zorgt voor wie arm en eenzaam is Hij zal ons weer in vrijheid leren dat niet rijkdom, maar liefde kostbaar is dat niet onze kleur, aard of geloof maar ons karakter bepaalt wie we zijn Dan zal respect de nieuwe norm zijn een symfonie van verbondenheid Dan zal dreiging overgaan in troost en een ieder zal Hem erkennen Simon de Vries, vrij naar Martin Luther King
 47. 47. Deze online tentoonstelling langs beelden en liederen is mogelijkheid gemaakt door de volgende kunstenaars: Jacqueline Bakker, Gerdien Bikker-Trouwborst, Nel Blokland, Els Bogaard, Dick Boersma, Alette Brüheim, Petra van Es, Gieske Falger, Geert Jager, Ad Jekel, Marlies Mast, Edward van Os, Wietske Otter, Alice Scholte, Corry Smid, Loes Smit, Jantine Trapman, Willy Tijssen, Annelieke Trouwborst, Baukje Trouwborst, Simon de Vries, Dientje van der Ziel De muziek werd deze middag verzorgd door: Pieter Boer, Rodyan van den Brink, Omid Ghasemi, Els Kuijk en Henk de Winter Camera en organisatie: Nel Blokland, Loes Smit, Alex Visser, Margriet Visser

×