Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Beräkningsvetenskap inom sjukvården möjliggjord genom artificiell intelligens, Big Data och maskininlärning

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 19 Publicité

Beräkningsvetenskap inom sjukvården möjliggjord genom artificiell intelligens, Big Data och maskininlärning

Télécharger pour lire hors ligne

Beräkningsvetenskap inom sjukvården möjliggjord genom artificiell intelligens, Big Data och maskininlärning, Mattias Paulsson, VD Experlytics AB
Kick-Off event, Connect and be READi for Health
Thursday April 24, 2014 08:00 - 14:00 (CEST)
Lund, Sweden

Beräkningsvetenskap inom sjukvården möjliggjord genom artificiell intelligens, Big Data och maskininlärning, Mattias Paulsson, VD Experlytics AB
Kick-Off event, Connect and be READi for Health
Thursday April 24, 2014 08:00 - 14:00 (CEST)
Lund, Sweden

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Beräkningsvetenskap inom sjukvården möjliggjord genom artificiell intelligens, Big Data och maskininlärning

 1. 1. Mattias Paulsson
 2. 2. ”Old School” artificiell intelligens (AI) manuellt kodad medicinsk kunskap  MYCIN (1972) – Identifiera och behandla blodinfektioner. Löste nästan 70% av fallen.  CADUCEUS (1975)- Internmedicin. Diagnosticerade upp till 1000 olika sjukdomar.  INTERNIST-1 (1974) - täckte 70-80% av alla möjliga diagnoser inom internmedicin
 3. 3. ”Old School” artificiell intelligens (AI) manuellt kodad medicinsk kunskap  MYCIN (1972) – Identifiera och behandla blodinfektioner. Löste nästan 70% av fallen.  CADUCEUS (1975)- Internmedicin. Diagnosticerade upp till 1000 olika sjukdomar.  INTERNIST-1 (1974) - täckte 70-80% av alla möjliga diagnoser inom internmedicin IF The Infection is meningitis AND The subtype of meningitis is bacterial AND Only circumstantial evidence is ovrilabls AND The patient is at least 17 years old AND The patient is an alcoholic THEN there is suggestive evidence that d10l0cOCCUS-pneumoniae is an organism causing the meningitis ….
 4. 4. Beräkningsvetenskap efter år 2000 Först Jeopardy…sen Watson (IBM) genomgår läkarutbildningen.
 5. 5. Vad är annorlunda?
 6. 6. DATA
 7. 7. DATA Strukturerad Ostrukturerad
 8. 8. IBM Watson (2013) diagnosticerar olika former av cancer • 600,000+ artiklar i medicinsk litteratur • 2,000,000+ sidor i medicinska tidskrifter • 1,500,000 patientjournaler Diagnosticerar rätt i 9 fall av 10 jämfört med mänskliga läkare som åstadkommer 5 av 10.
 9. 9. Mapping the genetic architecture of gene expression in human liver. Schadt EE., et al., PLoS Biol. 2008. 6(5):e107. Transverse CT, MR and cryosection images of normal male and female human bodies Visible Human Project – National Library of Medicine Big Data tillgänglig för nedladdning
 10. 10. Mobila devices  implantat av devices
 11. 11. Hur ta tillvara på all data?
 12. 12. Data- vetenskap
 13. 13. Maskininlärningsprocessen 1 2 3 4 5 6 7 9 8 Prediktion/ Validering 10
 14. 14. Framtidstankar? • ”Dynamiska studier” – analytiska insikter (data mining) vägleder oss till vad som är viktigt att samla in och riktningen på insamlingsprocessen, för att möjliggöra snabbare upptäckter • Discovery automation i komplexa data finns redan här, men kommer förbättras avsevärt • Horisontell integration mellan patientdataset. Under utveckling, men kan förbättras av datahantering redan idag • Crowd sourced data insamling
 15. 15. Forskningsprojekt - Makten över din egen situation Mikael Larson
 16. 16. Förebygga uppkomst av ohälsa, kontinuerligt följa etablerad sjukdom Självkontroll Individanpassning
 17. 17. Ungdomars psykiska ohälsa • Växande problem • Drabbat av begränsade resurser och bristande insikter • Vi samverkar med och expertis inom Barn- och ungdomspsykiatrin
 18. 18. Studiemetodologi • Baslinje – komplex problematik • Dynamiska frågor – ohälsa individuellt • Individanpassat urval • Optimering och prediktion styr val och frekvens av frågor • Situationsanalys: Nu–Då
 19. 19. Insikter • Acceleration av kunskap om det individuella hälsotillståndet • Ger träffsäkerhet för självkontroll och egenmakt • Blir ett skarpare redskap i kontakt med anhöriga, vänner och stöd i kontakt med vården • Hjälpmedel för att upprätthålla god hälsa, förhindra fortskridande försämring – vända en negativ trend • Individen sin egen kontroll, hög dataintegritet

×