Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ätstörningar - en kvalitativ undersökning - Rebecka Hägert

2 586 vues

Publié le

Ätstörningar - en kvalitativ undersökning - Rebecka Hägert

Publié dans : Santé & Médecine
 • It changed my life. After ten long years of being bulimic I am now bulimia free for six months. All because of this bulimia recovery program. ★★★ http://t.cn/A6Pq6ilz
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Ätstörningar - en kvalitativ undersökning - Rebecka Hägert

 1. 1. ÄTSTÖRNINGAREn kvalitativ undersökning med frågan om bemötandet inom ätstörningsvården och skillnaderna mellan Finland och Sverige. Rebecka Hägert
 2. 2. Våra vanligaste ätstörningarna!● UNS (ätstörning Utan Närmare ● Bulimia Nervosa Specifikation) ● En person som lider av Bulimia● Symptomen hos en person som Nervosa hetsäter och kompenserar fått diagnosen ätstörning UNS kan sedan ätandet för att slippa gå upp likna de bulimiska eller de i vikt och för att döva sina känslor. anorektiska, beroende på vilken Med kompensation menas här sjukdomsbild ätstörningen liknar. kräkning, användande av Se symptomen för Anorexi laxermedel, överdriven träning eller respektive Bulimi. Ätstörning UNS sträng diet. Bulimikern tänker gång är den vanligaste formen av på gång att hon ska sluta att ätstörning . Personer med denna hetsäta. diagnos har problem med sitt ätande och är ständigt upptagna med tankar på mat och vikt.
 3. 3. Anorexia Nervosa- Genomsnittlig debutålder för anorexi är 15 år, men mellan 12 och 17 år är vanligast.- Anorexia nervosa förekommer hos ca. en procent av flickor och unga kvinnor- Det är inte lätt att själv inse att man behöver hjälp när man har anorexi. Ofta är det folk iomgivningen som reagerar på att man är för smal.Vanliga tecken på anorexi är: - kraftig bantning - låg kroppsvikt - utebliven mens - insjunkna kinder, mage och bröstkorg - förstoppning och ont i magen - kall och torr hud - psykiska problem som depression, ångest, tvångstankar och tvångshandlingar.
 4. 4. Om du kan svara ”ja” på två eller flera av följande fem frågor finns det risk att du har en ätstörning: 1. Gör du så att du kräks för att du känner dig obehagligt mätt? 2. Oroar du dig för att du har förlorat kontrollen över hur mycket du äter? 3. Har du nyligen gått ner mer än 6 kg inom loppet av 3 månader? 4. Tycker du att du är fet även när andra säger att du är för smal? 5. Skulle du säga att mat dominerar ditt liv?
 5. 5. ● Frågeformulär● 11 st frågor● Ja och nej frågor● Öppna/beskrivande frågor● Över 70 svar men Analyserade 40 st!
 6. 6. ● 40 deltog i undersökningen● 20 st från Finland / 20 st från Sverige
 7. 7. Hur länge har du kämpat med dina ätstörningstankar? ”Ibland känns det som jag varit född med ätstörningstankarna. Fösta minnena har jag från dagen då jag började skolan. Påriktigt bröt det ut då jag var 12 år gammal, idag är jag 23 år.”
 8. 8. Har diagnoser, vikt, BMI och liknande satt käppar i hjulet för att få en adekvat vård, stöd och bli förstådd?”JA, jag skulle behövt hjälp mycket tidigare, men eftersom min vikt inte var särskilt låg vid det skedetförvärrades min situation genom att jag gick på regelbundna viktkontroller utan att jag fick någonegentlig hjälp. Detta gav ytterligare kraft åt anorexin och min vikt sjönk stadigt. ”” Jo, man måste bli väldigt sjuk för att vara ”värd” att få hjälp. När läkaren berättade för mig att jag intevar så farligt sjuk och min vikt inte var livshotande matade det anorexin och jag fick styrkan att bevisaatt jag visst kunde gå lägre ner. Detta resulterade i att efter en tid var jag intagen på sjuhus mednäsmagsond, dropp och fick inte röra mig på egna ben alls.. då var jag plötsligt värdig vård.. ”
 9. 9. Har du blivit bemött och fått hjälp/vård på ditt modersmål?”Nej, inte före jag fick FPA stöd och fick söka en terapeut privat som passade mig. Men på denofentliga sidan har jag alltid talat finska. ”” På den privata sidan jo, på den kommunala nej. ”
 10. 10. Har personalen inom vården varit insatta i ätstörningsproblematiken?
 11. 11. Har du känt att du fått all den hjälp, det stöd och all den förståelse du behövt?
 12. 12. Har du blivit inlagd på sjukhus, psykiatrisk avdelning, specialiserad klinik eller liknande?
 13. 13. Har du tillfrisknat från din ätstörning? Om inte så inom hurudant tidsperspektiv tror du det är möjligt?
 14. 14. En gång ätstörd, alltid ätstörd? ”Nej, även om man har varit ätstörd en lång tid kan man bli helt frisk och fri! Det är jag ett levande exempel på! Men det kräver en hel massor av mod och vilja! ” ”Ja tyverr tror jag man kommer vara ätstörd hela livet om man en gång fallit dit, det gäller bara att lära sig leva med det....””Nej inte nödvändligtvis. Men jag tror att man alltid måste passa sig om man haft problemMed en ätstörning och inte ”utmana ödet” för att riskera att falla in i dåliga vanor igen.””Absolut inte. Jag tror att bara man får tillräckligt stöd, en vård som är anpassad för individenoch tillräckligt långvarig vård, så är det möjligt att bli frisk.””NEJ! Det går att bli frisk! Med rätt hjälp och stöd. Man måste även unna sig själv att börja levaigen och lämna ätstörningen som varit i det förflutna och ta med sig alla lärdomar.”
 15. 15. Hypotes:● Stora skillnader inom vården● Finland ligger efter Sverige inom Äs-vården● Svårt att få vård på svenska i Finland● Dåliga kunskaper inom vården i Finland
 16. 16. forsknings- och utvecklingsprojekt:- Övervikt och ätstörningPatienter med ätstörning som också lider av övervikt är en grupp som studeratsrelativt lite. Projektet undersöker hur sådana patienter skiljer sig från övrigaätstörningspatienter- Personlighetens betydelse vid behandling av patienter med ätstörningDenna studie ämnar undersöka personligheten i relation till ätstörning över tid hospatienter som behandlas för ätstörning med tre olika behandlingsmetoder på SCÄ.- Ätstörningar hos pojkarEn del av de pojkar som utvecklar ätstörningar uppvisar precis samma symptom somflickor med ätstörning. Av de som utvecklar anorexi eller bulimi är ca 10 % pojkar.Ätstörningar hos pojkar hänger ofta samman med idrott t.ex. i samband med en skadaoch oförmåga att träna börjar idrottaren begränsa sitt matintag, för att inte gå upp i viktunder skadeperioden, vilket kan fungera som utlösare för ätstörningen.
 17. 17. Känad personer med ätstörningar: Ashlee Kate Moss: Simpson: Har lidit och Har lider av kämpat anorexi och emot drormissbruk. bulimi. Ana Carolina Reston: kämppade emot anorexi i nästan hela sitt liv. År 2006 Vid 21 års ålder förlorade hon sitt liv som en komplikation Prinsessan Diana, led av av sin anorexi. bulimi.

×