Publicité

Studiu Gfk Temax T2 2015

Owner à refresh.ro
17 Aug 2015
Studiu Gfk Temax T2 2015
Studiu Gfk Temax T2 2015
Studiu Gfk Temax T2 2015
Studiu Gfk Temax T2 2015
Prochain SlideShare
Studiu GfK TEMAX T1 2015Studiu GfK TEMAX T1 2015
Chargement dans ... 3
1 sur 4
Publicité

Contenu connexe

En vedette(20)

Publicité

Plus de Constantin Cocioaba(20)

Publicité

Studiu Gfk Temax T2 2015

  1. Pia a de bunuri de folosin ă îndelungată dinț ț România continuă să crească, dar încetine teș ritmul Rezultatele GfK TEMAX® România pentru T2 2015 Bucure ti, 17 august 2015ș – Pia a de bunuri de folosin ă îndelungatăț ț din România a înregistrat o cre tere u oară de 6.4% în trimestrul alș ș doilea din 2015, ajungând astfel la valoarea de 449 de milioane de euro. Atât sectorul telecom cât i electrocasnicele mari i electrocasniceleș ș mici au avut o evolu ie pozitivă, fiind singurele sectoare ce auț contribuit la cre terea pie ei. Cea mai surprinzătoare schimbare aș ț venit însă din sectorul de electronice care, în T2 2015, a înregistrat o scădere de 3.3%. Evolu ia vânzărilor pentru bunurile de folosin ă îndelungată înț ț România Sursa: GfK TEMAX® România, GfK 1 17 august 2015 Raluca Ungureanu Tel. +40 21 205 55 00 Fax +40 21 205 55 05 Mobil: 0745 12 12 31 raluca.ungureanu@gfk.com GfK România Institut de cercetare de pia ăț Clădirea BOC Str. George Constantinescu 3 Etaj 6, sector 2, 020331 Bucure tiș România Tel +40 21 205 55 00 Fax +40 21 205 55 05 www.gfk-ro.com info.romania@gfk.com Directori generali: Andi Dumitrescu Doina Popescu Registrul comer uluiț J40/19289/1992
  2. Telecom: smartphone-urile i că tile au continuat trendul ascendentș ș Comparativ cu al doilea trimestru al 2014, o cre tere de peste 15% aș vânzărilor din segmentul de Telecom a fost înregistrată în T2. Vânzările totale au însumat aproximativ 145 de milioane de euro. Cre terea de 22% a smartphone-urilor a compensat scăderea vânzărilor deș telefoane mobile. Totodată, aceasta a continuat să întărească pia a deț accesorii precum cea a că tilor care, în T2 2015, a raportat o cre tereș ș puternică comparativ cu aceea i perioadă din 2014.ș Electrocasnice mari: cre terile continuăș În al doilea trimestru al anului 2015, valoarea sectorului de electrocasnice mari a atins 95 de milioane de euro, toate categoriile incluse în acesta contribuind la excedentul total de peste 11%. În timp ce electrocasnicele incorporabile i frigiderele au înregistrat cre teri de două cifre, ma inile deș ș ș spălat au încetinit rata de majorare la o singură cifră. Niciun semn de stagnare a evolu iei vânzărilor de frigidere care au avut un plus 20% în T2ț 2015. Electrocasnice mici: rată de cre tere de o cifrăș Vânzările de electrocasnice mici au crescut cu mai bine de 8%, până la 29 de milioane de euro. Sectorul aparatelor de bucătărie a înregistrat o majorare în valoare a vânzărilor dată de aparatele de preparat mâncarea i de storcătoareleș pentru fructe i legume.ș Robo ii de bucătărie (cu bra ul pozi ionat deasupra), storcătoarele deț ț ț fructe i legume prin presare i blenderele au avut o contribu ie deosebităș ș ț la cre terea sectorului de aparate de bucătărie în România. Însă cel maiș mare impuls a fost dat de sectorul de aparate de ras i epilat. Totodată,ș aparatele de îndepărtat părul cu lumină intens pulsată (IPL) i maleș grooming au înregistrat rate de cre tere de două cifre.ș IT: Calculatoarele portabile au continuat trendul ascendent Comparativ cu aceea i perioadă a anului trecut, sectorul IT s-a men inutș ț stabil în T2 2015, atingând 95 de milioane de euro. După evolu ii foarteț bune, tabletele au înregistrat o scădere a cererii, în special pe segmentul de 7 inchi. În contrast, calculatoarele portabile i-au men inut trendulș ț pozitiv pe toate segmentele, în special pentru desktop replacement iș convertibile. Perifericele i desk computing au continuat să crească.ș Electronice: evolu ie negativă după mult timpț 2
  3. Cel de-al doilea trimestru din 2015 a înregistrat, pentru electronice, o u oară scădere de peste 3% în valoare. PTV, sectorul dominant dinș această categorie a scăzut cu aproape 5%, în timp ce cererea pentru televizoarele cu ecran UHD i diagonale mai mari de 40 inchi a continuatș să crească. Ve ti foarte bune vin din sectorul de camere video de ac iuneș ț care i-a dublat valoarea. Pia a audio are semnale pozitive întrucâtș ț sistemele audio, boxele i boxele cu andocare au înregistrat vânzări maiș mari. Imprimante, multifunc ionale i consumabile: T2 nu a continuatț ș tendin a pozitivă a începutului de anț După un prim trimestru bun, vânzările de imprimante, multifunc ionale iț ș consumabile au înregistrat o scădere de aproape 4% comparativ cu T2 2014. Unul din motivele scăderii a fost performan a slabă a cartu elor, atâtț ș cu cerneală cât i cu laser. Echipamentele cu cerneală au scăzut cu 10ș procente în timp ce cele cu laser i-au încetinit ritmul de cre tere la 4%.ș ș Foto: scădere de două cifre Pia a foto din România a scăzut cu aproape 17% în trimestrul al doilea dinț 2015, până la o valoare totală de 6 milioane de euro. GfK TEMAX® Romania: rata de cre tere încetine teș ș Pia a de bunuri de folosin ă îndelungată din România a continuat pe unț ț trend pozitiv i în T2 2015, însă ritmul de cre tere a scăzut la 6.4%. Doarș ș trei sectoare au contribuit la cre terea acesteia: telecom, electrocasniceș mari i mici. Începând cu iunie 2015, în România, TVA-ul la alimente iș ș băuturi nealcoolice a scăzut de la 24% la 9%. Astfel, este interesant de văzut dacă economisirea făcută de consumator se va duce sau nu către achizi ia de bunuri de folosin ă îndelungată.ț ț Summary in table format Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q2 15 /Q2 14 Q1-2 2015 Q1-2 15 /Q1-2 14 M.EUR M.EUR M.EUR M.EUR +/-% M.EUR +/-% Consumer Electronics (CE) 73 153 72 67 -3,3% 139 5,3% Photo (PH) 7 11 5 6 -16,9% 11 -11,6% Major Domestic Appliances (MDA) 114 139 80 95 11,4% 175 15,6% Small Domestic Appliances (SDA) 32 45 31 29 8,4% 60 13,7% Information Technology (IT) 104 165 107 95 0,0% 202 4,1% Telecommunication (TC) 142 198 135 145 15,1% 279 16,0% Office Equipment & Consumables (OE) 14 18 15 13 -3,8% 29 3,7% GfK TEMAX® Romania 487 729 445 449 6,4% 894 10,4% Sursă: GfK TEMAX® România, GfK 3
  4. Studiul GfK Temax® este un indice utilizat de GfK Retail and Technology pentru a monitoriza pie ele bunurilor de folosin ă îndelungată. Rezultatele suntț ț bazate pe studiile desfă urate regulat pe panelul de retail al GfK. Panelulș de retail cuprinde date de la peste 425,000 de puncte de vânzare la nivel mondial. Începând cu Februarie 2009, GfK Retail and Technology calculează indicele GfK TEMAX® la nivel interna ional, în peste 30 de ări.ț ț Este primul indice care include toate pie ele bunurilor de folosin ăț ț îndelungată în ări diferite. Toate rapoartele şi comunicatele de presă sunt,ț de asemenea, disponibile la www.gfktemax.com. Dacă sunt citate informa ii din prezentul comunicat de presă sau de peț www.gfktemax.com, GfK TEMAX® trebuie indicat explicit ca sursă. Grupul GfK GfK reprezintă sursa de încredere care oferă informa ii relevante despreț pia ă i despre consumatori i care ajută companiile să ia deciziiț ș ș inteligente. Peste 13,000 de exper i în cercetarea de pia ă îmbinăț ț pasiunea lor cu cei 80 de ani de experien ă GfK în tiin a datelor. Aceastaț ș ț permite GfK să ofere insight-uri globale importante, îmbinate cu expertiza locală, în peste 100 de ări. Prin utilizarea unor tehnologii inovatoare iț ș abilitatea de a lucra cu cifrele, GfK transformă datele din studii în insight-uri ac ionabile, care să permită clien ilor săi să- i îmbunătă ească avantajulț ț ș ț competitiv i să îmbogă ească experien ele i alegerile consumatorilor.ș ț ț ș Responsabil de presă GfK, Rela ii Publiceț Raluca Ungureanu George Constantinescu 3 Bucure tiș Tel. +40 (0)21 205 5500 raluca.ungureanu@gfk.com 4
Publicité