Revista Catalunya 103 Desembre 2008

Revista Catalunya
Revista CatalunyaPeriodisme à CGT Catalunya

Desembre 2008

Catalunya
w Òrgan d’expressió de la CGT de Catalunya • Desembre 2008 • número 103 • 0,50 euros • www.revistacatalunya.cat  www.cgtcatalunya.cat
 No ens
 fareu creure!!!
                                                                  Foto: Ferran Reyes
Editorial
                              EDITORIAL LA TRAMUNTANA DINAMITA DE CERVELL ENTREVISTA


  > ON ENS TROBEM?...
  SECRETARIAT PERMANENT DEL
  COMITÈ CONFEDERAL DE LA CGT
  DE CATALUNYA
                            Contra els efectes de la seva
  Via Laietana, 18, 9è
  08003 Barcelona - spccc@cgt.es
  Tel. 93 310 33 62. Fax 93 310 71 10
                            crisi: ni capitalisme ni autoritat
  FEDERACIONS SECTORIALS
  • Federacio Metal·lúrgica de Catalunya
   (FEMEC)
  • Federació de Banca, Borsa, Estalvi i
   Entitats de Crèdit de Catalunya
  • Federació Catalana d’Indústries
   Químiques (FECIQ)
  • Federació de Sanitat de Catalunya
  • Federació d’Ensenyament de Catalunya
   (FEC)
  • Federació d’Administració Pública de
   Catalunya (FAPC)
  Via Laietana, 18, 9è - 08003 Barcelona
  Tel. 93 310 33 62. Fax 93 310 71 10


  FEDERACIONS COMARCALS
  Anoia
  Rambla Sant Isidre, 15, 1r
  08700 Igualada. Tel. i fax 93 804 29 85
  cgtanoia@yahoo.es
  Baix Camp/Priorat
  Raval de Sta. Anna, 13, 2n, 43201 Reus
  baixc-p@cgtcatalunya.cat
  Tel. 977 34 08 83. Fax 977 12 80 41
  Baix Llobregat
  Cra. Esplugues, 46
  08940 Cornellà - cgtbaixll@cgtcatalunya.cat
  Tel. 93 377 91 63. Fax 93 377 75 51

  Comerç, 5. 08840 Viladecans
  cgt.viladecans@yahoo.es
  Tel./fax 93 659 08 14

  Baix Penedès
  Nord, 11-13, 3r, 43700 El Vendrell
  Tel. i fax 977 66 09 32
  cgt.baix.penedes@gmail.com
  Barcelonès Nord
  Alfons XII, 109. 08912 Badalona
                            A
  cgt_bn@yahoo.es, tel. i fax 93 383 18 03
  Garraf-Penedès
  Lepant, 23, baixos. 08800 Vilanova i la Geltrú -
  cgtvng@cgtcatalunya.cat
  Tel. i fax 93 893 42 61                  bocats a l’atur i a la precarie -   negatives. De fet, saben que aques-       paços de no veure que les oficines       breixin tot i que fa anys i panys
  Maresme                          tat, entrampats en mil i un      ta crisi del sistema no se soluciona       de l’atur no són res més que una        que podrien estar cobertes per a
  Plaça Cuba, 18, 2n
  08302 Mataró - maresme.cgt@gmail.com
                                crèdits o en un d’aquells de      injectant diners públics en les em-       part més d’aquest sistema-presó         tots els habitants del planeta
  Tel. i fax 93 790 90 34              cadena perpètua, la crisi actual que      preses privades que més han gua-         que ens obliga a fer jornades es-         No ens els creiem i no adme-
  Vallès Oriental                  nosaltres no hem provocat i que no       nyat en els darrers anys i que aixpo       gotadores per arribar a un sou         trem cap rebaixa social més en
  Francesc Macià, 51
  08100 Mollet - cgt_mollet@hotmail.com
                            ens creiem però que ens afecta com       no admet un altre nom que robatori.       digne, del mateix sistema que mal-       nom de la crisi.
  Tel. 93 593 15 45. Fax 93 579 31 73        a cap altre, ens colpeja dia sí i dia     Saben que les solucions no són          met el nostre entorn en aquesta          Ni rebaixes ni acomiadaments.
                            també. Utilitzant-la com a excusa,       possibles dins d’aquest sistema que       cursa desenfrenada cap a enlloc,        Ni acomiadaments ni precarietat.
  FEDERACIONS INTERCOMARCALS             les multinacionals de tot tipus ens      ells no s’atreveixen a canviar perquè      del mateix sistema que deixa que        Ni precarietat ni capitalisme. Ni ca-
                            amenacen fer-nos fora del nostre        tenen por de qualsevol canvi que els       les necessitats bàsiques no es co-       pitalisme ni autoritat.
  Girona

                                                                            Còmic - Águrrelj
  Av. Sant Narcís, 28, entl. 2a           lloc de treball.                allunyi dels privilegis que ara tenen.
  17005 Girona - cgt_gir@cgtcatalunya.cat        Ens amenacen i ens fan fora. Les         Els polítics ens animen a consu-
  Tel. 972 23 10 34. Fax 972 23 12 19
  Ponent                       xifres de treballadores i treballadors     mir més i a no deixar de comprar. És
  Av. Catalunya, 2, 8è                aturats no paren de créixer i els ma-     el que hem fet en les darreres dèca-
  25002 Lleida - lleida@cgtcatalunya.cat
  Tel. 973 27 53 57. Fax 973 27 16 30
                            teixos polítics que ademeten ERO,       des i ja veieu a on ens han portat. El
                            acomiadaments encoberts en preju-       planeta és a punt de petar mentre
  Camp de Tarragona
  Rambla Nova, 97, 2n 1a - 43001 Tarragona      bilacions, acomiadaments directes i      les multinacionals del Nord compren
  cgttarragona@cgtcatalunya.cat           rescissions de contractes sense cap      terres al Sud per preparar la propera
  Tel. 977 24 25 80 i fax 977 24 15 28
                            altra alternativa que fer cua a l’atur,    crisi després del seu proper gran ne-
                            intenten desinflar les xifres que as-     goci: en aquest cas han apostat per
  FEDERACIONS LOCALS                 senyalen el desastre col·lectiu fent      l’alimentació tal com en els darrers
  Barcelona                     propostes rocambolesques com la        decennis han apostat per la cons-
  Via Laietana, 18, 9è
  08003 Barcelona - flbcn@cgtbarcelona.org      de desapuntar de l’atur les persones      truccio i l’especulació sobre els hab -
  Tel. 93 310 33 62. Fax 93 310 70 80        prejubilades. No volen buscar solu-      tatges i el territori. Serem capaços
  Manresa                      cions sinó només corregir les xifres      de tornar a creure’ns-els? Serem ca -
  Circumval·lació, 77, 2n
  08240 Manresa - manre@cgtcatalunya.cat
  Tel. 93 874 72 60. Fax 93 874 75 59
  Rubí                         “Catalunya”, publicació de la CGT de Catalunya. 8a època. DLB 36.887-92. Edició:                  Aquest número del ‘Catalunya’ s’ha tancat el dijous 20 de
                                                                                       novembre del 2008.
  Colom, 3-5                      Col·lectiu Catalunya: Ramon Aubà, Joan Rosich, Pau Juvillà, Joan Anton T., Jose Cabrejas, Mireia
  08191 Rubí - flcgt_rubi@hotmail.com
  Tel. i fax 93 588 17 96
                             Bordonada, Dídac Salau, Josep Garganté, Josep Estivill, Xavi Roijals, Jordi Martí i Òscar Purqueras.
  Sabadell
                             Col·laboren en aquest número: Àngel Bosqued, Platafoma Aturem la Guerra, Rebeca Tomás,                   “L’art també és transgressió,
  Unió, 59                       Seminari d’Economia Crítica Taifa, Emigdi Subirats, Manel Aisa, Baladre, Mariona Parra, REDI,                 ruptura, ironia, paròdia,
  08201 Sabadell - cgtsabadell@hotmail.com
  Tel. i fax 93 745 01 97
                             Ecologistes en Acció, Mumia Abu-Jamal, federacions i seccions sindicals de CGT. Fotografies:                 usurpació, confrontació,
  Terrassa
                             Ferran Reyes (foto portada). Il·lustracions: Agurrelj. Tirada: 10.000 exemplars. Informàtica:                investigació, exploració,
  Ramon Llull, 130-136                 Germán Mozzer’.
                                ‘      Redacció i subscripcions: Raval Sta. Anna, 13, 2n. 43201 Reus. Tel. (dime-               interrogació, contestació.”
  08224 Terrassa - cgtterrassafl@gmail.com
  Tel. 93 788 79 47. Fax 93 789 45 04
                             cres tarda) 977 340 883. Col·laboracions a: catalunyacgt@cgtcatalunya.cat                          Daniel G. Andújar dins del projecte
  Castellar del Vallès
                             No compartim necessàriament les opinions signades de col·laboradores i col·laboradors.                      Herramientas del arte”
                                                                                             “
  Pedrissos, 9 bis - 08211 Castellar del Vallès               Tots els continguts d’aquesta revista estan sota una llicència "Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya"
  cgt.castellar-v@terra.es, tel./fax 93 714 21 21              Sou lliure de: copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra amb les condicions següents:
                                       - Reconeixement. Heu de reconèixer els crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o el llicenciador.
  Sallent                                  - No comercial. No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.
  Clos, 5, 08650 Sallent                          - Sense obres derivades. No podeu alterar, transformar o generar una obra derivada d’aquesta obra.
  sallent@cgtcatalunya.cat                           Quan reutilitzeu o distribuïu l’obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l’obra. Alguna d’aquestes condicions pot no aplicar-se si ob-
  Tel. 93 837 07 24. Fax 93 820 63 61                    teniu el permís del titular dels drets d’autor. Els drets derivats d’usos legítims o altres limitacions reconegudes per llei no queden afectats per l’anterior.
                                         Més informació a http://cat.creativecommons.org/

2                                                                                                      Catalunya. Desembre de 2008
REPORTATGE                                                   Qui ens ha posat dins
                                                                            del forat no ens en
                                                                            treurà. Acabem amb el
                     Els ‘economistes’ del règim ja saben com
                                                                            capitalisme d’un cop ja!
                     guariir el malalt: arruïnar-nos a totes i a
                     tots. Els deixarem fer un altre cop?
ÉS L’ECONOMIA,
  XIMPLES!!!
   Milers de persones es manifesten arreu conta el
     capitalisme mentre vint el ‘refundaven’

15 de novembre: La crisi que la
paguin els bancs i els rics!
                     vam sortir al carrer per un habitatge


E
    Col·lectiu Catalunya
                     digne i ja vam advertir del perill de
   l dissabte 15 de novembre, es    la bombolla immobiliària. Ara que
   reunia el G-20, els principals   ha esclatat, la pagarem nosaltres?
governants mundials, per preparar      Durant anys, s’han folrat i ara
un nou pla contra la crisi que ells   ens anuncien acomiadaments, reta-
mateixos han generat. En resposta a   llades salarials, tancament d’em -
aquesta nova fantasmada dels po-     preses, “aparcar” el protocol de
derosos del planeta, que entre àpat i  Kioto (que el protocol, ja de per sí
àpat, prenen acords que condicio-    és ridícul).
nen i afecten negativament les nos-
tres vides, al mateix temps que in-
                      Està clar que els grans partits go-
                     vernen per a la banca i que els      Això no rutlla
crementen el seu poder i riquesa, va   grans sindicats no protestaran, si
tenir lloc una jornada internacional   fins i tot els han felicitat els bancs i
de mobilització anticapitalista con-   empresaris! Només la gent del ca-      Taifa, Seminari d’Economia      poc és segur ni eficaç.           D’on sortiran els prop de dos bi -
tra la crisi econòmica i els seus    rrer podem denunciar-ho.          Crítica (www.seminaritaifa.org)      On és la mà invisible” (auto -
                                                                      “            lions d’euros amb els quals els es -
principals responsables: bancs, go-     Privatitzen els beneficis i socia-                       rregulació del mercat per mitjà de    tats de la UE pensen apuntalar el


                                          T
verns, multinacionals,...        litzen les pèrdues, es creuen que                         l’oferta i la demanda) ara? S’ha fet   sistema financer?
  En el marc d'aquesta jornada es    som estúpids? Ho permetrem? Es          othom ho veia a venir. Era    invisible i missing’ del tot. I ara
                                                                     ‘               Òbviament, s’han de treure els
van realitzar concentracions a di-    clar que no!                   evident que el sistema petaria  es demana als governs que resol-     diners d’algun lloc. Es treuran del
verses ciutats de Catalunya: Barce-     El dissabte 15 de novembre, vam     pel seu graó més feble en aquest    guin les errades del propi sistema i   sector públic (administracions
lona, Lleida, Girona, Reus, Tarra-    sortir al carrer però tenim clar que    moment: el sector financer immo-    evitin la fallida encadenada d’enti -  central, autonòmica i local). I di-
gona, Mataró, Vilanova, Manresa,     amb un dia de mobilització no hi ha    biliari també conegut per banks -
                                                         “     tats financeres, a base d’utilitzar   guin el que diguin, el que perilla
Tortosa, Sabadell, Figueres,... i a   prou. El 29 de novembre, hi havia     ter” (banquers gàngsters).       diner públic. A això se li diu na-    és el manteniment del poc que va
nombroses ciutats de tot l'Estat es-   convocada una nova jornada de         És ben sabut de tots que estem   cionalitzar, tot i que sembli dife-   quedant del nostre estat del benes-
panyol. Cal destacar les 5.000 per-   lluita, en la qual destacava la mani-   immersos en una crisi econòmica    rent si ho fa un govern d’un país    tar.
sones que van participar a la con-    festació convocada a Barcelona       d’abast mundial. Però no és      de l’OCDE (EUA, Regne Unit,         Les treballadores i els treballa-
centració-assemblea-manifestació     sota el lema "Que la crisi la paguin    només una crisi financera provo-    França, Alemanya, Holanda,…) o      dors no hem de pagar els plats
de Barcelona, les 150 de Reus, les    els rics".                 cada per una bombolla immobilià-    d’un altre que s’enfronta, més o     trencats d’una crisi estructural de
100 de girona, les 50 de Tarrago-      Contra la crisi, cal que s’escolti   ria. És la demostració tangible que  menys, a les normes imposades      la qual en som les víctimes. Cal
na,...                  la nostra veu. Perquè les nostres     aquest sistema econòmic anome-     internacionalment, com ara Vene-     que estem alerta i actius per defen-
  Salvar de la crisi als bancs d’Es -  vides valen més que els seus diners.    nat capitalisme no funciona. Ens    çuela o Bolívia. Potser la diferèn-   sar i no renunciar a una sanitat i
tats Units ha costat 700.000 milions                        volien fer creure que és un sistema  cia és que aquests últims socialit-   educació públiques, gratuïtes i de
de dòlars!!! Cinc vegades més del                          capaç de crear riquesa, encara que   zen guanys i els de l’OCDE        qualitat. No podem permetre re-
que va aprovar la ONU per arribar    Mireu també els webs:           la distribueixi molt desigualment   només les pèrdues. I mentrestant     talls en les cobertures socials
als Objectius del Mil·leni! I les aju-  www.kaosenlared.net/especial/no-      entre tota la població (60.000     als directius de les entitats finan-   (pensions, atur, ajuts,…) ni incre -
des europees són encara majors, és    alas65horas                morts de fam diaris al món; a l’Es -  ceres en fallida els premiem el bé    ments en la desregularització del
una vergonya!!              www.moviments.net/xarxacontra-       tat espanyol, 80.000 famílies, el   que ho han fet pagant-los una mi-    mercat laboral.
  A l’Estat espanyol, el govern ha   tancaments/                0’7% del total, té la meitat de tota  lionada (Ex. Forbis: 5.000.000 )   €   Properament una nova publica-
donat 100.000 milions d’euros als    www.cgtcatalunya.cat/spip.php?art     la riquesa, segons les declaracions  Els seus contractes blindats” ho
                                                                         “         ció:
mateixos bancs que estan desno-     icle2373                  d’IRPF del 2003).           estipulen així. En lloc de castigar-   Senzillament… Breus reflexions
nant moltes famílies per no poder    www.cgtcatalunya.cat/spip.php?art       Ara podem constatar de nou     los pel malament que ho han fet,     per estimular l’estudi i el debat.
pagar la hipoteca.            icle2378                  (com en el passat) que no només    els agraïm” la seva incompetèn -
                                                                “                  senzillament.seminaritaifa.org/se
  Fa mesos, milers de persones     www.17-s.info               és un sistema injust sinó que tam-   cia.                   nzillament-01-aixo-no-rutlla/
Catalunya. Desembre de 2008                                                                                      3
REPORTATGE

      Reclamem el final de l’actual
      model polític, econòmic i social

D
   Comitè Confederal CGT                                                                          respecte per la naturalesa i la terra,
                                                                                       quedin garantits i una vida social
                                                                                       bona, sigui possible per a tots.
     es de la CGT, davant del                                                                        Els poders públics i econòmics
     treball, l’atur, la crisi finan -                                                                  han de garantir rendes suficients i
     cera, econòmica i política,                                                                     exigir, de qui s’apropia indeguda -
exigim a institucions i als organis-                                                                     ment i no contribueix a l’interès ge -
mes públics que es deixi d’estafar i                                                                     neral, responsabilitats. Exigir que
enganyar la majoria social, els tre-                                                                     els seus salaris, les seves rendes, si-
balladors autòctons i immigrats, els                                                                     guin limitades. Que els seus impos-
pensionistes, els joves i s’acabi                                                                       tos siguin més grans i que aportin
amb un model polític-social basat                                                                       els seus beneficis privats per a una
en l’esgotament dels recursos natu -                                                                     economia sostenible i viable per a
rals que cada vegada fa més invia-                                                                      la societat en general.
ble la manera de vida al planeta.                                                                        Des de la CGT no solament ens
  El 24 d’octubre, l’Enquesta de                                                                       oposem als txiringuitos” especula -
                                                                                              “
Població Activa (EPA) ens torna a                                                                       dors i els seus altíssims beneficis,
mostrar la realitat social i quotidia-    d’alta qualificació, els quals perce -  suma 26.900 aturats.            també denunciar i oposar-nos amb      sinó que també exigim un canvi so-
na de la població de l'Estat espan-      ben salaris/rendes que se situen en     Les persones que porten sense      la força de la raó i de la justícia so-  cial radical contra les "lleis inexora-
yol que té més de 16 anys i poden       els 450.000 euros mensuals.       ocupació des de fa més d’un any as -    cial que es financi els beneficis pri-   bles del mercat capitalista", és a dir
treballar: 38.270.700 persones.         -Les 2.598.800 persones aturades   cendeixen a 609.500 i el nombre de     vats d’aquesta ínfima minoria so -     la legalització de les seves maqui-
  -De les persones considerades       perceben prestacions de desocupa-    llars amb tots els seus membres ac-     cial que percep de mitjana mensual     nacions i barbàries per alterar el
actives, es troben treballant         ció mitges, inferiors als 800 euros   tius a l’atur, han crescut en els úl -   450.000 euros per persona.         preu de les coses (habitatges, ali-
20.346.300 i sense feina, és a dir      mensuals.                tims 12 mesos en 258.800 perso-        Aquests 100.000 milions "rega-     ments, matèries primeres, etc.) i
aturades, 2.598.800.               -Les persones que han estat ex-    nes.                    lats" al sistema financer surten de    l’anteposició dels beneficis privats
  -De les persones considerades in-     pulsades dels seus llocs de treballs    Les 10 grans entitats bancàries, 8    les arques públiques i ni als treba-    a la vida i les seves necessitats.
actives, prop de 8.700.000 són pen-      en l’últim trimestre del 2008 han    bancs i 2 caixes, van obtenir uns be-    lladors, als pensionistes, als aturats    Els treballadors, assalariats i les
sionistes, els ingressos mitjans del     estat 217.200 i que han perdut el    neficis nets de 100.000 Milions       o als joves, no ens han preguntat     classes mitjanes hem d’exigir dels
qual ascendeix en l’últim trimestre      seu lloc de treball en els últims    d’euros des del 2000 al 2007. El      sobre aquesta decisió.           poders econòmics, els estats i els
a 806 euros mensuals.             dotze mesos, han estat 806.900.     Parlament espanyol va aprovar fi-       Els 100.000 milions cal utilitzar-   seus organismes de control dels di-
  -Les persones assalariades són        L’acomiadament i la seva conse -   nançar el sistema financer-bancari     los per garantir rendes suficients als   ners públics (bancs centrals, reser-
16.746.200, de les quals           qüència, l’atur, ha augmentat a tots   amb una partida de 50.000 milions      2.600.000 aturats actuals, dedicar-    ves federals), que distribueixin la
11.000.000 perceben un salari men-      els sectors en l’últim trimestre: la   d’euros, ampliable fins als 100.000     los a pujar les pensions i injectar-    riquesa, i els mitjans entre aquells
sual de 980 euros.              construcció perd 57.600 aturats     milions, per tornar la confiança al
                                                 “                los per acabar amb la pobresa rela-    que sí que aportem la nostra feina i
  -En l’altre extrem es troba una ín -    més i ja en sumen 354.000 en els     mercat i que tinguin diners per fi-     tiva que pateixen prop de 9.000.000    futur a la sostenibilitat de la hisenda
fima minoria de privilegiats que       últims 12 mesos. Els serveis aug-    nançar l’economia real.           de persones en l’Estat espanyol.      pública i perquè les nostres necessi-
són els membres dels consells d’ad -     menten les persones aturades en       Des de la CGT, volem no només        Cal actuar i rebel·lar-se fins a tor-  tats socials siguin cobertes amb cri-
ministració de les empreses, els       47.700, la indústria 27.200 perso-    repudiar aquesta "gran estafa so-      nar a una situació on els drets so-    teris de suficiència, repartiment so-
executius, els directors, els tècnics     nes aturades més i l’agricultura     cial", aprovada pel Parlament, sinó     cials i laborals de les persones i el   lidari i equitat.       En la cimera del G-20 realitzada el 15 de novembre a Washington

La classe treballadora, exclosa un cop més
 Secretariat Permanent Comitè         desplumat als pobres representats    líder”, el Sr. Zapatero, que capda -
                                            “
    Confederal CGT            (ara dues vegades empobrits) per a     vanter dels pobres, de l’aliança de


A
                       donar-lo als rics (ara dues vegades    civilitzacions, etc, al contrari, s’ha
   ixí comença el document         lladres i rics), i il·luminats” acaben
                                 “            oblidat de parlar de l’augment ex -
   aprovat en la recent cimera ce-     dictaminant que el mercat lliure      ponencial de l’atur i de la falta de
lebrada a Washington. Això és una       gaudeix de bona salut. Perquè la re-    sortides que es planteja al Tercer
clara demostració d’intencions        cepta sempre és la mateixa: priva-     Món, ara definitivament postergat a
sobre el paper que ells s’atorguen.      titzar els beneficis i socialitzar les   l’haver-se transferit bona part dels
Res podíem esperar de la reunió de      pèrdues, un estat mínim i fràgil per    recursos dels contribuents a les but-
caps de les nacions més riques del      al social i màxim i contundent a ni-    xaques dels que han provocat la
món (incloent als països emergents,      vell policial.               crisi. On va deixar les fulles del seu
com ells els denominen). És a dir,        La cimera ha buscat posar pegats    discurs en el qual es tractava de la
el G-20 ha estat la reunió dels que      a la punxada de la roda del capita-    lluita contra la fam, el canvi climà-
es reparteixen el pastís. Per això,      lisme. Parlen de tancar les portes al   tic i els objectius del Mil·lenni, com    És a dir, que aquest conclave de    en aquesta obstinació de crear teixit
ens causava ja riure la idea que llan-    proteccionisme estatal quan acaben     havia anunciat? Al contrari, el Go-    savis- capdavanters” que ens ana -
                                                                      “                 i moviment obrer, està la CGT. En
çava Sarkozy de refundació del ca-      de dilapidar bilions d’euros en tot el   vern de Zapatero dóna suport i de-    ven a descobrir la pócima màgica”
                                                                            “           convocar a la classe treballadora al
pitalisme. Més aviat podríem parlar      món per a sanejar el seu sistema fi-    fensa la indignant Directiva de re-    no ha servit de res o si. Almenys     carrer, a denunciar les situacions
d’una reafirmació del neoliberalis -     nancer, mantenen l’irresponsable      torn d’immigrants, el seu govern     se’ls ha caigut la careta que sabem    fictícies que ens estan plantejant en
me. Hi haurà més Fons Monetari        creixement econòmic sense apuntar     està aprovant tots els ERO així com    més tard o més d’hora es treurien     els ERO i a defensar els serveis pú-
Internacional (FMI), més Banc         al desastre mediambiental que pro-     el pacte social de la patronal, UGT i   per a ensenyar-nos les seves mesu-     blics com essència d’una societat
Mundial (BM), rellançaran l’Orga -      voca i aposten per la necessitat d’a -   CCOO, ja està planificant la nova     res més amargues. Però que tinguin     lliure i solidària. No ens enganyen,
nització Mundial del Comerç          cudir a un cert keynesianisme mit-     agenda del Pacte de Toledo per a     en compte aquests defensors del ca-    sabem quins són els seus jocs i se-
(OMC). Complerta ja l’operació        jançant inversions públiques sense     abaratir els costos laborals”, reduir
                                                  “               pitalisme que el poble i la classe     guim treballant per la mobilització
Robin Hood al revés, mitjançant la      explicar com arribar a això.        les prestacions socials, abaratir l’a -  treballadora sempre seguirà aquí,     social i la convocatòria d’una vaga
qual els governs representatius han       I què podem dir del nostre       comiadament i la jubilació…        en peus en defensa dels seus drets. I   general.
4                                                                                           Catalunya. Desembre de 2008
REPORTATGE
     Tresballadores i treballadors del sistema financer parlen dels amos                                              PGE 2009:
                                                                                    militaristes,

    Que la crisi la paguin els                                                                   desiguals,
                                                                                    ‘desarrollistes’ i

       especuladors
                                                                                    capitalistes
                                                                                     CGT, Baladre i Ecologistes en                                                                                    C
                                                                                          Acció

                                                                                       ontra el que diu el Govern del
                                                                                       PSOE, Baladre, CGT i Ecolo-
                                                                                    gistes en Acció pensem que els
                                                                                    PGE per al 2009 són uns pressu-
 Secretariat Permanent de la                                                                     postos gens solidaris, gens socials i
     FESIBAC-CGT
                                                                                    gens sostenibles. Vegem-ho:


D
                                                                                     1.- Dèficit públic per subvencio-
    avant la caiguda del sistema                                                                  nar els rics. L'estat recapta menys
    financer capitalista, les elites                                                                diners de qui més té, via exemp-
del poder, que mitjançant pràcti-                                                                   cions fiscals a les rendes més altes i
ques corruptes i especulatives han                                                                   a les indústries militars, o reducció
acumulat enormes beneficis, prete-                                                                   del 30% de l'impost de societats de
nen que els ciutadans i els treballa-                                                                 les grans empreses: encara que els
dors paguem la crisi que ells ma-                                                                   salaris suposen només el 46% del
teixos han provocat. Primer,                                                                      PIB, les persones treballadores
mitjançant el saqueig de fons pú-                                                                   aporten el 80% del recaptat via
blics que, durant aquests dies, s’a -                                                                 IRPF.
fanyen per perpetrar els governs, a                                                                    2.- Prestacions socials a la baixa.
un costat i altre de l’Oceà Atlàntic.                                                                 Encara que es dediquen més diners
I també a través de l’agreujament                                                                   a l'atur perquè aquest augmenta, no
de les condicions de vida, i viola-                                                                  es garanteixen prou prestacions,
ció dels drets de les persones, aug-                                                                  s'endureixen les condicions per a la
mentant ràpidament les borses d’a -                                                                  seva percepció, augmenta el temps
tur i la pobresa en els països                                                                     de treball necessari per tenir-les i
desenvolupats, i l’empitjorament                                                                    creixen les mesures dissuasòries
dramàtic de les ja de per si infrahu-                                                                 perquè es rebin durant el menor
manes condicions de milions de                                                                     temps possible. L'Estat només co-
persones en els països empobrits.                                                                   breix el 12% de les necessitats de
  Davant aquesta situació, és im-                                                                  cures en famílies, persones depe-
portant que els treballadors i treba-                                                                 nents i diverses funcionals. Les
lladores del sector financer pren-                                                                   pensions mínimes només augmen-
guem     consciència   de   la  veis públics (ensenyament, sanitat,   l’externalització de serveis. Dema -   seguir la supressió dels conceptes    ten entre un 5 i un 6,5%.
importància del moment. El sector     transports, infraestructures, etc.) de  nem la repressió de conductes anti-   voluntaris, amb el repartiment         3.- L'habitatge continua sense ser
de producció en el qual treballem     qualitat i universals i, d’igual ma -  socials, que provoquin la pèrdua    equitatiu de la massa salarial, a      un dret. Tant les ajudes als propie-
es revela estratègic quant a la gene-   nera, considerem que el crèdit i les   premeditada de llocs de treball,    més de la reducció de la jornada la-    taris per fomentar el lloguer com
ració i sortides de la crisi i, davant  assegurances també han de tenir     així com de les polítiques que pro-   boral i la supressió de les prolonga-    l'anomenada Renda Bàsica d'E-
potencials perills sobre els nostres   una funció social. Per això reivin-   voquin discriminació, entre treba-   cions irregulars de la mateixa, així    mancipació per a joves (210
llocs de treball i els nostres drets,   diquem la Banca de titularitat pú-    lladors que realitzin les mateixes   com de les hores extraordinàries.      euros/mes), estan provocant ja un
hem de preparar-nos per a defen-     blica. Reivindiquem la participació   funcions. Com alternativa davant    A FESIBAC-CGT ens manifestem        encariment dels preus dels llo-
sar-los amb eficàcia. Per altra      de les plantilles en la gestió de les  el tancament d’empreses, dema -     solidaris amb les lluites obreres.     guers. Les deduccions fiscals per a
banda, la crisi actual ha posat de    institucions financeres, començant    nem l’autogestió de les mateixes    Juntament amb tota la Confedera-      propietaris i a empreses promoto-
manifest el perillós que resulta la    pels òrgans de govern i consells     per part dels treballadors.       ció de la CGT participem en el       res, aposten més per intentar mini-
gestió dels serveis financers com     d’administració. Els beneficis de la    Davant possibles fusions, absor-   compromís de combatre el sistema      mitzar l'aturada immobiliària que
negoci privat. Amb la banca total-    gestió financera han de revertir en   cions o desaparició d’empreses del   capitalista, en la construcció de la    per garantir el dret a l'habitatge.
ment privatitzada, la congelació     el conjunt de la societat, especial-   sector financer, per efectes de la   societat igualitària, de llibertats i     4.- ‘Desarrollisme’ contra el
del crèdit, als particulars i a les em-  ment en forma d’abaratament i ac -    crisi, és necessària la defensa de   drets; pel just repartiment del tre-    medi ambient. Es dóna suport a la
preses, obeeïx, una vegada més, a     cessibilitat del crèdit.         tots els llocs de treball, la radical  ball i de la riquesa, i per la preser-   Indústria Turística, una de les més
interessos especulatius, i està pro-     En el mateix sentit, ens oposem    oposició als acomiadaments, ja si-   vació del futur del planeta. Volem     insostenibles, i a la construcció de
vocant la pèrdua diària de milers     als projectes de privatització de les  guin per causes objectives”, o a
                                             “                construir una Europa de drets so-      nou habitatge (en total més de
de llocs de treball, situant les xifres  Caixes d’Estalvi, i als intents en    través de ERO. Reivindiquem la     cials, motor del canvi a nivell mun-    1.600 milions d'euros)
d’atur en nivells fa temps oblidats.   forma de quotes participatives”,
                           “              supressió de la contractació tempo-   dial, i per això ens oposem ferma-       5.- Militarisme per tots costats.
  Per això, des de la FESIBAC-     iniciades en institucions com la     ral no justificada, i la seva conver-  ment a les directives europees,       Malgrat reduir els diners dedicats
CGT volem exposar:            CAM. Demanem la regulació i el      sió en contractes indefinits. Exigim  com la Directiva de les 65 hores”
                                                                        “           al Ministeri de Defensa (un 2,98%
  La nostra oposició a injeccions    funcionament transparent de les     la dotació suficient de personal en   setmanals de treball, la Directiva     menys), els 634 milions d'euros, i
de fons públics perquè el sistema     companyies asseguradores, de ve-     els centres de treball, la formació   de la Vergonya” (d’expulsió dels
                                                              “                      una possible ampliació de 35 mi-
financer segueixi generant divi-     gades segones marques de les       adequada i el respecte a les normes    treballadors immigrants), la Bol-     lions, per a actuacions de les For-
dends cap a les butxaques priva-     grans corporacions, i font d’explo -   de prevenció de riscos laborals fí-    kestein (privatització i deslocalit-   ces Armades a l'exterior, més el
des. Aquests fons públics han de     tació i precarietat laboral. D’igual   sics i psicològics, així com en rela-   zació de serveis públics) o el propi   que rep el Ministeri d'Indústria per
ser aprofitats, i orientar-se, cap a   manera, reivindiquem les condi-     ció als atracaments.           Tractat de Lisboa.            prefinançar programes especials
l’atenció social de les necessitats    cions legals i justes de tot l’univers   Hem d’insistir en la defensa       Fem una crida a tots els treballa-   d'armament (1.157 milions) dóna
de les persones, tant les que estan    dels treballadors d’Oficines i Des -   col·lectiva dels drets, contra la in-   dors i treballadores de Bancs, Cai-    com a resultat que el pressupost
perdent el seu lloc de treball per    patxos, actualment víctimes de la    dividualizació de les condicions,     xes, Asseguradores i Oficines i      militar de l’Estat espanyol puja a
culpa de la crisi, com totes les que   dispersió d’empreses, de la degra -   per la recuperació de la negociació    Despatxos perquè lluitin pels seus    més de 1.800 milions, en total un
manquen dels mitjans bàsics per a     dació de les seves condicions labo-   col·lectiva com eix vertebrador      drets i, amb la seva participació,    21%.
viure dignament. No s’ha d’espo -     rals i indefensió contra els abusos.   dels drets de totes i tots, contra la   tornin a recuperar el sentir i utilitat   6.- I austeritat per a la majoria. El
liar l’erari públic per a seguir en -    Exigim la supressió immediata     imposició de ritmes de treball i ob-   del sindicalisme assembleari, prac-    govern reclama paciència i conten-
greixant l’especulació privada,      dels paradisos fiscals, de la pràcti-  jectius comercials irracionals. Tre-   ticat a la CGT, on tots i totes con-   ció, el pressupost per al president
mentre es mantenen, a més, escan-     ca fraudulenta de tancaments i des-   ballem per l’enfortiment de la ca -    tem.                   puja a 49,3 milions d'euros, gairebé
dalosos salaris i contractes blindats   localitzacions d’empreses, del joc    pacitat adquisitiva dels salaris, per                        dos més que en el 2008, el de la
als seus principals directius.      pervers de contractes i subcontra-    la unificació dels mateixos segons    Si ningú treballa per tu, que       casa real augmenta un 4,5% i el fi-
  Des de la CGT defensem els ser-    tes, de la utilització de les ETT i de  categories i funcions. Volem acon-   ningú decideixi per tu.           nançament als partits un 24,5%.
Catalunya. Desembre de 2008                                                                                         5
TREBALL-ECONOMIA                                                      Amb la crisi ens
                                                                                  roben els diners i
                                                                                  els injecten a bancs
                    El darrer ERO de Seat és impropi d’una
                                                                                  i multinacionals
                    empresa que s’autoproclama empresa model
                    d’eficàcia i satisfacció laboral


Les darreres
mobilitzacions                         Montilla es doblega
                                davant Volkswagen
contra la LEC
del 13-N
 Federació d'Ensenyament CGTE
                     L
      Catalunya
                      Seccions Sindicals de CGT                                                tema relacionat amb l’aplicació
   l passat 13 de novembre, els         del Grup SEAT                                                   d’un ERO del que hi ha hagut una
   sindicats de professors i pro-                                                                 defensa conjunta. Amb aquest
fessores USTEC-STEs, ASPEPC-           a Conselleria de Treball de                                            acord els treballadors segueixen
SPS i CGT i les organitzacions          la Generalitat de Catalunya                                            incrementant el seu deute. A al-
d’estudiants Sindicat d’Estudiants,        va dictar finalment a pri-                                            guns/es se’ls pot arribar a aplicar
Sindicat d’Estudiants del Països     mers de novembre una resolució                                               fins a 19 dies més de bossa el que
Catalans, Estudiants en Acció, As-    per la qual aprovava parcialment                                              significarà carregar-los més en ne-
sociació d’Estudiants Progressistes   l’ERO temporal sol·licitat per Seat                                            gatiu i pujar la mitjana de la planti-
i les Assemblees de les Facultats de   entre novembre de 2008 i juliol de                                             lla. La solució passa pel que tots
Mundet i Raval de la Universitat de   2009. Segons el Departament, la                                              han defensant aquest temps: assig-
Barcelona vam convocar vaga a      suspensió de contractes s’autoritza                                            nar-los feina en una altra línia i
l’ensenyament públic de Catalu-     en quatre trams. El primer afectarà                                            donar-los formació (curs bàsic de
nya. La vaga no havia estat convo-    750 treballadors durant 50 dies     presentació Social, que demostra-     Tanmateix, si l’administració ha -    salut laboral, del producte, conei-
cada per CCOO i UGT.           entre novembre i desembre de      ven l’innecessari d’aquest expe -     gués acceptat la compensació soli-    xement de càrregues, nòmines,
  Aquest vaga tenia com a objectiu   2008. En aquest mateix període, de   dient, el Govern Tripartit ha donat    dària de tota la bossa de hores, la   etc.). Mentre hi hagi treballadors
fonamental rebutjar i exigir la reti-  novembre a desembre, la Generali-    via lliure a la multinacional per     desafectació podria haver estat     afectats per l’ERO no es pot accep -
rada del projecte de Llei d’Educa -   tat autoritza suspendre els contrac-  ficar mà a les arques públiques. El    molt superior. Les nostres dades     tar que es realitzi la formació fora
ció de Catalunya, que iniciava els    tes de 1.969 treballadors durant 5   contrainforme de la CGT és a:       apunten a què almenys 2500 dels     de l’horari laboral.
tràmits parlamentaris, i que suposa-   dies, i de 1.783 treballadors durant  www.cgtcatalunya.cat/spip.php?ar     4595 afectats no haurien anat a l’a -    Tampoc no s'entén que es realit-
rà un trencament del model d’esco -   19 dies. Finalment, l’autoritat la -  ticle2315                 tur. Ens endinsarem en l’estudi de    zin feines addicionals en cap de
la pública, la seva subordinació als   boral catalana aprova la suspensió     Està clar que la tan cloquejada    l’aplicació d’aquest ERO per       setmana i per evitar que es convo-
centres privats concertats, la manca   dels contractes de 750 treballadors   crisi que ha creat el capital, i ha    poder treure les conclusions per     quin es manté la vaga en cap de
de mesures concretes en suport      de Seat durant 212 dies entre gener   difós massivament, està servint      portar al recurs d’alçada que esta -   setmana en el centre de Martorell,
d’un ensenyament públic de quali -    i juliol de 2009.            d’escut per robar els diners de tots i  bleix la llei.              on la CGT i CCOO van decidir
tat, la privatització de molts trams    Segons la resolució de la Gene-   injectar-lo en els bancs i en multi-     L’aplicació de l’ERO està gene -   convocar jornades de vaga els caps
de l’ensenyament, la introducció     ralitat per aprovar l'ERO, les con-   nacionals com Volkswagen. Men-      rant situacions fora de mare: vo-    de setmana, des del 18 d'octubre
de mètodes i models de gestió pri-    dicions que haurà de complir la     tre, hem de veure com la multina-     luntaris/as que no han estat inclo-   fins al 14 de desembre, que estan
vada en els centres públics, la des-   Seat impliquen que cap treballador   cional,   no   respecta   els  sos, treballadors inscrits en L1 que   tenint un seguiment majoritari .En
regulació de les condicions labo-    pugui ser inclòs en l’expedient     compromisos anteriors de plans in-    han estat afectat per la L2, curses a  el centre de Zona Franca, s’estava
rals del professorat… També       sense abans esgotar la seva borsa    dustrials per a SEAT i a més, po-     última hora amb cartes per a uns i    valorant adoptar la mateixa postura
contra l’aplicació del Pla de Bolon -  d’hores, que les suspensions tem -   drien produir models com el Còr-     no per a d’altres, treballadors que   si la direcció d’aquest centre se -
ya en els estudis universitaris que   porals es duguin a terme amb tre-    dova a Llatinoamèrica posant-li la    no estaven inclosos en l’ERO i que    gueix convocant a treballar els dis-
provoca la degradació de les titula-   balladors que s'hi apuntin voluntà-   VW de Volkswagen. El viscut no-      se’ls ordenava simplement que se     sabtes i els diumenges per realitzar
cions ordinàries i l’encariment de    riament,    complementar    la  vament en aquest ERO és impropi      n’anessin a casa sense saber com     produccions que no es poden rea-
doctorats, graus, màsters… amb la    prestació d’atur que rebran els tre -  d’una empresa que s'autoproclama     se’ls aplicaria aquells dies…      litzar entre setmana per falta de
consegüent exclusió d'estudiants     balladors fins a arribar a un 80%    en la seva propaganda com a em-      En aquest sentit, la postura de la    personal.
de les classes populars.         del seu sou, evitar suspendre els    presa model a seguir quant a efi-     CGT és clara: o se’ls dóna feina o     Els afectats en la primera tanda
                     contractes dels majors de 53 anys    ciència i satisfacció laboral.      permís retribuït. En tot cas, exigim   de l’ERO el novembre i desembre
Valoració de la jornada         per no perjudicar les seves expec-     La denúncia de la CGT, coinci-     que els canvis siguin per escrit, que  han marxat a casa sense conèixer
                     tatives de pensió de jubilació, que   dent amb els altres sindicats, en     les paraules se les emporta el vent.   el dia en què s’han de reincorporar
                     quedin exclosos de l’expedient els   matèria de còmput de bossa d’ho -     Arran de la situació, es va reunir,   al gener, ja que el calendari de
de lluita
Les organitzacions convocants de     treballadors que duguin menys      res ha estat fonamental perquè      separadament, la Comissió del      2009 s’ha d’acordar abans que fi -
la vaga i manifestacions del 13 de    d’un any en l’empresa per evitar    l’administració impedeixi la para -    Compte d’Hores i va acordar que     nalitzi novembre. Es manté la pro-
novembre a favor de l’educació pú -   que es quedin sense el subsidi d'a-   doxa d’enviar persones a l’ERO te -    el personal exclòs de l’ERO que no    posada per la CGT de què l’any
blica i en contra de la LEC       tur i que existeixi un sistema de ro-  nint dies per divertir-se. Les dades   se li pugui donar activitat es quedi   que ve la fàbrica només ha d’estar
(USTEC·STEs, ASPEPC-SPS,         tació perquè el màxim període que    d’aquesta condició que consta en     a casa seva a compte de la seva     oberta 214 dies, així se saturaran
CGT), valoren molt positivament     pugui romandre a casa un treballa-   la resolució de l’ERO han signifi -    Jornada Industrial o de la bossa d’ -  les produccions de dilluns a diven-
el seguiment de la convocatòria,     dor siguin dos mesos.          cat que 187 companys/as seran       hores.                  dres, es necessitaran més treballa-
que va aplegar en les diverses ma-     Malgrat tots els arguments mos-   desafectats totalment de l’ERO i       Per a la CGT, sembla poc ètic     dors i es reduiran els afectats per
nifestacions 50.000 persones a      trats als contrainformes de la Re-   266 seran desafectats parcialment.    portar a la Comissió d'Hores un     l’ERO. Això sí que és solidaritat.
Barcelona, 4.000 a Tarragona,
1.000 a Girona i 500 a Lleida.
  Així mateix, segons les pròpies    7000 alumnes en la llista d’espera a les escoles d’adults
estimacions més d’un 50 % del       Mesa de l’Educació Pública de        Aquesta realitat dels centres pú-  cord signat l’11 de maig del 2006      La Mesa de l’Educació Pública
professorat va seguir la convocatò-      Persones Adultes         blics d’educació de persones adul -    pel qual la Generalitat es compro-    de Persones Adultes reclama a


                     L
ria de vaga i en els IES l’activitat                       tes contrasta amb la campanya que     metia a augments del 20% de les     l’administració mesures concretes
acadèmica va quedar pràcticament       a Mesa de l’Educació Pública    fa la Generalitat davant la crisi     persones adultes anuals ateses pels   -recursos i professorat- per reduir
paralitzada, ja que s'hi va sumar la     de Persones Adultes (consti-    darrera de cada porta una oportu -
                                         “                     centres públics. El nivell de parti-   les llistes i atendre i garantir el dret
vaga dels/les estudiants.        tuïda per representants del profes-    nitat” per incentivar que treballa -  cipació en els centres de FPA del    a l’educació. En el marc de la nos -
  Amb aquesta jornada queda clar    sorat i els sindicats USTEC-STEs,     dors/es en atur es formin. Per això   Departament d’Educació no arriba     tra campanya vam convocar una
que la majoria del professorat i la   CCOO i CGT) denuncia la manca       el lema de la nostra campanya de    ni a l’1% de la població i només un   concentració a Barcelona el 5 de
comunicat educativa està en contra    de respecte del govern cap el dret a   denúncia és: “Darrera de cada      3% de la població adulta catalana    novembre a la plaça Sant Jaume de
d’aquest projecte de LEC i s'espera   l’educació de les persones adultes.    porta, una llista d’espera”.      fa algun tipus de formació, molt     Barcelona, contra les llistes d’es -
que, tant el conseller, com el go-    Les dades d’un estudi fet escola a      Amb la decisió del Departament    lluny encara de la mitjana de la     pera no ateses a l’educació pública
vern i el Parlament en prenguin     escola constaten que com a mínim     d’Educació de congelar els grups i   Unió Europea, que se situa en un     de persones adultes per culpa de la
nota i aturin la tramitació del pro-   7.500 alumnes s’han quedat sense     les plantilles aquest curs, s’incom -  10%, i del 5’1% de la resta de l’es -  congelació de plantilla d’aquest
jecte.                  plaça aquest curs.            pleix per tercer any consecutiu l’a -  tat.                   curs.
6                                                                                      Catalunya. Desembre de 2008
TREBALL-ECONOMIA

 Jornada d'acció sindical de                                                                       LA MIRADA


  la CGT en els mitjans de
                                                                                      INDISCRETA
                                                                                   Els pobres

  comunicació audiovisual
                                                                                   també plorem
                                                                                   i ens afecta la
                                                                                   crisi més que
  Federació Estatal d'Arts       de la relació laboral.         ta situació han de ser similars en                         a ningú


E
    Gràfiques, Paper,
  Mitjans de Comunicació i
                     2) Flexibilització de les plantilles.  tot el sector i per tant, es va valorar
   Espectacles de la CGT        3) Polivalència entre les categories  la necessitat d'establir una coordi-                           Emili Cortavitarte Carral
                     tant horitzontal com vertical.     nació forta i estable per a afrontar
    l passat 23 d'octubre es va   4) Externalització de la producció   una situació caracteritzada per la                         No sé si recordeu que fa anys hi
    realitzar a Madrid una as-    en el cas de les televisions públi-   similitud de les receptes que estan                         havia una sèrie televisiva anome-
    semblea de seccions sindi-    ques i subcontractació de la pro-    aplicant la patronal/direccions ge-                         nada Els rics també ploren”. No,
                                                                                       “
cals de mitjans audiovisuals de     ducció en el cas de les privades.    nerals de les diferents televisions.                        no vull explicar l’argument ni de -
CGT a la qual van assistir com-     5) Desregulació del sector a nivells  En aquest sentit es va veure neces-                         manar la seva reposició, encara que
panys de mitjans audiovisuals de     alarmants. Els convenis són inefi-   sari impulsar la mobilització i l'ac-                        al pas que anem no seria estrany
tot l'Estat espanyol: TVIB3 (Bale-    caços. No hi ha cap televisió públi-  ció sindical, tal com han fet els                          que ens ataquin amb una sèrie sem-
ars) – SALOM (Balears) – RTVM      ca o privada, ni una productora que   companys de TM3 en la                                blant.
(Madrid) – TV3 (Catalunya) –       apliqui el conveni existent per al   lluita/campanya Salvem Telema-                             En el moment que escric aquest
RTVV (País Valencià) – RTVA       sector pel raquític del seu contin-   drid, posant l'accent en la regularit-                       article encara ressonen les lloances
(Andalusia) – RTVE (Madrid) –      gut.                  zació i el respecte a les normes pú-                        a la refundació del capitalisme del
CINEMATEXT (Madrid) – Tele5       6) La preocupació creixent per la    bliques d'accés com un mitjà que                          G-vint-i-escaig, les reunions del
(Madrid) – ATLAS (Madrid) –       forta tendència (sobretot TM3 i     permeti a qualsevol ciutadà/na                           president del govern o dels minis-
TSA (Madrid).              Canal 9) a la privatització dels go-  tenir les mateixes oportunitats per    experiències d'algunes empreses     tres del ram amb els banquers i els
Es van abordar els temes més im-     verns d'aquestes Comunitats Autò-    poder ser contractat pels ens pú-     demostren que aquesta regulació,     directius de les empreses d’auto -
portants que afecten en aquest mo-    nomes, preocupació agreujada en     blics.                   en el cas de la contractació, ha estat  moció o el interessantíssim debat
ment al sector entre els quals      aquests moments per la crisi eco-    Igualment, és important introduir     possible i ha donat bons resultat    sobre si una empresa russa pot
podem destacar:             nòmica i pels vents que corren per   en la negociació col·lectiva dels     pel que fa a l'estabilitat en l'ocupa-  comprar una part de les accions de
1) L'incompliment generalitzat      a la reducció de les plantilles com   ens públics, elements que obliguin     ció.                   Repsol. Escric interessantíssim no
dels acords dels convenis tant en    ja ha fet RTVE.             a donar treball de manera efectiva     Així mateix la CGT sol·licitarà una   pel debat en si, sinó per la capacitat
empreses com en ens. En aquest      7) Finalment, un altre tema tractat   a totes les persones de les planti-    entrevista amb el Ministeri d'In-    de transmutació que tenen alguns
cas, els incompliments en la cober-   va ser la crisi econòmica i les con-  lles. La falta d'informació i trans-    dústria, Turisme i Comerç per trac-   polítics fins fa no gaire ferms de-
tura de vacants (tal com està regu-   seqüències que ja està tenint en la   parència de les Direccions dels      tar la possible modificació del la    fensors del mercat i la globalització
lada en la llei de creació dels ter-   societat i com plantar-li cara.     mitjans en aquest aspecte, impe-      Llei del Tercer Canal, la reconver-   ara convertits en nacionalistes pro-
cers canals de titularitat pública),   En les conclusions es va posar de    deix saber quin tant per cent de la    sió tecnològica digital i la implan-   teccionistes.
està provocant una judicialització    manifest que les respostes a aques-   producció s'ha externalitzat. Les     tació generalitzada de la TDT.       De vegades, si la manifestació és
                                                                                   massiva o les mobilitzacions supo-
                                                                                   sen molèsties, apareix alguna res-
OPINIÓ: Més sobre l'acomiadament a Cecrops SA de Santa Perpetua                                                   senya sobre les conseqüències de la
                                                                                   crisi per a les classes populars.
de Mogoda                                                                                Un recent estudi en els jutjats so-
                                                                                   cials de Barcelona evidencia la
   Jordi, afiliat a la CGT      de CCOO que hi ha a l'empresa,     nal ha se ser dels delegats als treba-                       magnitud de la tragèdia. A dos
     i acomiadat          usant un silenci encobridor en el    lladors, fins i tot en cas d'acomia-                        mesos de tancar l’any, les deman -


L
                     moment del lliurament de la carta    dament.                                       des per acomiadament han pujat
   a setmana del 20 d'octubre di-   d'acomiadament; oferint-se com a    També recordar que en l'últim any,                         gairebé un 25% respecte de l’any
   verses pàgines web van reco-    testimonis al negar-se el company    enfront d'aquest "suport incondi-                          anterior. Una majoria substancial
llir la notícia del meu acomiada-    a signar la carta d'acomiadat; no    cional" que es pretén, en l'empresa                         d’aquests acomiadaments han estat
ment. El meu agraïment a totes les    convocant l'assemblea que recla-    hem tingut divergències per la                           declarats improcedents i per tant
persones i organitzacions que han    men diversos treballadors; culpabi-   vaga de gener 2007, denúncies de                          (segons estableix la peculiar legis-
decidit aquesta difusió. Algun      litzant el treballador acomiadat per  treballadors al comitè de vaga du-                         lació laboral espanyola) al carrer
efecte deu estar fent, ja que els dos  la seva actitud "radical"; utilitzant  rant la vaga de maig - juny de                           amb una indemnització. Indemnit-
delegats col·laboracionistes amb     la por de que sobren 4 o 5 treballa-  2007, responsabilitzar els dos dele-                        zació que, emparant-se en la crisi,
l'empresa han mogut fitxa.        dors més (tancament secció LM)".    gats a un company d'una dermatitis                         el representat de l’empresari nego -
El dilluns 20 van interrogar com-    Això sí, l'escrit signat fa esment a  (llevant tota responsabilitat a l'en-                        cia a la baixa o bé presenten un
panys de la CGT i a l'altre delegat   la trajectòria durant anys d'aquests  carregat), no donar els delegats els                        concurs d’acreedors per suspensió
de CCOO. Pretenien esbrinar qui     delegats, qualificant-la d'inqüestio-  comptes sol·licitats per un treballa-                        de pagaments (i s’ha de competir
era el responsable actual de la sec-   nable i d'estar al servei de tots els  dor sobre endarreriments, no con-                          amb els altres acreedors) o bé l’em -
ció sindical, si tenien coneixement   treballadors. Solament dir que per   vocatòria d'assemblees sol·licita-                         presa desapareix. A més, hauríem
d'aquesta informació i si estaven    sort hem estat vàries les persones   des…                    estat penjat en el tauler d'anuncis   d’afegir els milers de persones que
d'acord amb el seu contingut. Tot    què ens hem dedicat a la millora de   La pressió i els rumors d'acomia-     de l'empresa. Amb el que l'empre-    no cobren cap tipus d’indemnitza -
al més fidel estil de temps passats.   les condicions de treball a Cecrops,  daments han estat els ingredients     sa ja pot iniciar el marcat de noves   ció, bé perquè el seu contracte no
En dies posteriors, mitjançant co-    i que recórrer al passat per tapar el  que han amanit la recollida de sig-    víctimes.                els hi dóna dret o bé perquè ni tan
municació individual amb cada un     present és una estratègia pròpia de   natures. Un pobre favor es fa al      No sé si serà una pèrdua de temps,    sols hi havia relació contractual.
dels treballadors, recullen signatu-   models autoritaris.           sindicalisme si convertim l'empre-     però m'atreveixo a sol·licitar als     Hi ha més modalitats, com que
res per a remetre un escrit a      L'escrit finalitza amb un "nostre    sa més combativa del sector en les     sindicats de CCOO que investi-      l’empresa no doni per extingit el
CCOO, on qualifiquen la informa-     suport incondicional als delegats    lluites del 2007, en un desig majo-    guin el que està passant a Cecrops.   contracte laboral i no pagui els sa-
ció sobre l'acomiadament de "cam-    de CCOO". Als tres delegats, o so-   ritari de causar una bona impressió    Que cridin als tres delegats de la    laris (el que podríem anomenar un
panya de difamació contra els de-    lament a vosaltres dos?, ja que a    a l'empresa per no ser acomiadat.     seva organització i veuran que la    ERO a la brava”) d’aquesta mane -
                                                                                      “
legats de CCOO". El curiós és que    l'altre delegat (també de CCOO)     Qui serà el pròxim de la llista a     realitat és entesa de diferent mane-   ra els treballadors no reben ni sala-
en l'escrit per res s'esmenta l'acusa-  pateix una situació de marginació    donar-li l'esquena? Però la cosa és    ra. Que cridin també als desafiliats   ri ni subsidi de desocupació.
ció de còmplices amb l'acomiada -
    “                creada entre l'empresa i vosaltres, i  més greu. El que anava a ser una      de CCOO i els preguntin el perquè.     Totes aquestes milers de tristes i
ment d'un treballador”.         així està denunciat a Inspecció de   recollida de signatures per a ús in-                        dures històries quotidianes passen
Transcric part del primer comuni-    Treball. La pròpia fórmula "suport   tern en CCOO (rentat de cara d'a-      Més informació al bloc de la      cada dia al nostre voltant, però la
cat: "És sorprenent trobar com a     incondicional als delegats" és sos-   quests dos delegats), al no ser sig-    secció sindical de CGT Cecrops:     realitat desinformativa és el Citi-
còmplices dos delegats de personal    pitosa, ja que el suport incondicio-  nat per la totalitat de la plantilla, ha  www.cgtcecrops.blogspot.com/       group o l’Ibex 35.
Catalunya. Desembre de 2008                                                                                       7
TREBALL-ECONOMIA
L’ALTRA REALITAT
                                 Mobilitzacions
                                contra l’ERO d’ONO
Barraquisme
     Pepe BerlangaL
                     E
   a ciutat de Barcelona explica     Secció Sindical CGT ONO                                                 cats excepte la CGT, contenia un
   que va ser una ciutat moderna,                                                                 acord pel qual l’empresa es com -
acollidora, innovadora i fins i tot de      ls treballadors d’ONO i la                                             prometia a no sol·licitar davant la
metròpoli avançada al seu temps,         totalitat de sindicats pre-                                            Direcció General de Treball un
no obstant això, no sempre ha gau-        sents en l’empresa es van                                             nou ERO fins que no haguessin
dit d'aquestes característiques, arri-  manifestar el dilluns 10 de novem-                                             transcorregut 2 anys des de la fina-
bant a ocultar vergonyosament un     bre per la Defensa i manteniment
                           “                                                       lització del procés d’acomiada -
passat gens tranquil·litzador que,    de l’ocupació” i per la Retirada de
                                 “                                                  ments, és a dir, fins al 3 d’octubre
des del començament del segle      l’Expedient de Regulació d’Ocu -                                              de 2009. Aquesta és una de les
XX, va ser una imatge característi-   pació”. Així, 15 ciutats (València,                                             raons esgrimides pels sindicats
ca d'aquesta i sense la qual no s'en-  Sevilla, Màlaga, Murcia, Madrid,                                              perquè Treball rebutgi l’ERO.
tendria el que estava passant i el    Albacete, Valladolid, Pamplona,                                                Finalment, la CGT manifesta el
com s'estava construint la ciutat.    Logroño, Barcelona, Zaragoza,                                                seu total rebuig a la proposta de les
  Muntanya de Montjuïc, front      Palma de Mallorca, Santander, Las                                              empreses de capital risc en l’últim
marítim, perifèria de l’Eixample i    Palmas i Tenerife) van ser testimo-                                             Consell d’Administració d’impul -
turons que formen part del nucli     ni de l’oposició dels empleats a l’a -                                           sar un model de gestió més agres-
urbà van acollir unes construccions   comiadament de 1.300 treballa-                                               siu en el grup. Des del sindicat no
que no serien eradicades fins pocs    dors, un 30% de la plantilla.                                                entenem com no aprenen de la si-
anys abans a l'esdeveniment olím-    Aquest expedient de regulació d’o -   panyia amb nombrosos beneficis:      grimeixin la crisi internacional per   tuació actual de l’economia i llan -
pic. Aquella Barcelona industrialit-   cupació és el tercer presentat per la  600 milions d'euros durant l’últim    justificar una mesura injustificable   cem la següent pregunta: Realment
zada atrauria ingents onades de tre-   companyia en 10 anys: el primer     exercici.                 i contrària als interessos generals.   acomiadar gent perquè els accio-
balladors, principalment durant el    va ser l’any 2002 i es va saldar      En aquest sentit, la Confederació   La màxima d’augmentar els bene -     nistes s’omplin les butxaques és un
primer terç del segle passat. Indub-   amb 450 acomiadaments i el segon     General del Treball posa l’accent     ficis tot el que puguin és un corró   model de gestió encomiable, soste-
tablement, l'habitatge no era una    el 2006 va suposar la pèrdua del     en el sense sentit, despropòsit i     destructiu que apliquen sense limi-   nible i responsable?
qüestió prioritària i les administra-  lloc de treball per a 785 persones.   irresponsabilitat que suposa deixar    tació.
cions no hi destinaven grans recur-   La tercera proposta d’ERO es pro -    al carrer un miler de persones per      Convé destacar el fet que l’ERO     Més informació:
sos, en aquest context la xifra de    dueix, com és norma, en una com-     pura avarícia. Dol, a més, que es-    del 2006, signat per tots els sindi-   cgt-ono.blogspot.com/
barraques es triplicaria durant
aquest període, arribant a ser de
3.600 el 1922, amb l'amarga seqüe-    La CGT no signa l'ERO de Telefònica
la que, després de la inauguració de
l'Exposició Internacional de 1929,    Sindicat Federal CGT Telefónica     2008, malgrat la crisi” financera,
                                                    “          tancar el 31 de desembre de 2007.    plantilla, no estaria ara justificada


                     L
s'arribés a la impressionant xifra de                       no pot, en opinió de CGT, destruir      D'altra banda, Telefònica fixa es   la contractació de nou personal,
6.000 barraques a la ciutat de Bar-      'Expedient de Regulació d'O-    700 ocupacions fixes utilitzant per    troba en l’actualitat immersa en un   tret que el que es persegueixi no
celona.                    cupació que afectarà 700 em-    a això els diners de tots els contri-   procés de contractació de personal    sigui altra cosa que destruir ocupa-
  Somorrostre, Carmel, Mont-      pleats de Telefónica (Móviles i So-   buents, en un dels pitjors ERO sig-    que arribarà fins a les 500 perso-    ció amb condicions dignes i realit-
juïc… són noms units inexorable -    luciones) tindrà un cost aproximat    nats en tot el grup.           nes, si bé a causa del nou conveni    zar noves contractacions amb uns
ment a la nostra memòria i que ens    per les arques de l'estat de 30 mi-     El sindicat llibertari considera    col·lectiu aquestes noves contrac-    salaris més baixos.
tornen a moments que desitjaríem     lions d'euros (5000 milions de les    que l'excusa utilitzada per l'empre-   tacions cobraran menys de la mei-      Primer s'han d'unir les dues em-
poder oblidar, però que van lligats   antigues pessetes) en concepte de    sa per justificar davant el Ministeri   tat del salari que un altre treballa-  preses, reconèixer a la seva planti-
a moments de dures condicions de     prestacions per atur en els pròxims   de Treball la reducció de la planti-   dor que faci el mateix treball,     lla les condicions laborals a l'alça i
vida per als seus veïns, falta d'in-   anys.                  lla, és a dir, la convergència entre   motiu entre altres pel qual la CGT    després analitzar, si és necessari o
fraestructures, injustícia social, di-   Telefónica, després d'obtenir     la telefonia fixa i la mòbil, és falsa.  no va signar el conveni.         no, un possible ajustament de plan-
verses famílies convivint en mí-     uns beneficis record en 2007       En primer lloc, en els últims anys i     Per tant. l'ajustament de la plan-  tilla.
nims espais de pocs metres…       (8.906 milions, un 42% més que en    també amb un ERO s'han destruït a     tilla ja s'ha realitzat en els últims
  Amb tot, la postguerra no només    2006) i previsió d'incrementar els    Telefónica fixa més de 30.000       anys i si fos cert que a causa de la   Més informació:
no serviria per solucionar el proble-  ja alts ingressos un 8% més per al    ocupacions. L'últim ERO es va       convergència mòbil-fix sobrés      www.cgt.es/telecomunicaciones/
ma sinó que el va agreujar encara
més.
  Misèria i repressió en el món
rural provocarien desplaçaments
                     Ceràmiques del Foix vol acomiadar setanta-dos treballadors
cap a la gran urbs, aconseguint que       Secció Sindical CGT
                        Ceràmiques del Foix
                                         mentat en els últims mesos una so-    capitalisme salvatge és el nostre    Inspecció de Treball, i estan molt
a principis de la dècada dels sei-                        breproducció destinada exclusiva-     veí de tota la vida, el trobaràs en la  lluny d'uns mínims dignes i són
xanta es comptés amb prop de       L'Expedient de Regulació d'Ocu-     ment a saturar el magatzem, fent     cambra de bany.             mostra del cinisme negociador
20.000 barraques. Són aquests      pació presentat el 17 d'octubre i    créixer deliberadament l'estoc per      Una quarantena de treballadors    desplegat per la Direcció de Cerà-
anys que la construcció d'un parc    sense previ avís per Ceràmiques     justificar l'ERO. L'empresa no ha     de Ceràmiques del Foix i del grup    miques del Foix-Roca.
d'atraccions i la ubicació dels estu-  del Foix (grup Roca) és un exem-     escoltat als representants dels tre-   Roca, convocats per la CGT, van       La Secció Sindical de la CGT
dis de TVE a Montjuïc accelerarien    ple de l'explotació al màxim de les   balladors que, conscients de la si-    rebre el 7 de novembre el president   manté la seva postura d'exigir la
el procés de trasllat dels seus habi-  possibilitats comercials (Roca va    tuació, han ofert el seu suport per    de la Generalitat José Montilla a la   retirada completa de l'ERO. Men-
tants a nous nuclis que alguns estu-   obtenir rècords de beneficis els     solucionar els problemes. Ceràmi-     seva arribada al recinte Neápolis    tre, cada dia, aprofitant els canvis
diosos identificarien com a barra-    anys 2006 i 2007 arribant fins a ob-   ques del Foix ha preferit la via     de Vilanova i la Geltrú amb crits,    de torn, les treballadores i treballa-
ques verticals.             tenir més de 1700 milions d'euros)    traumàtica a conciliar amb els tre-    botzines i pancartes contra l'ERO.    dors de Ceràmiques del Foix es
  Era l’any 1982 i ja només es     per a després, una vegada col·lap-    balladors les mesures necessàries.    Consumides tres setmanes del pe-     concentren davant la porta de la
comptabilitzaven 1.108 barraques     sat el mercat, solucionar els pro-    Roca és una empresa de rància tra-    ríode de consulta, l'empresa no s'ha   factoria en senyal de protesta i
i, al juliol de 1989, un mes abans de  blemes a força d'acomiadaments,     dició i actitud paternalista en la    mogut de les seves postures ini-     aprofiten per mostrar "l'estima"
l'inici de les Olimpíades, l'Ajunta-   traslladant els costos a l'erari pú-   qual només funciona "l'ordeno i      cials: oferien un treballador menys   que senten cap als membres de la
ment de Barcelona declarava ofi-     blic. L'ERO afectarà a 78 persones    mano". Ara ordena la destrucció de    acomiadat, 71 en lloc de 72, ja que   Direcció. La CGT demana amb ur-
cialment eradicat el barraquisme a    d'una plantilla de 259 treballadors i  72 llocs de treball, oblidant que da-   s'ha produït una baixa voluntària i   gència mobilitzacions més contun-
la ciutat.                els motius al·legats són acumula-    rrere hi ha 72 treballadors i les     25 dies per any treballat fins a un   dents.
  PD. Fins al 22 de febrer de 2009,   ció d'estoc degut a la crisi del sec-  seves famílies. Mentre, continua la    màxim de 12 mesos, cinc dies per      El 16 de novembre es va fer una
al Museu d'Història de Barcelona     tor de la construcció i del mercat    seva política de deslocalització, in-   sobre del que contempla la llei.     manifestació a Santa Margarida i
es pot visitar una interessant expo-   immobiliari, un argument que con-    vertint en països amb mà d'obra      Aquestes “generoses ofertes” de     els Monjos, localitat on es troba la
sició sobre el barraquisme a Barce-   siderem insostenible.          més barata que l'Estat espanyol i     l'empresa només tenen funció de-     factoria, en la que van participar
lona.                    Ceràmiques del Foix ha experi-    amb menys garanties sindicals. El     corativa i justificativa davant la    unes 500 persones.
 8                                                                                      Catalunya. Desembre de 2008
Revista Catalunya 103 Desembre 2008
Revista Catalunya 103 Desembre 2008
Revista Catalunya 103 Desembre 2008
Revista Catalunya 103 Desembre 2008
Revista Catalunya 103 Desembre 2008
Revista Catalunya 103 Desembre 2008
Revista Catalunya 103 Desembre 2008
Revista Catalunya 103 Desembre 2008
Revista Catalunya 103 Desembre 2008
Revista Catalunya 103 Desembre 2008
Revista Catalunya 103 Desembre 2008
Revista Catalunya 103 Desembre 2008
Revista Catalunya 103 Desembre 2008
Revista Catalunya 103 Desembre 2008
Revista Catalunya 103 Desembre 2008
Revista Catalunya 103 Desembre 2008
Revista Catalunya 103 Desembre 2008
Revista Catalunya 103 Desembre 2008
Revista Catalunya 103 Desembre 2008

Recommandé

Revista Catalunya 109 setembre 2009 par
Revista Catalunya 109 setembre 2009Revista Catalunya 109 setembre 2009
Revista Catalunya 109 setembre 2009Revista Catalunya
618 vues27 diapositives
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012 par
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012Cgtmanresa Bages
746 vues33 diapositives
Revista Catalunya 102 - Novembre 2008 par
Revista Catalunya 102 - Novembre 2008Revista Catalunya 102 - Novembre 2008
Revista Catalunya 102 - Novembre 2008Revista Catalunya
272 vues27 diapositives
Revista Catalunya 102 Novembre 2008 par
Revista Catalunya 102 Novembre 2008Revista Catalunya 102 Novembre 2008
Revista Catalunya 102 Novembre 2008Revista Catalunya
235 vues27 diapositives
Revista Catalunya 97 Maig 2008 par
Revista Catalunya 97 Maig 2008Revista Catalunya 97 Maig 2008
Revista Catalunya 97 Maig 2008Revista Catalunya
1.2K vues27 diapositives
Revista Catalunya 104 Gener 2009 par
Revista Catalunya 104 Gener 2009Revista Catalunya 104 Gener 2009
Revista Catalunya 104 Gener 2009Revista Catalunya
400 vues27 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Revista Catalunya - Papers 125 Febrer 2011 par
Revista Catalunya - Papers 125 Febrer 2011Revista Catalunya - Papers 125 Febrer 2011
Revista Catalunya - Papers 125 Febrer 2011Revista Catalunya
641 vues33 diapositives
Revista catalunya 79 - octubre 2006 - sindicat cgt par
Revista catalunya  79 - octubre 2006 - sindicat cgtRevista catalunya  79 - octubre 2006 - sindicat cgt
Revista catalunya 79 - octubre 2006 - sindicat cgtRevista Catalunya
543 vues27 diapositives
Revista Catalunya 106 par
Revista Catalunya 106Revista Catalunya 106
Revista Catalunya 106Revista Catalunya
609 vues31 diapositives
Revista Catalunya 87 Juny 2007 par
Revista Catalunya 87 Juny 2007Revista Catalunya 87 Juny 2007
Revista Catalunya 87 Juny 2007Revista Catalunya
1.2K vues27 diapositives
Catalunya 76 Juny 2006 - sindicat cgt par
Catalunya 76 Juny 2006 - sindicat cgtCatalunya 76 Juny 2006 - sindicat cgt
Catalunya 76 Juny 2006 - sindicat cgtRevista Catalunya
561 vues27 diapositives
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012 par
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012Revista Catalunya
514 vues33 diapositives

Tendances(18)

Revista catalunya 79 - octubre 2006 - sindicat cgt par Revista Catalunya
Revista catalunya  79 - octubre 2006 - sindicat cgtRevista catalunya  79 - octubre 2006 - sindicat cgt
Revista catalunya 79 - octubre 2006 - sindicat cgt
Revista Catalunya - Papers nº141. Juliol 2012 par Revista Catalunya
Revista Catalunya - Papers nº141. Juliol 2012Revista Catalunya - Papers nº141. Juliol 2012
Revista Catalunya - Papers nº141. Juliol 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012 par Revista Catalunya
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Revista Catalunya1.4K vues

Similaire à Revista Catalunya 103 Desembre 2008

Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012 par
Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012
Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012Revista Catalunya
675 vues33 diapositives
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012 par
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012Revista Catalunya
347 vues33 diapositives
Revista Catalunya 141 Juliol 2012 par
Revista Catalunya 141 Juliol 2012Revista Catalunya 141 Juliol 2012
Revista Catalunya 141 Juliol 2012Revista Catalunya
1.2K vues33 diapositives
Revista Catalunya - Papers 132 Octubre 2011 par
Revista Catalunya - Papers 132 Octubre 2011Revista Catalunya - Papers 132 Octubre 2011
Revista Catalunya - Papers 132 Octubre 2011Revista Catalunya
683 vues33 diapositives
Revista Catalunya 140 Juny 2012 par
Revista Catalunya 140 Juny 2012Revista Catalunya 140 Juny 2012
Revista Catalunya 140 Juny 2012Revista Catalunya
820 vues33 diapositives
Catalunya- Papers nª 146 CGT par
Catalunya- Papers nª 146 CGTCatalunya- Papers nª 146 CGT
Catalunya- Papers nª 146 CGTRevista Catalunya
1.2K vues33 diapositives

Similaire à Revista Catalunya 103 Desembre 2008(16)

Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012 par Revista Catalunya
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya - Papers nº135. Gener 2012 par Revista Catalunya
Revista Catalunya - Papers nº135. Gener 2012Revista Catalunya - Papers nº135. Gener 2012
Revista Catalunya - Papers nº135. Gener 2012
Revista Catalunya - Papers nº136. Febrer 2012 par Revista Catalunya
Revista Catalunya - Papers nº136. Febrer 2012Revista Catalunya - Papers nº136. Febrer 2012
Revista Catalunya - Papers nº136. Febrer 2012

Plus de Revista Catalunya

Catalunya nº 187 par
Catalunya nº 187Catalunya nº 187
Catalunya nº 187Revista Catalunya
733 vues32 diapositives
Els comites de defensa de la CNT par
Els comites de defensa de la CNT Els comites de defensa de la CNT
Els comites de defensa de la CNT Revista Catalunya
333 vues219 diapositives
Catalunya nº 186 Octubre 2016 par
Catalunya nº 186 Octubre 2016Catalunya nº 186 Octubre 2016
Catalunya nº 186 Octubre 2016Revista Catalunya
537 vues32 diapositives
Catalunya nº 185 Setembre 2016 par
Catalunya nº 185 Setembre 2016 Catalunya nº 185 Setembre 2016
Catalunya nº 185 Setembre 2016 Revista Catalunya
508 vues32 diapositives
Catalunya nº 178 Gener 2016 par
Catalunya nº 178 Gener 2016Catalunya nº 178 Gener 2016
Catalunya nº 178 Gener 2016Revista Catalunya
286 vues32 diapositives
Catalunya Papers nº 151 Juny 2012 par
Catalunya Papers nº 151 Juny 2012Catalunya Papers nº 151 Juny 2012
Catalunya Papers nº 151 Juny 2012Revista Catalunya
1.2K vues33 diapositives

Plus de Revista Catalunya(15)

Revista Catalunya 103 Desembre 2008

 • 1. Catalunya w Òrgan d’expressió de la CGT de Catalunya • Desembre 2008 • número 103 • 0,50 euros • www.revistacatalunya.cat www.cgtcatalunya.cat No ens fareu creure!!! Foto: Ferran Reyes
 • 2. Editorial EDITORIAL LA TRAMUNTANA DINAMITA DE CERVELL ENTREVISTA > ON ENS TROBEM?... SECRETARIAT PERMANENT DEL COMITÈ CONFEDERAL DE LA CGT DE CATALUNYA Contra els efectes de la seva Via Laietana, 18, 9è 08003 Barcelona - spccc@cgt.es Tel. 93 310 33 62. Fax 93 310 71 10 crisi: ni capitalisme ni autoritat FEDERACIONS SECTORIALS • Federacio Metal·lúrgica de Catalunya (FEMEC) • Federació de Banca, Borsa, Estalvi i Entitats de Crèdit de Catalunya • Federació Catalana d’Indústries Químiques (FECIQ) • Federació de Sanitat de Catalunya • Federació d’Ensenyament de Catalunya (FEC) • Federació d’Administració Pública de Catalunya (FAPC) Via Laietana, 18, 9è - 08003 Barcelona Tel. 93 310 33 62. Fax 93 310 71 10 FEDERACIONS COMARCALS Anoia Rambla Sant Isidre, 15, 1r 08700 Igualada. Tel. i fax 93 804 29 85 cgtanoia@yahoo.es Baix Camp/Priorat Raval de Sta. Anna, 13, 2n, 43201 Reus baixc-p@cgtcatalunya.cat Tel. 977 34 08 83. Fax 977 12 80 41 Baix Llobregat Cra. Esplugues, 46 08940 Cornellà - cgtbaixll@cgtcatalunya.cat Tel. 93 377 91 63. Fax 93 377 75 51 Comerç, 5. 08840 Viladecans cgt.viladecans@yahoo.es Tel./fax 93 659 08 14 Baix Penedès Nord, 11-13, 3r, 43700 El Vendrell Tel. i fax 977 66 09 32 cgt.baix.penedes@gmail.com Barcelonès Nord Alfons XII, 109. 08912 Badalona A cgt_bn@yahoo.es, tel. i fax 93 383 18 03 Garraf-Penedès Lepant, 23, baixos. 08800 Vilanova i la Geltrú - cgtvng@cgtcatalunya.cat Tel. i fax 93 893 42 61 bocats a l’atur i a la precarie - negatives. De fet, saben que aques- paços de no veure que les oficines breixin tot i que fa anys i panys Maresme tat, entrampats en mil i un ta crisi del sistema no se soluciona de l’atur no són res més que una que podrien estar cobertes per a Plaça Cuba, 18, 2n 08302 Mataró - maresme.cgt@gmail.com crèdits o en un d’aquells de injectant diners públics en les em- part més d’aquest sistema-presó tots els habitants del planeta Tel. i fax 93 790 90 34 cadena perpètua, la crisi actual que preses privades que més han gua- que ens obliga a fer jornades es- No ens els creiem i no adme- Vallès Oriental nosaltres no hem provocat i que no nyat en els darrers anys i que aixpo gotadores per arribar a un sou trem cap rebaixa social més en Francesc Macià, 51 08100 Mollet - cgt_mollet@hotmail.com ens creiem però que ens afecta com no admet un altre nom que robatori. digne, del mateix sistema que mal- nom de la crisi. Tel. 93 593 15 45. Fax 93 579 31 73 a cap altre, ens colpeja dia sí i dia Saben que les solucions no són met el nostre entorn en aquesta Ni rebaixes ni acomiadaments. també. Utilitzant-la com a excusa, possibles dins d’aquest sistema que cursa desenfrenada cap a enlloc, Ni acomiadaments ni precarietat. FEDERACIONS INTERCOMARCALS les multinacionals de tot tipus ens ells no s’atreveixen a canviar perquè del mateix sistema que deixa que Ni precarietat ni capitalisme. Ni ca- amenacen fer-nos fora del nostre tenen por de qualsevol canvi que els les necessitats bàsiques no es co- pitalisme ni autoritat. Girona Còmic - Águrrelj Av. Sant Narcís, 28, entl. 2a lloc de treball. allunyi dels privilegis que ara tenen. 17005 Girona - cgt_gir@cgtcatalunya.cat Ens amenacen i ens fan fora. Les Els polítics ens animen a consu- Tel. 972 23 10 34. Fax 972 23 12 19 Ponent xifres de treballadores i treballadors mir més i a no deixar de comprar. És Av. Catalunya, 2, 8è aturats no paren de créixer i els ma- el que hem fet en les darreres dèca- 25002 Lleida - lleida@cgtcatalunya.cat Tel. 973 27 53 57. Fax 973 27 16 30 teixos polítics que ademeten ERO, des i ja veieu a on ens han portat. El acomiadaments encoberts en preju- planeta és a punt de petar mentre Camp de Tarragona Rambla Nova, 97, 2n 1a - 43001 Tarragona bilacions, acomiadaments directes i les multinacionals del Nord compren cgttarragona@cgtcatalunya.cat rescissions de contractes sense cap terres al Sud per preparar la propera Tel. 977 24 25 80 i fax 977 24 15 28 altra alternativa que fer cua a l’atur, crisi després del seu proper gran ne- intenten desinflar les xifres que as- goci: en aquest cas han apostat per FEDERACIONS LOCALS senyalen el desastre col·lectiu fent l’alimentació tal com en els darrers Barcelona propostes rocambolesques com la decennis han apostat per la cons- Via Laietana, 18, 9è 08003 Barcelona - flbcn@cgtbarcelona.org de desapuntar de l’atur les persones truccio i l’especulació sobre els hab - Tel. 93 310 33 62. Fax 93 310 70 80 prejubilades. No volen buscar solu- tatges i el territori. Serem capaços Manresa cions sinó només corregir les xifres de tornar a creure’ns-els? Serem ca - Circumval·lació, 77, 2n 08240 Manresa - manre@cgtcatalunya.cat Tel. 93 874 72 60. Fax 93 874 75 59 Rubí “Catalunya”, publicació de la CGT de Catalunya. 8a època. DLB 36.887-92. Edició: Aquest número del ‘Catalunya’ s’ha tancat el dijous 20 de novembre del 2008. Colom, 3-5 Col·lectiu Catalunya: Ramon Aubà, Joan Rosich, Pau Juvillà, Joan Anton T., Jose Cabrejas, Mireia 08191 Rubí - flcgt_rubi@hotmail.com Tel. i fax 93 588 17 96 Bordonada, Dídac Salau, Josep Garganté, Josep Estivill, Xavi Roijals, Jordi Martí i Òscar Purqueras. Sabadell Col·laboren en aquest número: Àngel Bosqued, Platafoma Aturem la Guerra, Rebeca Tomás, “L’art també és transgressió, Unió, 59 Seminari d’Economia Crítica Taifa, Emigdi Subirats, Manel Aisa, Baladre, Mariona Parra, REDI, ruptura, ironia, paròdia, 08201 Sabadell - cgtsabadell@hotmail.com Tel. i fax 93 745 01 97 Ecologistes en Acció, Mumia Abu-Jamal, federacions i seccions sindicals de CGT. Fotografies: usurpació, confrontació, Terrassa Ferran Reyes (foto portada). Il·lustracions: Agurrelj. Tirada: 10.000 exemplars. Informàtica: investigació, exploració, Ramon Llull, 130-136 Germán Mozzer’. ‘ Redacció i subscripcions: Raval Sta. Anna, 13, 2n. 43201 Reus. Tel. (dime- interrogació, contestació.” 08224 Terrassa - cgtterrassafl@gmail.com Tel. 93 788 79 47. Fax 93 789 45 04 cres tarda) 977 340 883. Col·laboracions a: catalunyacgt@cgtcatalunya.cat Daniel G. Andújar dins del projecte Castellar del Vallès No compartim necessàriament les opinions signades de col·laboradores i col·laboradors. Herramientas del arte” “ Pedrissos, 9 bis - 08211 Castellar del Vallès Tots els continguts d’aquesta revista estan sota una llicència "Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya" cgt.castellar-v@terra.es, tel./fax 93 714 21 21 Sou lliure de: copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra amb les condicions següents: - Reconeixement. Heu de reconèixer els crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o el llicenciador. Sallent - No comercial. No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials. Clos, 5, 08650 Sallent - Sense obres derivades. No podeu alterar, transformar o generar una obra derivada d’aquesta obra. sallent@cgtcatalunya.cat Quan reutilitzeu o distribuïu l’obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l’obra. Alguna d’aquestes condicions pot no aplicar-se si ob- Tel. 93 837 07 24. Fax 93 820 63 61 teniu el permís del titular dels drets d’autor. Els drets derivats d’usos legítims o altres limitacions reconegudes per llei no queden afectats per l’anterior. Més informació a http://cat.creativecommons.org/ 2 Catalunya. Desembre de 2008
 • 3. REPORTATGE Qui ens ha posat dins del forat no ens en treurà. Acabem amb el Els ‘economistes’ del règim ja saben com capitalisme d’un cop ja! guariir el malalt: arruïnar-nos a totes i a tots. Els deixarem fer un altre cop? ÉS L’ECONOMIA, XIMPLES!!! Milers de persones es manifesten arreu conta el capitalisme mentre vint el ‘refundaven’ 15 de novembre: La crisi que la paguin els bancs i els rics! vam sortir al carrer per un habitatge E Col·lectiu Catalunya digne i ja vam advertir del perill de l dissabte 15 de novembre, es la bombolla immobiliària. Ara que reunia el G-20, els principals ha esclatat, la pagarem nosaltres? governants mundials, per preparar Durant anys, s’han folrat i ara un nou pla contra la crisi que ells ens anuncien acomiadaments, reta- mateixos han generat. En resposta a llades salarials, tancament d’em - aquesta nova fantasmada dels po- preses, “aparcar” el protocol de derosos del planeta, que entre àpat i Kioto (que el protocol, ja de per sí àpat, prenen acords que condicio- és ridícul). nen i afecten negativament les nos- tres vides, al mateix temps que in- Està clar que els grans partits go- vernen per a la banca i que els Això no rutlla crementen el seu poder i riquesa, va grans sindicats no protestaran, si tenir lloc una jornada internacional fins i tot els han felicitat els bancs i de mobilització anticapitalista con- empresaris! Només la gent del ca- Taifa, Seminari d’Economia poc és segur ni eficaç. D’on sortiran els prop de dos bi - tra la crisi econòmica i els seus rrer podem denunciar-ho. Crítica (www.seminaritaifa.org) On és la mà invisible” (auto - “ lions d’euros amb els quals els es - principals responsables: bancs, go- Privatitzen els beneficis i socia- rregulació del mercat per mitjà de tats de la UE pensen apuntalar el T verns, multinacionals,... litzen les pèrdues, es creuen que l’oferta i la demanda) ara? S’ha fet sistema financer? En el marc d'aquesta jornada es som estúpids? Ho permetrem? Es othom ho veia a venir. Era invisible i missing’ del tot. I ara ‘ Òbviament, s’han de treure els van realitzar concentracions a di- clar que no! evident que el sistema petaria es demana als governs que resol- diners d’algun lloc. Es treuran del verses ciutats de Catalunya: Barce- El dissabte 15 de novembre, vam pel seu graó més feble en aquest guin les errades del propi sistema i sector públic (administracions lona, Lleida, Girona, Reus, Tarra- sortir al carrer però tenim clar que moment: el sector financer immo- evitin la fallida encadenada d’enti - central, autonòmica i local). I di- gona, Mataró, Vilanova, Manresa, amb un dia de mobilització no hi ha biliari també conegut per banks - “ tats financeres, a base d’utilitzar guin el que diguin, el que perilla Tortosa, Sabadell, Figueres,... i a prou. El 29 de novembre, hi havia ter” (banquers gàngsters). diner públic. A això se li diu na- és el manteniment del poc que va nombroses ciutats de tot l'Estat es- convocada una nova jornada de És ben sabut de tots que estem cionalitzar, tot i que sembli dife- quedant del nostre estat del benes- panyol. Cal destacar les 5.000 per- lluita, en la qual destacava la mani- immersos en una crisi econòmica rent si ho fa un govern d’un país tar. sones que van participar a la con- festació convocada a Barcelona d’abast mundial. Però no és de l’OCDE (EUA, Regne Unit, Les treballadores i els treballa- centració-assemblea-manifestació sota el lema "Que la crisi la paguin només una crisi financera provo- França, Alemanya, Holanda,…) o dors no hem de pagar els plats de Barcelona, les 150 de Reus, les els rics". cada per una bombolla immobilià- d’un altre que s’enfronta, més o trencats d’una crisi estructural de 100 de girona, les 50 de Tarrago- Contra la crisi, cal que s’escolti ria. És la demostració tangible que menys, a les normes imposades la qual en som les víctimes. Cal na,... la nostra veu. Perquè les nostres aquest sistema econòmic anome- internacionalment, com ara Vene- que estem alerta i actius per defen- Salvar de la crisi als bancs d’Es - vides valen més que els seus diners. nat capitalisme no funciona. Ens çuela o Bolívia. Potser la diferèn- sar i no renunciar a una sanitat i tats Units ha costat 700.000 milions volien fer creure que és un sistema cia és que aquests últims socialit- educació públiques, gratuïtes i de de dòlars!!! Cinc vegades més del capaç de crear riquesa, encara que zen guanys i els de l’OCDE qualitat. No podem permetre re- que va aprovar la ONU per arribar Mireu també els webs: la distribueixi molt desigualment només les pèrdues. I mentrestant talls en les cobertures socials als Objectius del Mil·leni! I les aju- www.kaosenlared.net/especial/no- entre tota la població (60.000 als directius de les entitats finan- (pensions, atur, ajuts,…) ni incre - des europees són encara majors, és alas65horas morts de fam diaris al món; a l’Es - ceres en fallida els premiem el bé ments en la desregularització del una vergonya!! www.moviments.net/xarxacontra- tat espanyol, 80.000 famílies, el que ho han fet pagant-los una mi- mercat laboral. A l’Estat espanyol, el govern ha tancaments/ 0’7% del total, té la meitat de tota lionada (Ex. Forbis: 5.000.000 ) € Properament una nova publica- donat 100.000 milions d’euros als www.cgtcatalunya.cat/spip.php?art la riquesa, segons les declaracions Els seus contractes blindats” ho “ ció: mateixos bancs que estan desno- icle2373 d’IRPF del 2003). estipulen així. En lloc de castigar- Senzillament… Breus reflexions nant moltes famílies per no poder www.cgtcatalunya.cat/spip.php?art Ara podem constatar de nou los pel malament que ho han fet, per estimular l’estudi i el debat. pagar la hipoteca. icle2378 (com en el passat) que no només els agraïm” la seva incompetèn - “ senzillament.seminaritaifa.org/se Fa mesos, milers de persones www.17-s.info és un sistema injust sinó que tam- cia. nzillament-01-aixo-no-rutlla/ Catalunya. Desembre de 2008 3
 • 4. REPORTATGE Reclamem el final de l’actual model polític, econòmic i social D Comitè Confederal CGT respecte per la naturalesa i la terra, quedin garantits i una vida social bona, sigui possible per a tots. es de la CGT, davant del Els poders públics i econòmics treball, l’atur, la crisi finan - han de garantir rendes suficients i cera, econòmica i política, exigir, de qui s’apropia indeguda - exigim a institucions i als organis- ment i no contribueix a l’interès ge - mes públics que es deixi d’estafar i neral, responsabilitats. Exigir que enganyar la majoria social, els tre- els seus salaris, les seves rendes, si- balladors autòctons i immigrats, els guin limitades. Que els seus impos- pensionistes, els joves i s’acabi tos siguin més grans i que aportin amb un model polític-social basat els seus beneficis privats per a una en l’esgotament dels recursos natu - economia sostenible i viable per a rals que cada vegada fa més invia- la societat en general. ble la manera de vida al planeta. Des de la CGT no solament ens El 24 d’octubre, l’Enquesta de oposem als txiringuitos” especula - “ Població Activa (EPA) ens torna a dors i els seus altíssims beneficis, mostrar la realitat social i quotidia- d’alta qualificació, els quals perce - suma 26.900 aturats. també denunciar i oposar-nos amb sinó que també exigim un canvi so- na de la població de l'Estat espan- ben salaris/rendes que se situen en Les persones que porten sense la força de la raó i de la justícia so- cial radical contra les "lleis inexora- yol que té més de 16 anys i poden els 450.000 euros mensuals. ocupació des de fa més d’un any as - cial que es financi els beneficis pri- bles del mercat capitalista", és a dir treballar: 38.270.700 persones. -Les 2.598.800 persones aturades cendeixen a 609.500 i el nombre de vats d’aquesta ínfima minoria so - la legalització de les seves maqui- -De les persones considerades perceben prestacions de desocupa- llars amb tots els seus membres ac- cial que percep de mitjana mensual nacions i barbàries per alterar el actives, es troben treballant ció mitges, inferiors als 800 euros tius a l’atur, han crescut en els úl - 450.000 euros per persona. preu de les coses (habitatges, ali- 20.346.300 i sense feina, és a dir mensuals. tims 12 mesos en 258.800 perso- Aquests 100.000 milions "rega- ments, matèries primeres, etc.) i aturades, 2.598.800. -Les persones que han estat ex- nes. lats" al sistema financer surten de l’anteposició dels beneficis privats -De les persones considerades in- pulsades dels seus llocs de treballs Les 10 grans entitats bancàries, 8 les arques públiques i ni als treba- a la vida i les seves necessitats. actives, prop de 8.700.000 són pen- en l’últim trimestre del 2008 han bancs i 2 caixes, van obtenir uns be- lladors, als pensionistes, als aturats Els treballadors, assalariats i les sionistes, els ingressos mitjans del estat 217.200 i que han perdut el neficis nets de 100.000 Milions o als joves, no ens han preguntat classes mitjanes hem d’exigir dels qual ascendeix en l’últim trimestre seu lloc de treball en els últims d’euros des del 2000 al 2007. El sobre aquesta decisió. poders econòmics, els estats i els a 806 euros mensuals. dotze mesos, han estat 806.900. Parlament espanyol va aprovar fi- Els 100.000 milions cal utilitzar- seus organismes de control dels di- -Les persones assalariades són L’acomiadament i la seva conse - nançar el sistema financer-bancari los per garantir rendes suficients als ners públics (bancs centrals, reser- 16.746.200, de les quals qüència, l’atur, ha augmentat a tots amb una partida de 50.000 milions 2.600.000 aturats actuals, dedicar- ves federals), que distribueixin la 11.000.000 perceben un salari men- els sectors en l’últim trimestre: la d’euros, ampliable fins als 100.000 los a pujar les pensions i injectar- riquesa, i els mitjans entre aquells sual de 980 euros. construcció perd 57.600 aturats milions, per tornar la confiança al “ los per acabar amb la pobresa rela- que sí que aportem la nostra feina i -En l’altre extrem es troba una ín - més i ja en sumen 354.000 en els mercat i que tinguin diners per fi- tiva que pateixen prop de 9.000.000 futur a la sostenibilitat de la hisenda fima minoria de privilegiats que últims 12 mesos. Els serveis aug- nançar l’economia real. de persones en l’Estat espanyol. pública i perquè les nostres necessi- són els membres dels consells d’ad - menten les persones aturades en Des de la CGT, volem no només Cal actuar i rebel·lar-se fins a tor- tats socials siguin cobertes amb cri- ministració de les empreses, els 47.700, la indústria 27.200 perso- repudiar aquesta "gran estafa so- nar a una situació on els drets so- teris de suficiència, repartiment so- executius, els directors, els tècnics nes aturades més i l’agricultura cial", aprovada pel Parlament, sinó cials i laborals de les persones i el lidari i equitat. En la cimera del G-20 realitzada el 15 de novembre a Washington La classe treballadora, exclosa un cop més Secretariat Permanent Comitè desplumat als pobres representats líder”, el Sr. Zapatero, que capda - “ Confederal CGT (ara dues vegades empobrits) per a vanter dels pobres, de l’aliança de A donar-lo als rics (ara dues vegades civilitzacions, etc, al contrari, s’ha ixí comença el document lladres i rics), i il·luminats” acaben “ oblidat de parlar de l’augment ex - aprovat en la recent cimera ce- dictaminant que el mercat lliure ponencial de l’atur i de la falta de lebrada a Washington. Això és una gaudeix de bona salut. Perquè la re- sortides que es planteja al Tercer clara demostració d’intencions cepta sempre és la mateixa: priva- Món, ara definitivament postergat a sobre el paper que ells s’atorguen. titzar els beneficis i socialitzar les l’haver-se transferit bona part dels Res podíem esperar de la reunió de pèrdues, un estat mínim i fràgil per recursos dels contribuents a les but- caps de les nacions més riques del al social i màxim i contundent a ni- xaques dels que han provocat la món (incloent als països emergents, vell policial. crisi. On va deixar les fulles del seu com ells els denominen). És a dir, La cimera ha buscat posar pegats discurs en el qual es tractava de la el G-20 ha estat la reunió dels que a la punxada de la roda del capita- lluita contra la fam, el canvi climà- es reparteixen el pastís. Per això, lisme. Parlen de tancar les portes al tic i els objectius del Mil·lenni, com És a dir, que aquest conclave de en aquesta obstinació de crear teixit ens causava ja riure la idea que llan- proteccionisme estatal quan acaben havia anunciat? Al contrari, el Go- savis- capdavanters” que ens ana - “ i moviment obrer, està la CGT. En çava Sarkozy de refundació del ca- de dilapidar bilions d’euros en tot el vern de Zapatero dóna suport i de- ven a descobrir la pócima màgica” “ convocar a la classe treballadora al pitalisme. Més aviat podríem parlar món per a sanejar el seu sistema fi- fensa la indignant Directiva de re- no ha servit de res o si. Almenys carrer, a denunciar les situacions d’una reafirmació del neoliberalis - nancer, mantenen l’irresponsable torn d’immigrants, el seu govern se’ls ha caigut la careta que sabem fictícies que ens estan plantejant en me. Hi haurà més Fons Monetari creixement econòmic sense apuntar està aprovant tots els ERO així com més tard o més d’hora es treurien els ERO i a defensar els serveis pú- Internacional (FMI), més Banc al desastre mediambiental que pro- el pacte social de la patronal, UGT i per a ensenyar-nos les seves mesu- blics com essència d’una societat Mundial (BM), rellançaran l’Orga - voca i aposten per la necessitat d’a - CCOO, ja està planificant la nova res més amargues. Però que tinguin lliure i solidària. No ens enganyen, nització Mundial del Comerç cudir a un cert keynesianisme mit- agenda del Pacte de Toledo per a en compte aquests defensors del ca- sabem quins són els seus jocs i se- (OMC). Complerta ja l’operació jançant inversions públiques sense abaratir els costos laborals”, reduir “ pitalisme que el poble i la classe guim treballant per la mobilització Robin Hood al revés, mitjançant la explicar com arribar a això. les prestacions socials, abaratir l’a - treballadora sempre seguirà aquí, social i la convocatòria d’una vaga qual els governs representatius han I què podem dir del nostre comiadament i la jubilació… en peus en defensa dels seus drets. I general. 4 Catalunya. Desembre de 2008
 • 5. REPORTATGE Tresballadores i treballadors del sistema financer parlen dels amos PGE 2009: militaristes, Que la crisi la paguin els desiguals, ‘desarrollistes’ i especuladors capitalistes CGT, Baladre i Ecologistes en C Acció ontra el que diu el Govern del PSOE, Baladre, CGT i Ecolo- gistes en Acció pensem que els PGE per al 2009 són uns pressu- Secretariat Permanent de la postos gens solidaris, gens socials i FESIBAC-CGT gens sostenibles. Vegem-ho: D 1.- Dèficit públic per subvencio- avant la caiguda del sistema nar els rics. L'estat recapta menys financer capitalista, les elites diners de qui més té, via exemp- del poder, que mitjançant pràcti- cions fiscals a les rendes més altes i ques corruptes i especulatives han a les indústries militars, o reducció acumulat enormes beneficis, prete- del 30% de l'impost de societats de nen que els ciutadans i els treballa- les grans empreses: encara que els dors paguem la crisi que ells ma- salaris suposen només el 46% del teixos han provocat. Primer, PIB, les persones treballadores mitjançant el saqueig de fons pú- aporten el 80% del recaptat via blics que, durant aquests dies, s’a - IRPF. fanyen per perpetrar els governs, a 2.- Prestacions socials a la baixa. un costat i altre de l’Oceà Atlàntic. Encara que es dediquen més diners I també a través de l’agreujament a l'atur perquè aquest augmenta, no de les condicions de vida, i viola- es garanteixen prou prestacions, ció dels drets de les persones, aug- s'endureixen les condicions per a la mentant ràpidament les borses d’a - seva percepció, augmenta el temps tur i la pobresa en els països de treball necessari per tenir-les i desenvolupats, i l’empitjorament creixen les mesures dissuasòries dramàtic de les ja de per si infrahu- perquè es rebin durant el menor manes condicions de milions de temps possible. L'Estat només co- persones en els països empobrits. breix el 12% de les necessitats de Davant aquesta situació, és im- cures en famílies, persones depe- portant que els treballadors i treba- nents i diverses funcionals. Les lladores del sector financer pren- pensions mínimes només augmen- guem consciència de la veis públics (ensenyament, sanitat, l’externalització de serveis. Dema - seguir la supressió dels conceptes ten entre un 5 i un 6,5%. importància del moment. El sector transports, infraestructures, etc.) de nem la repressió de conductes anti- voluntaris, amb el repartiment 3.- L'habitatge continua sense ser de producció en el qual treballem qualitat i universals i, d’igual ma - socials, que provoquin la pèrdua equitatiu de la massa salarial, a un dret. Tant les ajudes als propie- es revela estratègic quant a la gene- nera, considerem que el crèdit i les premeditada de llocs de treball, més de la reducció de la jornada la- taris per fomentar el lloguer com ració i sortides de la crisi i, davant assegurances també han de tenir així com de les polítiques que pro- boral i la supressió de les prolonga- l'anomenada Renda Bàsica d'E- potencials perills sobre els nostres una funció social. Per això reivin- voquin discriminació, entre treba- cions irregulars de la mateixa, així mancipació per a joves (210 llocs de treball i els nostres drets, diquem la Banca de titularitat pú- lladors que realitzin les mateixes com de les hores extraordinàries. euros/mes), estan provocant ja un hem de preparar-nos per a defen- blica. Reivindiquem la participació funcions. Com alternativa davant A FESIBAC-CGT ens manifestem encariment dels preus dels llo- sar-los amb eficàcia. Per altra de les plantilles en la gestió de les el tancament d’empreses, dema - solidaris amb les lluites obreres. guers. Les deduccions fiscals per a banda, la crisi actual ha posat de institucions financeres, començant nem l’autogestió de les mateixes Juntament amb tota la Confedera- propietaris i a empreses promoto- manifest el perillós que resulta la pels òrgans de govern i consells per part dels treballadors. ció de la CGT participem en el res, aposten més per intentar mini- gestió dels serveis financers com d’administració. Els beneficis de la Davant possibles fusions, absor- compromís de combatre el sistema mitzar l'aturada immobiliària que negoci privat. Amb la banca total- gestió financera han de revertir en cions o desaparició d’empreses del capitalista, en la construcció de la per garantir el dret a l'habitatge. ment privatitzada, la congelació el conjunt de la societat, especial- sector financer, per efectes de la societat igualitària, de llibertats i 4.- ‘Desarrollisme’ contra el del crèdit, als particulars i a les em- ment en forma d’abaratament i ac - crisi, és necessària la defensa de drets; pel just repartiment del tre- medi ambient. Es dóna suport a la preses, obeeïx, una vegada més, a cessibilitat del crèdit. tots els llocs de treball, la radical ball i de la riquesa, i per la preser- Indústria Turística, una de les més interessos especulatius, i està pro- En el mateix sentit, ens oposem oposició als acomiadaments, ja si- vació del futur del planeta. Volem insostenibles, i a la construcció de vocant la pèrdua diària de milers als projectes de privatització de les guin per causes objectives”, o a “ construir una Europa de drets so- nou habitatge (en total més de de llocs de treball, situant les xifres Caixes d’Estalvi, i als intents en través de ERO. Reivindiquem la cials, motor del canvi a nivell mun- 1.600 milions d'euros) d’atur en nivells fa temps oblidats. forma de quotes participatives”, “ supressió de la contractació tempo- dial, i per això ens oposem ferma- 5.- Militarisme per tots costats. Per això, des de la FESIBAC- iniciades en institucions com la ral no justificada, i la seva conver- ment a les directives europees, Malgrat reduir els diners dedicats CGT volem exposar: CAM. Demanem la regulació i el sió en contractes indefinits. Exigim com la Directiva de les 65 hores” “ al Ministeri de Defensa (un 2,98% La nostra oposició a injeccions funcionament transparent de les la dotació suficient de personal en setmanals de treball, la Directiva menys), els 634 milions d'euros, i de fons públics perquè el sistema companyies asseguradores, de ve- els centres de treball, la formació de la Vergonya” (d’expulsió dels “ una possible ampliació de 35 mi- financer segueixi generant divi- gades segones marques de les adequada i el respecte a les normes treballadors immigrants), la Bol- lions, per a actuacions de les For- dends cap a les butxaques priva- grans corporacions, i font d’explo - de prevenció de riscos laborals fí- kestein (privatització i deslocalit- ces Armades a l'exterior, més el des. Aquests fons públics han de tació i precarietat laboral. D’igual sics i psicològics, així com en rela- zació de serveis públics) o el propi que rep el Ministeri d'Indústria per ser aprofitats, i orientar-se, cap a manera, reivindiquem les condi- ció als atracaments. Tractat de Lisboa. prefinançar programes especials l’atenció social de les necessitats cions legals i justes de tot l’univers Hem d’insistir en la defensa Fem una crida a tots els treballa- d'armament (1.157 milions) dóna de les persones, tant les que estan dels treballadors d’Oficines i Des - col·lectiva dels drets, contra la in- dors i treballadores de Bancs, Cai- com a resultat que el pressupost perdent el seu lloc de treball per patxos, actualment víctimes de la dividualizació de les condicions, xes, Asseguradores i Oficines i militar de l’Estat espanyol puja a culpa de la crisi, com totes les que dispersió d’empreses, de la degra - per la recuperació de la negociació Despatxos perquè lluitin pels seus més de 1.800 milions, en total un manquen dels mitjans bàsics per a dació de les seves condicions labo- col·lectiva com eix vertebrador drets i, amb la seva participació, 21%. viure dignament. No s’ha d’espo - rals i indefensió contra els abusos. dels drets de totes i tots, contra la tornin a recuperar el sentir i utilitat 6.- I austeritat per a la majoria. El liar l’erari públic per a seguir en - Exigim la supressió immediata imposició de ritmes de treball i ob- del sindicalisme assembleari, prac- govern reclama paciència i conten- greixant l’especulació privada, dels paradisos fiscals, de la pràcti- jectius comercials irracionals. Tre- ticat a la CGT, on tots i totes con- ció, el pressupost per al president mentre es mantenen, a més, escan- ca fraudulenta de tancaments i des- ballem per l’enfortiment de la ca - tem. puja a 49,3 milions d'euros, gairebé dalosos salaris i contractes blindats localitzacions d’empreses, del joc pacitat adquisitiva dels salaris, per dos més que en el 2008, el de la als seus principals directius. pervers de contractes i subcontra- la unificació dels mateixos segons Si ningú treballa per tu, que casa real augmenta un 4,5% i el fi- Des de la CGT defensem els ser- tes, de la utilització de les ETT i de categories i funcions. Volem acon- ningú decideixi per tu. nançament als partits un 24,5%. Catalunya. Desembre de 2008 5
 • 6. TREBALL-ECONOMIA Amb la crisi ens roben els diners i els injecten a bancs El darrer ERO de Seat és impropi d’una i multinacionals empresa que s’autoproclama empresa model d’eficàcia i satisfacció laboral Les darreres mobilitzacions Montilla es doblega davant Volkswagen contra la LEC del 13-N Federació d'Ensenyament CGT E L Catalunya Seccions Sindicals de CGT tema relacionat amb l’aplicació l passat 13 de novembre, els del Grup SEAT d’un ERO del que hi ha hagut una sindicats de professors i pro- defensa conjunta. Amb aquest fessores USTEC-STEs, ASPEPC- a Conselleria de Treball de acord els treballadors segueixen SPS i CGT i les organitzacions la Generalitat de Catalunya incrementant el seu deute. A al- d’estudiants Sindicat d’Estudiants, va dictar finalment a pri- guns/es se’ls pot arribar a aplicar Sindicat d’Estudiants del Països mers de novembre una resolució fins a 19 dies més de bossa el que Catalans, Estudiants en Acció, As- per la qual aprovava parcialment significarà carregar-los més en ne- sociació d’Estudiants Progressistes l’ERO temporal sol·licitat per Seat gatiu i pujar la mitjana de la planti- i les Assemblees de les Facultats de entre novembre de 2008 i juliol de lla. La solució passa pel que tots Mundet i Raval de la Universitat de 2009. Segons el Departament, la han defensant aquest temps: assig- Barcelona vam convocar vaga a suspensió de contractes s’autoritza nar-los feina en una altra línia i l’ensenyament públic de Catalu- en quatre trams. El primer afectarà donar-los formació (curs bàsic de nya. La vaga no havia estat convo- 750 treballadors durant 50 dies presentació Social, que demostra- Tanmateix, si l’administració ha - salut laboral, del producte, conei- cada per CCOO i UGT. entre novembre i desembre de ven l’innecessari d’aquest expe - gués acceptat la compensació soli- xement de càrregues, nòmines, Aquest vaga tenia com a objectiu 2008. En aquest mateix període, de dient, el Govern Tripartit ha donat dària de tota la bossa de hores, la etc.). Mentre hi hagi treballadors fonamental rebutjar i exigir la reti- novembre a desembre, la Generali- via lliure a la multinacional per desafectació podria haver estat afectats per l’ERO no es pot accep - rada del projecte de Llei d’Educa - tat autoritza suspendre els contrac- ficar mà a les arques públiques. El molt superior. Les nostres dades tar que es realitzi la formació fora ció de Catalunya, que iniciava els tes de 1.969 treballadors durant 5 contrainforme de la CGT és a: apunten a què almenys 2500 dels de l’horari laboral. tràmits parlamentaris, i que suposa- dies, i de 1.783 treballadors durant www.cgtcatalunya.cat/spip.php?ar 4595 afectats no haurien anat a l’a - Tampoc no s'entén que es realit- rà un trencament del model d’esco - 19 dies. Finalment, l’autoritat la - ticle2315 tur. Ens endinsarem en l’estudi de zin feines addicionals en cap de la pública, la seva subordinació als boral catalana aprova la suspensió Està clar que la tan cloquejada l’aplicació d’aquest ERO per setmana i per evitar que es convo- centres privats concertats, la manca dels contractes de 750 treballadors crisi que ha creat el capital, i ha poder treure les conclusions per quin es manté la vaga en cap de de mesures concretes en suport de Seat durant 212 dies entre gener difós massivament, està servint portar al recurs d’alçada que esta - setmana en el centre de Martorell, d’un ensenyament públic de quali - i juliol de 2009. d’escut per robar els diners de tots i bleix la llei. on la CGT i CCOO van decidir tat, la privatització de molts trams Segons la resolució de la Gene- injectar-lo en els bancs i en multi- L’aplicació de l’ERO està gene - convocar jornades de vaga els caps de l’ensenyament, la introducció ralitat per aprovar l'ERO, les con- nacionals com Volkswagen. Men- rant situacions fora de mare: vo- de setmana, des del 18 d'octubre de mètodes i models de gestió pri- dicions que haurà de complir la tre, hem de veure com la multina- luntaris/as que no han estat inclo- fins al 14 de desembre, que estan vada en els centres públics, la des- Seat impliquen que cap treballador cional, no respecta els sos, treballadors inscrits en L1 que tenint un seguiment majoritari .En regulació de les condicions labo- pugui ser inclòs en l’expedient compromisos anteriors de plans in- han estat afectat per la L2, curses a el centre de Zona Franca, s’estava rals del professorat… També sense abans esgotar la seva borsa dustrials per a SEAT i a més, po- última hora amb cartes per a uns i valorant adoptar la mateixa postura contra l’aplicació del Pla de Bolon - d’hores, que les suspensions tem - drien produir models com el Còr- no per a d’altres, treballadors que si la direcció d’aquest centre se - ya en els estudis universitaris que porals es duguin a terme amb tre- dova a Llatinoamèrica posant-li la no estaven inclosos en l’ERO i que gueix convocant a treballar els dis- provoca la degradació de les titula- balladors que s'hi apuntin voluntà- VW de Volkswagen. El viscut no- se’ls ordenava simplement que se sabtes i els diumenges per realitzar cions ordinàries i l’encariment de riament, complementar la vament en aquest ERO és impropi n’anessin a casa sense saber com produccions que no es poden rea- doctorats, graus, màsters… amb la prestació d’atur que rebran els tre - d’una empresa que s'autoproclama se’ls aplicaria aquells dies… litzar entre setmana per falta de consegüent exclusió d'estudiants balladors fins a arribar a un 80% en la seva propaganda com a em- En aquest sentit, la postura de la personal. de les classes populars. del seu sou, evitar suspendre els presa model a seguir quant a efi- CGT és clara: o se’ls dóna feina o Els afectats en la primera tanda contractes dels majors de 53 anys ciència i satisfacció laboral. permís retribuït. En tot cas, exigim de l’ERO el novembre i desembre Valoració de la jornada per no perjudicar les seves expec- La denúncia de la CGT, coinci- que els canvis siguin per escrit, que han marxat a casa sense conèixer tatives de pensió de jubilació, que dent amb els altres sindicats, en les paraules se les emporta el vent. el dia en què s’han de reincorporar quedin exclosos de l’expedient els matèria de còmput de bossa d’ho - Arran de la situació, es va reunir, al gener, ja que el calendari de de lluita Les organitzacions convocants de treballadors que duguin menys res ha estat fonamental perquè separadament, la Comissió del 2009 s’ha d’acordar abans que fi - la vaga i manifestacions del 13 de d’un any en l’empresa per evitar l’administració impedeixi la para - Compte d’Hores i va acordar que nalitzi novembre. Es manté la pro- novembre a favor de l’educació pú - que es quedin sense el subsidi d'a- doxa d’enviar persones a l’ERO te - el personal exclòs de l’ERO que no posada per la CGT de què l’any blica i en contra de la LEC tur i que existeixi un sistema de ro- nint dies per divertir-se. Les dades se li pugui donar activitat es quedi que ve la fàbrica només ha d’estar (USTEC·STEs, ASPEPC-SPS, tació perquè el màxim període que d’aquesta condició que consta en a casa seva a compte de la seva oberta 214 dies, així se saturaran CGT), valoren molt positivament pugui romandre a casa un treballa- la resolució de l’ERO han signifi - Jornada Industrial o de la bossa d’ - les produccions de dilluns a diven- el seguiment de la convocatòria, dor siguin dos mesos. cat que 187 companys/as seran hores. dres, es necessitaran més treballa- que va aplegar en les diverses ma- Malgrat tots els arguments mos- desafectats totalment de l’ERO i Per a la CGT, sembla poc ètic dors i es reduiran els afectats per nifestacions 50.000 persones a trats als contrainformes de la Re- 266 seran desafectats parcialment. portar a la Comissió d'Hores un l’ERO. Això sí que és solidaritat. Barcelona, 4.000 a Tarragona, 1.000 a Girona i 500 a Lleida. Així mateix, segons les pròpies 7000 alumnes en la llista d’espera a les escoles d’adults estimacions més d’un 50 % del Mesa de l’Educació Pública de Aquesta realitat dels centres pú- cord signat l’11 de maig del 2006 La Mesa de l’Educació Pública professorat va seguir la convocatò- Persones Adultes blics d’educació de persones adul - pel qual la Generalitat es compro- de Persones Adultes reclama a L ria de vaga i en els IES l’activitat tes contrasta amb la campanya que metia a augments del 20% de les l’administració mesures concretes acadèmica va quedar pràcticament a Mesa de l’Educació Pública fa la Generalitat davant la crisi persones adultes anuals ateses pels -recursos i professorat- per reduir paralitzada, ja que s'hi va sumar la de Persones Adultes (consti- darrera de cada porta una oportu - “ centres públics. El nivell de parti- les llistes i atendre i garantir el dret vaga dels/les estudiants. tuïda per representants del profes- nitat” per incentivar que treballa - cipació en els centres de FPA del a l’educació. En el marc de la nos - Amb aquesta jornada queda clar sorat i els sindicats USTEC-STEs, dors/es en atur es formin. Per això Departament d’Educació no arriba tra campanya vam convocar una que la majoria del professorat i la CCOO i CGT) denuncia la manca el lema de la nostra campanya de ni a l’1% de la població i només un concentració a Barcelona el 5 de comunicat educativa està en contra de respecte del govern cap el dret a denúncia és: “Darrera de cada 3% de la població adulta catalana novembre a la plaça Sant Jaume de d’aquest projecte de LEC i s'espera l’educació de les persones adultes. porta, una llista d’espera”. fa algun tipus de formació, molt Barcelona, contra les llistes d’es - que, tant el conseller, com el go- Les dades d’un estudi fet escola a Amb la decisió del Departament lluny encara de la mitjana de la pera no ateses a l’educació pública vern i el Parlament en prenguin escola constaten que com a mínim d’Educació de congelar els grups i Unió Europea, que se situa en un de persones adultes per culpa de la nota i aturin la tramitació del pro- 7.500 alumnes s’han quedat sense les plantilles aquest curs, s’incom - 10%, i del 5’1% de la resta de l’es - congelació de plantilla d’aquest jecte. plaça aquest curs. pleix per tercer any consecutiu l’a - tat. curs. 6 Catalunya. Desembre de 2008
 • 7. TREBALL-ECONOMIA Jornada d'acció sindical de LA MIRADA la CGT en els mitjans de INDISCRETA Els pobres comunicació audiovisual també plorem i ens afecta la crisi més que Federació Estatal d'Arts de la relació laboral. ta situació han de ser similars en a ningú E Gràfiques, Paper, Mitjans de Comunicació i 2) Flexibilització de les plantilles. tot el sector i per tant, es va valorar Espectacles de la CGT 3) Polivalència entre les categories la necessitat d'establir una coordi- Emili Cortavitarte Carral tant horitzontal com vertical. nació forta i estable per a afrontar l passat 23 d'octubre es va 4) Externalització de la producció una situació caracteritzada per la No sé si recordeu que fa anys hi realitzar a Madrid una as- en el cas de les televisions públi- similitud de les receptes que estan havia una sèrie televisiva anome- semblea de seccions sindi- ques i subcontractació de la pro- aplicant la patronal/direccions ge- nada Els rics també ploren”. No, “ cals de mitjans audiovisuals de ducció en el cas de les privades. nerals de les diferents televisions. no vull explicar l’argument ni de - CGT a la qual van assistir com- 5) Desregulació del sector a nivells En aquest sentit es va veure neces- manar la seva reposició, encara que panys de mitjans audiovisuals de alarmants. Els convenis són inefi- sari impulsar la mobilització i l'ac- al pas que anem no seria estrany tot l'Estat espanyol: TVIB3 (Bale- caços. No hi ha cap televisió públi- ció sindical, tal com han fet els que ens ataquin amb una sèrie sem- ars) – SALOM (Balears) – RTVM ca o privada, ni una productora que companys de TM3 en la blant. (Madrid) – TV3 (Catalunya) – apliqui el conveni existent per al lluita/campanya Salvem Telema- En el moment que escric aquest RTVV (País Valencià) – RTVA sector pel raquític del seu contin- drid, posant l'accent en la regularit- article encara ressonen les lloances (Andalusia) – RTVE (Madrid) – gut. zació i el respecte a les normes pú- a la refundació del capitalisme del CINEMATEXT (Madrid) – Tele5 6) La preocupació creixent per la bliques d'accés com un mitjà que G-vint-i-escaig, les reunions del (Madrid) – ATLAS (Madrid) – forta tendència (sobretot TM3 i permeti a qualsevol ciutadà/na president del govern o dels minis- TSA (Madrid). Canal 9) a la privatització dels go- tenir les mateixes oportunitats per experiències d'algunes empreses tres del ram amb els banquers i els Es van abordar els temes més im- verns d'aquestes Comunitats Autò- poder ser contractat pels ens pú- demostren que aquesta regulació, directius de les empreses d’auto - portants que afecten en aquest mo- nomes, preocupació agreujada en blics. en el cas de la contractació, ha estat moció o el interessantíssim debat ment al sector entre els quals aquests moments per la crisi eco- Igualment, és important introduir possible i ha donat bons resultat sobre si una empresa russa pot podem destacar: nòmica i pels vents que corren per en la negociació col·lectiva dels pel que fa a l'estabilitat en l'ocupa- comprar una part de les accions de 1) L'incompliment generalitzat a la reducció de les plantilles com ens públics, elements que obliguin ció. Repsol. Escric interessantíssim no dels acords dels convenis tant en ja ha fet RTVE. a donar treball de manera efectiva Així mateix la CGT sol·licitarà una pel debat en si, sinó per la capacitat empreses com en ens. En aquest 7) Finalment, un altre tema tractat a totes les persones de les planti- entrevista amb el Ministeri d'In- de transmutació que tenen alguns cas, els incompliments en la cober- va ser la crisi econòmica i les con- lles. La falta d'informació i trans- dústria, Turisme i Comerç per trac- polítics fins fa no gaire ferms de- tura de vacants (tal com està regu- seqüències que ja està tenint en la parència de les Direccions dels tar la possible modificació del la fensors del mercat i la globalització lada en la llei de creació dels ter- societat i com plantar-li cara. mitjans en aquest aspecte, impe- Llei del Tercer Canal, la reconver- ara convertits en nacionalistes pro- cers canals de titularitat pública), En les conclusions es va posar de deix saber quin tant per cent de la sió tecnològica digital i la implan- teccionistes. està provocant una judicialització manifest que les respostes a aques- producció s'ha externalitzat. Les tació generalitzada de la TDT. De vegades, si la manifestació és massiva o les mobilitzacions supo- sen molèsties, apareix alguna res- OPINIÓ: Més sobre l'acomiadament a Cecrops SA de Santa Perpetua senya sobre les conseqüències de la crisi per a les classes populars. de Mogoda Un recent estudi en els jutjats so- cials de Barcelona evidencia la Jordi, afiliat a la CGT de CCOO que hi ha a l'empresa, nal ha se ser dels delegats als treba- magnitud de la tragèdia. A dos i acomiadat usant un silenci encobridor en el lladors, fins i tot en cas d'acomia- mesos de tancar l’any, les deman - L moment del lliurament de la carta dament. des per acomiadament han pujat a setmana del 20 d'octubre di- d'acomiadament; oferint-se com a També recordar que en l'últim any, gairebé un 25% respecte de l’any verses pàgines web van reco- testimonis al negar-se el company enfront d'aquest "suport incondi- anterior. Una majoria substancial llir la notícia del meu acomiada- a signar la carta d'acomiadat; no cional" que es pretén, en l'empresa d’aquests acomiadaments han estat ment. El meu agraïment a totes les convocant l'assemblea que recla- hem tingut divergències per la declarats improcedents i per tant persones i organitzacions que han men diversos treballadors; culpabi- vaga de gener 2007, denúncies de (segons estableix la peculiar legis- decidit aquesta difusió. Algun litzant el treballador acomiadat per treballadors al comitè de vaga du- lació laboral espanyola) al carrer efecte deu estar fent, ja que els dos la seva actitud "radical"; utilitzant rant la vaga de maig - juny de amb una indemnització. Indemnit- delegats col·laboracionistes amb la por de que sobren 4 o 5 treballa- 2007, responsabilitzar els dos dele- zació que, emparant-se en la crisi, l'empresa han mogut fitxa. dors més (tancament secció LM)". gats a un company d'una dermatitis el representat de l’empresari nego - El dilluns 20 van interrogar com- Això sí, l'escrit signat fa esment a (llevant tota responsabilitat a l'en- cia a la baixa o bé presenten un panys de la CGT i a l'altre delegat la trajectòria durant anys d'aquests carregat), no donar els delegats els concurs d’acreedors per suspensió de CCOO. Pretenien esbrinar qui delegats, qualificant-la d'inqüestio- comptes sol·licitats per un treballa- de pagaments (i s’ha de competir era el responsable actual de la sec- nable i d'estar al servei de tots els dor sobre endarreriments, no con- amb els altres acreedors) o bé l’em - ció sindical, si tenien coneixement treballadors. Solament dir que per vocatòria d'assemblees sol·licita- presa desapareix. A més, hauríem d'aquesta informació i si estaven sort hem estat vàries les persones des… estat penjat en el tauler d'anuncis d’afegir els milers de persones que d'acord amb el seu contingut. Tot què ens hem dedicat a la millora de La pressió i els rumors d'acomia- de l'empresa. Amb el que l'empre- no cobren cap tipus d’indemnitza - al més fidel estil de temps passats. les condicions de treball a Cecrops, daments han estat els ingredients sa ja pot iniciar el marcat de noves ció, bé perquè el seu contracte no En dies posteriors, mitjançant co- i que recórrer al passat per tapar el que han amanit la recollida de sig- víctimes. els hi dóna dret o bé perquè ni tan municació individual amb cada un present és una estratègia pròpia de natures. Un pobre favor es fa al No sé si serà una pèrdua de temps, sols hi havia relació contractual. dels treballadors, recullen signatu- models autoritaris. sindicalisme si convertim l'empre- però m'atreveixo a sol·licitar als Hi ha més modalitats, com que res per a remetre un escrit a L'escrit finalitza amb un "nostre sa més combativa del sector en les sindicats de CCOO que investi- l’empresa no doni per extingit el CCOO, on qualifiquen la informa- suport incondicional als delegats lluites del 2007, en un desig majo- guin el que està passant a Cecrops. contracte laboral i no pagui els sa- ció sobre l'acomiadament de "cam- de CCOO". Als tres delegats, o so- ritari de causar una bona impressió Que cridin als tres delegats de la laris (el que podríem anomenar un panya de difamació contra els de- lament a vosaltres dos?, ja que a a l'empresa per no ser acomiadat. seva organització i veuran que la ERO a la brava”) d’aquesta mane - “ legats de CCOO". El curiós és que l'altre delegat (també de CCOO) Qui serà el pròxim de la llista a realitat és entesa de diferent mane- ra els treballadors no reben ni sala- en l'escrit per res s'esmenta l'acusa- pateix una situació de marginació donar-li l'esquena? Però la cosa és ra. Que cridin també als desafiliats ri ni subsidi de desocupació. ció de còmplices amb l'acomiada - “ creada entre l'empresa i vosaltres, i més greu. El que anava a ser una de CCOO i els preguntin el perquè. Totes aquestes milers de tristes i ment d'un treballador”. així està denunciat a Inspecció de recollida de signatures per a ús in- dures històries quotidianes passen Transcric part del primer comuni- Treball. La pròpia fórmula "suport tern en CCOO (rentat de cara d'a- Més informació al bloc de la cada dia al nostre voltant, però la cat: "És sorprenent trobar com a incondicional als delegats" és sos- quests dos delegats), al no ser sig- secció sindical de CGT Cecrops: realitat desinformativa és el Citi- còmplices dos delegats de personal pitosa, ja que el suport incondicio- nat per la totalitat de la plantilla, ha www.cgtcecrops.blogspot.com/ group o l’Ibex 35. Catalunya. Desembre de 2008 7
 • 8. TREBALL-ECONOMIA L’ALTRA REALITAT Mobilitzacions contra l’ERO d’ONO Barraquisme Pepe Berlanga L E a ciutat de Barcelona explica Secció Sindical CGT ONO cats excepte la CGT, contenia un que va ser una ciutat moderna, acord pel qual l’empresa es com - acollidora, innovadora i fins i tot de ls treballadors d’ONO i la prometia a no sol·licitar davant la metròpoli avançada al seu temps, totalitat de sindicats pre- Direcció General de Treball un no obstant això, no sempre ha gau- sents en l’empresa es van nou ERO fins que no haguessin dit d'aquestes característiques, arri- manifestar el dilluns 10 de novem- transcorregut 2 anys des de la fina- bant a ocultar vergonyosament un bre per la Defensa i manteniment “ lització del procés d’acomiada - passat gens tranquil·litzador que, de l’ocupació” i per la Retirada de “ ments, és a dir, fins al 3 d’octubre des del començament del segle l’Expedient de Regulació d’Ocu - de 2009. Aquesta és una de les XX, va ser una imatge característi- pació”. Així, 15 ciutats (València, raons esgrimides pels sindicats ca d'aquesta i sense la qual no s'en- Sevilla, Màlaga, Murcia, Madrid, perquè Treball rebutgi l’ERO. tendria el que estava passant i el Albacete, Valladolid, Pamplona, Finalment, la CGT manifesta el com s'estava construint la ciutat. Logroño, Barcelona, Zaragoza, seu total rebuig a la proposta de les Muntanya de Montjuïc, front Palma de Mallorca, Santander, Las empreses de capital risc en l’últim marítim, perifèria de l’Eixample i Palmas i Tenerife) van ser testimo- Consell d’Administració d’impul - turons que formen part del nucli ni de l’oposició dels empleats a l’a - sar un model de gestió més agres- urbà van acollir unes construccions comiadament de 1.300 treballa- siu en el grup. Des del sindicat no que no serien eradicades fins pocs dors, un 30% de la plantilla. entenem com no aprenen de la si- anys abans a l'esdeveniment olím- Aquest expedient de regulació d’o - panyia amb nombrosos beneficis: grimeixin la crisi internacional per tuació actual de l’economia i llan - pic. Aquella Barcelona industrialit- cupació és el tercer presentat per la 600 milions d'euros durant l’últim justificar una mesura injustificable cem la següent pregunta: Realment zada atrauria ingents onades de tre- companyia en 10 anys: el primer exercici. i contrària als interessos generals. acomiadar gent perquè els accio- balladors, principalment durant el va ser l’any 2002 i es va saldar En aquest sentit, la Confederació La màxima d’augmentar els bene - nistes s’omplin les butxaques és un primer terç del segle passat. Indub- amb 450 acomiadaments i el segon General del Treball posa l’accent ficis tot el que puguin és un corró model de gestió encomiable, soste- tablement, l'habitatge no era una el 2006 va suposar la pèrdua del en el sense sentit, despropòsit i destructiu que apliquen sense limi- nible i responsable? qüestió prioritària i les administra- lloc de treball per a 785 persones. irresponsabilitat que suposa deixar tació. cions no hi destinaven grans recur- La tercera proposta d’ERO es pro - al carrer un miler de persones per Convé destacar el fet que l’ERO Més informació: sos, en aquest context la xifra de dueix, com és norma, en una com- pura avarícia. Dol, a més, que es- del 2006, signat per tots els sindi- cgt-ono.blogspot.com/ barraques es triplicaria durant aquest període, arribant a ser de 3.600 el 1922, amb l'amarga seqüe- La CGT no signa l'ERO de Telefònica la que, després de la inauguració de l'Exposició Internacional de 1929, Sindicat Federal CGT Telefónica 2008, malgrat la crisi” financera, “ tancar el 31 de desembre de 2007. plantilla, no estaria ara justificada L s'arribés a la impressionant xifra de no pot, en opinió de CGT, destruir D'altra banda, Telefònica fixa es la contractació de nou personal, 6.000 barraques a la ciutat de Bar- 'Expedient de Regulació d'O- 700 ocupacions fixes utilitzant per troba en l’actualitat immersa en un tret que el que es persegueixi no celona. cupació que afectarà 700 em- a això els diners de tots els contri- procés de contractació de personal sigui altra cosa que destruir ocupa- Somorrostre, Carmel, Mont- pleats de Telefónica (Móviles i So- buents, en un dels pitjors ERO sig- que arribarà fins a les 500 perso- ció amb condicions dignes i realit- juïc… són noms units inexorable - luciones) tindrà un cost aproximat nats en tot el grup. nes, si bé a causa del nou conveni zar noves contractacions amb uns ment a la nostra memòria i que ens per les arques de l'estat de 30 mi- El sindicat llibertari considera col·lectiu aquestes noves contrac- salaris més baixos. tornen a moments que desitjaríem lions d'euros (5000 milions de les que l'excusa utilitzada per l'empre- tacions cobraran menys de la mei- Primer s'han d'unir les dues em- poder oblidar, però que van lligats antigues pessetes) en concepte de sa per justificar davant el Ministeri tat del salari que un altre treballa- preses, reconèixer a la seva planti- a moments de dures condicions de prestacions per atur en els pròxims de Treball la reducció de la planti- dor que faci el mateix treball, lla les condicions laborals a l'alça i vida per als seus veïns, falta d'in- anys. lla, és a dir, la convergència entre motiu entre altres pel qual la CGT després analitzar, si és necessari o fraestructures, injustícia social, di- Telefónica, després d'obtenir la telefonia fixa i la mòbil, és falsa. no va signar el conveni. no, un possible ajustament de plan- verses famílies convivint en mí- uns beneficis record en 2007 En primer lloc, en els últims anys i Per tant. l'ajustament de la plan- tilla. nims espais de pocs metres… (8.906 milions, un 42% més que en també amb un ERO s'han destruït a tilla ja s'ha realitzat en els últims Amb tot, la postguerra no només 2006) i previsió d'incrementar els Telefónica fixa més de 30.000 anys i si fos cert que a causa de la Més informació: no serviria per solucionar el proble- ja alts ingressos un 8% més per al ocupacions. L'últim ERO es va convergència mòbil-fix sobrés www.cgt.es/telecomunicaciones/ ma sinó que el va agreujar encara més. Misèria i repressió en el món rural provocarien desplaçaments Ceràmiques del Foix vol acomiadar setanta-dos treballadors cap a la gran urbs, aconseguint que Secció Sindical CGT Ceràmiques del Foix mentat en els últims mesos una so- capitalisme salvatge és el nostre Inspecció de Treball, i estan molt a principis de la dècada dels sei- breproducció destinada exclusiva- veí de tota la vida, el trobaràs en la lluny d'uns mínims dignes i són xanta es comptés amb prop de L'Expedient de Regulació d'Ocu- ment a saturar el magatzem, fent cambra de bany. mostra del cinisme negociador 20.000 barraques. Són aquests pació presentat el 17 d'octubre i créixer deliberadament l'estoc per Una quarantena de treballadors desplegat per la Direcció de Cerà- anys que la construcció d'un parc sense previ avís per Ceràmiques justificar l'ERO. L'empresa no ha de Ceràmiques del Foix i del grup miques del Foix-Roca. d'atraccions i la ubicació dels estu- del Foix (grup Roca) és un exem- escoltat als representants dels tre- Roca, convocats per la CGT, van La Secció Sindical de la CGT dis de TVE a Montjuïc accelerarien ple de l'explotació al màxim de les balladors que, conscients de la si- rebre el 7 de novembre el president manté la seva postura d'exigir la el procés de trasllat dels seus habi- possibilitats comercials (Roca va tuació, han ofert el seu suport per de la Generalitat José Montilla a la retirada completa de l'ERO. Men- tants a nous nuclis que alguns estu- obtenir rècords de beneficis els solucionar els problemes. Ceràmi- seva arribada al recinte Neápolis tre, cada dia, aprofitant els canvis diosos identificarien com a barra- anys 2006 i 2007 arribant fins a ob- ques del Foix ha preferit la via de Vilanova i la Geltrú amb crits, de torn, les treballadores i treballa- ques verticals. tenir més de 1700 milions d'euros) traumàtica a conciliar amb els tre- botzines i pancartes contra l'ERO. dors de Ceràmiques del Foix es Era l’any 1982 i ja només es per a després, una vegada col·lap- balladors les mesures necessàries. Consumides tres setmanes del pe- concentren davant la porta de la comptabilitzaven 1.108 barraques sat el mercat, solucionar els pro- Roca és una empresa de rància tra- ríode de consulta, l'empresa no s'ha factoria en senyal de protesta i i, al juliol de 1989, un mes abans de blemes a força d'acomiadaments, dició i actitud paternalista en la mogut de les seves postures ini- aprofiten per mostrar "l'estima" l'inici de les Olimpíades, l'Ajunta- traslladant els costos a l'erari pú- qual només funciona "l'ordeno i cials: oferien un treballador menys que senten cap als membres de la ment de Barcelona declarava ofi- blic. L'ERO afectarà a 78 persones mano". Ara ordena la destrucció de acomiadat, 71 en lloc de 72, ja que Direcció. La CGT demana amb ur- cialment eradicat el barraquisme a d'una plantilla de 259 treballadors i 72 llocs de treball, oblidant que da- s'ha produït una baixa voluntària i gència mobilitzacions més contun- la ciutat. els motius al·legats són acumula- rrere hi ha 72 treballadors i les 25 dies per any treballat fins a un dents. PD. Fins al 22 de febrer de 2009, ció d'estoc degut a la crisi del sec- seves famílies. Mentre, continua la màxim de 12 mesos, cinc dies per El 16 de novembre es va fer una al Museu d'Història de Barcelona tor de la construcció i del mercat seva política de deslocalització, in- sobre del que contempla la llei. manifestació a Santa Margarida i es pot visitar una interessant expo- immobiliari, un argument que con- vertint en països amb mà d'obra Aquestes “generoses ofertes” de els Monjos, localitat on es troba la sició sobre el barraquisme a Barce- siderem insostenible. més barata que l'Estat espanyol i l'empresa només tenen funció de- factoria, en la que van participar lona. Ceràmiques del Foix ha experi- amb menys garanties sindicals. El corativa i justificativa davant la unes 500 persones. 8 Catalunya. Desembre de 2008