Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Family planning cebuano

2 762 vues

Publié le

http://www.authorstream.com/reynel89/nursing/

Publié dans : Santé & Médecine

Family planning cebuano

 1. 1. Misamis UniversityH. T. Feliciano Street, Ozamiz City Tel Nos. 521-2917 & 521-0367 Email Address: mu@mu.ed.ph GRADUATE SCHOOL
 2. 2. Pagplanosa Pamilya
 3. 3. UNSA ANG FAMILYPLANNING?
 4. 4. Family Planning• Paggamit sa moderno ug epektibo nga pamaagi aron matuman ang gusto sa magti-ayon nga kadaghanon sa anak ug agwat niini• Ang sakto nga agwat sa pagburos 3- 5 ka tuig
 5. 5. MGA BENEPISYO
 6. 6. Alang sa Inahan• Paspas nimo nga mabawi ang imong kusog pagkahuman ug pagburos ug panganak• Maandam ka sa kada pagburos• Magkapanahon ka sa imong anak, asawa, kaugalingon• Mas maayo nga maatiman ug mapadako ang anak
 7. 7. Alang sa Amahan• Mas hayahay ang pamuyo sa pamilya• Makaipon para sa pagskwela ug panginahanglan sa anak• Makahatag ug panahon para sa pamilya• Mahimo ang mga responsibilidad
 8. 8. Alang sa mga Anak• Mas mahatagan ug igong panahon sa pagpatotoy, pagpabakuna, saktong nutrisyon, pag-atiman sa ngipon• Mahatagan ug igo nga edukasyon, pagpanga, pag- alima, gugma, ug pagtubo sa saktong panghuna-huna
 9. 9. Alang sa Tibuok Pamilya• Mas hayahay ang inyong panginabuhi• Adunay panahon para sa pamilya• Mas mabantayan ang inyong kahimsog ug mahatag ang inyong mga panginahanglan
 10. 10. MGA PAMAAGI SAFAMILY PLANNING
 11. 11. MGA ARTIFICIAL NGAPAMAAGI
 12. 12. Condom (para sa lalaki)• 98% nga epektibo• Isu-ot sa lalaki sa gahi nga kinatawo ayha makighilawas• Epektibo kung sakto ang paggamit ug pagtangtang niini• Makatabang aron malikayan ang mga sakit nga makuha sa pakighilawas
 13. 13. Injectables (para sa babaye) Combined Injectable Contraceptives • 99.5% epektibo • 1 ka ineksyon lang kada bulan • Mahimong regular ang pag-abot sa regla • Pwede undangan bisag unsang oras kung gusto na magka-anak
 14. 14. Progestin Only Injectable• 99.7% epektibo• 1 ka ineksyon lang kada 3 ka bulan• Walay epekto sa pagpasuso ug pakighilawas
 15. 15. Pills (para sa babaye)• Dili sabal sa pakighilawas• Imnon sa babaye kada adlaw sa parehang oras• Pwede undangan bisag unsang oras kung gusto na magka-anak
 16. 16. 2 Klase sa PillsCombined Oral Contraceptives (COCs)• 99.7% epektibo• Pugngan ang obulasyon (paggawas ug hinog nga itlog gikan sa obaryo)• Adunay hormone (estogen, progestin) nga mupugong sa pagburos sa babaye• Dili pwede sa nagpatotoy
 17. 17. Progestin Only Pills (POPs)• 99.5% epektibo• Naay progestin nga mupugong sa obulasyon• Pwede sa nagpatotoy kay dili makagamay sa gatas sa nagpatotoy nga inahan
 18. 18. NATURAL NGA PAMAAGI
 19. 19. Standard Days Method (SDM)• 95% epektibo• Mugamit ug cycle beads para tima-ilhan sa panahon nga mabingahon (fertile) ang babaye, aron malikayan ang pakighilawas ug dili maburos• Para sa mga babaye nga 26-32 kaadlaw ang siklo (menstrual cycle)• Para sa mga magti-ayon nga makapugong sa pakighilawas kung fertile ang baye
 20. 20. Lactation AmenorrheaMethod (LAM)• 99.5 % epektibo• Mupugong sa obulasyon sa baye• Kinahanglan nga: – Gatas lang sa inahan ang ipatotoy – Wala pa nibalik ang regla sa inahan – Wala pay unom ka bulan ang bata
 21. 21. Basal Body Temperature (BBT) • 99% epektibo • Aron mahibaw-an sa baye kung siya mabunga ug maburos kon makighilawas, kwaon niya ang iyang temperatura bag-o mubangon paghuman ug tulog ug 3 ka oras o labaw pa • Para sa mga magti-ayon nga makapugong sa pakighilawas kung fertile ang baye
 22. 22. Billings Ovulation/Cervical Mucus Method • 97% epektibo • Obserbahan sa babaye ang klase sa mucus/duga nga mugawas sa iyang pwerta aron mahibaw-an kung siya mabungahon (fertile) • Para sa mga magti-ayon nga makapugong sa pakighilawas kung fertile ang baye
 23. 23. Sympto-Thermal Method• 98% epektibo• Obserbahan ang temperatura ug uban pang timailhan nga fertile ang baye sama sa mucus nga mugawas sa iayng pwerta ug pagsakit sa pus-on• Para sa mga magti-ayon nga makapugong sa pakighilawas kung fertile ang baye
 24. 24. PERMANENTE NGA PAAGI
 25. 25. Intrauterine Device (IUD)• 99.4% epektibo• Hangtod 10 ka tuig ang epekto• Gamy ug humok nga plastik nga ibutang sa matres sa babaye• Walay epekto sa pagpatotoy ug pakighilawas
 26. 26. No Scalpel Vasectomy (NSV) • 99.9% epektibo • Hiktan ug putlon ang agianan sa semilya (vas deferens) sa lalaki • Dili makaapekto sa pakighilawas kang misis ug sa pagkalalaki ni mister
 27. 27. Bilateral Tubal Ligation (BTL) • 99.5% epektibo • Hiktan ug putlon ang duha ka agianan sa itlog (fallopian tube) sa babaye • Dili makaapekto sa pakighilawas kang mister
 28. 28. ANG FAMILY PLANNING BAUSA KA KLASE SAABORSYON?
 29. 29. • DILI.• Ang aborsyon mao ang pagpakuha sa giburos.• Ang family planning mao ang pagpugong sa pagburos.• Sa family planning, mapugngan ang aborsyon tungod kay mapugngan man ang wala sa plano nga pagburos.
 30. 30. MAKADAOT BA SA LAWASANG MGA PAAGI SA FAMILYPLANNING?
 31. 31. • Dili.• Tanan paagi sa family planning luwas ug epektibo kung sakto paggamit.• Ang magti-ayon pwede mupili ug pamaagi nga uyon sa ilang lawas ug igo sa ilang panginahanglan ug kahimsog.
 32. 32. ANG PAGGAMIT UG FAMILYPLANNING MAKAKULANG BAO MAKADUNGAG UG GANASA PAKIGHILAWAS?
 33. 33. • Lain-lain ug gana sa pakighilawas ang kada tawo.• Sa kinatibuk-an, ang paggamit ug contraceptives walay epekto sa gana sa pakighilawas sa tawo.• Sa paggamit sa contraceptives, mawala ang kabalaka sa magti-ayon nga magkaanak nga wala sa plano.• Tungod ani, mas gawasnon ang magti- ayon sa pagpakita sa pisikal nga aspeto sa ilang pagpangga sa usag-usa.
 34. 34. DAKO BA UG GASTO ANGMGA FAMILY PLANNINGMETHODS?
 35. 35. • Kadaghanan sa mga family planning methods mapalit sa botika sa ubos nga presyo.• Naay mga kompanya nga naghatag sa ilang mga empleyado ug contraceptives.• Ang gasto sa pagpa-ligate, pagpavasectomy, ug pagpabutang ug IUD sakop sa benefit package sa PhilHealth.
 36. 36. • Department of Health 2010• Gihubad ni: – Reynel Dan L. Galicinao, RN 2011

×