Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Strategic Competence Management

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 73 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Strategic Competence Management (20)

Publicité

Plus récents (20)

Publicité

Strategic Competence Management

 1. 1. 400 000 personer deltog i månprojektet Utan SS 62 40 70! Så varför behöver vi kompetensförsörjning? OBS flera av bilderna är använda under en Creative Commons licens så att kopiering av materialet är ej tillåtet utan tillstånd från både EPL och fotograferna. Tillstånd är givet till Dataföreningen att dela ut detta material till seminarieåhörarna. Copyright @ 2007 EPL Business Institute
 2. 2. NASAs situation BHAG Apollo = Marshallprojekt Fokuserat mål The right stuff Ny teknologi Tävling Framtiden Unikt Drömprojekt
 3. 3. <ul><li>Snabbare och snabbare </li></ul>Situationen idag Globalisering Realtids kommunikation Komplexare värld Just in time Högre krav på företagen Välutvecklade kvalitetsprocesser Hyperkonkurrans Fler alternativ Outsourcing Hög förändringstakt
 4. 4. Vad är kompetens ? Vilja Mod Ansvar Attityd Engagemang Förmåga Kunskaper Färdigheter Omdöme Förståelse Erfarenheter
 5. 5. Kompetensförsörjning har många nyttor, hur många kan DU hämta hem? <ul><li>Jämställdhet och mångfald </li></ul><ul><li>Effektivare rekryteringsprocess </li></ul><ul><li>Synliggör kompetenta medarbetare </li></ul><ul><li>Attrahera och behålla medarbetare </li></ul><ul><li>Rättvisare och bättre personalutveckling </li></ul><ul><li>Finna experter/specialister inom organisationen </li></ul>
 6. 6. Utveckling <ul><li>Medarbetarna tar ägandeskap över sin egen utveckling </li></ul><ul><li>Tiden för att minska kompetensgapen reduceras </li></ul><ul><li>Individens och organisationens utvecklingsbehov kan identifieras automatiskt av kompetenssystemet </li></ul><ul><li>Förbättra arbetsstyrkans motivation och prestationer </li></ul>
 7. 7. Möjligheter <ul><li>Behålla nyckelpersoner </li></ul><ul><li>Möta kraven som ISO9000, ISO14000, CMM och Sex Sigma ställer </li></ul><ul><li>Möta branschkrav inom regulerade områden, läkemedel, sjukvård, bank & finans etc. </li></ul><ul><li>Eliminera onödig utbildning genom att fokusera på verksamhetskritiska kompetensgap. </li></ul><ul><li>Effektivisera resursallokering </li></ul>
 8. 8. Utbildning <ul><li>Just-in-time utbildning resulterar i bättre inlärning och anpassning till arbetet. </li></ul><ul><li>Bättre förhandlingsposition med utbildningsleverantören </li></ul><ul><li>Utvärdera effekten av utbildningarna och byta bort ineffektiv utbildning </li></ul>
 9. 9. Slutligen <ul><li>Öka förståelse för relevansen med utbildning/träning </li></ul><ul><li>Ökad förmåga att förutspå utvecklingsbehov och agera på behoven </li></ul><ul><li>Kompetensgap kan ha multipla resurser associerade till dem som mentorer, coacher, eLearning, böcker, utbildningar, kompetensgrupper vilket minskar tiden som behövs för att hitta rätt resurser </li></ul>
 10. 10. SS 62 40 70 Mycket ledningssystem Lite kompetensförsörjning
 11. 11. <ul><li>Hur ser vi till att ha rätt kompetens för framtida utmaningar? </li></ul><ul><li>Hur ser vi till att styra kompetensutvecklingen utifrån verksamhetens mål? </li></ul><ul><li>Hur ser vi till att ta tillvara och sprida den kompetens som finns? </li></ul><ul><li>Hur attraherar vi ny arbetskraft? </li></ul><ul><li>Hur ställer vi kompetenskrav på underleverantörer? </li></ul><ul><li>Hur hittar vi ”den dolda” kompetensen? </li></ul><ul><li>Hur kan vi bättre samverka kring de resurser och kompetenser som finns? </li></ul>Frågorna som standarden skapades för
 12. 12. Verksamhetsplanering Ledningens ansvar Uppföljning & förbättring Hantering av resurser Verksamhetens behov Kompetens- försörjningsproc. Verksamhetens resultat Måluppfyllelse, verkan Förutsättningar strategier planer Ledningssystemet
 13. 13. Kompetens-analys Kompetens-planering Genomförande Utvärdering Utfall: Rätt kompetens Nöjd medarbetare Dokumenterade uppföljningar Insats: Verksamhetens behov Kompetenspolicy Tidigare uppföljningar Återkoppling Kompetensförsörjningsprocessen
 14. 14. Standarden vs vägledningen
 15. 15. <ul><li>Inget stöd för hur en bra kompetensförsörjning ska se ut för er. </li></ul><ul><li>Vad som är kritiskt för framgång </li></ul><ul><li>Hjälp med välja IT-stöd </li></ul><ul><li>Hur man hämtar hem nyttan </li></ul><ul><li>Hur kompetenshierarkin skall utvecklas </li></ul><ul><li>Djupare förståelse för komptensförsörjning </li></ul><ul><li>Ingen receptbok för innehållet, endast riktlinjer. </li></ul>Vad standarden inte ger
 16. 16. 1. Standarden räcker ej till Summering
 17. 17. För att lyckas måste saker hänga ihop Nu är vi bortom standarden
 18. 18. <ul><li>Hänga ihop hur? </li></ul><ul><li>För att svara på det lägger vi begreppet </li></ul><ul><li>B usiness Performance under luppen </li></ul>
 19. 19. Right sizing Flat organizations, virtual organizations Business Process Reengineering (BPR) Pursue Core Competences Internalize Divest or Merge EFQM CMM Lean Manufacturing JIT ERP Value Based Management Outsourcing Focus on customer Balanced Scorecard Knowledge Management Business Intelligence Process orientation Scenario Analysis Change Management ISO9000 Baldridge TQM Six Sigma Quality Circles Process improvement Modetrender
 20. 20. 1992 1996 2001 Evolutionen av Balanserat Styrkort
 21. 21. Business Performance Utveckla förmåga Förnyelse Idag & morgon -Integrated Performance Management -Personalutveckling -IT som möjliggörande faktor Osäker framtid -Innovation -Samarbete -Information Business Performance två dimensioner
 22. 22. <ul><li>Idag (process integration) </li></ul><ul><li>Trenden är att gå från fokuserade utvecklingsprogram till integrerade program. Verktyg och modeller för detta utvecklas. </li></ul><ul><li>Imorgon (process & utförande) </li></ul><ul><li>Adresserar: </li></ul><ul><ul><li>Integrationen mellan medarbetare och organisationen </li></ul></ul><ul><ul><li>Skapa mening (“sensemaking”) i organisationen </li></ul></ul><ul><ul><li>Mognadsbalansering och val av nästa steg </li></ul></ul>Business Performance – idag & imorgon
 23. 23. Metod oberoende – Använd vilken metodologi som du vill; Sex Sigma, BSC eller något annat Balanserad – Adresserar tre dimensioner vilket minskar risken för oönskade effekter. Förändringskarta – Utöver förändringar fås en “roadmap” om I vilken ordning förändringarna bör utföras i baserat på mognadsnivån. Process & utförande – Processvy ger en utifrån vy som är tvärfunktionell och längs med kundens synriktning. Utförandevyn insides titt på tvären MTO ett balanserat ramverk
 24. 24. < gap> Behov Behov Behov < gap> < gap> Passformen mellan dimensionerna bestämmer prestationerna
 25. 25. Varje företag är unik
 26. 26. Om samspelet fungerar Skapas resultat
 27. 27. 2. Utgå från er organisation, skapa samspel Summering
 28. 28. <ul><li>NÄ </li></ul>ST STA EG Hur överbryggar vi gapet mellan standarden och ökad nytta?
 29. 29. <ul><li>Kompetensledning är att omvandla potential till prestationer </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Strategisk och operativ </li></ul><ul><li>Livscykel </li></ul><ul><li>Integrerat med andra processer </li></ul>Kompetensledningens tre dimensioner
 31. 31. Ledning Chefer Medarbetare Strategisk och operativ
 32. 32. Optimera personalresurser Effektiviserar dagliga HR rutiner Avveckling/ pension Rekrytering Introduktion Prestation & utveckling Ledning & styrning PROCESSER – INNEHÅLL – VERKTYG Livscykeln
 33. 33. Strategi & mål Resultat Integration med andra processer
 34. 34. <ul><li>planera arbetet och sätta förväntningar </li></ul><ul><li>följa upp prestationerna kontinuerligt </li></ul><ul><li>utveckla förmågan att prestera </li></ul><ul><li>periodiskt utvärdera prestationerna på ett systematiskt sätt baserat på fakta </li></ul><ul><li>belöna goda prestationer </li></ul>Performance Management är den systematiska processen för: prestationer utveckling + = Performance Management
 35. 35. <ul><li>Årlig händelse </li></ul><ul><li>Titt i backspegeln </li></ul><ul><li>Vaga slutsatser </li></ul><ul><li>Fokus på person </li></ul><ul><li>Separata aktiviteter </li></ul><ul><li>Fokus på gjorda fel </li></ul><ul><li>Korrigera tidigare prestationer </li></ul><ul><li>Fylla i blanketter </li></ul><ul><li>Envägskommunikation </li></ul><ul><li>Pågående </li></ul><ul><li>Kontinuerlig feedback </li></ul><ul><li>Utveckla framtida prestationer </li></ul><ul><li>Komplett process </li></ul><ul><li>Klara mål </li></ul><ul><li>Fokus på beteende </li></ul><ul><li>Specifika händelser </li></ul><ul><li>Planera & sätta upp mål </li></ul><ul><li>Tvåvägskommunikation </li></ul>Utvecklingssamtal vs Performance Management
 36. 36. 3. Nyttan finns i integration Summering
 37. 37. Människan i fokus
 38. 38. Vem säger nej till världens bästa och ergonomiska arbetsstol?
 39. 39. Och alla älskar Kenna?
 40. 40. Att hitta sin partner
 41. 41. 99%
 42. 42. Du har kanske 15 min/dag Outside the box thinking
 43. 43. Att inte förstå människan kan kosta mycket
 44. 44. Investering och bidrag till framgång * ITIL Library Office of Government Commerce, UK Investering % Nytta Människor 2% 20% Ledarskap 1% 10% Kultur 1% 20% Organisation 2% 10% Info (data) 10% 15% Processer 2% 15% Teknik 82% 10%
 45. 45. <ul><li>Den upplevda nyttan måste vara större än arbetet det tillför </li></ul><ul><li>Processen skall göras så enkel som möjligt men inte enklare än det </li></ul><ul><li>Verktygen måste stödja arbetet genom hela processen </li></ul><ul><li>förenkla arbetet, ha mallar för stöd </li></ul><ul><li>automatisera all formalia </li></ul><ul><li>ta bort all dubbelarbete </li></ul><ul><li>finns informationen i något system skall den inte behöva matas in igen. </li></ul>Verktygen förenklar människans arbete
 46. 46. <ul><li>Likriktad med organisationens & medarbetarnas mål och behov </li></ul><ul><li>Integrerad över flera HR processer och aktiviteter </li></ul><ul><li>Kommunikerad under en längre tid </li></ul><ul><li>Självbärande-system , systemet får inte vara för komplext eller behöva kontinuerlig stöd för att fungera. </li></ul><ul><li>Kulturintegrerad , blir en del av kulturen och tankesättet hos chefer och medarbetare </li></ul>För att lyckats behöver kompetensledningen vara
 47. 47. 4. Människan är viktigaste framgångsfaktorn. -Be oss bara inte att bedöma nya saker Summering
 48. 49. Flexibilitet är viktigt Portlets, SOA & XML
 49. 50. Integrationsmöjligheter
 50. 51. Gör den det DU vill – när du behöver det? Modularitet
 51. 52. <ul><li>Olika typer av kompetenshierarkier (monoistiska & polyistiska) </li></ul><ul><li>Olika kompetensskalor </li></ul><ul><li>Roller och befattningar </li></ul><ul><li>Befogenheter och ansvar </li></ul><ul><li>Certifieringar och utbildningar </li></ul><ul><li>Kompetensbedömningar / 360 grader </li></ul><ul><li>Flash-inventering </li></ul><ul><li>Arbetsflöden </li></ul><ul><li>Elektronisk signering </li></ul><ul><li>Gruppdiskussioner </li></ul><ul><li>Feedback och rapporter </li></ul><ul><li>HR self service </li></ul>Grundläggande funktionalitet
 52. 53. 4. Bra verktyg Summering
 53. 54. Fallexempel 1. Kompetenshantering i sjukvården
 54. 55. <ul><li>Från verksamhetens mål och Befattningsutveckling till Individuella utvecklingssamtalet </li></ul>Befattnings-utveckling Individuellt utvecklingssamtal Verksamhetens mål Systematisk kompetensförsörjning inom vården - Olivia
 55. 56. Kompetensdefinition - Olivia
 56. 57. Kompetenspyramiden - Olivia
 57. 58. <ul><li>Modellen är från sent 90-tal </li></ul><ul><li>Flexibiliteten i modellen? </li></ul><ul><li>Behov av verktygsstöd? </li></ul><ul><li>Befattningsutvecklig och individuell utveckling separerat? </li></ul>Observationer & reflektioner?
 58. 59. Fallexempel 2. IT konsultbolag
 59. 60. Strategic Competence Assurance Process
 60. 61. <ul><li>500 anställda </li></ul><ul><li>350 olika kompetenser inom flera områden, över 70 java kompetenser. </li></ul><ul><li>Inga mjuka kompetenser alls </li></ul><ul><li>Individuella kompetensprofilerna är hemliga och uppdateras vid det årliga utvecklingssamtalet. </li></ul>Övrigt
 61. 62. Allt stöd finns på papper i pärmar
 62. 63. <ul><li>Känns kompetenshierarkin komplex? </li></ul><ul><li>Varför har inte mjuka kompetenser tagits med? </li></ul><ul><li>Hemliga eller öppna kompetensprofiler? </li></ul>Observationer & reflektioner?
 63. 64. <ul><li>Processen </li></ul><ul><li>Kompetenserna </li></ul><ul><li>Samspelet fungerar inte </li></ul><ul><li>Dåliga verktyg </li></ul><ul><li>För få nyttor </li></ul><ul><li>Ej integrerat </li></ul>Vanliga hinder
 64. 65. Slutlig summering <ul><li>Standarden räcker inte till </li></ul><ul><li>Utgå från er organisation </li></ul><ul><li>Nyttan finns i integrationen </li></ul><ul><li>Bra verktyg </li></ul><ul><li>Det handlar om människor </li></ul>
 65. 66. WOW, tack för att ni kom och lyssnade
 66. 67. <ul><li>Rolf Häsänen </li></ul><ul><li>EPL Business Institute </li></ul><ul><li>Snickarbacken 2,4tr </li></ul><ul><li>11139 Stockholm </li></ul><ul><li>www.epl.se </li></ul><ul><li>+46 706 806 812 </li></ul>Kontaktinformation Presentationen finns att hämta på http://utb.epl.se Jag finns på följande nätverk: LinkedIn,Plaxo & Shortcut
 67. 68. Helhetsgrepp på kompetensledning?
 68. 69. I kväll tänker jag besvara <ul><li>Varför behöver företag på 2000 talet kompensförsörjning? </li></ul><ul><li>Vad säger standarden? </li></ul><ul><li>Varför behöver vi en standard – en filosofisk fundering. </li></ul><ul><li>Nu har vi implementerat standarden är vi klara då? </li></ul><ul><li>Hur hämtar man hem nyttan? </li></ul><ul><li>Kompetensledning vs kompetensförsörjning </li></ul>
 69. 70. Tappa ej fokus
 70. 71. Standarden lämnar pengar på bordet Mycket pengar!
 71. 72. Right sizing Flat organizations, virtual organizations Business Process Reengineering (BPR) Pursue Core Competences Internalize Divest or Merge EFQM CMM Lean Manufacturing JIT ERP Outsource Focus on customer Balanced Scorecard Knowledge Management Business Intelligence Process orientation Scenario Analysis Change Management ISO9000 Baldridge TQM Six Sigma Quality Circles Reengineering Verktygen behövs än
 72. 73. <ul><li>Balanserat ramverk för utveckling Starkt fokus på människan. </li></ul>MTO ett balanserat ramverk

Notes de l'éditeur

 • Samma människa kommer inte att prestera likadant på två olika företag
 • http://www.flickr.com/photos/clearlyambiguous/107001491/ CC attribution license Scott Robinson
 • http://www.flickr.com/photos/dnevill/141809815/ CC Attribution-NoDerivs License Dan Nevill
 • http://www.flickr.com/photos/jimmysmith/326701261/ CC Attribution-NonCommercial-NoDerivs License Jimmy Smith Stöd för att möta kravbilden för ISO9000, ISO14000, Capability Maturity Model (CMM) och Sex Sigma Stöd för möta lagstadgade och branschkrav inom regulerade områden (läkemedel, sjukvård, bank &amp; finans etc…= Utbildning och träning fokuserad på verksamhetskritiska kompetensgap. Eliminerar onödig utbildning – sparar pengar och frånvaro från arbetet
 • http://www.flickr.com/photos/timalamenciak/479780770/ CC Attribution-ShareAlike License Tim Alamenciak
 • http://www.flickr.com/photos/smartjunco/384290043/ CC Attribution-NoDerivs License Andrew W. Sieber
 • Standarden saknar en CMM trappsteg vilket gör att det inte går att rekommendera vad som är bra i ett specifikt fall.
 • The Aeron chair is a product of Herman Miller , designed in 1994 by Don Chadwick and Bill Stumpf . It is an ergonomic chair which is expensive but regarded by many as very comfortable. The chair became a symbol of the rise and fall of the dot-com industry in the late 1990s . However, its breakthrough design has gained it a spot in the New York Museum of Modern Art &apos;s permanent collection. The chair is not upholstered. Instead, the seat and back are made of a semi-transparent and flexible mesh called a pellicle. Another noteworthy feature is that the Aeron is manufactured in three different sizes, A, B and C for Small, Medium and Large respectively.
 • När man studerat människor som dejtar så visar dig sig väldigt klart att de flesta människor inte kan uttrycka vad de söker, deras undermedvetna och det uttalade stämmer inte överens. Och dejting är ju något som är viktigt som berör alla människor.
 • Människan är viktig men be oss inte uttala oss intelligent om alltför nya eller annorlunda saker!
 • Portlets, SOA, XML
 • Emailsystemet, SMS gateway, BI, HR system,
 • http://www.flickr.com/photos/yuvalh/386987419 CC Attribution License Yuval Haimovits
 • http://www.flickr.com/photos/yuvalh/386987419 CC Attribution License Yuval Haimovits
 • http://www.flickr.com/photos/kazamatsuri/188655575/ CC Attribution-NoDerivs License Brad Douglas
 • Imagine building a house with only a hammer, or only with a saw.

×