Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Byggrobotik och applikationer - Anders Robertsson, LTH

137 vues

Publié le

Föredraget hölls vid Betongföreningens workshop om automatisering av byggandet, den 22 oktober 2020 i Lund respektive via länk. Stort tack till professor Anders Robertsson (Center för Byggrobotik i Lund), Ronny Andersson (Cementa) och Helena Eriksson (Cognobotics).

Publié dans : Sciences
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Byggrobotik och applikationer - Anders Robertsson, LTH

 1. 1. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22 Byggrobotik och applikationer ANDERS ROBERTSSON, REGLERTEKNIK, LTH CENTER FÖR BYGGROBOTIK
 2. 2. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22
 3. 3. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22
 4. 4. Tvärvetenskapligt samarbete för automatisering/robotisering av byggbranschen En samlad och affärsdriven ansats som är nydanande i en bransch som kommer att/måste förändras i närtid
 5. 5. Ronny Andersson Achoice AB Initiativtagare Grundare Achoice 13 år som adj. professor i Industriellt byggande och BIM på LTH. Chef FoI Cementa Ordförande Smart Built Environment Petra Jenning FOJAB Arkitekt, specialist inom digital design Partner FOJAB Styrelsemedlem Smart Built Environment Helena Eriksson Projektgenomförare Ansvar Byggrobotic på Cognibotics Egenföretagare Teknisk direktör på ett FoU-företag i Italien. Teknisk chef för AO Industri på Peab. Miklos Molnar LTH Konstruktionsteknik, Expert byggsystem och murat byggande Lektor, driver även egen konsultverksamhet inom byggkonstruktion Tidigare Ordförande Sveriges Bygguniversitet Anders Robertsson LTH Reglerteknik Expert reglerteknik och robotik Ansv. Robotlabb LTH Professor Medgrundare Cognibotics Klas Nilsson Cognibotics Grundare Cognibotics Expert robotsystem Teknisk, industriell, vetenskaplig, affärsmässig och praktisk erfarenhet: Robotsystem (ABB) Forskare inom robotik, mekatronik, reglerteknik & datalogi Mathias Haage LTH Datavetenskap Expert inom programmeringsteknik och integration. Lektor Medgrundare Cognibotics Projektdeltagarna är aktiva inom branschorganisationer och arbetsgrupper och förfogar över ett brett nationellt och internationellt nätverk inom bygg och automation. Robert Larsson Cementa Projektledare Digitalisering, betongbyggande, sensorteknik och IoT. Industridoktorand LTH FoI Cementa Testbäddsansvarig Uppkopplad byggplats Projektgruppen - nyckelpersoner Andreas Furenberg Teknikchef AO bygg Peab Teknik och produktionsutveckling på byggsidan fokus på bl.a. digitalisering, BIM och produktionsteknik. Styrgruppen för byggbranschens digitaliseringsprojekt ”Uppkopplad byggplats” samt Center för byggrobotik David Andreen Inst för Arkitektur,och byggd miljö Arkitektur, additiv tillverkning Lektor, Digitaliseringsrådet LTH, Programnsvarig för nytt masterprogram i arkitektur
 6. 6. Utökad projektgrupp & Referensgrupp Applikationer ■ Andreas Furenberg Ring Teknikchef, PEAB Specialist BIM och digitalisering Bygg ■ David Andréen Lektor LTH Arkitektur Specialist 3d-printning Systemintegratörer (robotar) ■ Pelle Andersson VD, Robnor ■ Michael Westergren VD, ProdTex Fastighetsutveckling & Investering ■ Martin Häglund VD, Häglunds Fastigheter ■ Peter Ragnarsson VD, LMK Invest Material & Konstruktion ■ Gull-Britt Jonasson VD, Finja AB ■ Johanna Gruth Randers Tegl ■ Martin Persson Tegelmäster AB ■ Mikael Karling Karling Fasad AB ■ Tomas Gustavsson Tomas Gustavsson Konstruktioner AB ■ Jörn Andersson Weber Saint-Gobain Sweden AB Systemintegratörer såsom ProdTex och RobNor säkerställer idag robotars prestanda utifrån specifika marknads- och tillämpningskrav.
 7. 7. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22 “Tills igår…” RobotLab @LTH Forskning, undervisning och industrisamverkan i projekt och med “LTH Open door”. RobotLab drivet av institutionerna för Reglerteknik och Datavetenskap
 8. 8. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22 Robotlabb 3/3
 9. 9. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22 Robotlabb 2/3
 10. 10. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22
 11. 11. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22 19 Exampel på industrisamverkan i projekt LTH-ABB
 12. 12. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22 Snabb återkoppling från sensorer i arbetsområdet
 13. 13. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22 Technology Transfer Award Finalist 2016 Easy Robot Programming Lead-through programming for YuMi [also 1st prize 2005, 3rd place 2008]
 14. 14. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22
 15. 15. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22
 16. 16. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22 Från smått till stort…
 17. 17. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22 Parallell Kinematiska Robotar
 18. 18. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22
 19. 19. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22
 20. 20. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22 Construction Robotics
 21. 21. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22 RobotStudio simulation
 22. 22. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22
 23. 23. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22 Functional integration in 3d printed building structures.
 24. 24. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22 Pulp Faction: 3d printing of wood-fungus biocomposite s
 25. 25. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22 Exploring biological models for functional form
 26. 26. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22 Student work exploring digital process
 27. 27. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22 Structural Engineering MIKLÓS MOLNÁR, OSKAR RANEFJÄRD, PER-OLOF ROSENKVIST
 28. 28. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22 Research areas Structural performance – wood, concrete, masonry - Life cycle perspective - Resource efficiency Risk and reliability Building systems
 29. 29. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22 Robotics related research Optimization of building systems for robotized construction - Simplifying - Slimming
 30. 30. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22 Construction Robotics Lab Located in V building Infrastructure: – Physical space 70 m², clearence 5 m sad – Good access with transversal cranes, forklifts – Building technology infrastructure – e.g. concrete and mortar lab, construction tools – Experienced research engineers (building technology)
 31. 31. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22 Construction Robotics Lab What can be achieved: – Erection of full scale walls – Surface treatments (render) – Assembly - disassembly
 32. 32. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22 Construction Robotics Lab Potential research areas / divisions: » Structural engineering » Structural mechanics » Architecture » Building materials » Building physics » Logistics » Fire safety design » Geotechnology » Transport and roads » Environmental Psychology » Energy and Building Design
 33. 33. Omvärld Sverige ■ LTH har sedan 2017 en satsning på Construction Robotics i samarbete med näringslivet. Europa 03/11/2020 Name of presentation - author Slide 45 - www.inkobau.de Samverkan med Internet of Construction Bidragit till att sätta fokus på området på Europeisk nivå Robotseminarium med ETH Zürich i Lund den 22/11-2019.
 34. 34. lab construction site construction site - lifting opportunity
 35. 35. Nya användningsområden
 36. 36. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22 Bluelining at MAX IV
 37. 37. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22 Bluelining is a technique of transferring a three- dimensional computer model into the real space.
 38. 38. Center för byggrobotik @ LTH | 2020-10-22 Inspektionsrobot [Spot @ Boston Dynamics] https://www.bostondynamics.com/spot

×