Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Betongdagen 2019
Krav och verklighet
En betongtillverkares syn
Anders Lindvall
Thomas Concrete Group, C-lab
Betongdagen 2019
Tre projekt
● A Working Lab (Johannebergs Science Park)
− Kontorsbyggnad på Chalmers campus i Göteborg.
−...
Betongdagen 2019
A Working Lab
● Aktörer
− Byggherre. Akademiska Hus.
− Byggentreprenör (samverkansentreprenad). ByggDialo...
Betongdagen 2019
Krav på betongen
Klimatförbättrad betong kunde användas.
• Stor volym betong (ca 1200 m3).
• Inga krav på...
Betongdagen 2019
Betongdagen 2019
Betongdagen 2019
Thomas Betongs erfarenheter
● Lätt att få in alternativa lösningar med minskad klimatpåverkan
− Fokus i p...
Betongdagen 2019
Kungsbacka nya badhus
● Aktörer
− Byggherre. Kungsbacka kommun.
− Byggentreprenör (totalentreprenör). Bet...
Betongdagen 2019
Krav på betongen
Specialbetong för simbassänger.
• God beständighet vid exponering för
bassängvatten.
• K...
Betongdagen 2019
Betongdagen 2019
Betongdagen 2019
Betongdagen 2019
Thomas Betongs erfarenheter
● Lätt att få in alternativa lösningar med minskad klimatpåverkan
− Bra samve...
Betongdagen 2019
Brf Viva
● Aktörer
− Byggherre. Riksbyggen.
− Byggentreprenör. K21. (Betongentreprenör MBM Halmstad)
− Be...
Betongdagen 2019
Krav på betongen – allmänna föreskrifter
● Begränsning av klimatpåverkan.
Definieras i kravbilaga.
Begrän...
Betongdagen 2019
Ursprungliga betongsammansättningar
Byggnadsdel (utvändigt) Hållf. vct C [kg/m3] W [l/m3]
Pelarfundament ...
Betongdagen 2019
Betongdagen 2019
Betongdagen 2019
Thomas Betongs erfarenheter
● Bra dialog med beställare, entreprenör och konstruktör (efter ett tag). Inl...
Betongdagen 2019
Erfarenheter från dessa tre projekt
● Bra samverkan i samtliga projekt
− Involverade parter har varit pos...
Betongdagen 2019
Vilka möjligheter har vi att klimatoptimera betong idag?
● Ange övre gränser för utsläpp av klimatgaser f...
Betongdagen 2019
Tack för uppmärksamheten
Frågor?
E-post: anders.lindvall@c-lab.se
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

En betongtillverkares syn på krav och verklighet - Anders Lindvall, Thomas Concrete Group / C-Lab.

138 vues

Publié le

En betongtillverkares syn på krav och verklighet - Anders Lindvall, Thomas Concrete Group / C-Lab. Presenterat på Betongdagen den 21 november 2019 på Sheraton Hotel i Stockholm.

Publié dans : Technologie
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

En betongtillverkares syn på krav och verklighet - Anders Lindvall, Thomas Concrete Group / C-Lab.

 1. 1. Betongdagen 2019 Krav och verklighet En betongtillverkares syn Anders Lindvall Thomas Concrete Group, C-lab
 2. 2. Betongdagen 2019 Tre projekt ● A Working Lab (Johannebergs Science Park) − Kontorsbyggnad på Chalmers campus i Göteborg. − Ca 11000 m2 fördelat på sju våningar. − Byggherre Akademiska Hus & byggentreprenör ByggDialog. ● Kungsbacka nya badhus. − Simhall och äventyrsbad i Kungsbacka. − Ca 12000 m2 uppdelat på baddel, gym och kafé. − Byggherre Kungsbacka kommun & byggentreprenör Betonmast (betongentreprenör HA Bygg). ● Riksbyggen Brf Viva. − Bostadshus på Guldheden i Göteborg. − Ca 6000 m2 boyta fördelat på 132 lägenheter. − Byggherre Riksbyggen & byggentreprenör K21 (betongentreprenör MBM Halmstad).
 3. 3. Betongdagen 2019 A Working Lab ● Aktörer − Byggherre. Akademiska Hus. − Byggentreprenör (samverkansentreprenad). ByggDialog. − Betongleverantör (platsgjuten betong). Thomas Betong. ● Kort information om byggnaden. Sju våningar ovan mark och källare under delar av huset (11000 m2) − Källare. Klimatförbättrad betong. − Plan 1. Bjälklag av prefabricerad eller platsgjuten betong. − Plan 2-7. Bjälklag av korslimmat trä. Bärande system balkar av stål, hattprofiler samt pelare av limträ. ● Uppfört 2017-2019. ● I tidigt skede formulerades ett antal hållbarhetsmål − Certifiering enligt Miljöbyggnad nivå guld. − Låg energianvändning. − Minimera klimatpåverkan från material och från driftsskedet. ● Ingår i ett innovationsprojekt ”Mätning av CO2-avtryck” (Finansierat av Akademiska Hus & White. ByggDialog samarbetspartner) − Klimatpåverkan från material och transporter. − Klimatpåverkan från energi använd vid byggnation.
 4. 4. Betongdagen 2019 Krav på betongen Klimatförbättrad betong kunde användas. • Stor volym betong (ca 1200 m3). • Inga krav på snabb uttorkning. • Krav i regelverk är uppfyllda. Konventionell betong användes. Krav på: • Resistens mot saltfrostangrepp (XF4). • Krav på snabb uttorkning.
 5. 5. Betongdagen 2019
 6. 6. Betongdagen 2019
 7. 7. Betongdagen 2019 Thomas Betongs erfarenheter ● Lätt att få in alternativa lösningar med minskad klimatpåverkan − Fokus i projektet var på att minska klimatpåverkan. Produkter med minskad klimatpåverkan efterfrågades direkt! − Byggherre och konsult var positivt inställda. − Bra och lösningsorienterad entreprenör. ● Betong med minskad klimatpåverkan valdes till grund och källare − Inga krav på snabb uttorkning. − Stora volymer betong (ca 1200 m3). − Betong där delar av cementklinkern ersattes med GGBS. ● Miljövarudeklarationer (EPD) har tagits fram för detta projekt − Ursprungligen föreskriven betong. 362 kg CO2-ekv/m3. − Thomas Betongs klimatförbättrade betong. 222 kg CO2-ekv/m3. − Reduktion av klimatpåverkan (CO2-ekv) med ca 38 %.
 8. 8. Betongdagen 2019 Kungsbacka nya badhus ● Aktörer − Byggherre. Kungsbacka kommun. − Byggentreprenör (totalentreprenör). Betonmast. (Betongentreprenör. HA Bygg) − Betongleverantör (platsgjuten betong). Thomas Betong. ● Kort information om byggnaden − Ca 12000 m2 uppdelat på baddel, gym och kafé. − Dimensionerat för 300000 besök om året. ● Baddelen − 50 m bassäng (delbar) och två undervisningsbassänger. − Hopptorn och rutschkana. − Familjedel och relaxavdelning. ● Uppförs 2018-2020. Invigning maj/juni 2020. ● Betongkonstruktioner (platsgjutna delar, ca 5400 m3 betong totalt) − Inomhuskonstruktioner. Klimatförbättrad betong. − Utomhuskonstruktioner. Traditionell anläggningsbetong (saltfrostbeständighet – XF4).
 9. 9. Betongdagen 2019 Krav på betongen Specialbetong för simbassänger. • God beständighet vid exponering för bassängvatten. • Krav i regelverk är uppfyllda. Klimatförbättrad betong. • Inga krav på snabb uttorkning. • Inte så stränga krav på exponeringsklasser. • Krav i regelverk är uppfyllda. Konventionell betong. Krav på: • Resistens mot saltfrostangrepp (XF4). Ca 5000 m3 Ca 300 m3
 10. 10. Betongdagen 2019
 11. 11. Betongdagen 2019
 12. 12. Betongdagen 2019
 13. 13. Betongdagen 2019 Thomas Betongs erfarenheter ● Lätt att få in alternativa lösningar med minskad klimatpåverkan − Bra samverkan med konstruktör och entreprenör samt byggherre. − Fokus i projektet var på funktionen hos betongen (främst beständighet vid exponering för bassängvatten). − I samråd med konstruktör och entreprenör har Thomas Betong tagit fram en klimatförbättrad specialbetong för simbassänger, där delar av cementklinkern ersattes med GGBS. ● Den klimatförbättrade betongen uppfyller de krav på betongsammansättningar som finns i gällande regelverk för aktuella exponeringsklasser samt krav på hållfasthet − Reduktion av klimatpåverkan (CO2-ekv) med ca 30 % (bedömt med förenklade EPD:er). − Använd betong får också bättre beständighet vid exponering för bassängvatten, vilket ger bassängerna en längre livslängd.
 14. 14. Betongdagen 2019 Brf Viva ● Aktörer − Byggherre. Riksbyggen. − Byggentreprenör. K21. (Betongentreprenör MBM Halmstad) − Betongleverantör (platsgjuten betong). Thomas Betong. ● Kort information om byggnaden. Sex bostadshus och ett gemenskapshus (orangeriet). − Grundläggning och källare. Platsgjuten klimatförbättrad betong. − Stomme i bostadshus. Prefabricerad betong. ● Uppförd 2017-2019. ● Ingår i forskningsprojektet Positive Footprint Housing − Projekt för att uppnå ökad miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. − Första praktiska tillämpningen är Brf Viva. ● Ingår i ett innovationsprojekt ”Mätning av CO2-avtryck” (Finansierat av Akademiska Hus & White. ByggDialog samarbetspartner) − Klimatpåverkan från material. − Klimatpåverkan från transporter. − Klimatpåverkan från energi använd vid byggnation.
 15. 15. Betongdagen 2019 Krav på betongen – allmänna föreskrifter ● Begränsning av klimatpåverkan. Definieras i kravbilaga. Begränsning av bindemedelshalter (300 kg/m3 respektive 350 kg/m3) och mängd klinker i bindemedel (≤ 70 vikt-%). ● Begränsa klimatpåverkan från transporter. ● Hållfasthetsklasser & vct (exponeringsklasser), enligt krav i gällande regelverk. Allmänna föreskrifter. • .
 16. 16. Betongdagen 2019 Ursprungliga betongsammansättningar Byggnadsdel (utvändigt) Hållf. vct C [kg/m3] W [l/m3] Pelarfundament och kranfundament C40/50 0,40 350 136 Isolerad källarvägg C35/45 0,45-0,48 350 142-151 Oisolerad källarvägg under byggnad C35/45 0,45-0,48 350 146-156 Isolerad platta på mark C28/35 0,60 350 189 Isolerad längsgående grundsula och källarvägg på berg samt oisolerad och oskyddad grundsula C35/45 0,45 350 146 Oisolerad och oskyddad källarvägg samt grundsula, bjälklag och platta på mark C28/35 0,55 350 192 Byggnadsdel (invändigt) Väggar och pelare C35/45 0,45-0,48 300 121-130 Isolerad platta på mark C28/35 0,60 300 162 Svårbearbetad betong!
 17. 17. Betongdagen 2019
 18. 18. Betongdagen 2019
 19. 19. Betongdagen 2019 Thomas Betongs erfarenheter ● Bra dialog med beställare, entreprenör och konstruktör (efter ett tag). Inledningsvis fanns en del problem − Krav på betongen ej ”samkört” med konstruktiv utformning. − Höga hållfastheter (låga vct) föreskrivna  låga vattenhalter  svårbearbetad betong ● Thomas Betongs lösning − Betong där delar av cementklinkern ersattes med GGBS. − Totalt har 9 betongsorter tagits fram för olika konstruktionsdelar. (för att underlätta namngavs dessa Viva0-8). − Mängd GGBS enligt Tabell 8 i SS 137003. − Tillämpning av bilaga N i SS 137003 för 1 betongsort. − Annan referensålder än 28 dygn för 2 betongsorter. − Reduktion av klimatpåverkan (CO2-ekv) med ca 30 % (bedömt med förenklade EPD:er). Krav i kravbilagan blev också uppfyllda (reduktion av klimatpåverkan).
 20. 20. Betongdagen 2019 Erfarenheter från dessa tre projekt ● Bra samverkan i samtliga projekt − Involverade parter har varit positiva till alternativa lösningar. − Fokus på funktionen hos betongen, vilket har underlättat för alternativa lösningar. − Klimatpåverkan har följts upp med beräkningar. ● Steg i Svensk betongs riktlinjer klimatoptimering har (delvis) följts − Resurseffektiva konstruktioner har valts. − Rätt betong på rätt plats. Inte för stränga krav på exponeringsklass och snabbare uttorkning. − Valda betongsorter har klimatoptimerats där det har varit möjligt. ● Ibland har krav på betongen begränsat möjligheter till klimatoptimering − Föreskrivna hållfastheter (för) höga. − Föreskrivna exponeringsklasser (för) stränga. − Krav på snabb uttorkning.
 21. 21. Betongdagen 2019 Vilka möjligheter har vi att klimatoptimera betong idag? ● Ange övre gränser för utsläpp av klimatgaser för respektive betongsort/konstruktionsdel (begränsning av kg CO2-ekv/m3 betong) − Krav på begränsning av klimatpåverkan differentieras beroende på övriga krav på konstruktionen − Möjlighet välja olika alternativa betongsammansättningar (så länge gränsvärden inte överskrids) ● Använda miljöcertifieringssystem för precisera miljökrav. ● Projektera byggnaden på ”rätt” sätt − Använd inte för höga hållfasthetsklasser. − Föreskriv ”rätt” exponeringsklasser (inte för stränga). − Använd inte för stränga krav på snabb uttorkning. − Optimera geometri på konstruktionen. − Använd bilaga N i SS 137003. − Utnyttja annan referensålder än 28 dygn, t.ex. 56 dygn. ● Involvera berörda parter tidigt (tidig samverkan) − Diskutera vilka möjligheter det finns till byggande med reducerad klimatpåverkan. − Anpassa tidplaner.
 22. 22. Betongdagen 2019 Tack för uppmärksamheten Frågor? E-post: anders.lindvall@c-lab.se

×