Publicité
Publicité

Contenu connexe

Plus de Svenska Betongföreningen(20)

Publicité

Klimatanpassning hos Boverket - Oskar Larsson Ivanov, Boverket.pdf

  1. Klimatanpassning hos Boverket Oskar Larsson Ivanov
  2. Boverket samordnar arbete nationellt med klimatanpassning Vägledningar: • Klimatrisker i översiktsplanering • Kulturvärden vid klimatförändring • Ekosystemtjänster i byggd miljö • Vattenförsörjning • Grönplanering • Naturolyckor Boverket SMHI SGI Länsstyrelserna MSB SKR
  3. Konstruktionsteknik - klimatanpassning • Huvudsakligt fokus klimatlaster • Uppdrag SMHI – påverkas snö- och vindlaster? • 50 – årsvärden studerade • Korta svaret • Snö – Ja, men lasterna går ner • Vind – Eventuellt, oklart läge i modellerna
  4. Snölast – ändring RCP 4,5 Källa: SMHI Källa: Ivanov et al (2022) Climate change impact on snow loads in northern Europe
  5. Vindlast - spretigt • Vissa modeller pekar på en liten ökning i söder • Andra modeller visar minskning • I nuläget kommer lasterna endast beakta historiska värden • Det som byggs idag behöver klara dagens och framtidens klimat • Krävs kontinuerlig uppdatering
  6. Konstruktionsteknik - klimatanpassning Andra aspekter • Beständighet hos material • Skyfall – översvämningar (befintliga byggnader) • Extremer utanför normal lastnivå (olyckshändelser)
Publicité