Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Plus de Universiti Kebangsaan Malaysia(20)

Publicité

Mendidik pemimpin masa depan

 1. Mendidik Pemimpin Masa Depan Riza Atiq bin Orang Kaya Rahmat
 2. Buku Ke Arah Pembangunan Kanak-kanak • Ditulis pada tahun 1985-86 • Diterbit oleh Pustaka Aman Press pada tahun 1989 (Cetakan Pertama) (Source: http://design.spotcoolstuff.com/furniture-review/transforming-growing-baby-furniture )
 3. 1. Kenapa? (1) • ‫ى‬ِِّ‫ن‬ِ‫إ‬ٌ‫ل‬ِ‫ع‬‫ا‬َ‫ج‬‫ى‬ِ‫ف‬ٌِ‫ض‬ ‫أ‬‫ر‬َ ‫أ‬‫اْل‬ٌ‫ة‬َ‫ف‬‫ي‬ِ‫ل‬َ‫خ‬ • Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi (Al-Baqarah: 30) • ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ٰٓ‫ي‬ِ‫ل‬ْ‫ه‬َ‫أ‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫س‬ُ‫ف‬‫ن‬َ‫أ‬ ۟‫ا‬ ٰٓ‫و‬ُ‫ق‬ ۟‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫ا‬َ‫ء‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ْ‫م‬ُ‫ك‬‫ي‬‫ا‬ً‫ار‬َ‫ن‬ • Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka (At-Tahrim 6) • ٌ‫أ‬‫م‬ُ‫ك‬ُّ‫ل‬ُ‫ك‬ٌِ‫ه‬ِ‫ت‬َّ‫ي‬ِ‫ع‬ َ‫ٌر‬‫أ‬‫ن‬َ‫ع‬ٌ‫ل‬ ‫أ‬‫و‬ُ‫ئ‬‫أ‬‫س‬َ‫م‬ َ‫ٌو‬ٍ‫اع‬َ‫ر‬ • Setiap di antara kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. (Bukhari, Muslim) http://alam3394.blogspot.my/2013/10/v-behaviorurldefaultvmlo.html
 4. 1. Kenapa? (2) • Kecerdasan kanak-kanak boleh meningkat dengan ketara. IQ boleh meningkat sehingga 79 mata • Rangsangan otak kanak-kanak pada peringkat awal menggiatkan pertumbuhan badan • Keturunan bukan menentukan had kecerdikan seseorang • Kamampuan untuk belajar paling tinggi ketika otak membanguan paling pesat, iaitu ketika berumur 0 – 3 tahun • Otak manusia boleh menerima pengetahuan dan maklumat dengan banyak • Kanak-kanak sangat bijak belajar bahasa (source: http://log.viva.co.id/news/read/511892-cara-memberikan- rangsangan-kinerja-otak-pada-bayi)
 5. 1. Kenapa? (3) • Kanak-kanak berumur 3 – 5 tahun sangat gemar belajar membaca, menulis dan mengira • Kanak-kanak suka membuat peraturan ketika berumur 2.5 hingga 3.5 tahun. Boleh dimanfaatkan untuk mengajar disiplin • Fitrah kanak-kanak dijadikan Allah sentiasa ingin mengkaji, menyelidik dan mencoba • Mempelajari perkara baru adalah yang paling menyeronokkan kanak-kanak • Semakin banyak yang diketahui kanak-kanak semakin banyak yang ingin diketahuinya (source: https://tumbuhkembang.info/tag/stimulasi/) (http://bidanku.com/tips-mainan-bayi-usia-4-5-tahun)
 6. 1. Kenapa? (4) • Dr Mintessori mendapati kanak-kanak yang mentally retarded jika diajar dengan betul boleh menjadi lebih pandari dari kanak-kanak biasa • Dr Glenn Doman pula mendapati seorang kanak-kanak yang mengalami kerosakan otak sehingga sebelah otaknya terpaksa dibuang telah menjadi lebih pandai dari kanak-kanak biasa selepas melalui peroses pembelajaran khas ( source: http://redeemermontessori.org/) (source: http://en.guarderiatxanogorritxu.com/who-we-are-nursery/nursery- education-project/glenn-doman-method-of-reading/)
 7. 2. Menyediakan Persekitaran yang Baik di Rumah • ٌِِّ‫و‬َ‫ه‬ُ‫ي‬ٌُ‫ه‬‫ا‬ َ‫و‬َ‫ب‬َ‫أ‬َ‫ف‬ٌ،ِ‫ة‬َ‫ر‬‫أ‬‫ط‬ِ‫ف‬‫أ‬‫ىٌال‬َ‫ل‬َ‫ع‬ٌُ‫د‬َ‫ل‬ ‫أ‬‫و‬ُ‫ي‬ٌٍ‫د‬ ‫أ‬‫و‬ُ‫ل‬ ‫أ‬‫و‬َ‫م‬ٌُّ‫ل‬ُ‫ك‬ٌ ‫أ‬‫و‬ٌََِ‫ه‬ِ‫ن‬‫ا‬َ‫ر‬ِّ َِِّ‫ن‬ُ‫ي‬ٌ ‫أ‬‫و‬ٌََِ‫ه‬ِ‫ن‬‫ا‬َ‫د‬ٌِ‫ن‬‫ا‬َ‫س‬ِِّ‫ج‬َ‫م‬ُ‫ي‬ٌِ‫ه‬ • Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. (Hadis riwayat Bukhari) • ٌ‫م‬‫أ‬‫ل‬ُ‫ظ‬َ‫ل‬ٌَ‫ك‬ ‫أ‬‫ر‬ِِّ‫ش‬‫ٌال‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ٌِ َّ‫اَّلل‬ِ‫ب‬ٌ ‫أ‬‫ك‬ ِ‫ر‬‫أ‬‫ش‬ُ‫ت‬ٌ َ‫ٌَل‬َّ‫ي‬َ‫ن‬ُ‫ب‬ٌ‫ا‬َ‫ي‬ٌَ‫ع‬ٌ‫يم‬ِ‫ظ‬ • “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar”.(Luqman: 13) • ٌ َ‫و‬ُ‫ه‬َ‫ف‬ٌٍ‫م‬ ‫أ‬‫و‬َ‫ق‬ِ‫ب‬ٌَ‫ه‬َّ‫ب‬َ‫ش‬َ‫ت‬ٌ‫أ‬‫ن‬َ‫م‬ٌ‫أ‬‫م‬ُ‫ه‬‫أ‬‫ن‬ِ‫م‬ • “Barangsiapa yang meniru sebuah kaum, maka dia termasuk mereka.” (Shahih, HR. Abu Daud)
 8. 3. Tarbiah awal - < 18 bulan (1) • Dia lah yang telah menciptakan manusia. Dia lah yang telah membolehkan manusia (bertutur) memberi dan menerima kenyataan (Ar-Rahman) • Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam, akan segala nama benda-benda dan gunanya, kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu Ia berfirman: "Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar“ (Al- baqarah). Seehati.com Banyakkan berbicara dengan anak dengan Bahasa yangbetul Sebutkan dan terangkan apa sahaja benda yang dapat di sekitar mereka
 9. 3. Tarbiah awal - < 18 bulan (2) • Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatupun; dan Dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati akal fikiran); supaya kamu bersyukur (An-Nahl). • Rangsang anak melalui pendengaran, penglihatan dan akalnya sebagai tanda kesyukuran kepada Allah: Contoh: bacakan Qur’an, sirah Rasulullah, tunjukkan gambar-gambar ……. Smashinghub.com
 10. 4. Akhlak dan adab - > 18 bulan • ٌ‫أ‬‫ف‬ ِ‫ر‬‫أ‬ِّ‫ا‬ َ‫ٌو‬َ‫ت‬‫أ‬‫ن‬ٌَََّ‫َل‬ِ‫إ‬ٌ‫ا‬َ‫ه‬ِ‫ن‬َ‫س‬‫أ‬‫ح‬َ‫ْل‬ٌ‫ِى‬‫د‬‫أ‬‫ه‬َ‫ي‬ٌَ‫َل‬ٌِ‫ق‬َ‫ال‬‫أ‬‫خ‬َ‫ْل‬‫ٌا‬ِ‫ن‬َ‫س‬‫أ‬‫ح‬َ‫ْل‬ٌ‫ى‬ِ‫ن‬ِ‫د‬‫أ‬‫ه‬‫ٌا‬َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫الل‬‫ى‬ِِّ‫ن‬َ‫ع‬ٌ ُ‫ف‬ ِ‫ر‬‫أ‬َِّ‫ي‬ٌَ‫َل‬ٌ‫ا‬َ‫ه‬َ‫ئ‬ِِّ‫ي‬َ‫س‬ٌ‫ى‬ِِّ‫ن‬َ‫ع‬ٌَّ‫َل‬ِ‫إ‬ٌ‫ا‬َ‫ه‬َ‫ئ‬ِِّ‫ي‬َ‫س‬ٌَ‫ت‬‫أ‬‫ن‬ََ • Doa Rasulullah saw.: “Ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik, tidak ada yang dapat menunjukinya kecuali Engkau. Dan palingkanlah kejelekan akhlak dariku, tidak ada yang memalingkannya kecuali Engkau” (HR. Muslim) • ٌُ‫ل‬َ‫م‬‫أ‬‫ك‬ََ‫ا‬‫ق‬ُ‫ل‬ُ‫خ‬ٌ‫أ‬‫م‬ُ‫ه‬ُ‫ن‬َ‫س‬‫أ‬‫ح‬ٌََ‫ا‬‫ان‬َ‫م‬‫ي‬ِ‫إ‬ٌَ‫ين‬ِ‫ن‬ِ‫م‬‫ؤأ‬ُ‫م‬‫أ‬‫ال‬ • Mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya (H.R Tirmidzi) • ٌ‫أ‬‫د‬َ‫ق‬َّ‫ل‬‫وٌا‬ُ‫ج‬ ‫أ‬‫ر‬َ‫ي‬ٌَ‫ان‬َ‫ك‬ٌ‫ن‬َ‫م‬ِِّ‫ل‬ٌ‫َة‬‫ن‬َ‫س‬َ‫ح‬ٌ‫ة‬ َ‫و‬‫أ‬‫س‬ٌَُِ َّ‫ٌاَّلل‬ِ‫ل‬‫و‬ُ‫س‬َ‫يٌر‬ِ‫ف‬ٌ‫أ‬‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ٌَ‫ان‬َ‫ك‬‫ا‬‫ير‬ِ‫ث‬َ‫ك‬ٌَ َّ‫ٌاَّلل‬ َ‫ر‬َ‫ك‬َ‫ذ‬ َ‫ٌو‬َ‫ر‬ ِ‫خ‬ ‫أ‬‫ٌاْل‬َ‫م‬ ‫أ‬‫و‬َ‫ي‬‫أ‬‫ال‬ َ‫ٌو‬َ َّ‫َّلل‬ Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (Al-Ahzab : 21) Berani Memimpin Jujur Mesra Menolong ….
 11. 5. Fizikal - > 18 bulan • ٌِ َّ‫ىٌاَّلل‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ٌُّ‫ب‬َ‫ح‬ََ َ‫ٌو‬‫أر‬‫ي‬َ‫خ‬ٌُّ‫ى‬ِ‫و‬َ‫ق‬‫أ‬‫ٌال‬ُ‫ن‬ِ‫م‬‫ؤأ‬ُ‫م‬‫أ‬‫ال‬ٌِ‫ف‬ َ‫ٌو‬ِ‫يف‬ِ‫ع‬َّ‫ض‬‫ٌال‬ِ‫ن‬ِ‫م‬‫ؤأ‬ُ‫م‬‫أ‬‫ٌال‬َ‫ن‬ِ‫ٌم‬ٌٍِّ‫ل‬ُ‫ك‬ٌ‫ى‬ ٌَ‫ك‬ُ‫ع‬َ‫ف‬‫أ‬‫ن‬َ‫ي‬ٌ‫ا‬َ‫م‬ٌ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ٌ ‫أ‬‫ص‬ ِ‫ر‬‫أ‬‫ٌاح‬‫أر‬‫ي‬َ‫خ‬ٌ‫أ‬‫ن‬ِ‫ع‬َ‫ت‬‫أ‬‫س‬‫ا‬ َ‫و‬ٌ ‫أ‬‫ز‬ ِ‫ج‬‫أ‬‫ع‬َ‫ت‬ٌَ‫َل‬ َ‫ٌو‬ِ َّ‫اَّلل‬ِ‫ب‬ • “Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun, keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah”. (HR. Muslim) All-free-download.com
 12. 6. Ilmu Pengetahuan - > 18 bulan • Sirah / Sejarah (Banyak bercerita) • Matematik (Mengira secara tabi’i) • Berbilang bahasa • Sains (Secara tabi’i) • Geografi
 13. 7. Kemahiran Insaniah - > 18 bulan • Kemahiran Komunikasi • Kemahiran Kepimpinan dan berpasukan • Kemahiran Mengurus • Kemahiran Menyelesaikan Masalah • Pemikiran kritikal • Inovatif • Berintegriti • Keusahawanan • Kemahiran Sosial • Kemahiran Global
 14. 8. Tarbiah > 3 tahun 1. Akidah yang sejahtera 2. Ibadah yang betul 3. Akhlak yang mantap 4. Mampu melawan nafsu 5. Menjaga waktu 6. Mengurus dengan baik dan tersusun 7. Berguna kepada masyarakat 8. Kuat tubuh badan 9. Berpengetahuan luas 10. Keusahawanan yang tinggi (Source: http://mujaheedahseoranggadis.blogspot.my/2011/11/10-muwasafat-tarbiyah.html )
 15. 8.1 Akidah yang sejahtera • Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam (Al-An’aam: 162) • Demi sesungguhnya! jika engkau mempersekutukan (sesuatu yang lain dengan Allah) tentulah akan gugur amalmu, dan engkau akan tetap menjadi dari orang-orang yang rugi (Az-Zumar: 65)
 16. 8.2 Ibadah yang betul • Tidak Ku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepda Ku (Az- Zariyat: 56) • Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya. Jika kamu tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Ia melihat mu. Anggaplah dirimu bersama orang-orang yang sudah mati. Waspadalah terhadap doa orang yang teraniaya, kerana doanya pasti dikabulkan (Hadis hasan diriwayatkan Abu Nu’aim dari Zaid bin Arqam)
 17. 8.3 Akhlak yang mantap • ”Dan sesungguhnya kamu benar- benar memiliki akhlak yang agung” (Al-Qalam:4) • “Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik” (Al-Ahzab: 21)
 18. 8.4 Mampu melawan nafsu •"ُ‫د‬ِ‫ه‬‫ا‬َ‫ج‬ُ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬َّ‫ل‬َ‫ج‬َ‫و‬ َّ‫َز‬‫ع‬ ِ‫هللا‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ُ‫ه‬َ‫س‬ْ‫ف‬َ‫ن‬ َ‫د‬َ‫ه‬‫ا‬َ‫ج‬ ْ‫ن‬َ‫م‬." • “Orang yang bermujahadah adalah orang yang memerangi nafsunya dalam (pendekatan dirinya kepada) Allah”. HR At-Tirmidzi, At- Thabrani, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dari Fadlolah bin Ubaid. • ِ‫ر‬َ‫ب‬ْ‫ك‬َ‫أل‬ْ‫ا‬ ِ‫د‬‫ا‬َ‫ه‬ ِ‫الج‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫ا‬ ِ‫ر‬َ‫غ‬ْ‫ص‬َ‫أل‬ْ‫ا‬ ِ‫د‬‫ا‬َ‫ه‬ ِ‫ج‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ع‬َ‫ج‬َ‫ر‬,َ‫ي‬ ‫ا‬ ْ‫و‬ُ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬‫؟‬ ِ‫ر‬َ‫ب‬ْ‫ك‬ َ‫أل‬ْ‫ا‬ ُ‫د‬‫ا‬َ‫ه‬ ِ‫ج‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ ِ‫هللا‬ َ‫ل‬ ْ‫و‬ُ‫س‬َ‫ار‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬:ِ‫س‬ْ‫ف‬َّ‫ن‬‫ال‬ ُ‫د‬‫ا‬َ‫ه‬ ِ‫ج‬)‫رواه‬‫البيهقى‬‫الكبير‬ ‫الزهد‬ ‫كتاب‬ ‫فى‬ ‫جابر‬ ‫عن‬(‫الجزء‬2‫رقم‬ ،373) • “Kita baru kembali dari perang kecil akan menghadapi perang besar. Para Shahabat bertanya : Ya Rasulallah gerangan apakah perang besar itu ? Rasulullah menjawab: “Perang melawan Nafsu”
 19. 8.5 Menjaga waktu • Demi Masa! Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali orang- orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. • ٌُ‫ة‬َّ‫ح‬ ِِِّّ‫ٌال‬ ِ‫اس‬َّ‫ن‬‫ٌال‬َ‫ن‬ِ‫ٌم‬‫ير‬ِ‫ث‬َ‫ك‬ٌ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ه‬‫ي‬ِ‫ف‬ٌ‫ون‬ُ‫ب‬‫أ‬‫غ‬َ‫م‬ٌِ‫ان‬َ‫ت‬َ‫م‬‫أ‬‫ع‬ِ‫ن‬ٌُ‫غ‬‫ا‬ َ‫ر‬َ‫ف‬‫أ‬‫ال‬ َ‫و‬ • “Dua hal yang banyak orang tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang.” (HR Al-Bukhari)
 20. 8.6 Mengurus dengan baik dan tersusun • Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agamaNya, dalam barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh. (As-Saff:4) • Sikap berhati-hati itu dari Allah dan sikap tergesa-gesa itu dari syaitan” (Hadis hasan riwayat Baihaki)
 21. 8.7 Berguna kepada masyarakat • Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain (Hadis hasan riwayat Ath-Thabarani dari jabir as) • Perumpamaan seorang mukmin adalah seperti sebatang pokok kurma. Apa pun yang kamu ambil daripadanya akan memberi manfaat kepadamu (Hadis hasan riwayat Ath-Thabarani dari Ibnu Umar ra)
 22. 8.8 Kuat tubuh badan • Rasulullah saw bersabda. “Mu’min yang kuat lebih aku cintai daripada mu’min yang lemah”. (HR Muslim)
 23. 8.9 Berpengetahuan luas • "Katakanlah lagi (kepadanya): "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna” (Az-Zumar: 9) Ibnu Rusyd: Hakim, doctor, matematik dan falsafah Al-Khawarizmi Al-Haysyam: Optik, Matematik, astronomer
 24. 8.10 Keusahawanan yang tinggi • Sembilan per sepuluh dari rezeki terdapat pada perniagaan (Hadis hasan riwayat Said bin Manshur) • Siapa yang di malam hari keletihan kerana bekerja mencari rezeki yang halal di siang hari, maka pada malam hari itu ia mendapat ampunan. (Hadis sahih Imam Sayuthi)
 25. Sekian, jazakumullah khair http://www.slideshare.net/rizaatiqrahmat/mendidik-pemimpin-masa-depan

Notes de l'éditeur

 1. Akidah yang sejahtera (Salimul Aqidah) Ibadah yang betul (Sahihul Ibadah) Akhlak yang mantap (Matinul Khuluq) Mampu melawan nafsu (Mujahadah ala Nafsi) Menjaga waktu / Punctual (Haarithun ala Waqtihi) Mengurus dengan baik dan tersusun (Munazzamun fi syu’unihi) Berguna untuk orang lain. (Nafi’un li ghairihi) Kuat tubuh badan (Qawiyyal Jism) Fikiran yang berpengetahuan (Mutsaqqafal Fikri) Keusahawanan yang tinggi (Qadiran ala Kasbi)
Publicité