Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Judetul Olt

 1. JUDETUL OLT POTENTIAL TURISTIC
 2. Asezare geografica Judeţul Olt este situat în partea de sud a ţării, pe cursul inferior al râului care i-a dat numele şi face parte din categoria judeţelor riverane fluviului Dunărea. Prin portul dunărean Corabia are ieşire la Marea Neagră. Suprafaţa totală de 5.498 kmp., reprezentând 2,3% din teritoriul ţării, situează judeţul pe locul 22 la nivelul României ca suprafaţă. Din punct de vedere al populaţiei, judeţul ocupă locul 18 cu 489.274 locuitori (2002)având o densitate de 89 locuitori/km². Vecinii: Nord – judeţul Vâlcea Est – judeţele Argeş şi Teleorman Sud – fluviul Dunărea pe o distanţă de 45 km, care-l desparte de Bulgaria vest – judeţul Dolj
 3. Relief Este centrat pe valea inferioară a Oltului şi teraselor sale şi este format din câmpii şi dealuri nu prea înalte. De la limita de nord a judeţului până în apropiere de Slatina se întâlneşte zona de dealuri, aparţinând Podişului Getic şi care ocupă o treime din suprafaţa judeţului. La sud de Slatina până la Dunăre se desfăşoară o parte a Câmpiei Române, cu următoarele subunităţi de câmpie: Câmpia Romanaţilor, Câmpia Boianului şi Câmpia Burnazului. Altitudinea reliefului coboară în pantă lină de la Vitomireşti, către Dunăre până la Corabia, ceea ce conferă o expoziţie sudică însorită. Valea Dunării, orientată est-vest, domină malul românesc şi prezintă terase întinse. Valea Oltului reprezintă o adevarată axă a teritoriului judeţului. Terasele Oltului se remarcă prin întinderi mai mari pe partea dreaptă a văii, începând din nordul judeţului până la Dunăre si până la Drăgăneşti pe partea stângă unde sunt bine dezvoltate terasele înalte: Coteana 80-90 m şi Slatina 50-60m.
 4. Clima Clima este temperat continentala cu veri deosebit de calde si ierni in general mai blande. Valorile medii ale temperaturii anuale sunt printre cele mai mari din tara respectiv 11 grade Celsius iar precipitatiile variaza intre 450 si 550 mm. Masele de aer au o directie vest-est si sunt prezente vanturile neregulate precum Crivatul (iarna) sau Baltaretul.
 5. Hidrografie Axul principal al reţelei hidrografice îl constituie râul Olt care străbate judeţul pe la mijloc de la nord la sud, pe o lungime de 143 km. Râul Olt primeşte ca afluenţi principali: pe dreapta râul Olteţ, iar pe stânga câteva râuri cu debit foarte mic cum sunt: Tesluiul, Dârjovul. În partea de nord, judeţul Olt este brăzdat şi de râul Vedea, cu afluentul de pe partea dreaptă Plapcea. Pe o distanţă de 45 km, partea de sud a judeţului este udată de apele Dunării, care colectează întreaga reţea hidrografică a judeţului.
 6. Populatie si asezari • Din punct de vedere al numarului de locuitori ocupa locul 18 la nivelul tarii, avand o populatie de cca.489.274 (2002), cu o densitate a populatiei de cca. 89 loc/km2. • Principalele asezari urbane ale judetului sunt :Slatina,resedinta de judet; Caracal, municipiu, fostă reşedinţă a judeţului Romanaţi;Balş ;Corabia port la Dunăre; Scorniceşti; Drăgăneşti-Olt ;Piatra Olt nod C.F. R ; Potcoava .
 7. Potential turistic Desi mai putin cunoscut sub acest aspect pana in prezent, judetul Olt dispune insa de unele obiective social-istorice si naturale de mare interes turistic. Cele mai numeroase si fara indoiala de o deosebita valoare turistica sunt obiectivele social-istorice. In aceasta categorie pot fii incluse diferite monumente istorice si arhitecturale, locuri si marturii istorice ale unor asezari si activitati umane pe teritoriul judetului. Aceste se afla diseminate pe cuprinsul intregului judet mai numerose fiind totusi pe valea Oltului in cadrul podisului Getic si mai ales in orase.
 8. Cadrul natural atribuie hidrografiei participarea cea mai consistentă, ce rezidă în apele minerale (clorurate, sodice, sulfuroase, iodurate) de la Govora, Ocnele Mari, Olăneşti. De asemenea sunt prezente apele termominerale, cu mari zăcăminte în zona de contact cu munţii.Indicele climato-turistic are valori superioare datorită climatului de adăpost cu însuşiri curative apreciate. Se practică mai multe tipuri de turism:-balneoclimareric legat de izvoare minerale, izvoare termale, factori climatici; -turism cultural, legat de vizitarea unor obiective istorice, arhitectonice şi de artă (cetăţi, castele, biserici, mânăstiri, muzee, case memoriale); -drumeţiile, practicate mai ales în regiunile montane pentru a vedea creaţii ale naturii cum sunt cheile, peşterile, cascadele, formele de relief antropomorfice şi zoomorfe.
 9. În ceea ce priveste turismul in judetul Olt, sunt binecunoscute orasele Slatina (resedinta judetului Olt, pozitionat pe un culoar larg, delimitat de Podisul Getic si Campia Olteniei; vatra orasului are forma unui amfiteatru deschis catre lunca Oltului, in fata caruia se ridica Dealul Gradiste), Caracal (situat în sud-vestul ţării, în Câmpia Romanaţiului), Corabia (oras port situat la limita de Sud a Cîmpiei Române, în subdiviziunea ce poartă numele de Cîmpia Caracalului, din Cîmpia Olteniei), Bals (situat în partea de vest a judeţului Olt, la est de Craiova şi este străbătut de la Est la Vest de Drumul European E70).
 10. Fântâna Sperantei - Caracal Bals – centrul orasului Slatina – parcul orasului
 11. - Asezarea fortificata geto-gatica de la Sprancenata. - Zidurile cetatii bizantine Celei - Corabia cu Fantana Secreta, monument unic al arhitecturii romane bizantine. - Turnul de Paza medieval de la Hotareni. - Fortareata de la Campul Mare. - Casa Memoriala a haiducului Iancu Jianu, in Caracal. - Centrul Memorial Nicolae Titulescu in satul cu acelasi nume.
 12. Fortareata Campu Mare Casa memoriala „Iancu Jianu” Turnul de paza Hotareni
 13. Edificiile religioase sunt obiective turistice cu o răspândire generalizată în toate localităţile, densităţi mai ridicate constatându-se acolo unde societăţile umane s- au consolidat mai timpuriu şi au avut o creativitate, pe toate planurile, mai bogată. În general aceste edificii sunt bine păstrate. Din grupa edificiilor turistice cu funcţie religioasă fac parte bisericile şi mănăstirile. M. Brâncoveni- loc. Brâncoveni, jud. Olt. Mănăstire de maici, din sec.XVI, refăcută de C. Brâncoveanu în anul 1699, pictură originală din 1702.
 14. Manastirea din Clocociov- dateaza de la inceputul sec.16;in 1625 a fost inchinata impreuna cu mosiile Muntelui Athos.
 15. Manastirea Striharet- este ctitorie a episcopului Serafim al Buzaului in timpul domnitorului Antonie Voda din Popesti.
 16. Biserica Domneasca- este situata pe locul cel mai inal al orasului; facea parte din curtea domneasca a lui Mihai Viteazu si Matei Basarab;
 17. Arii protejate Ariile protejate şi monumentele naturii de pe raza judeţului Olt sunt situate în fondul forestier. Acest fapt duce la o bună protecţie a ariilor protejate. În anul 2003 au fost efectuate verificări în toate ariile protejate. în urma acestor controale au fost stabilite masuri de a marii gradul de conştientizare a publicului prin amplasarea de panouri informative, de a nu executa anumite lucrări de întreţinere fără avizul Academiei Romane. Cu aceasta ocazie a fost stabilita starea florei şi faunei sălbatice, au fost determinate speciile din flora sălbatica locala întâlnită şi s-au chestionat persoanele care administrează aceste zone în privinţa
 18. Rezervatii Rezervatia de Dropii "Boianu“ este situata langa localitatile Nicolae Titulescu, Valeni, Seaca, Pentru ca īn trecut dropiile constituiau un vanat deosebit de cautat si apreciat, astazi numarul lor este foarte redus, fiind necesara ocrotirea lor īn rezervatii. Principalul teritoriu (din Romania), populat de dropii, este Campia Boianului
 19. Rezervatii Padurea Topana-rezervatie forestiera, langa comuna Topana, unde arborii au dimensiuni impresionante.
 20. Rezervatii Padurea Geaca-Opatsani, (la 48 km de Pitesti), rezervatie forestiera īn raza comunelor Poboru si Spineni.
 21. BIBLIOGRAFIE 3. Petre V.Cotet,Veselina Urucu,”Judetele Patriei. Judetul Olt”,Ed.Academiei Socialiste Romania,Buc.,1975 4. www.judetulolt.ro 5. www.romserv.com 6. www.romturism.ro 7. www.ropedia.ro 8. www.wikipedia.org
Publicité