Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
El valor afegit de la formació al llarg de la vida  La perspectiva de l’empresa i els empleats a Catalunya  Principals r...
I. Introducció         2
I. IntroduccióPresentació i objectius  El present estudi ha estat impulsat i realitzat per l’Institut DEP, consultoria ...
I. IntroduccióS’ha posat un especial èmfasi en l’anàlisi de la formació contínua transversal, és adir, en aquelles accions...
I. IntroduccióMetodologia  El procés metodològic desenvolupat per tal d’assolir els objectius inclou les  següents accio...
I. IntroduccióPer tal d’aconseguir aquest objectiu la metodologia utilitzada ha estat mixtai completa. Per una banda, per...
II. Perfil de les empreses i els      treballadors                  7
II. Perfil de les empreses i els treballadorsAccions formatives a l’empresa  El 68% de les empreses ha organitzat algun c...
II. Perfil de les empreses i els treballadorsAccions formatives dels treballadors  El 56,1% dels treballadors ha fet algu...
III. Planificació de la carrera     professional                 10
III. Planificació de la carrera professionalIndicadors d’avaluació                            ...
III. Planificació de la carrera professionalActitud i iniciativa en la planificació PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRES...
III. Planificació de la carrera professionalPERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES  Les empreses més petites (de 6 a 9 ...
III. Planificació de la carrera professionalEl 52,8% dels empresaris admet que a la seva empresa no es facilita captipus d...
III. Planificació de la carrera professionalPERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES En general, la formació realitzada a ...
III. Planificació de la carrera professionalPERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES      EMPRESES  La participació del treb...
III. Planificació de la carrera professionalPlanificació de la formació contínua  La majoria dels treballadors (79,9%) co...
III. Planificació de la carrera professional   La formació contínua transversal és necessària segons els treballadors (5...
III. Planificació de la carrera professional     El 70% dels directius de recursos humans i el 61% dels treballadors n...
III. Planificació de la carrera professional   PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES     Planificació de cursos...
III. Planificació de la carrera professionalTrajectòria professional  Els treballadors perceben coherència (77%) entre la...
III. Planificació de la carrera professional     Cursos transversals realitzats segons el nivell de100       coh...
III. Planificació de la carrera professional   En els últims 5 anys, el 43% de les empreses catalanes ha realitzat canv...
III. Planificació de la carrera professionalEl 47,6% dels treballadors té clar que li agradaria desenvolupar un càrrec dem...
IV. Formació al llarg de la vida                  25
IV. Formació al llarg de la vidaIndicadors d’avaluació                            Aspectes valo...
IV. Formació al llarg de la vidaImportància atorgada a la formació    És interessant assenyalar que, tot i que directiu...
IV. Formació al llarg de la vidaAccions formatives transversals desenvolupadesPERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES  ...
IV. Formació al llarg de la vidaAspectes explicatius                                Aspecte...
IV. Formació al llarg de la vidaFactors motivadors en la formació  PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES        EMPRESE...
IV. Formació al llarg de la vidaBarreres i alternatives a la formació PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES           ...
V. Satisfacció dels treballadors                  32
V. Satisfacció dels treballadorsIndicadors d’avaluació    Indicadors          Des de la perspectiva dels tre...
V. Satisfacció dels treballadorsGrau de satisfacció i motivació general  La satisfacció global dels treballadors és d’una...
V. Satisfacció dels treballadorsLa satisfacció i motivació dels treballadors està relacionada per ordre descendentd’import...
V. Satisfacció dels treballadorsAspectes explicatius   Aspectes explicatius              Des de la perspect...
V. Satisfacció dels treballadorsFactors implicats en la satisfacció i la motivació  Destaca en positiu la valoració del ...
V. Satisfacció dels treballadorsEls treballadors de petites empreses i de microempreses manifesten estar més satisfetsen e...
V. Satisfacció dels treballadors    Considera que el càrrec que ocupa...                      Est...
V. Satisfacció dels treballadorsEn general, la majoria dels treballadors no considera estar estancat a la feina, nisentir-...
VI. Satisfacció dels gestors de     les empreses                 41
VI. Satisfacció dels gestors de les empresesIndicadors d’avaluació     Indicadors          Des de la perspec...
VI. Satisfacció dels gestors de les empresesGrau de satisfacció general  La satisfacció global mitjana dels gestors de le...
VI. Satisfacció dels gestors de les empresesEn conjunt, tenint en compte el nombre d’accions formatives, el nombre detemàt...
VI. Satisfacció dels gestors de les empresesAspectes explicatius     Aspectes explicatius           Des de ...
VI. Satisfacció dels gestors de les empresesFactors implicats en la satisfacció dels empresaris  Entre els gestors de rec...
VI. Satisfacció dels gestors de les empresesLa satisfacció dels empresaris amb el clima laboral és més elevada a les micro...
VII. Resum i conclusions              48
VII. Resum i conclusionsRelació entre planificació i formació contínua transversal  Els gestors que es preocupen d’organ...
VII. Resum i conclusionsTanmateix, la relació entre planificació de la carrera professional i la formació contínuatransver...
VII. Resum i conclusionsRelació entre formació contínua i la satisfacció imotivació dels treballadors  La relació entre ...
VII. Resum i conclusionsRelació entre formació contínua transversal i la satisfacció dels gestors  Com succeïa amb els t...
VII. Resum i conclusionsRelació planificació i satisfacció dels gestors i treballadors  Els gestors que estan en emprese...
VII. Resum i conclusionsConclusions  Els gestors de recursos humans de les empreses saben que la motivació dels treballad...
VII. Resum i conclusionsConclusions Cal denunciar que una part rellevant de les empreses de Catalunya ni formen, ni orie...
El valor afegit de la formació al llarg de la vida  La perspectiva de l’empresa i els empleats a Catalunya  Principals r...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Dep institut formacio_continua_transversal

560 vues

Publié le

Projecte realitzar per DEP Institut per al Servei d'Ocupació de Catalunya sobre el valor de la formació continua des de la perspectiva de l'empresa i el treballador a Catalunya.

Publié dans : Formation, Business
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Dep institut formacio_continua_transversal

 1. 1. El valor afegit de la formació al llarg de la vida La perspectiva de l’empresa i els empleats a Catalunya Principals resultats Abril de 2006 Amb el suport de: 1http://www.dep.net - dep@dep.net - Carrer del Clot, 104, Planta baixa. 08018-Barcelona Tel. +34 93 215 13 65
 2. 2. I. Introducció 2
 3. 3. I. IntroduccióPresentació i objectius El present estudi ha estat impulsat i realitzat per l’Institut DEP, consultoria especialitzada en informació i investigació estratègica en l’àmbit de l’educació, la formació i el treball. Aquest és un estudi pioner i novedós que s’emmarca dins de les accions complementàries del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, en l’àmbit denominat ‘Accions per l’estructuració i prospecció de la formació contínua transversal’, que finança amb el Servei d’Ocupació i el Fons Social Europeu. El principal objectiu ha estat construir un instrument de mesura, des de la perspectiva dels treballadors i dels responsables de recursos humans, així com obtenir resultats quantitatius i qualitatius concrets per a les empreses de Catalunya: L’exercici de la formació contínua. La planificació de la carrera professional. La satisfacció laboral dels treballadors i de les seves expectatives professionals. La satisfacció dels gestors de recursos humans de les empreses amb els seus treballadors i la seva motivació. 3
 4. 4. I. IntroduccióS’ha posat un especial èmfasi en l’anàlisi de la formació contínua transversal, és adir, en aquelles accions de formació transferibles a diferents sectors d’activitateconòmica i que aporten competències als treballadors que no són específiques d’unaactivitat econòmica o d’un sector concret.La formació contínua transversal es divideix en la tres tipus de formació per a:A. Les competències instrumentals o dures, que engloben totes aquelles habilitats que es constitueixen en instruments per a realitzar quelcom, però que no són objecte de coneixement per sí mateixes, com la informàtica i els idiomes.B. Els sistemes i mètodes de gestió com el control de qualitat, la planificació, gestió i avaluació mediambiental o la gestió dels recursos humans en temes com la prevenció de riscos laborals.C. Les habilitats personals o competències toves que inclouen una sèrie d’habilitats personals i interpersonals com el treball en equip, la capacitat de comunicació, de resolució de problemes, de gestió del temps o d’atenció al client o les habilitats directives. 4
 5. 5. I. IntroduccióMetodologia El procés metodològic desenvolupat per tal d’assolir els objectius inclou les següents accions: Fase documental. Introducció teòrica. Construcció dels indicadors i de l’instrument de mesura. Fase experimental. Validació de l’instrument de mesura. Delimitació de la mostra. Aplicació de l’instrument a la població objecte d’estudi Fase analítica. Anàlisi de resultats. Redacció de l’informe de resultats. 5
 6. 6. I. IntroduccióPer tal d’aconseguir aquest objectiu la metodologia utilitzada ha estat mixtai completa. Per una banda, per construir l’instrument de mesura i els indicadors s’han realitzat 16 entrevistes en profunditat amb experts en la matèria, així com amb representants dels empresaris i treballadors. Amb aquest motiu, també s’han realitzat 4 grups de discussió amb treballadors diferenciant si havien participat en cursos de formació contínua o no i segons la seva edat. Un cop desenvolupat l’instrument quantitatiu de mesura s’ha procedit a realitzar un estudi sociològic a partir d’una mostra aleatòria de 400 empreses i 1.000 treballadors, representativa de les 64.096 empreses actives de més de 5 treballadors que, segons el DIRCE, operaven a Catalunya l’any 2004. Per garantir la representativitat de les empreses entrevistades i aconseguir un marge d’error del 4,98% en el cas de les empreses i del 3,14% en el cas dels treballadors, s’ha pres en consideració la distribució territorial i la dimensió real de les empreses de Catalunya. 6
 7. 7. II. Perfil de les empreses i els treballadors 7
 8. 8. II. Perfil de les empreses i els treballadorsAccions formatives a l’empresa El 68% de les empreses ha organitzat algun curs de formació durant els darrers 5 anys. Si parlem exclusivament de la formació contínua transversal, les xifres disminueixen dràsticament. Tant sols un 24% dels directius de les empreses manifesten haver organitzat al menys un curs d’aquest tipus en els últims 5 anys. A la seva empresa sha organitzat algun curs de formació en els darrers 5 anys? Sí, només especialitzats 42,3% Sí, algun Total ‘Sí han fet formació’: No transversal 68,0% 31,3% 23,7% No ho sap Sí, no sap de 0,7% quin tipus 2,0% Base: 400 Les empreses de menys treballadors són les que menys sovint fan formació. Les empreses on predominen els treballadors amb estudis universitaris fan més sovint cursos transversals que aquelles en les que predominen els d’estudis primaris. 8
 9. 9. II. Perfil de les empreses i els treballadorsAccions formatives dels treballadors El 56,1% dels treballadors ha fet algun curs de formació durant els darrers 5 anys. Només un 39% dels treballadors han pogut fer cursos de formació transversal. En els darrers 5 anys, ha fet algun curs de formació? Sí, només especialitzats 16,0% Sí, algun Total ‘Sí han fet formació’: No transversal 56,1% 42,4% 39,1% No ho sap Sí, no sap de 1,5% quin tipus 1,0% Base: 1.000 Els treballadors que porten entre 1 i 3 anys a l’empresa són els que més s’han format i tendeixen a fer més cursos de formació transversal. Els que tenen entre 25 i 40 anys són els que més sovint es formen transversalment. Els d’estudis universitaris, així com els que ocupen un lloc de comandament intermig destaquen per fer formació transversal. Els treballadors de la mitjana i la gran empresa (50 o més treballadors) són els que més sovint han fet formació i destaquen principalment per haver fet cursos especialitzats. 9
 10. 10. III. Planificació de la carrera professional 10
 11. 11. III. Planificació de la carrera professionalIndicadors d’avaluació Aspectes valorats Indicadors Des de la perspectiva dels Des de la perspectiva dels gestors treballadors • Opinió sobre la responsabilitat de • Opinió sobre la responsabilitat de l’empresa i del treballadors l’empresa i del treballadors • Oferiment d’orientació als ------------- Actitud i iniciativa en la planificació treballadors • Iniciativa en la proposta de formació • Iniciativa en la proposta de formació i estratègies que utilitza l’empresa en la planificació • Claredat en els objectius ------------- professionals • Percepció sobre les necessitats de • Percepció sobre les necessitats de formació formació Planificació de la formació contínua • Plantejaments de fer formació en els • Plantejaments de fer formació en els propers 2 anys propers 2 anys • Relació entre la percepció de • Relació entre la percepció de necessitats i els plantejaments de necessitats i els plantejaments de fer formació fer formació • Coherència en la trajectòria ------------- professional dels treballadors • Canvis organitzatius en l’empresa i • Canvis en la categoria laboral o Trajectòria professional política de l’empresa en la cobertura nivell de responsabilitat del de llocs de responsabilitat treballador • Desitjabilitat d’augmentar nivell de ------------- responsabilitat 11
 12. 12. III. Planificació de la carrera professionalActitud i iniciativa en la planificació PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES La responsabilitat de planificar la formació dels treballadors és... Principalment La gran majoria dels gestors de Meitat i del treballador les empreses (92,8%) entenen meitat 6,5% 57,3% que l’empresa ha de tenir un Ns paper important en la 0,7% Empresa: 92,8% planificació de la formació dels treballadors, preferentment Principlament compartint la responsabilitat de lempresa amb el treballador. 35,5% Base: 400 PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS La responsabilitat de planificar la formació dels treballadors és... La gran majoria dels treballadors (94,1%) també Meitat i meitat considera que l’empresa ha 65,0% Principalment d’implicar-se en la planificació del de la formació dels treballadors. treballador Empresa: 94,1% 5,2% Ns 0,7% Principlament de lempresa 29,1% 12 Base: 400
 13. 13. III. Planificació de la carrera professionalPERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES Les empreses més petites (de 6 a 9 treballadors) i aquelles on el nivell d’estudis primaris és el més freqüent atorguen més sovint al treballador la responsabilitat de planificar la seva formació. Les empreses en què s’ha organitzat algun curs de formació transversal són més conscients del paper que ha de jugar l’empresa en la planificació de la formació dels treballadors. PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS Els treballadors d’empreses mitjanes i grans (50 o més treballadors) concedeixen més sovint a l’empresa la responsabilitat única de planificar la formació. D’altra banda, els treballadors amb estudis universitaris consideren més sovint que han de tenir un paper actiu, en coordinació amb l’empresa, en la planificació de la formació. En el cas dels treballadors, a diferència dels gestors de les empreses, el fet d’haver fet algun curs de formació no influeix en l’opinió sobre la responsabilitat en la planificació. 13
 14. 14. III. Planificació de la carrera professionalEl 52,8% dels empresaris admet que a la seva empresa no es facilita captipus d’orientació als treballadors per a què planifiquin el seu futurprofessional. A la seva empresa, els treballadors reben algun tipus dorientació per planificar el seu futur o desenvolupar-se professionalment? Sí 45,3% No 52,8% Ns 1,9% Base: 400 Les empreses en què s’ha realitzat algun curs de formació transversal ofereixen més freqüentment orientació als seus treballadors per planificar el seu futur professional. 14
 15. 15. III. Planificació de la carrera professionalPERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES En general, la formació realitzada a l’empresa s’ha organitzat... Impulsor de la formació Total Per iniciativa exclusiva de l’empresa 65,8 Per iniciativa de l’empresa i 31,6 del treballador En resposta a peticions o 2,2 demandes dels treballadors No ho sap 0,4 Base (empreses que han organitzat 272 Els directius (65,8%) i els cursos de formació) treballadors (58,8%) consideren que, majoritàriament, la decisió de realitzar formació ha estat PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS per iniciativa de l’empresaLa formació realitzada... Impulsor de la formació Total L’ha fet per iniciativa pròpia fora de l’àmbit 40,7 de l’empresa Li ha ofert l’empresa i era de caràcter 37,8 voluntari Li ha ofert l’empresa i era de caràcter 13,0 obligatori Li ha ofert l’empresa a petició seva 8,0 No ho sap 0,5 Base (treballadors que han fet cursos de formació) 561 15
 16. 16. III. Planificació de la carrera professionalPERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES La participació del treballador en les propostes formatives és força superior en aquelles empreses en què el nivell d’estudis dels treballadors més freqüent és l’universitari. Quan un treballador participa en la iniciativa de fer formació contínua, hi ha certa tendència a què es facin cursos transversals.PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS A mesura que avança l’edat del treballador i que aquest porta més anys a l’empresa, la formació per compte propi de l’empleat disminueix. Els treballadors de les micro-empreses són els que fan més formació pel seu compte i quan la fan per indicació de l’empresa generalment és de caràcter obligatori. Els que treballen en empreses mitjanes o grans són els que menys formació fan per compte propi, probablement perquè són els que reben més ofertes de formació per part de l’empresa. Tenint en compte el tipus de formació, quan l’empresa obliga el treballador a fer formació, aquesta és, principalment, específica, mentre que quan el treballador fa formació pel seu compte la fa més aviat de tipus transversal. Els directius són els que tenen més llibertat per decidir la formació que volen fer, són els que fan més cursos organitzats per l’empresa a petició seva i, en comptades ocasions, es veuen obligats a fer-ne si no els interessa. El cas contrari es dóna entre el 16 personal en les categories inferiors .
 17. 17. III. Planificació de la carrera professionalPlanificació de la formació contínua La majoria dels treballadors (79,9%) considera que té clars els seus objectius professionals. Considera que té clars els seus objectius o aspiracions professionals? Sí 79,9% Ns No 1,5% 18,6% Base: 1.000 Els treballadors que afirmen tenir clars els objectius o aspiracions professionals són generalment els que han fet algun curs sigui específic o transversal. 17
 18. 18. III. Planificació de la carrera professional La formació contínua transversal és necessària segons els treballadors (5,9 en una escala de 10) i, encara més, entre els empresaris (6,3). Els empresaris troben especialment necessària la formació transversal en temes de gestió (riscos laborals, qualitat, medi ambient) i en habilitats. Els treballadors no fan grans diferències Els empresaris troben més necessari l’aprenentatge de l’ús del català que les llengües estrangeres. Els treballadors, no.PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS Necessitat de formació per temàtiques Temàtiques MITJANA* Necessitat de formació per temàtiques GESTIÓ 7,1 Temàtiques MITJANA* Prevenció de riscos laborals 7,8 HABILITATS 6,0 Qualitat 7,1 Atenció al client 6,2 Medi ambient 6,3 Gestió de temps 6,1 HABILITATS 6,1 Habilitats personals o interpersonals 5,9 Atenció al client 7,1 GESTIÓ 5,9 Gestió de temps 6,7 Prevenció de riscos laborals 5,9 Habilitats personals o interpersonals 6,5 Qualitat 5,9 INSTRUMENTALS 4,9 Medi ambient 5,7 Català 6,1 INSTRUMENTALS 5,9 Informàtica/Ús dInternet 4,5 Informàtica/Us dInternet 6,1 Llengües estrangeres 4,1 Llengües estrangeres 6,0 NECESSITAT GLOBAL** 6,3 Català 5,6 Base 400 NECESSITAT GLOBAL** 5,9 *Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘Gens necessari’ Base 1.000 i el 10 a ‘Totalment necessari’ *Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘Gens necessari’ **Mitjana global calculada a partir de les valoracions a totes les temàtiques i el 10 a ‘Totalment necessari’ **Mitjana global calculada a partir de les valoracions a totes les temàtiques 18
 19. 19. III. Planificació de la carrera professional El 70% dels directius de recursos humans i el 61% dels treballadors no s’han plantejat, a dos anys vista, fer formació contínua transversal. PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES PERSPECTIVA DELS TREBALLADORSPrevisions de formació en els propers 2 anys Previsions de formació en els propers 2 anysAccions formatives planificades Total Accions formatives planificades TotalEmpreses en què no s’ha planejat fer cursos de Treballadors que no tenen perspectives de fer cursos 70,0 61,1formació transversal... de formació transversal... Ni tampoc s’ha planificat cap d’específic 49,8 Ni tampoc específics 49,4 Però sí que s’ha planificat algun curs específic 19,5 Però sí que tenen perspectives de fer algun curs específic 10,4 I no saben si se’n farà algun d’específic 0,7 I no saben si faran algun d’específic 1,3Empreses en què s’ha planejat fer cursos de Treballadors que tenen perspectives de fer cursos de 20,5 17,4formació transversal i específica formació transversal i específicaEmpreses en què no saben si es farà algun curs de Treballadors que no saben si faran algun curs de 6,5 13,3formació transversal... formació transversal... Ni tampoc saben si se’n farà algun d’específic 4,3 Ni tampoc saben si faran algun d’específic 8,2 Però sí que s’ha planificat algun curs específic 1,5 Però sí que tenen perspectives de fer algun curs específic 2,4 I no s’ha planificat cap d’específic 0,7 I no tenen perspectives de fer cap d’específic 2,7Empreses en què s’ha planejat fer algun curs de Treballadors que tenen perspectives de fer algun 3,0 8,2formació transversal... curs de formació transversal... I no s’ha planificat cap d’específic 2,5 I no tenen perspectives de fer cap d’específic 6,2 I no saben si se’n farà algun d’específic 0,5 I no saben si faran algun d’específic 2,0Base 400 Base 1.000 Les empreses que menys sovint tenen Els treballadors que anteriorment no planificada la formació són les més han fet cap curs o només han fet petites, les que anteriorment no han fet cursos específics o que tenen estudis cap curs o només cursos específics i primaris són els que menys planifiquen aquelles en què predominen treballadors fer formació transversal. amb estudis primaris. 19
 20. 20. III. Planificació de la carrera professional PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES Planificació de cursos de formació transversal100 segons el grau de necessitats formatives90 87,1 transversals 78,4 74,280 65,7 El 63,2% de les empreses que assenyalen70 63,260 un nivell de necessitats formatives elevat50 en temes transversals no té planificat fer cap curs en aquest àmbit.40 27,7 30,330 22,420 9,7 11,8 9,8 10 3,2 3,4 6,6 6,6 0 Necessitat Necessitat Necessitat Necessitat Necessitat baixa mitjana- mitjana mijana-alta alta PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS baixa Sí No Ns Planificació de cursos de formació transversal segons el Base: 400 grau de necessitats formatives transversals 100 90 80 70 67,6 65,3 60,0 En el cas dels treballadors no hi ha una 60 48,5 55,3 50 41,0 relació clara entre la necessitat de 40 30,2 26,5 formació transversal percebuda i la 30 19,8 19,9 14,8 14,6 20 10,4 13,5 12,6 planificació de cursos. 10 0 Necessitat Necessitat Necessitat Necessitat Necessitat baixa mitjana- mitjana mijana-alta alta baixa Sí, ha planificat cursos No ha planificat cursos No ho sap Base: 1.000 20
 21. 21. III. Planificació de la carrera professionalTrajectòria professional Els treballadors perceben coherència (77%) entre la feina que realitzen i les seves preferències professionals. La feina que té ara es correspon amb... 77,0 El camp professional 18,6 que li agrada 4,4 El tipus de feines que 66,3 generalment ha 28,3 realitzat 5,4 63,0 Els estudis o 35,3 formació rebuda 1,7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Ns No Sí Base: 1.000 Els treballadors que han fet algun curs de formació transversal treballen amb més freqüència en àmbits que es corresponen amb les seves preferències i amb els estudis que van realitzar. Per categories laborals, els directius gaudeixen, en general, d’una trajectòria laboral més coherent mentre que els treballadors que més sovint es troben mancats d’aquesta coherència estan en el nivell operatiu. 21
 22. 22. III. Planificació de la carrera professional Cursos transversals realitzats segons el nivell de100 coherència en la trajectòria professional9080 74,070 64,2 62,860 55,850 44,2 Els treballadors que tenen trajectòries més40 37,2 35,8 coherents han realitzat significativament30 26,0 més cursos transversals.2010 0 Nul·la (en 0 En 1 aspecte En 2 aspectes Total (en 3 aspectes) aspectes) Sí No Base: 1.000 22
 23. 23. III. Planificació de la carrera professional En els últims 5 anys, el 43% de les empreses catalanes ha realitzat canvis en les responsabilitats o la categoria d’algun dels seus treballadors i un 47% d’aquests informa què han canviat de categoria professional o de responsabilitat, la qual cosa demostra que existeix força mobilitat interna a les companyies. PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES PERSPECTIVA DELS TREBALLADORSEn els darrers 5 anys, hi ha hagut algun canvi en En els darrers 5 anys, ha canviat de categoria el nivell de responsabilitat o categoria laboral professional o de responsabilitat al lloc de treball? dels treballadors? Ns Ns 0,9% 1,5% No 51,6% No 55,5% Sí 43,0% Sí, he pujat 42,9% Base: 400 Sí, he baixat 4,6% Base: 1.000 23
 24. 24. III. Planificació de la carrera professionalEl 47,6% dels treballadors té clar que li agradaria desenvolupar un càrrec demés responsabilitat. Fins a quin punt li agradaria desenvolupar un càrrec de més responsabilitat a la feina... Grau de desitjabilitat Total Gens (0-2) 23,8 Poc (3-4) 5,8 Mitjanament (5-6) 21,7 Bastant (7-8) 27,5 Molt (9-10) 20,1 No ho sap 1,1 MITJANA* 5,6 Base 1.000 *Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘No li agradaria gens’ i el 10 a ‘Li agradaria totalment’ Els treballadors que han fet algun curs transversal o que tenen planificat fer-lo són els que més desitgen aconseguir un càrrec de més responsabilitat a la feina, en comparació amb els que només han fet cursos especialitzats o no tenen pensat fer cursos transversals. Els directius mostren un interès molt baix per assolir càrrec de més responsabilitat. Els treballadors amb estudis secundaris o universitaris mostren un interès superior en pujar de categoria respecte als de nivell d’instrucció primari. 24
 25. 25. IV. Formació al llarg de la vida 25
 26. 26. IV. Formació al llarg de la vidaIndicadors d’avaluació Aspectes valorats Indicadors Des de la perspectiva dels Des de la perspectiva dels gestors treballadors • Grau d’importància atorgada a la • Grau d’importància atorgada a la Importància atorgada a la formació especialitzada formació especialitzada formació • Grau d’importància atorgada a la • Grau d’importància atorgada a la formació transversal formació transversal • Cursos realitzats • Cursos realitzats Accions formatives • Valoració de les accions formatives • Valoració de les accions formatives desenvolupades de tipus transversal de tipus transversal 26
 27. 27. IV. Formació al llarg de la vidaImportància atorgada a la formació És interessant assenyalar que, tot i que directius i treballadors coincideixen en valorar la importància de la formació contínua, hi ha discrepàncies en el grau. Mentre que els directius prioritzen clarament la formació especifica, els treballadors equiparen en importància els dos tipus de formació.PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES PERSPECTIVA DELS TREBALLADORSValori la importància de quèels treballadors de l’empresa facin... Valori la importància per vostè de fer...Tipus de formació MITJANA* Tipus de formació MITJANA*Formació específica 7,2 Formació específica 7,4Formació transversal 5,9 Formació transversal 7,3Base 400 Base 1000*Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘Gens important’ i el 10 a *Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘Gens important’ i el 10 a‘Totalment important’ ‘Totalment important’ Les mitjanes i grans empreses mostren La formació transversal és considerada més interès per la formació més important pels treballadors de més especialitzada que les petites i nivell d’instrucció. microempreses. Tot i que ambdós tipus de formació són La formació transversal és considerada valorats de manera similar segons edat, més important en aquelles empreses on entre els 41 i els 55 anys es dóna més prevalen els estudis universitaris importància a la formació específica. respecte a aquelles on predominen els 27 estudis primaris.
 28. 28. IV. Formació al llarg de la vidaAccions formatives transversals desenvolupadesPERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES Dels cursos que shan gestionat, algun estava dirigit Entre les empreses que han a fomentar competències transversals? organitzat cursos de formació No ho sap 2,9% contínua en els darrers 5 anys, només el 34,9% ha ofert algun Sí curs transversal. 34,9% Els cursos sobre riscos laborals, informàtica i ús d’Internet, qualitat i No 62,2% atenció al client són els més freqüents. Base: 272 (empreses que han gestionat algun curs PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS en els darrers 5 anys) Dels cursos que shan gestionat, algun estava dirigit Entre els treballadors que han a fomentar competències transversals? fet cursos de formació contínua No ho sap en els darrers 5 anys, el 69,7% 1,8% Sí l’ha fet referit a àmbits de 69,7% competència transversal. Les temàtiques en què els No 28,5% treballadors s’han format més freqüentment corresponen a informàtica i ús d’Internet i a riscos Base: 561 laborals, seguides d’atenció al client (treballadors que han fet algun curs de 28 i llengües estrangeres. formació en els darrers 5 anys)
 29. 29. IV. Formació al llarg de la vidaAspectes explicatius Aspectes valorats Aspectes explicatius Des de la perspectiva dels Des de la perspectiva dels gestors treballadors • Ús d’estratègies de motivació per • Ús d’estratègies de motivació per part de l’empresa part de l’empresa Factors motivadors en la formació • Tipus d’estratègies de motivació • Tipus d’estratègies de motivació ------------- • Motivacions del propi treballador • Motius de no haver organitzat • Motius de no haver fet cursos de cursos de formació transversal formació transversal Barreres a la formació • Alternatives a la formació • Alternatives a la formació mitjançant cursos mitjançant cursos 29
 30. 30. IV. Formació al llarg de la vidaFactors motivadors en la formació PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES EMPRESES Han utilitzat alguna estratègia per motivar Gairebé 2 de cada 3 empreses en què s’hanels treballadors a participar en les activitats de gestionat cursos de formació transversal formació transversal? durant els últims 5 anys no utilitzen No ho sap 3,1% estratègies per motivar els treballadors a què hi participin (65,3%). Les empreses que utilitzen estratègies de No Sí motivació es decanten, principalment, per oferir 65,3% 31,6% reforçament social, incentius econòmics i hores de formació a compte de l’empresa. Base: 95 PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS Se sent motivat o recolzat per lempresa El 63% dels treballadors se senten motivats per formar-se professionalment? o recolzats per l’empresa per formar-se. No ho sap 2,0% Des del punt de vista dels treballadors, la principal estratègia de motivació de l’empresa és Sí No l’oferiment de cursos. 35,6% 62,4% No obstant, la motivació més freqüent entre els treballadors que han fet algun curs és la possibilitat d’assolir coneixements o habilitats que puguin aplicar al seu lloc de treball. 30 Base: 1.000
 31. 31. IV. Formació al llarg de la vidaBarreres i alternatives a la formació PERSPECTIVA DELS GESTORS DE LES PERSPECTIVA DELS TREBALLADORS EMPRESES Quins han estat els motius de no realitzar Quins han estat els motius de no gestionar formació transversal? o organitzar accions formatives transversals? Motius Total Motius Total Manca de temps 34,5 No és necessari 67,0 No és necessari 27,6 Manca d’interès 9,5 Manca d’interès 5,1 Per part dels treballadors 4,4 Per part dels treballadors 3,3 Per part de l’empresa 3,4 Interessen més els cursos específics 1,3 Interessen més els cursos específics 1,7 Per part de l’empresa 0,5 Manca de temps 7,1 L’empresa no els facilita 2,6 Gestió externa 2,0 Aprenen per altres vies 2,6 Poc personal, l’empresa és petita 2,0 Manca de cursos adequats 1,6 Personal temporal 1,4 Motius econòmics 1,3 Aprenen d’altres maneres 1,0 Contracte recent o temporal 0,8 No ho sap/No contesta 10,5 Edat 0,7 Base (empreses que no han organitzat cursos Empresa familiar 0,3 294 transversals) Altres 0,3 ESPONTÀNIA I MÚLTIPLE Ns/Nc 24,9 Base (treballadors que no han fet cursos de 608 El 67% dels gestors d’empreses on formació transversal) ESPONTÀNIA I MÚLTIPLE no s’han fet cursos transversals assenyalen que el principal motiu Pels treballadors, en canvi, és la de no gestionar-los és que aquests manca de temps i la no necessitat cursos no es consideren necessaris. són les principals causes de no haver fet formació transversal. 31
 32. 32. V. Satisfacció dels treballadors 32
 33. 33. V. Satisfacció dels treballadorsIndicadors d’avaluació Indicadors Des de la perspectiva dels treballadors • Satisfacció amb la trajectòria professional • Satisfacció amb la formació que ha rebut Satisfacció general • Satisfacció laboral • Satisfacció dels superiors amb la feina que desenvolupa Motivació laboral • Motivació laboral 33
 34. 34. V. Satisfacció dels treballadorsGrau de satisfacció i motivació general La satisfacció global dels treballadors és d’una puntuació de 7,3. Considerant cada un dels aspectes, es poden establir dos nivells: Els treballadors valoren amb una puntuació de notable la satisfacció dels superiors amb la seva feina, la satisfacció amb la seva trajectòria professional, la seva motivació i satisfacció laboral. La formació que han rebut durant l’exercici de la seva activitat professional és l’aspecte en què els treballadors se senten menys satisfets. Valori els següents aspectes... Aspectes clau MITJANA* La satisfacció general dels seus superiors o dels directius 7,6 amb la feina que desenvolupa La satisfacció general amb la seva trajectòria o evolució 7,4 professional La seva satisfacció laboral general 7,4 La satisfacció general amb la formació que ha rebut 6,7 durant l’exercici de la seva activitat professional SATISFACCIÓ GLOBAL** 7,3 MOTIVACIÓ 7,4 Base 1.000 *Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘Gens satisfet’ i el 10 a ‘Totalment satisfet’ **Mitjana global calculada a partir dels 4 aspectes de satisfacció anteriors 34
 35. 35. V. Satisfacció dels treballadorsLa satisfacció i motivació dels treballadors està relacionada per ordre descendentd’importància amb: La presència o accions formatives transversals realitzades (mitjanes de satisfacció i motivació entorn a 7,5). La quantitat o nombre més elevat de temàtiques transversals tractades (mitjanes de satisfacció i motivació entorn a 8,0). La qualitat o valoració positiva de les accions formatives transversals realitzades (mitjanes de satisfacció i motivació entorn a 9,0). 35
 36. 36. V. Satisfacció dels treballadorsAspectes explicatius Aspectes explicatius Des de la perspectiva dels treballadors • Satisfacció amb el salari • Satisfacció amb el clima o ambient laboral • Satisfacció la feina que desenvolupa (funcions, nivell de responsabilitat) • Satisfacció respecte el seu rendiment laboral Altres aspectes de satisfacció • Satisfacció amb les possibilitats de formar-se o aprendre a l’empresa • Satisfacció amb el reconeixement que rep com a treballador • Satisfacció amb les possibilitats que li ofereix l’empresa per promocionar o ascendir • Satisfacció respecte la comunicació amb els superiors Adequació entre el càrrec i el • Equilibri o desequilibri entre el càrrec i el nivell de formació nivell de formació • Sensació d’estar estancat a la feina Sensacions negatives respecte el • Sentir-se poc realitzat a la feina lloc de treball • Sentir-se poc valorat a la feina • Sentir que per l’empresa només és un número 36
 37. 37. V. Satisfacció dels treballadorsFactors implicats en la satisfacció i la motivació Destaca en positiu la valoració del rendiment laboral que fan els propis treballadors catalans, el clima laboral, el tipus de feina desenvolupat i la comunicació amb els superiors. En negatiu, fallen les possibilitats de promoció a l’empresa i, en menor mesura, les possibilitats d’optar a d’altres llocs de treball. Valori la seva satisfacció laboral i personal respecte a... Factors MITJANA* El seu rendiment laboral 8,2 El clima o ambient laboral 7,7 La feina que desenvolupa 7,5 La comunicació amb els superiors 7,5 El reconeixement que rep com a treballador 7,0 El salari 6,5 Les possibilitats de formar-se o aprendre a 6,0 l’empresa Les possibilitats d’optar a altres llocs de treball 5,5 Les possibilitats que li ofereix l’empresa per 4,9 promocionar o ascendir Base 1.000 *Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘Gens satisfet’ i el 10 a ‘Totalment satisfet’ 37
 38. 38. V. Satisfacció dels treballadorsEls treballadors de petites empreses i de microempreses manifesten estar més satisfetsen els aspectes vinculats a les relacions interpersonals (clima laboral, comunicació ambels superiors o reconeixement que reben) i amb la feina que desenvolupen que els de lamitjana i gran empresa.Els treballadors que han fet algun curs transversal estan principalment més satisfetsamb les possibilitats de millorar professionalment (formar-se, optar a altres llocs detreball, promocionar) i també en la comunicació amb els superior o el reconeixementque reben.En relació al nombre de temàtiques transversals s’observa que, la varietat d’aquestes esconfigura com un punt positiu en la satisfacció dels treballadors (excepte en lasatisfacció amb el salari, el rendiment laboral i el clima laboral).Els treballadors que han fet formació a l’empresa proposada per ells mateixos se sentenmés satisfets amb la feina o funcions que desenvolupen tant amb aspectes de tipuspsicosocial (comunicació amb els superiors, reconeixement) com respecte a lespossibilitats de millorar a l’empresa (formar-se o promocionar). 38
 39. 39. V. Satisfacció dels treballadors Considera que el càrrec que ocupa... Està per sobre del seu nivell de formació Gairebé el 70% dels treballadors 6,8% Sadequa al considera que el càrrec que ocupa seu nivell de s’adequa al seu nivell de Està per sota formació del seu nivell formació. 68,8% de formació 23,7% Un 24%, no ho creu. Ns 0,7% Base: 1.000Satisfacció* i motivació* dels treballadors segons l’adequacióentre el càrrec i el nivell de formació... Adequació respecte el nivell de formació La percepció que un empleat pugui El càrrec El càrrec està El càrrec està tenir d’estar subocupat pel càrrec que s’adequa per sota per sobreSatisfacció global 7,5 6,5 7,6 ocupa afecta negativament tant a laMotivació 7,8 6,3 7,6 satisfacció com a la motivació laboralBase 688 237 68 dels treballadors.* Puntuació mitjana: Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘Gens satisfet’ iel 10 a ‘Totalment satisfet’ 39
 40. 40. V. Satisfacció dels treballadorsEn general, la majoria dels treballadors no considera estar estancat a la feina, nisentir-se poc realitzat o valorat o que per l’empresa sigui només un número. Fins a quin punt està dacord amb els següents enunciats 20,1 Em sento estancat a la feina 16,7 63,2 18,2 Em sento poc realitzat a la feina 14,3 Molt o bastant (7-10) 67,5 A mitges (5-6) 16,3 Gens o poc (0-4) Em sento poc valorat a la feina 11,6 72,1 Sento que per 18,3 lempresa només 9,7 sóc un número 72,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Base: 1.000Les sensacions negatives respecte al lloc de treball, i en especial l’acumulació d’aquestes,disminueix la satisfacció laboral i especialment la motivació dels treballadors. Satisfacció* i motivació* dels treballadors segons les sensacions negatives a la feina Sensacions negatives En En En En En cap aspecte 1 aspecte 2 aspectes 3 aspectes 4 aspectes Satisfacció global 7,6 7,1 6,8 6,3 6,4 Motivació 7,8 7,0 7,1 6,0 5,6 Base 657 142 78 61 62 * Puntuació mitjana: Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘Gens satisfet’ i el 10 a ‘Totalment satisfet’ 40
 41. 41. VI. Satisfacció dels gestors de les empreses 41
 42. 42. VI. Satisfacció dels gestors de les empresesIndicadors d’avaluació Indicadors Des de la perspectiva dels gestors • Satisfacció amb la trajectòria o evolució professional dels treballadors • Satisfacció amb la formació o possibilitats Satisfacció general d’aprenentatge que l’empresa ofereix • Satisfacció respecte la satisfacció laboral dels treballadors • Satisfacció respecte els treballadors en general Motivació laboral • Motivació laboral 42
 43. 43. VI. Satisfacció dels gestors de les empresesGrau de satisfacció general La satisfacció global mitjana dels gestors de les empreses rep una puntuació de 7,0. La valoració que fan els empresaris dels seus treballadors en general és superior als aspectes concrets testats En segon lloc, els empresaris qualifiquen amb una puntuació propera al notable la satisfacció laboral que perceben dels seus treballadors, així com la trajectòria o evolució professional d’aquests. La formació o possibilitats d’aprenentatge que l’empresa ofereix als treballadors és l’aspecte on els empresaris se senten menys satisfets, tot i que es pot qualificar d’acceptable. Valori la satisfacció dels directius o responsables de formació respecte a... Aspectes clau MITJANA* Els treballadors en general 7,5 La satisfacció laboral dels treballadors 7,1 La trajectòria o evolució professional dels 6,9 treballadors La formació o possibilitats daprenentatge que 6,5 lempresa ofereix SATISFACCIÓ GLOBAL** 7,0 Base 400 *Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘Gens satisfet’ i el 10 a ‘Totalment satisfet’ **Mitjana global calculada a partir dels 4 aspectes de satisfacció anteriors 43
 44. 44. VI. Satisfacció dels gestors de les empresesEn conjunt, tenint en compte el nombre d’accions formatives, el nombre detemàtiques i la valoració de les accions formatives transversals realitzades, es pot dirque la satisfacció dels gestors està relacionada per ordre descendentd’importància amb: La qualitat o valoració positiva de les accions formatives transversals realitzades (mitjanes de satisfacció i motivació entorn a 9,1). La quantitat o nombre més elevat de temàtiques transversals tractades (mitjanes de satisfacció i motivació entorn a 7,6). La presència o accions formatives transversals realitzades per l’empresa (mitjanes de satisfacció i motivació entorn a 7,3). 44
 45. 45. VI. Satisfacció dels gestors de les empresesAspectes explicatius Aspectes explicatius Des de la perspectiva dels gestors • Satisfacció amb la motivació dels treballadors • Satisfacció respecte el nivell d’especialització dels treballadors Altres aspectes de satisfacció • Satisfacció respecte el nivell de polivalència dels treballadors • Satisfacció respecte el rendiment dels treballadors • Satisfacció amb el clima o ambient laboral 45
 46. 46. VI. Satisfacció dels gestors de les empresesFactors implicats en la satisfacció dels empresaris Entre els gestors de recursos humans de les empreses catalanes també hi ha una satisfacció generalitzada en aspectes com el clima laboral i el rendiment dels treballadors. No tan elevada, però en cap cas negativa, està la satisfacció dels gestors en el nivell d’especialització dels treballadors, la seva motivació i el seu nivell de polivalència. Valori la satisfacció dels directius o responsables de formació respecte a... Factors MITJANA* El clima o ambient laboral en l’empresa 7,7 El rendiment dels treballadors 7,5 El nivell d’especialització dels treballadors 6,7 La motivació dels treballadors 6,6 El nivell de polivalència dels treballadors 6,3 Base 400 *Escala de 0 a 10, on el 0 equival a ‘Gens satisfet’ i el 10 a ‘Totalment satisfet’ 46
 47. 47. VI. Satisfacció dels gestors de les empresesLa satisfacció dels empresaris amb el clima laboral és més elevada a les microempreses(de 6 a 9 treballadors) que a les empreses amb 10 o més treballadors.La satisfacció amb el nivell d’especialització dels treballadors no està influïda pel fetd’haver fet cursos. En canvi, la relativa al nivell de polivalència sí que es troba vinculadaa la realització de cursos transversals i, alhora, és l’aspecte on mostren majordescontent els directius que només fan curos especialitzats.D’altra banda, la satisfacció dels empresaris amb el nivell d’especialització i depolivalència és superior en les empreses en què predominen els estudis universitaris. Amés, també es mostren més satisfets amb el nivell de motivació dels treballadors.Per últim, la valoració del nivell d’especialització, del nivell de polivalència i de lamotivació dels treballadors és més positiva en les empreses en què la varietat detemàtiques tractades ha estat més àmplia. 47
 48. 48. VII. Resum i conclusions 48
 49. 49. VII. Resum i conclusionsRelació entre planificació i formació contínua transversal Els gestors que es preocupen d’organitzar formació transversal tenen més en compte la planificació de la carrera professional dels seus treballadors. La planificació també és superior en aquelles empreses que intenten donar una formació transversal el més àmplia i variada possible als treballadors. Des de la perspectiva dels treballadors, aquells que han realitzat algun curs de formació transversal tenen més inquietud per planificar la seva carrera professional i alhora es troben en empreses que tenen més en compte la planificació de la carrera professional dels treballadors. La relació entre la planificació de la carrera professional i la formació contínua transversal es dóna tant des de la perspectiva dels gestors com dels treballadors. A més, es constata que la planificació de la carrera professional està més lligada al fet què s’organitzin cursos de formació transversal o no que a la varietat de temàtiques transversals que s’han tractat en els cursos. 49
 50. 50. VII. Resum i conclusionsTanmateix, la relació entre planificació de la carrera professional i la formació contínuatransversal ha quedat reflectida al llarg de l’estudi.Així, les empreses que han organitzat accions formatives transversals: Tenen més sovint consciència del seu paper central o de la responsabilitat en la planificació de la formació dels treballadors i alhora ofereixen més sovint orientació als treballadors per planificar el seu futur o desenvolupar-se professionalment. Tenen previst en més casos gestionar formació transversal a 2 anys vista pels treballadors de l’empresa. Quan promocionen algun treballador tenen més en compte proporcionar-li formació perquè desenvolupi el nou càrrec.Els treballadors que han fet cursos de formació transversal, per la seva banda,tenen trajectòries professionals més coherents i mostren més inquietud perevolucionar professionalment assolint càrrec de més responsabilitat i, de fet, ésmés habitual que hagin aconseguit pujar a l’empresa que la resta de companys. 50
 51. 51. VII. Resum i conclusionsRelació entre formació contínua i la satisfacció imotivació dels treballadors La relació entre la formació contínua transversal i la satisfacció dels treballadors és força més dèbil que la que hi ha entre planificació i formació transversal. Així, malgrat que s’ha comprovat que formar-se en un ampli ventall de temàtiques incrementa la satisfacció i motivació dels treballadors, la baixa intensitat de la relació indica que hi ha altres factors implicats que determinen en major mesura la satisfacció o motivació. Tot i això, al llarg de l’estudi s’ha posat de manifest que la formació contínua transversal té un efecte més generalitzat en la satisfacció i motivació dels treballadors que en la satisfacció dels gestors. De fet, pels gestors el principal efecte de la formació transversal té a veure amb la satisfacció respecte les possibilitats d’aprendre a l’empresa o el nivell de polivalència dels treballadors. També, però en menor mesura, influeix en la motivació dels treballadors. En canvi, pels treballadors, la formació transversal no només implica que estiguin més satisfets amb les possibilitats d’aprendre a l’empresa, sinó que també fa que tinguin una percepció més positiva del reconeixement que reben com a treballadors, de la comunicació amb els superiors així com respecte a les possibilitats de promocionar o optar a altres llocs de treball. 51
 52. 52. VII. Resum i conclusionsRelació entre formació contínua transversal i la satisfacció dels gestors Com succeïa amb els treballadors, la relació entre la formació contínua transversal i la satisfacció dels gestors és força més dèbil que la que hi ha entre planificació i formació transversal. Així, el fet de què l’empresa hagi organitzat algun curs de formació transversal no té gaire pes en la satisfacció general dels gestors, i l’efecte es circumscriu més aviat a la satisfacció amb la formació que ofereix l’empresa. En aquest sentit, cal recordar que els gestors valoren com a especialment importants en la seva satisfacció el clima laboral i el rendiment dels treballadors, i que cap d’aquests aspectes es veu influenciat per la formació contínua transversal. 52
 53. 53. VII. Resum i conclusionsRelació planificació i satisfacció dels gestors i treballadors Els gestors que estan en empreses on es fa més planificació de la carrera professional dels treballadors tenen un nivell de satisfacció més elevat que aquells que pertanyen a empreses en què es descuida aquesta funció, i a més estan més satisfets amb la motivació dels seus treballadors. La planificació de la carrera professional que fa el propi treballador o la que fa l’empresa incrementen la satisfacció i motivació dels treballadors. La relació entre la planificació de la carrera professional i la satisfacció ha quedat comprovada tant des del punt de vista dels treballadors com dels gestors, i no només a nivell general sinó pel que fa a la motivació dels treballadors i, especialment, a la satisfacció amb les possibilitats d’aprendre que ofereix l’empresa. En el cas dels treballadors, cal matisar que la planificació que fa l’empresa té més poder motivador i de satisfacció que la planificació que pugui fer el treballador pel seu compte. 53
 54. 54. VII. Resum i conclusionsConclusions Els gestors de recursos humans de les empreses saben que la motivació dels treballadors i la existència d’un bon ambient o clima laboral a la seva empresa és essencial per al rendiment dels seus treballadors. L’estudi ha pogut demostrar una correlació positiva entre les empreses que s’han preocupat per estimular la formació contínua i, en particular, la de tipus transversal i la motivació dels seus treballadors. Les empreses que han realitzat formació contínua transversal tenen directius més satisfets respecte al nivell de polivalència i versatilitat dels seus treballadors i una percepció superior del rendiment del seu capital humà. Els treballadors tenen major percepció que els empresaris del valor afegit que la formació contínua transversal té per al seu futur professional, inclús respecte a la formació especialitzada. S’ha pogut comprovar una relació directa entre la planificació de la carrera professional que es pot realitzar per part de treballadors i gestors en el sí de les empreses catalanes i la satisfacció i motivació dels treballadors. Lògicament, les empreses que més planifiquen la carrera professional dels seus treballadors són, també, les que més es preocupen per la seva formació contínua. 54
 55. 55. VII. Resum i conclusionsConclusions Cal denunciar que una part rellevant de les empreses de Catalunya ni formen, ni orienten professionalment, ni planifiquen la carrera dels seus treballadors i ells tampoc ho exigeixen. No obstant, això no significa que hi hagi una manca de satisfacció o, inclús, de motivació, entre els treballadors de les empreses que menys planifiquen i formen, ni un disgust dels gestors de recursos humans d’aquest tipus d’empreses. Simplement i malauradament, s’accepta com a fet normal que aquesta planificació de la carrera, aquesta orientació professional i aquesta formació contínua no existeixi. 55
 56. 56. El valor afegit de la formació al llarg de la vida La perspectiva de l’empresa i els empleats a Catalunya Principals resultats Abril de 2006 Amb el suport de:http://www.dep.net - dep@dep.net - Carrer del Clot, 104, Planta baixa. 08018-Barcelona Tel. +34 93 215 56 65 13

×