Publicité

Kampanje for Nordans

Student à Hist, Sør Trøndelag University college
8 May 2013
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Kampanje for Nordans

 1. Gjøre bedriften kjent gjennom sommeren Sommerkampanje for Nordans
 2. Beskrivelse av kampanjen Nordans er en nyoppstartet teknologibedrift. I startfasen vil man trenge å få en kundemasse og skape seg et navn Kampanjens hovedmål er å gjøre bedriften kjent og markedsføre bedriftens produkter gjennom sommeren Lage en kundeklubb der medlemmene vil få spesialtilbud på bedriftens produkter  Medlemmene vil motta nyhetsbrev som omhandler bedriften og bedriftens produkter, samt tilbud på
 3. Målgruppe  Alle som bruker elektronikk er i målgruppen
 4. Budsjett Kostnadene i denne kampanjen blir opprettelse av nettside og opprettelse av kundeklubben Nettside og kundeklubb  30 000 til opprettelse av nettstedet og domene  30 000 i året til drift av nettsiden  Kundeklubben blir en del av nettsiden og er lagt inn i budsjettet over Nyhetsbrev til medlemmer av kundeklubben  20 000 i måneden for å gi ut et månedlig nyhetsbrev
 5. Hvorfor en kampanje?  Som en nyoppstartet bedrift trenger Nordans å øke kundemassen og gjør bedriftsnavnet kjent  Gjennom en kampanje kan man få et større fokus på bedriften og øke kundekretsen  Bli mer synlige i sosiale medier samt skaffe seg flere tilhengere på sosiale medier  Gjøre Nordans produkter kjent  Lage en kundeklubb for å måle kundemassen
 6. Forarbeid  Organisere en arbeidsgruppe  Planlegge kampanjen  Markedsføre kampanjen  Lage en kundklubb med hjemmeside  Ansette en ansvarlig for nyhetsbrev og kundeklubben
 7. Kundeklubben  Kundene vil få tilbud på et utvalg av varer som ikke andre vil få  Alltid 10 % avslag på alle varer  Ved nyinnmelding under kampanjeperioden vil de få 50 % på 1 produkt  Motta nyhetsbrev en gang i måneden (valgfritt)  Innmelding vil skje på nett eller ved papir i butikken  Kundeklubben vil være gratis
 8. Hva må til for å gjennomføre?  Lage en nettside til kundeklubben, den må være klar før kampanjen starter (kjøpe et domene som kundeklubben skal være)  Reklamere for kundeklubben god tid i forveien på sosiale medier og i butikken  Ansatte som kjenner kampanjen og er villig til å gjøre det som må til for å få en vellykket kampanje
 9. Ansvarlig for gjennomføring Det blir satt ned en arbeidsgruppe som skal ta seg av gjennomføringen av kampanjen Arbeidsgruppen blir bestående av:  En ansvarlig for sosiale medier  En ansvarlig for kundeklubbens hjemmeside  En ansvarlig for markedsføring  Sjefen vil stå for sjefsavgjørelser  En gruppe som vil gjennomføre kampanjen  En som blir ansvarlig for nyhetsbrevet
 10. Etterarbeid  Kundeklubben blir permanent og nettsiden vil trenge vedlikehold  Nyhetsbrevet vil bli permanent etter endt kampanje og der vil man trenge en ansatt som har ansvaret  Oppdatere tilbud i kundeklubben, slik at det blir ett nytt tilbud i måneden  Ansette en person som tar seg av nettside og sosiale medier  Vedlikehold av sosiale medier og oppfølging av eventuelle kommentarer på kundesiden Etterarbeidet vil for det meste bestå i vedlikehold av det som ble laget i forhold til kampanjen. Man bør ansette en person slik at arbeidet blir utført profesjonelt.
 11. Nordans er en fiktiv bedrift og er en del av en oppgave i faget Sosiale medier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
Publicité