Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Leiderschap

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Innovatie & Leiderschap
Innovatie & Leiderschap
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 17 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (18)

Similaire à Leiderschap (20)

Publicité

Leiderschap

 1. 1. Over leiderschap en over leiderschap binnen Eneco. ‘ Off site meeting’ HR MTO 9 december 2010 Rob va n Bladel Organisatieadvies Het Gaat Vooruit.nl ©
 2. 2. <ul><li>Beelden over leiderschap. </li></ul><ul><li>Beelden over organisaties & leiderschap. </li></ul><ul><li>Leiderschap binnen Eneco. </li></ul>Agenda: Rob va n Bladel Organisatieadvies Het Gaat Vooruit.nl ©
 3. 3. Leiders zijn het; door het niet te zijn. Rob va n Bladel Organisatieadvies Het Gaat Vooruit.nl © Arsath Ro’is
 4. 4. Authenticiteit: “ de echt-nep matrix” “ Authenticity, what customers really want”, Pine & Gilmore, Harvard Business School Press, 2007. Is niet echt in zichzelf. Is echt in zichzelf. Is wat het zegt te zijn . Is niet wat het zegt te zijn . ECHT-ECHT Chanel 2.55 : damestas waarvan de wortels teruggaan naar de jaren ‘50. Onveranderlijke ontwerpvariabelen. Designklassieker. Beweert ‘ een legende’ te zijn en maakt het ook waar. NEP-ECHT Louis Vuitton : brengt tassen die op zichzelf staan. Er wordt geappelleerd aan iconische status die ze niet (allemaal) hebben. Dat uit zich ook in de kwaliteit van het werk en gebruikt materiaal. NEP-NEP Lanvin 4 H&M : haute couture voor ‘gewone mensen’. In diepste wezen geen Lanvin maar getekend door een assistent en gemaakt in een Chinees atelier van stoffen waar Lanvin normaliter zich niet mee ophoudt. ECHT-NEP ‘ Bagswatch Cartier’: is in zichzelf geen Cartier maar een ‘hippe’ kloon. Belooft ook niks anders met het gebruik van inferieure materialen en het ontbreken van echtheids kenmerken. ‘Campy’.
 5. 5. Authentiek leiderschap wat stabiliteit en congruentie uitstraalt. Belangrijk is de ‘check & balance’ op de wensen en eisen van de organisatie. Hier wordt ‘een rol’ gespeeld. Op zichzelf wellicht succesvol maar kan destructief zijn voor de m/v zelf op de lang(re) termijn. Ontwikkelpositie; hier lijken trainingsinterventies op zijn plek om het gedrag te verbeteren en in lijn te krijgen met identiteit en imago. Het leiderschap is een (té) grote opgave en heeft waarschijnlijk destructieve kenmerken naar de m/v zelf als naar diens omgeving. Authenticiteit: “ de echt-nep matrix” “ Authenticity, what customers really want”, Pine & Gilmore, Harvard Business School Press, 2007. ECHT-ECHT Het diepste ‘zijn’ ligt in lijn met beleefde identiteit, imago en daadwerkelijk gedrag. ECHT-NEP Het diepste ‘zijn’ strookt niet met beleefde identiteit en imago. Identiteit en imago liggen in lijn met daadwerkelijk gedrag. NEP-NEP Het diepste ‘zijn’ strookt niet met beleefde identiteit en imago. Identiteit en imago liggen niet in lijn met daadwerkelijk gedrag. NEP-ECHT Het diepste ‘zijn’ strookt met beleefde identiteit en imago. Identiteit en imago liggen niet in lijn met daadwerkelijk gedrag . Authenticiteit: “ de echt-nep matrix” “ Authenticity, what customers really want”, Pine & Gilmore, Harvard Business School Press, 2007. Zij/hij is niet echt in zichzelf. Zij/hij is echt in zichzelf. Is wat zij/hij zegt te zijn . Is niet wat hij/zij zegt te zijn .
 6. 6. Organisaties & leiderschap… Diego Velazquez, Paus Innocentius X, ca. 1650 Francis Bacon, Paus Innocentius X Rob va n Bladel Organisatieadvies Het Gaat Vooruit.nl ©
 7. 7. Zoals de organisatie (boven- & onderstroom) dag-dagelijks aan ons verschijnt. MANAGEMENT BEGELEIDING LEIDERSCHAP! <ul><li>De ‘bovenstroom’: </li></ul><ul><li>bewust; </li></ul><ul><li>rationeel; </li></ul><ul><li>directief; </li></ul><ul><li>besturen. </li></ul>Te vinden in: beleidsnota’s, strategienota’s, regels, processen & systemen, modellen en opvattingen over management, sturing, leiderschap, cultuur/ethiek/ politiek, lerend vermogen, (financiële) prestaties. <ul><li>De ‘onderstroom’: </li></ul><ul><li>onbewust; </li></ul><ul><li>emotioneel; </li></ul><ul><li>associatief; </li></ul><ul><li>begeleiden. </li></ul>Te vinden in: mate van gezondheid, zelfstandigheid, vrijheid, rechtvaardigheid, rust, solidariteit, veiligheid, vertrouwen, alertheid, onbevangenheid en originaliteit. Het dekken van belangen: (over-) leven, respect, zelfbehoud en status quo, ontwikkeling. Organisaties & leiderschap… Rob va n Bladel Organisatieadvies Het Gaat Vooruit.nl ©
 8. 8. <ul><li>‘ Machine ’ </li></ul><ul><li>Doel: </li></ul><ul><li>Beheersen </li></ul><ul><li>Kosten besparen </li></ul><ul><li>Belangen: </li></ul><ul><li>Financieel gezond </li></ul><ul><li>Snelheid & kwaliteit voor klanten </li></ul><ul><li>‘ Organisme ’ </li></ul><ul><li>Doel: </li></ul><ul><li>In balans blijven </li></ul><ul><li>Belangen: </li></ul><ul><li>Goed leven als groep/individu </li></ul><ul><li>Gezondheid </li></ul><ul><li>Zelfstandigheid </li></ul><ul><li>Vrijheid </li></ul>Bovenstroom: rationeel, bewust en directief Organisaties & leiderschap… Onderstroom: emotioneel, onbewust en associatief <ul><li>‘ Politiek ’ </li></ul><ul><li>Doel: </li></ul><ul><li>Invloed </li></ul><ul><li>Status & macht </li></ul><ul><li>Belangen: </li></ul><ul><li>Psychologisch </li></ul><ul><li>Succes </li></ul><ul><li>‘ Moraliteit ’ </li></ul><ul><li>Doel: </li></ul><ul><li>Moreel verantwoord zijn </li></ul><ul><li>Belangen: </li></ul><ul><li>Zelfrespect, respect voor anderen </li></ul><ul><li>Rechtvaardigheid </li></ul><ul><li>Solidariteit </li></ul><ul><li>‘ Cultuur ’ </li></ul><ul><li>Doel: </li></ul><ul><li>Normen stellen </li></ul><ul><li>Waarden delen </li></ul><ul><li>Belangen: </li></ul><ul><li>Gebondenheid, bestuurbaarheid </li></ul><ul><li>‘ Zelfsturing ’ </li></ul><ul><li>Doel: </li></ul><ul><li>Vasthouden aan eigen overtuigingen/waarden </li></ul><ul><li>Belangen: </li></ul><ul><li>Status quo (geen Δ ) </li></ul><ul><li>Geborgenheid </li></ul><ul><li>Zelfbevestiging </li></ul><ul><li>‘ Hersenen ’ </li></ul><ul><li>Doel: </li></ul><ul><li>Leren en veranderen voor organisatie. </li></ul><ul><li>Belangen: </li></ul><ul><li>Concurrentiepositie versterken </li></ul><ul><li>‘ Ontwikkeling ’ </li></ul><ul><li>Doel: </li></ul><ul><li>Δ zelf vormgeven </li></ul><ul><li>Belangen: </li></ul><ul><li>Flexibiliteit </li></ul><ul><li>Ontwikkeling </li></ul><ul><li>Creativiteit </li></ul>Rob va n Bladel Organisatieadvies Het Gaat Vooruit.nl ©
 9. 9. Voorbeeld ingevuld model:
 10. 10. <ul><li>De ‘bovenstroom’: </li></ul><ul><li>bewust; </li></ul><ul><li>rationeel; </li></ul><ul><li>directief; </li></ul><ul><li>besturen. </li></ul>Veranderstrategie: ‘ontwerpen’ en ‘top down’. Voordelen: snel, direct, curatief effectief. Gevaar: oppervlakkige verandering waardoor kans op regressie (‘veranderloop’). <ul><li>De ‘onderstroom’: </li></ul><ul><li>onbewust; </li></ul><ul><li>emotioneel; </li></ul><ul><li>associatief; </li></ul><ul><li>begeleiden. </li></ul>Veranderstrategie: ‘ontwikkelen’ en ‘bottom up’. Voordelen: draagvlak, intrinsiek effectief. Gevaar: lange doorlooptijd waardoor kans op wegvallen motivatie (‘verandertrauma’). Gestuurde verandering (doelen, resultaten) bovenstroom in continue feed-back loop met mogelijkheden en ontwikkelingen in de onderstroom. Veranderstrategie: ‘creëren’ Organisaties: veranderingen & leiderschap Rob va n Bladel Organisatieadvies Het Gaat Vooruit.nl
 11. 11. Adaptief & Reflectief Denkvermogen Rob va n Bladel Organisatieadvies Het Gaat Vooruit.nl Sally Mann, Still Time, ‘The Dream Sequence’
 12. 12. Reflectief denkvermogen Idiosyncrasie = onderwerp Adaptief denkvermogen Idiosyncrasie (totaal van overtuigingen + eigen waardetoekenning) is sturende ‘bron’ ‘ Enactment’: zelf denksjablonen genereren/aanpassen Idiosyncrasie: het totaal van overtuigingen + de eigen waardetoekenning. Adaptief & Reflectief Denkvermogen Gebeurtenissen die ‘cues’ (triggers) bevatten ‘ Denksjabloon ’ Interpretatie: ‘cues’ m.b.v denksjabloon herkennen en bevestigen Proces van retentie ‘ FRAMEN’ Onmiddellijk (oordelen), impulsief en snel. Werkt ‘parallel’, meervoudig. Is efficiënt en is gericht op beheersing, controle. Achteraf, weloverwogen, traag. ‘klein’ en enkelvoudig. Is gericht op visie en innovatie. Ter discussie stellen van overtuigingen Proces van cognitieve dissonantie ‘ REFRAMEN’ ‘ Reframen’: aannames, overtuigingen en ‘ causale kaarten’. 1st. order learning & change 2nd. order learning & change Rob va n Bladel Organisatieadvies Het Gaat Vooruit.nl
 13. 13. <ul><li>Voorliefde voor de bovenstroom (‘lekker overzichtelijk’). </li></ul><ul><li>Voorliefde voor ‘processing’ (‘lekker afwerken’). </li></ul><ul><li>Lichte voorliefde voor ‘politiek’ (‘macht is lekker’). </li></ul><ul><li>Voorliefde voor niet moeilijk met mensen doen (‘lekker makkelijk’). </li></ul><ul><li>Voorliefde voor lekker (‘gewoon lekker lekker’). </li></ul>Leiderschap bij Eneco: Rob va n Bladel Organisatieadvies Het Gaat Vooruit.nl ©
 14. 14. <ul><li>Oók: </li></ul><ul><li>Drang tot ondernemen, vernieuwend en vooruitstrevend te zijn. </li></ul><ul><li>Leiderschap te zien als sleutel om deze drang te operationaliseren en dus te professionaliseren. </li></ul><ul><li>Bereidheid op dit vlak nieuwe (onconventionele) dingen te doen. </li></ul>Leiderschap bij Eneco: Rob va n Bladel Organisatieadvies Het Gaat Vooruit.nl ©
 15. 15. Duurzaamheid Centraal -> Lokaal Klanten bepalen het aanbod Andere verdienmodellen Combi hoge betrouwbaarheid maximale flexibiliteit Continue verandering Rolprofiel ‘ de ideale leidinggevende ’ Retail/Services: één keten Services als voorbeeld: Rob va n Bladel Organisatieadvies Het Gaat Vooruit.nl © Ontwikkelingen in de omgeving van Eneco & strategie van Eneco Nieuwe uitdagingen voor leidinggevenden van Services Nie uw gedrag voor álle leidinggevenden bi nnen Services
 16. 16. Services als voorbeeld: Gedrag is per leidinggevend niveau Hoofd, MT-lid en Teamleider specifiek gemaakt. Document rolprofiel specifiek : § 6 Rolprofiel ‘ de ideale leidinggevende ’ geldt voor elke leidinggevende binnen Services ! Document rolprofiel generiek : § 1 t/m 5 Services als voorbeeld: Rob va n Bladel Organisatieadvies Het Gaat Vooruit.nl ©
 17. 17. <ul><li>Het totale programma “een nieuwe tijd voor leidinggeven” kent drie fasen: </li></ul>Services als voorbeeld: Rob va n Bladel Organisatieadvies Het Gaat Vooruit.nl © Fase 1 : “BEWUSTWORDING” ‘ 0-meting’ op basis van gesprek leidinggevende m.b.v.: rolprofiel ‘ideale leidinggevende’ handleiding ontwikkelen ontwikkel afsprakenkaart Fase 2: “UITDAGEN” Met behulp van individueel ontwikkelplan invulling leerpro- gramma: intervisie; thematraining; externe opleiding, training enz. OUTPUT: individueel ontwikkelplan OUTPUT: individueel leerprogramma Fase 3: “VERANKEREN” Beoordeling en benoeming (teamleiders i.o.) op basis van: (tussentijdse) beoordeling ‘2010’; voortgang individueel ontwikkel- plan & leerprogramma. OUTPUT: beoordeling/benoeming Start Leerprogramma NU 2010 2011

Notes de l'éditeur

 • Arsath Ro’is als voorbeeld dat je authentiek bent wanneer je het juist niet bent. Je een erg goede foto maakt wanneer die juist niet maakt. Dat je kunst produceert door juist zorgvuldig geen kunst te produceren. Dat je een originele organisatie bent wanneer je probeert dat juist niet te zijn. Dat je missie, ambitie, leiderschap enzovoorts aansprekend is wanneer je dat minutieus hebt proberen te voorkomen. Doe dus niet je best. Je best doen is een beeld wat je in je hoofd hebt proberen zo dicht mogelijk te benaderen. En dat beeld in je hoofd is van een ander. Je bent dus maximaal een vervalser.
 • ADAPTIEF: Wat roept de afbeelding onmiddellijk op? Wat doet het met je? Welke gevoelens en gedachten roept het op? Het adaptieve denkvermogen aan het werk. REFLECTIEF: Wat roept de afbeelding in delen op? Zichtbaar maken op welke manier universele thema’s zijn verbeeld: religie (de moeder maria), krankzinnigheid (het verlies van de zinnen) &amp; dood en erotiek. De bewuste samenstelling van deze thema’s in de opbouw van de foto (compositie). Kijkend vanuit ‘technisch’ perspectief: gebruik van een 100 jaar oude camera: ‘wet plate technique’ (glasplaten 8 x 10 inch met een collodium coating in zilvernitraat gedoopt) waardoor een 19 e eeuws effect ontstaat. Spookachtige, onheilspellende en dromerige textuur. De foto is niet ‘gaaf’; er zijn beschadigingen e.d. te zien die het effect van een ‘oude’ foto nog eens vergroten. Lichtgebruik: de jonge vrouw in licht gezet wat schuin van voren valt; strijklicht in het gezicht waardoor ogen op donkere gaten lijken; vissenogen; uitdrukkingsloosheid wordt benadrukt. Dualiteit: degene die in het donker is gehuld (mentaal) is fysiek in het licht en omgekeerd. De streng haar die verlicht wordt; haar is een symbool van kracht. Licht een symbool van leven. Wie zijn dit? De dochters van Sally Mann, bewust ingezet als modellen. We kijken naar een staaltje acteerkunst van twee adolescenten.
 • ADAPTIEF DENKVERMOGEN Er is een gebeurtenis die een ‘cue’ bevat; onze aandacht wordt getrokken, gevraagd dan wel opgelegd. De ‘cue’ triggert een sjabloon; een denkframe waarmee de cues herkennen, interpreteren en bevestigen. Informatie vallend buiten het frame worden niet (meteen) her-/onderkend. Daar is bewuste aandacht voor nodig. Er volgt een proces van ‘framing’ wat uiteindelijk leidt tot een nieuw dan wel aangepast denksjabloon. Het totale proces wordt gestuurd door de idiosyncrasie van een mens: het totaal aan overtuigingen + de eigen waardetoekenning daaraan. Dit bepaald de bandbreedte, de graad van vernieuwing en verandering die je kunt halen in dit totale proces. Veranderingen zijn altijd 1 e orde omdat ze binnen de bestaande idiosyncrasie blijven. Metafoor = ‘spelen’ REFLECTIEF DENKVERMOGEN In het reflectief denkvermogen is het de idiosyncrasie zelf die onderwerp is van denken. In een (uitgelokt leer-) proces worden de eigen overtuigingen en de waardetoekenningen ter discussie gesteld die een proces van cognitieve dissonantie opleveren. De spelregels om te kunnen ‘framen’ worden ‘gereframed’ Dit leidt tot een nieuwe idiosyncrasie waarmee het adaptieve denkvermogen werken gaat. Veranderingen zijn hier 2 e orde. Metafoor = ‘spelregels veranderen zodat er andere spellen gespeeld worden’. Goed, dit alles speelt een rol bij werkelijkheidsproductie en wat wij ervaren als een veranderingen daarin. Met deze kennis kunnen we organisaties waarnemen en er betekenis aan geven.

×