Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

U1 comunicació i llenguatge

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Sols  activ u1 2 3 4 5 7
Sols activ u1 2 3 4 5 7
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 6 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité
Publicité

U1 comunicació i llenguatge

  1. 1. Text i context U1 Comunicació i llenguatge Activitats 2, 3, 4, 5 i 7 Pp. 13-16
  2. 2. Exercici 2 <ul><li>Destaquem en cursiva l’ús metalingüístic de les paraules (sempre que utilitzem una paraula metalingüísticament, emprarem la cursiva): </li></ul><ul><li>Cargol és un mot agut. </li></ul><ul><li>--- </li></ul><ul><li>La paraula esforç rima amb forts. </li></ul><ul><li>Heus aquí dos homòfons en català oriental: mestre i mestra . </li></ul><ul><li>No es diu me’n vai sinó me’n vaig. </li></ul><ul><li>Allò que el vent s’endugué és un clàssic del cinema. </li></ul><ul><li>--- </li></ul><ul><li>Les Homilies d’Organyà van ser trobades ... </li></ul><ul><li>Llull és el primera a usar llatinismes com audàcia, avarícia i benefici . </li></ul><ul><li>--- </li></ul>
  3. 3. Exercici 3 <ul><li>paronímia </li></ul><ul><li>polisèmia (sentit figurat) </li></ul><ul><li>sinonímia </li></ul><ul><li>antonímia </li></ul><ul><li>homonímia </li></ul><ul><li>homofonia (paronímia en les zones en què es distingeix entre /v/ labiodental i /b/ bilabial). </li></ul><ul><li>Homografia (el gerundi amb e oberta i l’adjectiu amb e tancada, com en calent ; però homonímia en algunes zones dels Països Catalans). </li></ul><ul><li>Hiperonímia ( aparell és hiperònim de rentaplats ). </li></ul>
  4. 4. Exercici 4 (respostes obertes i variades; us proposo un exemple) <ul><li>Acrònim </li></ul><ul><li>Pseudònim </li></ul><ul><li>Antropònim </li></ul><ul><li>Topònim </li></ul><ul><li>Megàfon </li></ul><ul><li>Hipermercat </li></ul><ul><li>Homosexual </li></ul><ul><li>Monoparental </li></ul>Cadira (<moble) -ònim Hip- Moble (>cadira) -ònim Hiper- Signe (senyal) Cigne (animal) -fon Homò- Dur: 1 “fort” 2 “portar” -ònim Hom(o)- Artrosi (només té un significat) -sèmic Mono- Peu (de persona, de cadira, de muntanya, de làmpara) -sèmic Poli- Pasta – pesta -ònim Par- Netejar ≠ embrutar -ònim Ant- Cost, preu, valor -ònim Sin- Compost culte (arrel 1 + arrel 2) Arrel grega 2 Arrel grega 1
  5. 5. Exercici 5 X X Paronímia impecable i implacable X X Homografia poder (v.) i poder (n., amb r no muda) X X Homofonia [béns] vents – béns X X X Homonímia ric (adj.) i ric (v. Riure) X X X Polisèmia serra (de fuster) i serra (de cadena de muntanyes) X X Sinonímia ric = adinerat diferent Semblant El mateix so La mateixa grafia Diferent Contrari Semblant El mateix SGNT SGT
  6. 6. Exercici 7 <ul><li>Entre com (1) i com (2) hi ha una relació d’homonímia. </li></ul><ul><li>Entre com(1) i com(2) respecte de cóm , trobem una relació de paronímia. </li></ul><ul><li>Entre coma (1), coma (2), coma (3) i coma (4) existeix una relació d’homonímia. </li></ul><ul><li>Nota erudita: </li></ul><ul><li>les respostes que donem aquí estan fetes des d’un punt de vista sincrònic (de sin -, juntament amb, el mateix; i crònic , del temps), és a dir, des del punt de vista del nostre temps. I prescindint del fet que com adv. i com conj. tenen la mateixa etimologia (el mateix origen). </li></ul><ul><li>També cóm i coma provenen tots dos del llatí CUMBA ‘vall’ < cèltic CUMBOS ‘còncau’; d’on sorgeix una certa semblança de significat. </li></ul>

×