Contracte economice - caracterizare

Rodica B
Rodica BProfesor à Rodica B
CARACTERIZAREA CONTRACTELOR
ECONOMICE ÎNTÂLNITE ÎN
ACTIVITATEA AGENTULUI ECONOMIC
NOŢIUNI GENERALE DESPRE
CONTRACTE
Contractele reprezintă cea mai importantă şi mai des folosită specie a
actelor juridice. Contractele reprezintă acordul de voinţa între două parţi
sau mai multe persoane, încheiat în scopul producerii unor efecte
juridice ( art. 942 C civ. ).
Încheierea fructuoasă a negocierilor se materializează în contractul extern.
Contractul este un acord între parţile contractante, care se bazează pe
ofertă şi acceptarea ei.
Contractele economice au o importanţă extrem de mare în derularea
afacerilor. Modul în care trebuie privită această activitate de încheiere a
contractelor este unul important din punct de vedere economic dar si
profesional.
REDACTAREA CONTRACTELOR
Redactarea contractului se face în termeni clari, concişi,
specificându-se drepturile şi obligaţiile fiecărei parţi. Se descrie obiectul
contractului şi în funcţie de natura contractului (vanzare-cumparare,
schimb, etc) se precizeaza contraprestaţia(suma de bani,alt obiect
determinat, o obligatie de a face, etc).
Contractele sunt acte juridice-civile sau comerciale-concretizate în
acordul de voinţă a două sau mai multe personae, încheiat în scopul de a
crea, modifica sau stinge între ele drepturi şi obligaţii.
De modul de redactare a unui contract şi de gradul de detaliere a
acestuia depinde întreaga eficienţa a afacerilor. Lipsa de experienţa sau
neglijenţa celor care le întocmesc au dus de foarte multe ori la falimente
şi la situaţii dezastruoase pentru una sau mai multe parţi ale acelor
contracte.
În Romania, este necesar ca unele contracte să fie încheiate în faţa
notarului (autentificate), alteori este utila doar o legalizare de
semnătură, iar în privinţa altor contracte este suficient acordul de voinţa
al părţilor.
CLASIFICAREA CONTRACTELOR
a) după manifestarea de voinţa a persoanelor;
b) în funcţie de modul de formare a contractelor;
c) după modul în care se echivalează prestaţia unei
parţi;
d) după modul de executare;
e) în funcţie de reglementarea legala;
f) în funcţie de caracterul contractelor;
g) în funcţie de clauzele contractului;
TIPURI DE CONTRACTE
1. CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
Vânzarea-cumpărarea este un contract prin care una dintre părţi -
vânzatorul - strămută proprietatea unui bun al său asupra celeilalte
părţi - cumpărătorul - care se obligă în schimb a plaţii vânzătorului
preţul bunului vândut (art. 1294 C.civ.). Deşi Codul civil se refera la
transmiterea proprietăţii, urmează să fie calificat vânzare-cumpărare şi
contractul prin care, în schimbul unui preţ, se transmite un alt drept
decât dreptul de proprietate, fiindcă transmiterea proprietaţii nu este
de esenţa, ci numai de natura contractului de vânzare-cumpărare.
Contractele de vânzare-cumparare sunt:
-contracte sinalagmatice,
-contracte cu titlu oneros,
-contracte comutative.
2. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ
Contractul individual de muncă este o înţelegere încheiata în scris,
prin care o parte-salariatul- se obligă la prestarea în timp a unei munci în
folosul şi în subordinea celeilalte parţi-angajatorul-iar acesta îi asigură, la
rândul său, plata salariului şi condiţii adecvate de muncă. Elementele
esenţiale sunt: părţile (subiectele), felul muncii, salariul şi locul muncii.
Este guvernat de principiul libertăţii de voinţă, cu respectarea
normelor imperative ale legii, este un contract cu executare succesivă, în
timp, are caracter consensual, încheindu-se prin simplul acord de voinţă
al parţilor, forma scrisă fiind pretinsă de lege numai pentru proba
contractului şi nu pentru însăşi existenţa lui. Pe parcursul executării
contractului, salariatul se subordonează faţă de angajator.
3. CONTRACTUL DE LEASING
Obiectul contractului de leasing îl constituie închirierea temporara a
bunurilor de investiţii, a bunurilor imobiliare, a serviciilor. Cel mai frecvent se
închiriază maşini şi utilaje. Elementele definitorii ale contractului de leasing sunt
cumpărarea unor bunuri în scopul închirierii lor; închirierea acestor bunuri în
scopul unei redevenţe locative; folosirea acestor bunuri de către client în scopuri
profesionale; latitudinea clientului să achizitioneze bunul respectiv la sfârşitul
locaţiunii.
În contractul de leasing sunt implicate mai multe părţi, si anume:
-cumpărătorul – persoana care cumpără bunul pentru a-l închiria;
-vânzătorul – persoana care vinde bunul şi care poate fi chiar producătorul acestui
bun;
-clientul – persoana care are nevoie şi, deci, solicită maşina sau utilajul respectiv în
locaţie.
Prin intermediul acestui contract, cumpărâtorul obţine beneficii
importante, vânzătorul are o piaţa asigurată pentru produsele sale, iar clientul
are posibilitatea să-şi procure maşinile şi utilajele fără investiţii prea mari. Mai
mult, el realizează reducerea cheltuielilor de productie şi de credite pentru plăţi.
Din cele prezentate mai sus reiese că putem defini leasing-ul ca fiind acea
operaţiune juridică prin care o persoană fizică sau juridică cumpără un anumit
bun în vederea închirierii unei alte persoane
4. CONTRACTUL DE FRANCIZĂ
Aflată într-o continuă expansiune şi în România, franciza se
întrevede ca o reţetă legală care permite „copierea” unei afaceri de
succes. Franciza, în înţelesul său larg, reprezintă reţeaua care leagă
titularul afacerii de succes de comercianţii interesaţi în dezvolatrea
propriei afaceri. Mijlocul juridic care asigură legătura este contractul de
franciza.
Deşi clauzele sale sunt o combinaţie de clauze specifice mai multor
tipuri de contracte, cum sunt: contractul de închiriere, contractul de
asociere în participaţiune, contractul de know-how sau contractul de
muncă, contractul de franciză are un statut juridic autonom, bucurându-
se de reglementări specifice proprii.
Cele 3 faze ale contractului de franciză sunt:
- faza precontractuală,
- faza contractuală,
- faza post contractuală.
5. CONTRACTUL DE LOHN
Operaţiunea comercială în care o societate, denumită beneficiar,
pune la dispoziţia unei societăţi, denumită executant, materii prime ori
semifabricate, în vederea prelucrării lor potrivit cerinţelor beneficiarului.
Operaţiunea se face deci în interesul beneficiarului, care în final îşi ridică
produsele prelucrate, dar şi în folosul executantului, care încasează
contravaloarea manoperei efectuate.
Avantajele ordonatorului sunt acelea că găsește o bază materială
(clădiri, utilaje, etc.) în care face investiții minime; forța de muncă
este mult mai ieftină decât în țara de origine; își lărgește
producția.
Avantajul executantului este acela că ține ocupată forța de muncă.
Riscul specific regimului de lohn pentru ordonator este ca marfa
să fie cu deficiențe.
Dezavantajul executantului este acela că marfa fabricată este
vândută sub marca ordonatorului, cea ce îl menține pe executant
în anonimat.
Contracte economice - caracterizare
Contracte economice - caracterizare
1 sur 11

Recommandé

Contracte economice par
Contracte economiceContracte economice
Contracte economiceRodica B
289 vues19 diapositives
Mijloace de comunicare par
Mijloace de comunicareMijloace de comunicare
Mijloace de comunicareRodica B
1.7K vues16 diapositives
Comunicarea nonverbala par
Comunicarea nonverbalaComunicarea nonverbala
Comunicarea nonverbalaRodica B
614 vues9 diapositives
3. Comunicarea in institutiile publice - suport de curs.pdf par
3. Comunicarea in institutiile publice - suport de curs.pdf3. Comunicarea in institutiile publice - suport de curs.pdf
3. Comunicarea in institutiile publice - suport de curs.pdfADMINISTRAREAAFACERI
396 vues18 diapositives
3 rezolvarea+conflictelor par
3 rezolvarea+conflictelor3 rezolvarea+conflictelor
3 rezolvarea+conflictelorbmihaela69
13.9K vues13 diapositives
Algele verzi par
Algele verziAlgele verzi
Algele verziIon Comîndaru
20.4K vues12 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Cadrul legislativ privind protectia consumatorului par
Cadrul legislativ privind protectia consumatoruluiCadrul legislativ privind protectia consumatorului
Cadrul legislativ privind protectia consumatoruluiRodica B
822 vues19 diapositives
Parameciul par
ParameciulParameciul
ParameciulIonika Ioana
13.8K vues15 diapositives
Copie slide negociere par
Copie slide negociereCopie slide negociere
Copie slide negociereAlina Maria
3.3K vues27 diapositives
Comunicarea non verbală par
Comunicarea non verbalăComunicarea non verbală
Comunicarea non verbalăDaniela Munca-Aftenev
15.1K vues36 diapositives
Alge par
AlgeAlge
AlgeElisabeta Plosca
3.8K vues18 diapositives
Jocul par
JoculJocul
JoculElena Luminita Sandu
3.6K vues10 diapositives

Tendances(20)

Cadrul legislativ privind protectia consumatorului par Rodica B
Cadrul legislativ privind protectia consumatoruluiCadrul legislativ privind protectia consumatorului
Cadrul legislativ privind protectia consumatorului
Rodica B822 vues
Copie slide negociere par Alina Maria
Copie slide negociereCopie slide negociere
Copie slide negociere
Alina Maria3.3K vues
Comunicarea orala par Rodica B
Comunicarea oralaComunicarea orala
Comunicarea orala
Rodica B1.3K vues
Analizatorul cutanat par simonacadare
Analizatorul cutanat Analizatorul cutanat
Analizatorul cutanat
simonacadare11.9K vues
Poluarea mediului inconjurator par Alianta INFONET
Poluarea mediului inconjuratorPoluarea mediului inconjurator
Poluarea mediului inconjurator
Alianta INFONET129.3K vues
Organizarea structurala a intreprinderii par Rodica B
Organizarea structurala a intreprinderiiOrganizarea structurala a intreprinderii
Organizarea structurala a intreprinderii
Rodica B257 vues
Circuitulmaterieiinecosistem par Gavril Simona
CircuitulmaterieiinecosistemCircuitulmaterieiinecosistem
Circuitulmaterieiinecosistem
Gavril Simona2.4K vues
Moldovska mova-ta-chytannia-4-klas-fietiesku-2021-1 par kreidaros1
Moldovska mova-ta-chytannia-4-klas-fietiesku-2021-1Moldovska mova-ta-chytannia-4-klas-fietiesku-2021-1
Moldovska mova-ta-chytannia-4-klas-fietiesku-2021-1
kreidaros1224 vues

Similaire à Contracte economice - caracterizare

Contracte economice par
Contracte economiceContracte economice
Contracte economiceRodica B
55 vues20 diapositives
Contractul par
ContractulContractul
ContractulRodica B
530 vues15 diapositives
Contracte economice par
Contracte economiceContracte economice
Contracte economiceRodica B
308 vues8 diapositives
40412259 drept-civil-contracte-speciale par
40412259 drept-civil-contracte-speciale40412259 drept-civil-contracte-speciale
40412259 drept-civil-contracte-specialeexodumuser
43.8K vues55 diapositives
Teoria generala a contractului par
Teoria generala a contractuluiTeoria generala a contractului
Teoria generala a contractuluiViorica Ticu
801 vues2 diapositives
Contractul de leasing și franchising par
Contractul de leasing și franchisingContractul de leasing și franchising
Contractul de leasing și franchisingДан Букшану
891 vues9 diapositives

Similaire à Contracte economice - caracterizare(20)

Contracte economice par Rodica B
Contracte economiceContracte economice
Contracte economice
Rodica B55 vues
Contractul par Rodica B
ContractulContractul
Contractul
Rodica B530 vues
Contracte economice par Rodica B
Contracte economiceContracte economice
Contracte economice
Rodica B308 vues
40412259 drept-civil-contracte-speciale par exodumuser
40412259 drept-civil-contracte-speciale40412259 drept-civil-contracte-speciale
40412259 drept-civil-contracte-speciale
exodumuser43.8K vues
Teoria generala a contractului par Viorica Ticu
Teoria generala a contractuluiTeoria generala a contractului
Teoria generala a contractului
Viorica Ticu801 vues
Contractul de leasing par Rodica B
Contractul de leasingContractul de leasing
Contractul de leasing
Rodica B252 vues
Cclontractul de leasing par Rodica B
Cclontractul de leasingCclontractul de leasing
Cclontractul de leasing
Rodica B21 vues
Drept Comercial par exodumuser
Drept ComercialDrept Comercial
Drept Comercial
exodumuser15.8K vues
Topic-3_TIpurile-Contractelor-de-Consum-конвертирован.pptx par KsenyaGutsu
Topic-3_TIpurile-Contractelor-de-Consum-конвертирован.pptxTopic-3_TIpurile-Contractelor-de-Consum-конвертирован.pptx
Topic-3_TIpurile-Contractelor-de-Consum-конвертирован.pptx
KsenyaGutsu101 vues
Sitaru dan alexandru par exodumuser
Sitaru dan alexandruSitaru dan alexandru
Sitaru dan alexandru
exodumuser1.5K vues
042 -055_-_drept_civil__partea_speciala_i,_ii par exodumuser
042 -055_-_drept_civil__partea_speciala_i,_ii042 -055_-_drept_civil__partea_speciala_i,_ii
042 -055_-_drept_civil__partea_speciala_i,_ii
exodumuser42.4K vues
Drept civil. unitatea iii par bc82gad
Drept civil. unitatea iiiDrept civil. unitatea iii
Drept civil. unitatea iii
bc82gad3.6K vues
Securizarea raporturilor juridice in livrarile intracomunitare par Argentina Traicu
Securizarea raporturilor juridice in livrarile intracomunitareSecurizarea raporturilor juridice in livrarile intracomunitare
Securizarea raporturilor juridice in livrarile intracomunitare
Contractul administrativ par Rodica B
Contractul administrativContractul administrativ
Contractul administrativ
Rodica B35 vues
Reff & Asociatii - Noul cod civil si piata creditelor 21 sept 2011 par DeloitteRomania
Reff & Asociatii - Noul cod civil si piata creditelor 21 sept 2011Reff & Asociatii - Noul cod civil si piata creditelor 21 sept 2011
Reff & Asociatii - Noul cod civil si piata creditelor 21 sept 2011
DeloitteRomania570 vues
Dictionar imobiliar par bahus
Dictionar imobiliarDictionar imobiliar
Dictionar imobiliar
bahus552 vues

Plus de Rodica B

Nevoi si dorinte - Educatie financiara par
Nevoi si dorinte - Educatie financiaraNevoi si dorinte - Educatie financiara
Nevoi si dorinte - Educatie financiaraRodica B
14 vues12 diapositives
Nevoi si dorinte - venituri si cheltuieli par
Nevoi si dorinte - venituri si cheltuieliNevoi si dorinte - venituri si cheltuieli
Nevoi si dorinte - venituri si cheltuieliRodica B
5 vues21 diapositives
Starea de bine a profesorilor par
Starea de bine a profesorilorStarea de bine a profesorilor
Starea de bine a profesorilorRodica B
21 vues24 diapositives
Leul. Elemente de siguranta par
Leul. Elemente de sigurantaLeul. Elemente de siguranta
Leul. Elemente de sigurantaRodica B
34 vues30 diapositives
Istoria banilor par
Istoria banilorIstoria banilor
Istoria banilorRodica B
383 vues30 diapositives
Alegerea profesiei par
Alegerea profesieiAlegerea profesiei
Alegerea profesieiRodica B
16 vues13 diapositives

Plus de Rodica B(20)

Nevoi si dorinte - Educatie financiara par Rodica B
Nevoi si dorinte - Educatie financiaraNevoi si dorinte - Educatie financiara
Nevoi si dorinte - Educatie financiara
Rodica B14 vues
Nevoi si dorinte - venituri si cheltuieli par Rodica B
Nevoi si dorinte - venituri si cheltuieliNevoi si dorinte - venituri si cheltuieli
Nevoi si dorinte - venituri si cheltuieli
Rodica B5 vues
Starea de bine a profesorilor par Rodica B
Starea de bine a profesorilorStarea de bine a profesorilor
Starea de bine a profesorilor
Rodica B21 vues
Leul. Elemente de siguranta par Rodica B
Leul. Elemente de sigurantaLeul. Elemente de siguranta
Leul. Elemente de siguranta
Rodica B34 vues
Istoria banilor par Rodica B
Istoria banilorIstoria banilor
Istoria banilor
Rodica B383 vues
Alegerea profesiei par Rodica B
Alegerea profesieiAlegerea profesiei
Alegerea profesiei
Rodica B16 vues
Structura documentelor par Rodica B
Structura documentelorStructura documentelor
Structura documentelor
Rodica B12 vues
Comportamentul clientului in autoservire par Rodica B
Comportamentul clientului in autoservireComportamentul clientului in autoservire
Comportamentul clientului in autoservire
Rodica B14 vues
Clasificarea intreprinderilor - Proiect de lectie par Rodica B
Clasificarea intreprinderilor - Proiect de lectieClasificarea intreprinderilor - Proiect de lectie
Clasificarea intreprinderilor - Proiect de lectie
Rodica B242 vues
Poluarea apei par Rodica B
Poluarea apeiPoluarea apei
Poluarea apei
Rodica B35 vues
Tipuri de buget par Rodica B
Tipuri de bugetTipuri de buget
Tipuri de buget
Rodica B55 vues
Fluxuri de circulație par Rodica B
Fluxuri de circulațieFluxuri de circulație
Fluxuri de circulație
Rodica B60 vues
Alimentatia sanatoasa par Rodica B
Alimentatia sanatoasaAlimentatia sanatoasa
Alimentatia sanatoasa
Rodica B1.1K vues
Istoria leului par Rodica B
Istoria leuluiIstoria leului
Istoria leului
Rodica B84 vues
Ce este economia par Rodica B
Ce este economiaCe este economia
Ce este economia
Rodica B177 vues
Certificarea si garantarea calitatii produselor si servicilor par Rodica B
Certificarea si garantarea calitatii produselor si servicilorCertificarea si garantarea calitatii produselor si servicilor
Certificarea si garantarea calitatii produselor si servicilor
Rodica B712 vues
Fluxurile de circulatie in unitatea economica par Rodica B
Fluxurile de circulatie in unitatea economicaFluxurile de circulatie in unitatea economica
Fluxurile de circulatie in unitatea economica
Rodica B406 vues
Etichetarea produselor alimentare par Rodica B
Etichetarea produselor alimentareEtichetarea produselor alimentare
Etichetarea produselor alimentare
Rodica B458 vues
Valoarea nutritiva a produselor alimentare par Rodica B
Valoarea nutritiva a produselor alimentareValoarea nutritiva a produselor alimentare
Valoarea nutritiva a produselor alimentare
Rodica B293 vues

Contracte economice - caracterizare

 • 1. CARACTERIZAREA CONTRACTELOR ECONOMICE ÎNTÂLNITE ÎN ACTIVITATEA AGENTULUI ECONOMIC
 • 2. NOŢIUNI GENERALE DESPRE CONTRACTE Contractele reprezintă cea mai importantă şi mai des folosită specie a actelor juridice. Contractele reprezintă acordul de voinţa între două parţi sau mai multe persoane, încheiat în scopul producerii unor efecte juridice ( art. 942 C civ. ). Încheierea fructuoasă a negocierilor se materializează în contractul extern. Contractul este un acord între parţile contractante, care se bazează pe ofertă şi acceptarea ei. Contractele economice au o importanţă extrem de mare în derularea afacerilor. Modul în care trebuie privită această activitate de încheiere a contractelor este unul important din punct de vedere economic dar si profesional.
 • 3. REDACTAREA CONTRACTELOR Redactarea contractului se face în termeni clari, concişi, specificându-se drepturile şi obligaţiile fiecărei parţi. Se descrie obiectul contractului şi în funcţie de natura contractului (vanzare-cumparare, schimb, etc) se precizeaza contraprestaţia(suma de bani,alt obiect determinat, o obligatie de a face, etc). Contractele sunt acte juridice-civile sau comerciale-concretizate în acordul de voinţă a două sau mai multe personae, încheiat în scopul de a crea, modifica sau stinge între ele drepturi şi obligaţii. De modul de redactare a unui contract şi de gradul de detaliere a acestuia depinde întreaga eficienţa a afacerilor. Lipsa de experienţa sau neglijenţa celor care le întocmesc au dus de foarte multe ori la falimente şi la situaţii dezastruoase pentru una sau mai multe parţi ale acelor contracte. În Romania, este necesar ca unele contracte să fie încheiate în faţa notarului (autentificate), alteori este utila doar o legalizare de semnătură, iar în privinţa altor contracte este suficient acordul de voinţa al părţilor.
 • 4. CLASIFICAREA CONTRACTELOR a) după manifestarea de voinţa a persoanelor; b) în funcţie de modul de formare a contractelor; c) după modul în care se echivalează prestaţia unei parţi; d) după modul de executare; e) în funcţie de reglementarea legala; f) în funcţie de caracterul contractelor; g) în funcţie de clauzele contractului;
 • 5. TIPURI DE CONTRACTE 1. CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE Vânzarea-cumpărarea este un contract prin care una dintre părţi - vânzatorul - strămută proprietatea unui bun al său asupra celeilalte părţi - cumpărătorul - care se obligă în schimb a plaţii vânzătorului preţul bunului vândut (art. 1294 C.civ.). Deşi Codul civil se refera la transmiterea proprietăţii, urmează să fie calificat vânzare-cumpărare şi contractul prin care, în schimbul unui preţ, se transmite un alt drept decât dreptul de proprietate, fiindcă transmiterea proprietaţii nu este de esenţa, ci numai de natura contractului de vânzare-cumpărare. Contractele de vânzare-cumparare sunt: -contracte sinalagmatice, -contracte cu titlu oneros, -contracte comutative.
 • 6. 2. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ Contractul individual de muncă este o înţelegere încheiata în scris, prin care o parte-salariatul- se obligă la prestarea în timp a unei munci în folosul şi în subordinea celeilalte parţi-angajatorul-iar acesta îi asigură, la rândul său, plata salariului şi condiţii adecvate de muncă. Elementele esenţiale sunt: părţile (subiectele), felul muncii, salariul şi locul muncii. Este guvernat de principiul libertăţii de voinţă, cu respectarea normelor imperative ale legii, este un contract cu executare succesivă, în timp, are caracter consensual, încheindu-se prin simplul acord de voinţă al parţilor, forma scrisă fiind pretinsă de lege numai pentru proba contractului şi nu pentru însăşi existenţa lui. Pe parcursul executării contractului, salariatul se subordonează faţă de angajator.
 • 7. 3. CONTRACTUL DE LEASING Obiectul contractului de leasing îl constituie închirierea temporara a bunurilor de investiţii, a bunurilor imobiliare, a serviciilor. Cel mai frecvent se închiriază maşini şi utilaje. Elementele definitorii ale contractului de leasing sunt cumpărarea unor bunuri în scopul închirierii lor; închirierea acestor bunuri în scopul unei redevenţe locative; folosirea acestor bunuri de către client în scopuri profesionale; latitudinea clientului să achizitioneze bunul respectiv la sfârşitul locaţiunii. În contractul de leasing sunt implicate mai multe părţi, si anume: -cumpărătorul – persoana care cumpără bunul pentru a-l închiria; -vânzătorul – persoana care vinde bunul şi care poate fi chiar producătorul acestui bun; -clientul – persoana care are nevoie şi, deci, solicită maşina sau utilajul respectiv în locaţie. Prin intermediul acestui contract, cumpărâtorul obţine beneficii importante, vânzătorul are o piaţa asigurată pentru produsele sale, iar clientul are posibilitatea să-şi procure maşinile şi utilajele fără investiţii prea mari. Mai mult, el realizează reducerea cheltuielilor de productie şi de credite pentru plăţi. Din cele prezentate mai sus reiese că putem defini leasing-ul ca fiind acea operaţiune juridică prin care o persoană fizică sau juridică cumpără un anumit bun în vederea închirierii unei alte persoane
 • 8. 4. CONTRACTUL DE FRANCIZĂ Aflată într-o continuă expansiune şi în România, franciza se întrevede ca o reţetă legală care permite „copierea” unei afaceri de succes. Franciza, în înţelesul său larg, reprezintă reţeaua care leagă titularul afacerii de succes de comercianţii interesaţi în dezvolatrea propriei afaceri. Mijlocul juridic care asigură legătura este contractul de franciza. Deşi clauzele sale sunt o combinaţie de clauze specifice mai multor tipuri de contracte, cum sunt: contractul de închiriere, contractul de asociere în participaţiune, contractul de know-how sau contractul de muncă, contractul de franciză are un statut juridic autonom, bucurându- se de reglementări specifice proprii. Cele 3 faze ale contractului de franciză sunt: - faza precontractuală, - faza contractuală, - faza post contractuală.
 • 9. 5. CONTRACTUL DE LOHN Operaţiunea comercială în care o societate, denumită beneficiar, pune la dispoziţia unei societăţi, denumită executant, materii prime ori semifabricate, în vederea prelucrării lor potrivit cerinţelor beneficiarului. Operaţiunea se face deci în interesul beneficiarului, care în final îşi ridică produsele prelucrate, dar şi în folosul executantului, care încasează contravaloarea manoperei efectuate. Avantajele ordonatorului sunt acelea că găsește o bază materială (clădiri, utilaje, etc.) în care face investiții minime; forța de muncă este mult mai ieftină decât în țara de origine; își lărgește producția. Avantajul executantului este acela că ține ocupată forța de muncă. Riscul specific regimului de lohn pentru ordonator este ca marfa să fie cu deficiențe. Dezavantajul executantului este acela că marfa fabricată este vândută sub marca ordonatorului, cea ce îl menține pe executant în anonimat.