Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Unang digmaang pandaigdig O The Great War

17 240 vues

Publié le

Tungkol sa world War 1. At May Animation sya kaya medyo may overlapping boxes / pictures un.

Publié dans : Actualités & Politique
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Unang digmaang pandaigdig O The Great War

 1. 1. Unang Digmaang Pandaigdig o “The Great War”
 2. 2. Ang Unang Digmaang Pandaigdig • ay isang pandaigdigang digmaang naganap mula 1914 hanggang 1918 na kinasangkutan ng mga makapangyarihang bansa sa mundo na noon ay napapangkat sa dalawang magkalabang alyansa: ang Alyadong Puwersa (batay sa Tatluhang Kasunduan ng Imperyong Briton, Imperyong Ruso at Pransiya) at Puwersang Sentral (mula naman sa Tatluhang Alyansa ng Imperyong Aleman, Awstriya-Unggriya at Italya). Ang digmaan ang ikaanim sa pinakamapinsalang giyera sa kasaysayan
 3. 3. Triple Alliance Noong 1882, Ang Austria-Hungary, Germany at Italy ay bumuo ng Triple Alliance. Nangako sila sa isa’t isa na magtutulongtulong silang dedepensa kapag isa sa kanila ay naatake.
 4. 4. Triple Entente Noong 1907, ang France, Russia at Britain ay Bumuo ng Triple Entente. Hindi sila nangakong tumulong sa isa’t isa pero pinagtulungan nila ang Germany at AustriaHungary.
 5. 5. Ano Ang Sanhi ng Digmaan? *Pagkakaroon ng mga Alyansa *Pag-unlad ng Kapitalismo na naging sanhi upang palaganapin ang Imperyalismo *Nasyonalismo *Arms race *Iba’t ibang krisis na kinaharap • Ang pagbaril kay Artsiduke Francis Fernando ng isang makabayang Serbiyo noong ika-28 ng Hunyo, 1914 ang itinuturing na siyang pinakasanhi ng pagsisimula ng digmaan. Nagsimula ito noong ika-28 ng Hulyo, 1914 nang magpahayag ng pakikidigma ang Awstriya-Unggriya laban sa Serbiya na siya namang nagbunsod sa dalawang magkalabang alyansang nabanggit, kasama na maging ang kani-kanilang kolonya, na makibaka sa isa't isa. Makalipas ang ilan pang linggo, ang digmaan ay tuluyan nang lumaganap sa buong mundo
 6. 6. Sino ba si Francis Fernando?
 7. 7. Sino ba si Francis Fernando? Si Franz Ferdinand (18 Disyembre 1863 – 28 Hunyo 1914) ay isang Artsiduke ng Austria-Este, Prinsipe Imperyal ng Austria at Malaharing Prinsipe ng Hungarya at Bohemya, at mula 1889 hanggang sa kanyang kamatayan, tinakdang tagapagmana ng trono ng Austria-Hungary. Sa kanyang pagpaslang sa Sarajevo, mabilis nagpahayag ng digmaan ang Austria-Hungary laban sa Serbia. Nagdulot ito ng mga bansang kakampi sa Serbia na magpahayag ng digmaan sa isa't isa na nagsimula ng Unang Digmaang Pandaigdig
 8. 8. Mga Kaganapan sa Digmaan TAON MGA PANGYAYARI 1914 •Pagpatay kay Archduke Franz Ferdinand •Nagdeklara ng digmaan ang Austria sa Serbia •Sinakop ng Germany ang Belgium •Nagdeklara ng digmaan ang Great Britain sa Germany •Simula ng trench warfare 1915 •Pinalubog ang barkong Lusitania 1916 •Natalo ang Germany sa siege of Verdun 1917 •Pinatalsik ang czar ng Russia •Nagdeklara ang U.S. ng digmaan laban sa Germany 1918 •Paglagda ng Russia sa kasunduan sa Brest-Litovsk •Armstice sa western front 1919 Kasunduan sa Versailles
 9. 9. Epekto ng Digmaan • • • • • • • Kahirapan; Pagbagsak ng ekonomiya Pagkasira ng mga imprastruktura Pagkalat ng influenza Nadamay ang Aprika at ilang bahagi ng Turkey Oportunidad para sa mga kababaihan (trabaho) Great Britain- karapatang bumoto noong 1918 Pagbagsak ng mga dinastiya • • • • Habsburg (Austria) Romanov (Russia) Ottoman Hohenzollern (Prussia, Germany)
 10. 10. Mga Kasunduang Pangkapayapaan Paris Peace Conference (1919) • Layuning tiyakin ang kapayapaan at demokrasya sa daigdig at makipagkasundo sa Germany. • France (Georges Clemenceau): hindi na maging banta pa ang Germany sa France • Great Britain (David Lloyd George): parusahan ang Germany at protektahan ang interes ng G.B. • U.S. (Woodrow Wilson): Pagbuo ng League of Nations • Italy (Vittorio Orlando): pantay na hatian sa mga spoils of war
 11. 11. Mga Kasunduang Pangkapayapaan Kasunduan sa Versailles • Hudyat ng pagwawakas ng Unang Digmaang Pandaigdig • Nilagdaan noong Hunyo 19, 1919
 12. 12. Kasunduan sa Versailles • Ang germany ay dapat akuhin ang buong responsibilidad sa digmaan • Ang Germany ay dapat magbayad ng mga nawasak na digmaan. [£6.6billion. ] • Ang Army ng germany ay nabawasan ng 100,000 na tao • Germany ay dapat na walang air force o submarines at hanggang na malalaking barko. • Germany ay nawalan ng teritoryong nasakop at mahahati sa dalawa ang natira para sa Poland
 13. 13. League of Nations • Enero 10, 1920– 42 na bansa • Hindi sumali ang U.S. – isolationism • Layunin • Pagbabawas ng mga armas • Collective security • Hidwaan: negosasyon at diplomasya • Pagsasagawa ng panlipunan at makataong mga proyekto
 14. 14. Rebolusyong Bolshevik • Hindi pagsang-ayon ng mga Russian sa pakikilahok sa digmaan • Kawalan ng pagkain sa St. Petersburg matapos ang mahabang taglamig • Hinaing ng mga magsasaka at manggagawa • Kawalan ng tiwala kay Tsar Nicholas II • Pag-usbong nga mga radikal na grupo (Marxists; Socialists) • Bolshevik- kilusang Marxist sa Russia; “nakararami” • Naniniwala sa democratic centralism • Pinuno ng rebolusyon si Lenin (Vladimir Ilyich Ulyanov) • Nobyembre 7, 1917- inagaw ang kapangyarihang pulitikal mula sa provisional government
 15. 15. END 

×