Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Имаме обиколката на геометричната фигура, как да намерим неизвестна страна

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 7 Publicité

Имаме обиколката на геометричната фигура, как да намерим неизвестна страна

Télécharger pour lire hors ligne

Имаме обиколката на геометричната фигура, как да намерим неизвестна страна

Вижте още на www.nachalen-uchitel.blogspot.bg

Имаме обиколката на геометричната фигура, как да намерим неизвестна страна

Вижте още на www.nachalen-uchitel.blogspot.bg

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Plus par roryace (20)

Publicité

Plus récents (20)

Имаме обиколката на геометричната фигура, как да намерим неизвестна страна

  1. 1. Знаем, че правоъгълникът има две по две равни страни. За да намерим неговата обиколка, правим чертеж, записваме формулата и заместваме дадената ни информация по нея. Формулата за намиране на Р на правоъгълник е: Пример: Едната страна на правоъгълник е 10 см, а другата – 4. Намерете обиколката. P = 2 . a + 2 . b P = 2 . 10 + 2 . 4 P = 20 + 8 P = 28 см а в а в P = 2 . a + 2 . b
  2. 2. За да намерим страната на правоъгълник, ако имаме обиколката, ще извършим действията умножение, изваждане и накрая - деление. Формулата за намиране на Р на правоъгълник е: Обиколката на правоъгълник е 28 см, а дължината е 10. Колко см е ширината? P = 2 . a + 2 . b 28 = 2 . 10 + 2 . b 28 = 20 + 2 . b 2 . b = 28 – 20 2 . b = 8 b = 8 : 2 b = 4 см а в а в P = 2 . a + 2 . b
  3. 3. Знаем, че квадратът има четири равни страни. За да намерим неговата обиколка, правим чертеж, записваме формулата и заместваме дадената ни информация по нея. Формулата за намиране на Р на квадрат е: Пример: Намерете обиколката на квадрат със страна 8 мм. P = 4 . a P = 4 . 8 P = 32 мм а а а а P = 4 . a
  4. 4. Намираме обиколката на квадрата чрез умножение по 4. За да намерим страната, правим обратното – делим на 4. Формулата за намиране на Р на квадрат е: Пример: Обиколката на квадрат е 32 мм. Намерете едната му страна. P = 4 . a 32 = 4 . a a = 32 : 4 a = 8 мм а а а а P = 4 . a
  5. 5. Знаем, че триъгълникът има три страни. За да намерим неговата обиколка, правим чертеж, записваме формулата и заместваме дадената ни информация по нея. Формулата за намиране на Р на триъгълник е: Намерете обиколката на триъгълник с дължини на страните 5 см, 6 см и 7 см. P = a + b + c P = 5 + 6 + 7 P = 11 + 7 P = 18 см с а в P = a + b + c
  6. 6. За да намерим обиколката на триъгълник, извършваме действието събиране. Ако имаме обиколката на триъгълника, но не знаем някоя от страните, ще извършим действието изваждане. Запишете формулата и замествайте по нея. Формулата за намиране на Р на триъгълник е: Обиколката на триъгълник е 18 см. Две от страните са с дължина 5 см и 6 см. Намерете дължината на третата страна. P = a + b + c 18 = 5 + 6 + c 18 = 11 + c c = 18 – 11 c = 7 см с а в P = a + b + c

×