Publicité
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Publicité
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Publicité
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Publicité
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Publicité
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Publicité
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Publicité
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Publicité
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Publicité
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Publicité
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
Prochain SlideShare
Revolução francesaRevolução francesa
Chargement dans ... 3
1 sur 47
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Quadern emprenedoria

 1. EMPRENEDORIA COM FER UN PLA DE NEGOCI? QUADERN DE TREBALL Rosa Domingo Calpe
 2. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 1 INSTITUT ICÀRIA unitat 1: la idea I: Decidir què és el millor. ACTIVITAT 1: Abans de començar has de tenir una idea. 1. Comença a planejar encara que no tinguis tots els recursos. 2. Tria una idea de negoci, potser un producte o un servei. 3. Intenta triar alguna cosa que tu puguis fer bé. Treballeu en grups màxim de tres: heu de pensar com a mínim en 3 possibles negocis i reflexionar sobre els avantatges i inconvenients de cadascun d’ells. Finalment haureu de decidir quin és el millor. Utilitza aquesta graella per decidir quina idea és la millor, en cas de no haver acord voteu per majoria.
 3. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 2 INSTITUT ICÀRIA IDEA ADVANTATGES INCONVENIETS IDEA 1 Exemple: Cost, experiència, competidors, entorn, innovació…. Exemple: Preu, localització, dificultats de producció....
 4. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 3 INSTITUT ICÀRIA II. Descriu-te a tu mateix I planifica el teu negoci. En aquest apartat t’hauràs de descriure a tu mateix, descriure el teu p/s, esbrinar què necessitaràs per muntar l’empresa i posar-la en marxa (locals, màquines, mobles...) i de on trauràs els diners per fer les teves inversions. ACTIVITAT 2: Fes un esborrany de la teva idea: 1. Qui sóc: de on vinc, aptituds, capacitats, estudis, experiència, objectius.... Com sóc: Precís, honest, adaptable, competent, creatiu, fiable, responsable, pràctic, sentit de l’ humor , emprenedor, positiu, enèrgic, entusiasta, honest, diplomàtic, discret, eficient, competitiu, sincer, metòdic, madur, sensible, disciplinat, simpàtic, empàtic, productiu, just.... Ompliu la següent graella posant el vostre nom i els adjectius que millor us descriuen. ALUMNE ALUMNE ALUMNE Habilitats:Comunicació, càlcul, noves tecnologies de la informació, treball en equip, capacitat d’auto superació, iniciativa, capacitat per resoldre problemes.... Ara ompliu aquesta graella destacant les vostres habilitats (no tots els membres del grup tindran les mateixes). ALUMNE ALUMNE ALUMNE
 5. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 4 INSTITUT ICÀRIA Per separat acabeu de completar la següent graella: De on vinc Naixement Els meus pares... La meva ciutat Estudis Escola Cursets Habilitats... Sóc bo fent…….. No sóc tant bo fent.... Motivació La meva idea de negoci és L'he triada per..... Els meus objectius són.....
 6. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 5 INSTITUT ICÀRIA Objectius En un futur vull què 2. Descriu el teu producte o servei - Funcionament: - Característiques extres - Facilitat de produir-lo - Fiabilitat - Durabilitat - Estètica - Costos i beneficis - …………………………………. a) Justifica la teva elecció:  Quines oportunitats hi ha?  Què necessitaré per posar en marxa la meva empresa?  Localització  Descriu el públic objectiu: els possibles consumidors
 7. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 6 INSTITUT ICÀRIA 3. Què necessito (coses) i de on trauré els diners?? Intenta fer una llista de tot el què necessites per dur a terme la teva idea, des de l'edifici fins els consumibles. Pensa també de on trauries els diners per finançar- te Béns (equipament material maquinària) Per començar el meu negoci necessito: Un local Mobles Ordinador Consumibles ……. Finançament (diners necessaris) Estalvis, préstecs, inversors, familiars...
 8. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 7 INSTITUT ICÀRIA 4. Per què penso que tot això tindrà èxit Intenta pensar en els avantatges I oportunitats que faran del teu negoci un èxit. Per què? Pensem que serà un negoci exitós per què: Oportunitats (relacionades amb l'entorn: localització, clientela, crisi econòmica, clima...) Avantatges (relacionades amb el producte: innovació, qualitat, preu, estètica....)
 9. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 8 INSTITUT ICÀRIA III. Explica la teva idea ACTIVITAT 3 1. Revisa les teves notes. 2. Explica la teva idea a la resta de la classe. Pots utilitzar la presentació de PowerPoint; ha de durar tan sols 10 minuts i no tenir més de 15 diapositives. Per a la presentació has de seguir aquest ordre: 1. PORTADA 2. Sumari o mapa mental 3. La idea 4. Qui som 5. Els nostre producte o servei 6. Localització 7. El nostres clients 8. Inversions 9. Què necessitem per muntar el negoci? 10.Finançament 11.De on traurem els diners? 12.Avantatges i inconvenients 13.Per què tindrem èxit? 14.CONTRAPORTADA
 10. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 9 INSTITUT ICÀRIA 3. La classe ha d'avaluar la viabilitat de la idea utilitzant el full d’ AVALUACIÓ DE LA IDEA DE NEGOCI. Utilitza aquesta taula per justificar els seus arguments: ARGUMENTS a favor de llançar el nou negoci ARGUMENTS en contra de llançar el nou negoci Exemple: Cost, l’experiència, competidors, localització, situació econòmica, clients, producte de moda, facilitat per trobar un local, Internet...
 11. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 10 INSTITUT ICÀRIA AVALUACIÓ DE LA IDEA DE NEGOCI Qualifica de 0 a 4: 0= gens, 1= poc 2=suficient, 3=bastant 4=completament 1. Satisfà o crea alguna necessitat? 2. Es poden identificar possibles clients? 3. És el producte o servei únic, diferent o superior als de la competència? 4. El negoci està ben situat? 5. Compleix els requisits legals (normes de seguretat, higiene, etc) per comercialitzar el producte o servei? 6. Amb els recursos que disposen podran donar el servei correctament? 7. Tindran suficients diners per posar en marxa el negoci? PUNTUACIÓ TOTAL: OBSERVACIONS: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS: Primer Segon Finalment
 12. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 11 INSTITUT ICÀRIA Unitat 3: recerca de mercat En aquesta unitat hauràs d’investigar què volen els teus clients i quan estan disposats a pagar i que ofereix la competència. En base a això després hauràs de fixar els preus, decidir com presentar el p/s i quin tipus de promoció i publicitat serà el més adequat. I. Prepara’t per investigar! Per començar la recerca de mercat, primer has de pensar i intentar completar aquestes activitats: ACTIVITAT 1: Quina és la localització del teu negoci? Explica tant si és una localització física (adreça i petit mapa de la localització), localització virtual (Internet, com es crea una pàgina), o ambdues. INVESTIGAR CLIENTS COMPETENCIA DEFINIR PREUS PRODUCTE PUBLICITAT
 13. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 12 INSTITUT ICÀRIA ACTIVITAT 2: Qui seran els clients? Quin és el model de demanda? Si saps com són els teus clients, el teu negoci tindrà més èxit, perquè no malgastaràs temps intentant vendre a persones equivocades. Has de definir els teus clients i després has de dissenyar un perfil de client. Per ajudar-te amb el perfil de client, intenta respondre aquestes qüestions: 1) Quina edat? 2) Home o dona? 3) Adults, adolescents, nens, gent gran? 4) On viu? 5) On compra? 6) Té cotxe? 7) Llegeix premsa? 8) Quins programes de radio escolta? 9) Quins programes de TV li agraden? 10) On va de vacances? 11) Hobbies? 12) Estudis? 13) Salari? 14) (...)
 14. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 13 INSTITUT ICÀRIA Quan acabis el teu perfil de client fes un petit qüestionari i pregunta a alguns dels teus clients potencials (mínim 15) sobre què compren normalment i què els agradaria. Després avalua si el perfil de client és acurat o no i fes una llista de coses que pots fer per millorar el producte o servei que els oferiràs. Per què compres/ utilitzes….? T’agradaria ….? On compres ………….? Perquè utilitzes aquest producte/servei? Quant gastes en ……..? Quantes vegades compres/utilitzes ….? Preferiries…? Què milloraries en……? Què necessites i no trobes a ……? ……………………………. Recorda que un qüestionari ha de ser clar, preferiblement amb preguntes curtes i respostes tancades, i no molt llarg per tal de no perdre l’atenció de l’entrevistat.
 15. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 14 INSTITUT ICÀRIA II. Investiga els teus competidors. ACTIVITAT 3 Qui són els teus competidors? Identifica els teus competidors; intenta trobar quantes empreses estan oferint el mateix producte o servei que els teu. Classifica’ls per proximitat i analitza els preus dels seus productes i les seves característiques principals. COMPETIDOR PROXIMITAT PRODUCTE/SERVEI CARACTERÍSTIQUES DIFERENCIALS PREU Intenta també definir el seu posicionament en el mercat comparat amb el vostre;és a dir, quines característiques diferencials fan que el vostres p/s sigui millor o inferior al que els altres ofereixen.
 16. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 15 INSTITUT ICÀRIA III. Estratègies de preus. ACTIVITAT 4 Quins són els teus preus i per què? En aquesta activitat, primer has de llegir la informació sobre les metodologies de fixació de preus, i en segon lloc, has de posar en consideració les diferents estratègies de preus i escollir una o més considerant els avantatges i desavantatges de totes elles. Justifica la teva elecció. Sistemes de fixació de preus: Preu de llançament: Preus alts per amortitzar els costos en investigació. Adequat per productes innovadors o tecnològicament avançats. Preus de penetració: Preus baixos per guanyar clients ràpidament. L’utilitzen les empreses que tenen costos baixos i quan el consumidor és molt sensible als canvis de preus. Preus basats en la competència: Recomanable quan existeixen moltes empreses que ofereixen el mateix producte o servei i fer comparacions és molt fàcil. Preus basats en la percepció del consumidor: Les empreses tracten d’estimar quina quantitat estarien disposats a pagar els consumidors pel seu producte, intentant aconseguir que paguin el màxim. L’inconvenient és que és molt difícil estimar el que la gent estaria disposada a pagar. Marge sobre el cost: L’empresa afegeix un percentatge al cost del producte. Exemple: els minoristes normalment carreguen entre un 15& i un 30% sobre el cost de les mercaderies. És tracte d’un mètode fàcil d’aplicar, però que no té en compte que és el que fa la competència ni el que pensa el consumidor. Preu inferior a la competència: L’empresa entra al mercat amb preus molt baixos per eliminar la competència i una vegada ho ha aconseguit, torna a pujar els preus. L’inconvenient d’aquest sistema és que es pot entrar en una guerra de preus i no expulsar als competidors del mercat.
 17. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 16 INSTITUT ICÀRIA Discriminació de preus: Es tracta de posar diferents preus al mateix producte, segons el tipus de clients (per exemple: ofertes a jubilats, estudiants...), segons l’hora del dia (exemple: les happy hours...), etc Preu amb pèrdues: L’utilitzem normalment els supermercats: posen un producte molt barat (per sota del seu cost) perquè saben que atrauran al consumidor al seu establiment i una vegada dintre omplirà el carret amb altres productes. Preu psicològic: Es basa en la percepció que té del preu el consumidor. Per exemple: 2,99€ es percep com un valor bastant més barat que 3€, un altre exemple el tenim quan es ressalta la reducció de preu: abans 20€ i ara 12€ (encara que 12 sigui car només notem que ha baixat molt de preu). METODOLOGIA ADVANTATGES DESADVANTATGES Preu de llançament Preu de penetració Preu basat en la competència Preu basat en la percepció del consumidor Marge sobre el cost Preu inferior a la competència Discriminació de preus Preu amb pèrdues (Predatorypricing) Preu psicològic
 18. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 17 INSTITUT ICÀRIA IV. Diferencia el teu producte i identifica la teva audiència. ACTIVITAT 5 Com pots arribar als clients i quin interès creus que tenen en el teu producte o servei? Com pots diferenciar el teu servei o producte? Defineix-lo, oferint alguna cosa nova: 1. Preus. És el teu producte de luxe, un producte estàndard o un producte barat. 2. Qualitat. El teu producte està ben fet? Hi ha controls de qualitat per certificar- ho? Donaràs garanties de qualitat o de retorn dels diners als clients que reclamin? 3. Servei. Ofereixes assessorament i suport al teu client? El teu servei té alguna característica especial? És tracta d’un servei personalitzat? 4. Distribució. On compraran els clients el teu producte? 5. Embalatge. L’embalatge és molt important. Assegura’t que està donant el missatge que vols. 6. …………………………… (Intenta utilitzar la informació que vas recollir del qüestionari que has fet anteriorment)
 19. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 18 INSTITUT ICÀRIA V. Comença una campanya promocional. ACTIVITAT 6: Busca la manera de contactar amb els teus clients potencials: - Identifica la teva audiència. - Escull el missatge i la resposta que vols obtenir. (Escriu diferents missatges i explica quina resposta obtindries en cadascun) - Escull el mitjà de comunicació (mailing, premsa local o nacional, revistes, publicacions especialitzades, TV, flyers, fulletó) - Dissenya un eslògan, un logo i un fulletó. - Dissenya una web (recorda que has d’afegir empresa fictícia) - Promociona la teva empresa a través de les xarxes socials, facebook, twitter... - Dissenya un vídeo promocional(5 minuts màxim). Recerca per Internet sobre vídeos de campanyes promocionals per poder fer-ne un que sigui atractiu per a l’audiència. Penja el teu vídeo al youtube i enllaça’l a la teva web. - Finalment dissenya un pla promocionalbasat en preus, regals, festes... (crea un event al facebook pel dia de la inauguració) - Intenta descobrir quin serà el cost total i descartar aquells mitjans que carreguin en excés el teu pressupost.
 20. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 19 INSTITUT ICÀRIA ACTIVITAT 7: Fes un PowerPoint presentant la teva campanya promocional, hauràs de seguir el següent ordre: 1. PORTADA 2. Sumari o mapa mental 3. Nom, logo i eslògan 4. Qui som 5. On som? 6. Els nostre producte o servei 7. Descripció detallada del producte  Preus  Serveis addicionals (garanties, lliurament a domicili, facilitats de pagament…)  Horaris  etc 8. Descripció detallada del perfil dels vostres possibles clients  Edat  Sexe  Estat civil  Gustos  Rendes  Cultura, estudis  Professió 9. Campanya promocional  Inauguració: festa, famosos, regals, mostres, invitacions… (publiqueu l’event al facebook)  Promocions, concursos…
 21. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 20 INSTITUT ICÀRIA 10.Publicitat en paper  Disseny del tríptic  Redacció d’un anunci en un diari 11.Publicitat xarxes socials  Pàgina web  Facebook  Twitter  Blog  etc 12.Vídeo promocional 13.CONTRAPORTADA
 22. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 21 INSTITUT ICÀRIA unitat 3: el pla de producció En aquesta unitat has de planificar l’equipament, els materials i altres consumibles i les hores de treball necessàries. També hauràs de descriure detalladament el procés de fabricació del bé o de la realització del servei, fent un càlcul estimat del temps necessari i de la teva capacitat productiva. I. Què necessites per fabricar el teu producte o oferir el teu servei. Una vegada que ja saps quin serà el teu producte o servei i les característiques que el faran diferent i més atractiu, has de confeccionar un pla detallat de producció, en el qual has d'explicar el procés etapa per etapa, sense oblidar la llista els materials i equipaments i treballadors necessaris ACTIVITAT 1: Conèixer què necessites:  Materials, parts i components: COMPONENT/PART MATERIAL UNITATS COST  Processos: El producte/servei que has seleccionat farà ús de diversos processos, eines i equips. Ara tractar d'explicar tan simple com sigui possible com es fabrica el producte o servei. Numera cada pas del procés d'elaboració. 1) 2) 3) ...................................................
 23. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 22 INSTITUT ICÀRIA  Eines, equipament i maquinària: EINES EQUIPAMENTS MAQUINÀRIA  Treballadors, requeriments i salari estimat. LLOC DE TREBALL TITULACIÓ EDAT ESTUDIS EXPERIÈNCIA SALARI ESTIMAT
 24. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 23 INSTITUT ICÀRIA ACTIVITAT 2: Realitza l’organigrama funcional segons el següent model: Fes també el professiograma per cada lloc de treball. Si has de contractar treballadors, redacta una oferta de treball i fes un esborrany del que preguntaries en una entrevista als candidats. Algun membre del grup haurà de fer un currículum o videocurrículum i presentar-se a l’entrevista de selecció. DIRECTOR GENERAL TASQUES: RESPONSABILITAT: CAP DE SECCIÓ I TASQUES: RESPONSABILITAT: AUXILIAR 1 TASQUES: RESPONSABILITAT: AUXILIAR 2 TASQUES: RESPONSABILITAT: CAP DE SECCIÓ II: TASQUES: RESPONSABILITAT: AUXILIAR 3 TASQUES: RESPONSABILITAT:
 25. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 24 INSTITUT ICÀRIA II. Fes un esquema gràfic del procés de producció. ACTIVITAT 2: Descriu:  La seqüència de producció: totes les etapes o fases.  Especifica cada procés i el temps necessari per realitzar-lo  Els materials i components necessaris així com les eines i equipaments.  I si fas un control de qualitat de quin tipus és. Completa aquesta taula: SEQÜÈNCIA D’OPERACIONS (TEMPS) ETAPES DE LA PRODUCCIÓ PROCESSOS I TREBALLADORS MATERIALS I COMPONENTS EINES I EQUIPAMENTS QUALITAT EXIGIDA Quantes unitats de teu p/s seràs capaç de fer en 1 hora, en un dia, en una setmana i en un mes?? Recorda que normalment es treballen 8 hores diàries i 5 dies a la setmana. NOMBRE D’UNITATS PER HORA NOMBRE D’UNITATS PER DIA NOMBRE D’UNITATS PER SETMANA NOMBRE D’UNITATS PER MES
 26. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 25 INSTITUT ICÀRIA ACTIVITAT 3: Dibuixa l’esquema gràfic de tot el procés: Recorda que només es tracta d’escriure cada etapa en un rectangle o quadrat i d’expressar la seqüència amb fletxes. Pots afegir-hi fotos del procés a costat de cada caixa. ............................... Etapa 1 Etapa 2 ProcésTemps
 27. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 26 INSTITUT ICÀRIA ACTIVITAT 4 1. Dissenya un prototip del teu producte o gamma de productes. (POTS BUSCAR FOTOGRAFIES A INTERNET) 2. Dissenya un plànol, utilitzant qualsevol aplicació informàtica, en el qual se situïn tots els equipaments, mobles, maquinària, materials que utilitzaràs i també els llocs on els treballadors realitzaran les seves tasques.
 28. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 27 INSTITUT ICÀRIA unit 4: pla economico-financer I. Costos i pressupostos. ACTIVITAT 1 Quan s’inicia un negoci, normalment es necessita una inversió important. L’empresa encara no funciona, tenim despeses però no hem començat tenir beneficis. Per tant, en primer lloc s’ha de fer una estimació de quan necessitarem invertir i quantes seran les despeses periòdiques a les que haurem de fer front. Recordes quina és la diferència entre costos i inversions? Intenta d’explicar-la: Els costos són...................................................................................... Les inversions són................................................................................ Ara fes una llista de totes les inversions i despeses, omple una taula com aquesta. Si és possible utilitza un full de càlcul: INVERSIONS INCIALS I COSTOS FONTS DE FINANÇAMENT (DE ON TRAURÀS ELS DINERS?) EQUIPAMENTS PUBLICITAT TEMES LEGALS DINERS EN EFECTIU PER PAGAR LES DESPESES MENSUALS (lloguer, cost dels materials, salaris, llum, telèfon..) ESTALVIS SOCIS-INVERSORS PRÉSTECS BANCARIS TOTALINVERSIONS INCIALS I COSTOS = TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT Fixat que has de pensar també com aconseguir els diners necessaris i que les dues columnes han de sumar la mateixa quantitat.
 29. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 28 INSTITUT ICÀRIA ACTIVITAT 2 Quants diners necessites guanyar per pagar totes les despeses i tenir suficient per viure-hi? Pensa en tot el que es gasta mensualment i fes una llista com aquesta (utilitza el full de càlcul) CONCEPTE QUANTITAT (MENSUAL) LLOGUER LLUM/GAS TELÈFON CONSUMIBLES PUBLICITAT ASSEGURANCES SOU DELS PROPIETARIS SOU DELS TREBALLADORS DEVOLUCIÓ PRÉSTEC MATERIALS ......... TOTAL
 30. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 29 INSTITUT ICÀRIA COST DELS MATERIALS: Fes una llista dels materials que necessites per el teu negoci. Quant et costarà i quant penseu produir mensualment? En la unitat 3 heu trobat la quantitat materials necessaris per produir una unitat del vostre producte o servei, així com quant podeu produir mensualment. Ara es tracta de que calculeu quin serà el cost d’aquests materials. Feu 3 estimacions: suposeu que teniu demanda suficient per vendre tot el producte, per la meitat i finalment per només una quarta part. MATERIAL estimació UNITATS COST/UNITAT COSTTOTAL A 100% 50% 25% B 100% 50% 25% C 100% 50% 25% D 100% 50% 25% E 100% 50% 25%
 31. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 30 INSTITUT ICÀRIA Finalment calcula el cost total per cada estimació. ESTIMATION TOTAL MATERIAL COST 100% 50% 25%
 32. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 31 INSTITUT ICÀRIA II. Estimació dels ingressos. ACTIVITAT 3 Els ingressos han de cobrir tots els costos i deixar un marge de beneficis. Ja has decidit quin preu carregaràs als teus productes. Ara has de calcular quantes setmanes treballaràs a l’any (recorda que necessites fer vacances, probablement 4 setmanes a l’any), i quantes hores treballaràs cada setmana. Tenint en compte el que trigues a fer una unitat de producte o a donar un servei complet, fes una estimació dels guanys diaris, setmanals i mensuals. Calcula els guanys fent 3 estimacions tal i com ho has fet a l’activitat 2. ESTIMATIÓ INGÉS TOTAL SETMANAL (*6) MENSUAL(*4) ANUAL (*12) 100% 50% 25%
 33. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 32 INSTITUT ICÀRIA EXEMPLE: Imagina que el teu negoci és una copisteria, pots fer 500 fotocòpies per hora, treballes 8 hores al dia, 6 dies a la setmana i 4 setmanes al mes. El preu de cada fotocòpia és de 10 cèntims. 100% de demanda: 500 fotocòpies/hora Ingrés total diari: 500 fotocòpies/hora * 10 cèntims* 8 hores/dia = 400€/dia Ingrés total setmanal: 400€/dia * 6 dies/setmana= 2400€/setmana Ingrés total mensual: 2400€/setmana * 4 setmanes/mes= 9600€/mes Ingrés total anual: 9600€/mes * 11 mesos/any = 105600€/any Completa les altres dues estimacions: 50% de demanda: 250 fotocòpies/hora Ingrés total diari: Ingrés total setmanal: Ingrés total mensual: Ingrés total anual:
 34. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 33 INSTITUT ICÀRIA 25% de demanda: 125 fotocòpies/hora Ingrés total diari: Ingrés total setmanal: Ingrés total mensual: Ingrés total anual: ACTIVITAT 4 Ara omple la taula següent amb les dades del teu negoci: NOMBRE D’UNITATS PER HORA PREU DE CADA UNITAT NOMBRE D’HORES PER DIA NOMRE DE DIES PER SETMANA NOMBRE DE SETMANES PER MES NOMBRE DE MESOS PER ANY
 35. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 34 INSTITUT ICÀRIA Fes 3 estimacions: 100% de demanda: Ingrés total diari: Ingrés total setmanal: Ingrés total mensual: Ingrés total anual: 50% de demanda: Ingrés total diari: Ingrés total setmanal: Ingrés total mensual: Ingrés total anual:
 36. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 35 INSTITUT ICÀRIA 25% de demanda: Ingrés total diari: Ingrés total setmanal: Ingrés total mensual: Ingrés total anual: ACTIVITAT 5 Finalment ja pots calcular si tindràs beneficis o pèrdues en cadascuna de les 3 estimacions. Recorda la fórmula per calcular els resultats: Benefici o pèrdua = Ingrés Total–Cost Total dels Materials-Despeses Totals-- % Inversió Inicial Calcula el total anual. Nota: el percentatge de la inversió inicial és igual a la vida útil de la maquinària o equipaments adquirits. Per exemple, si la vida útil estimada d’una fotocopiadora és de 5 anys, el percentatge serà 100/5 = 20% Recorda que els ingressos i el cost dels materials es calcularan en funció de la demanda estimada. BENEFICI/PÈRDUA 100% BENEFICI/PÈRDUA 50% BENEFICI/PÈRDUA 25%
 37. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 36 INSTITUT ICÀRIA III. Previsió de tresoreria La previsió de tresoreria és una planificació mensual dels ingressos i despeses mensuals que l’empresari preveu que tindrà durant un any. És necessari fer aquest tipus de planificació per saber fins a quin punt hem d’estalviar o podem seguir invertint o comprant més materials o contractant més treballadors, o inclús per veure si haurem de demanar als socis que posin més diners per tirar endavant el negoci. A vegades els diners estalviats no són suficients per fer front a mesos de baixa demanda o als mesos de vacances i això fa que s’hagin de demanar diners als bancs que no sempre estaran disposats a fer-nos un préstec. ACTIVITAT 7 Fes la previsió de tresoreria i intenta esbrinar si el teu negoci generarà suficients ingressos cada més per fer front a totes les despeses. En cas de necessitar més diners intenta trobar una solució. GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SET OCT NOV DES COBRAMENTS Vendes (Clients) Altres cobraments TOTAL COBRAMENTS PAGAMENTS Compres (Proveïdors) Comissions Pagaments personal SeguretatSocial Lloguers Reparacions Transports Primes d’assegurances Publicitat Subministres Tributs Altres pagaments Liquidació IVA Liquidació IRPF Pagaments inversions Quotes préstecs TOTAL PAGAMENTS SALDO MES SALDO ANTERIOR SALDO ACUMULAT
 38. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 37 INSTITUT ICÀRIA Unitat 5: Formes jurídiques d’empreses. I. Tipus d’empreses. ACTIVITAT 1: Llegeix atentament la informació sobre els diferents tipus d’empreses: 1. Empresari individual Parlem d’empresari individual quan una empresa es propietat d’una sola persona que té el control total sobre ella. En aquest cas la responsabilitat de l’empresari és il·limitada, és a dir, no hi ha separació entre el seu negoci i la seva fortuna personal i per tant, en cas de fallida ho poden perdre tot i continuar tenint deutes pendents. Exemples d’empresaris individuals serien: una perruqueria, un bar, un quiosc ... Avantatges 1. Es tracta de petits negocis fàcils de posar en marxa. 2. Generalment es necessiten molt pocs diners per la inversió inicial. 3. No solen tenir treballadors, per tant no tenen que pagar salaris. 4. Fàcil de controlar i rapidesa a l’hora de prendre decisions Inconvenients 1. No es poden compartir responsabilitats i moltes vegades una sola persona no té capacitat per fer-ho tot (tractar al públic, donar el servei, fer els comptes...). 2. Han de treballar moltes hores (són els únics responsables de que surti la feina) i a vegades no poden fer vacances. 3. Difícilment poden ampliar el negoci ja que són els únics inversors. 4. Hi ha risc de perdre tota la fortuna personal ja que la responsabilitat és il·limitada.
 39. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 38 INSTITUT ICÀRIA 2. Societats civils. Parlem de negocis propietat de dos o més persones que signen un contracte per posar en comú una sèrie de béns (vehicles, mobles, màquines, ordinadors, locals...) que es dedicaran a una activitat empresarial. En aquest contracte s’estableix quin capitat posa cadascú (diners o béns), com es repartiran els guanys i les pèrdues, etc. Normalment metges, dentistes, advocats, són els típics professionals que utilitzen aquesta forma jurídica. Es beneficien de compartir recursos i coneixements però com els empresaris individuals tenen responsabilitat il·limitada davant dels deutes. Avantatges 1. Es comparteixen tasques i responsabilitats i cadascú pot especialitzar-se en un àrea de l’empresa. 2. Hi ha més inversors per tant es poden comprar més equipaments o ampliar l’empresa si es considera beneficiós. 3. Menys pressió pels socis que poden compartir les tasques, les responsabilitats i consultar els altres en el moment de prendre decisions. Inconvenients 1. Dificultats per prendre decisions ( és necessari que tothom estigui d’acord). 2. Possibles conflictes quan algú pensa que treballa més que els altres o que el repartiment de beneficis no és equitatiu. 3. Responsabilitat il·limitada. 3. Societats mercantils. Són empreses que tenen personalitat jurídica, això vol dir que la riquesa i els deutes del negoci se separen de la riquesa personal de l’empresari. L’empresa és propietat de la societat i és la societat la que té la obligació de pagar els deutes. Si l’empresa s’arruïna, la societat desapareix i amb ella els deutes pendents. Per tant els empresaris poden perdre el negoci però no els seus béns personals (Responsabilitat limitada). Els propietaris o propietari (pot tractar-se d’una sola persona) són els accionistes. Els accionistes han de redactar uns estatuts detallant entre d’altres coses: el nom, el domicili, l’activitat de l’empresa, acords amb els que es regiran els socis, drets i deures dels administradors, etc.
 40. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 39 INSTITUT ICÀRIA Hi ha de dos tipus:Societat de Responsabilitat Limitada i Societat Anònima. Característiques de la Societat de Responsabilitat Limitada: 1. Han de portar les sigles SRL al costat del seu nom. 2. Els socis no poden vendre les seves accions lliurement. 3. La inversió inicial mínima és de 3.000 euros. 4. Normalment són més petites que les Societats Anònimes. Característiques de la Societat Anònima: 1. Han de portar les sigles SA al final del seu nom 2. És necessària una inversió inicial mínima de 60.000 euros 3. Els accionistes tenen llibertat per vendre les seves accions quan vulguin. 4. Normalment són més grans que les Societats de Responsabilitat Limitada. Avantatges de la SA respecte de les SRL 1. Accés a més inversors ja que es poden vendre accions a tothom. 2. Millor status. 3. Més ressò entre el públic (poden cotitzar a Borsa). Inconvenients de la SA respecte a les SRL 1. Han de fer públics els seus comptes. 2. Necessiten més capital. (diners per fer la inversió inicial). 3. Més vulnerabilitat a ser comprada per nous accionistes que prenguin el control i canviïn els objectius dels antics propietaris. Raons per ser una SRL 1. Es necessita menys capital. 2. És difícil perdre el control de l’empresa ja que les accions no poden canviar de mans lliurement. 3. Menys paperassa i requisits legals per constituir-la.
 41. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 40 INSTITUT ICÀRIA Finalment amb la informació anterior completa la següent graella: TIPUS D’EMPRESES AVANTATGES INCONVENIENTS EMPRESARI INDIVIDUAL SOCIETAT CIVIL SOCITAT LIMITADA SOCIETAT ANÒNIMA Decideix quin tipus d’empresa és la més adequada pel teu negoci. Justifica la teva resposta.
 42. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 41 INSTITUT ICÀRIA ACTIVITAT 3 Independentment de quina hagi estat la teva elecció emplena el següent contracte de Societat Civil Privada. Contracte de Societat Civil (...) [població], (...) [dia], de (...) [mes] del (...) [any]. REUNITS D...una part, (...) [nom], major d'edat, (...) [estat civil], de professió (...), amb domicili a (...), carrer (...), núm. (...), amb DNI/NIF (...). I de l'altra, (...) [nom], major d'edat, (...) [estat civil], de professió (...), amb domicili a (...), carrer (...), núm. (...), amb DNI/NIF (...). INTERVENEN Ambdues parts intervenen en el seu propi nom i dret, reconeixent -se mútua capacitat d'obrar i obligar-se, i a aquest efecte, EXPOSEN Que, lliurement i espontàniament, els compareixents convenen a atorgar i formalitzar el present contracte de constitució de societat civil particular, que haurà de regir-se per les següents ESTIPULACIONS Primera. En aquest acte els interventors, (...) [nom] i (...) [nom], constitueixen una societat de caràcter particular civil, que es regirà en el que no estigui previst en aquest document, pel que estableix l'article 1665 del Codi Civil i següents i la resta de disposicions legals d'aplicació. Segona. La societat tindrà el nom de (...), societat civil". Tercera. El seu domicili social estarà en aquesta ciutat, al carrer (...), núm. (...).
 43. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 42 INSTITUT ICÀRIA Quarta. El seu objecte serà la (...) i quantes activitats empresarials es relacionin amb l'àmbit d'aquestes activitats. Cinquena. Els socis aporten el següent: (...) [nom] aporta en metàl·lic la suma de (...) pessetes. (...) [nom] aporta en metàl·lic la quantitat de (...) pessetes. Sisena. Queden expressament facultats i autoritzats (...) [nom] i (..) [nom] perquè, amb total llibertat i dins del gir i tràfic de la societat, puguin realitzar i executar tots els actes i contractes de gestió, d'administració i de representació que estimin convenients, així com cont ractar i acomiadar treballadors dependents de l'activitat esmentada. Setena. La durada de la present societat serà indefinida. Vuitena. Ambdós socis tenen iguals drets i obligacions i, en conseqüència, per les seves expressades aportacions, cada soci percebrà la meitat dels guanys de la societat, i, si s'escau, patirà la meitat de les pèrdues. Novena. Per totes les qüestions derivades de la interpretació i aplicació del present contracte i, en especial, de les desavinences que poguessin sorgir entre els soc is, amb ocasió de la liquidació de la societat, seran resoltes per àrbitres d'equitat, d'acord amb la llei. I, en prova de conformitat i acceptació, signen el present exemplar per duplicat al lloc i data indicats al principi. Signat Signat
 44. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 43 INSTITUT ICÀRIA unit 6: l’anàlisi DAFO I. Què és l’anàlisi DAFO i quines aplicacions té? Definició: L’anàlisi DAFO s’utilitza pels empresaris per saber quina és la seva posició competitiva i per identificar les punts crítics de l’empresa que han de millorar en un futur. També pot utilitzar-se per avaluar la viabilitat d’un negoci. DAFO és l'acrònim de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats. Fortaleses: característiques del projecte (i el seu equip) que li donen un avantatge per a assolir els objectius (o en relació a la resta de projectes). Debilitats (o limitacions): són característiques que situen el projecte (i el seu equip) en un desavantatge per assolir els objectius (o en relació a la resta de projectes). Oportunitats: oportunitats del medi, externes a l'equip que desenvolupa el projecte, que posen en avantatge l'equip per a assolir el seu l'objectiu, com millorar el rendiment o obtenir majors guanys. Amenaces: elements del medi, externs a l'equip que desenvolupa el projecte, que podrien causar problemes per a assolir l'objectiu.
 45. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 44 INSTITUT ICÀRIA EXEMPLES: Fortaleses: Objectius assequibles? Capacitats dels emprenedors? Avantatges sobre la competència? localització? Diners, equipaments, treballadors? Experiència, coneixements? Promocions, presència en Internet? Producte innovador? Preu i qualitat? Facilitat per distribuir el producte? Suport familiar? etc Debilitats: Objectius poc reals? Manca de capacitats, formació, experiència? Producte poc competitiu? Mala relació qualitat/preu? Falten inversors? Processoso procediments massa complicats? Manca de promoció? Presència a Internet? Poc suport de l’entorn? Falta de lideratge, constància dels emprenedors? etc Oportunitats: Modes, tendències? Ajudes de les administracions? Subvencions? Mercat en expansió? Poca competència? Noves tecnologies? Globalització? Possibilitat de trobar nous socis? Situació econòmica? Situació política? Situació geogràfica? Transports? Molta demanda. etc Amenaces: Modes, tendències? Mercat en recessió? Molta competència? Noves tecnologies? Globalització? Possibilitat de trobar nous socis? Situació econòmica? Situació política? Situació geogràfica? Transports? Efectes climàtics. Efectes mediambientals. Baixa demanda. Etc
 46. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 45 INSTITUT ICÀRIA ACTIVITAT 1 Fes l’anàlisi DAFO de la teva idea de negoci utilitzant aquesta graella: POSITIU PER ACONSEGUIR ELS NOSTRES OBJECTIUS NEGATIU PER ACONSEGUIR ELS NOSTRES OBJECTIUS FACTORSINTERNS FORTALESES DEBILITATS FACTORSEXTERNS OPORTUNITATS AMENACES
 47. EMPRENEDORIA ROSA DOMINGO CALPE 46 INSTITUT ICÀRIA ACTIVITAT 2 Utilització del DAFO: Generació d'estratègies . L’anàlisi DAFO s'utilitza per dissenyar possibles estratègies. Responent a cada una de les quatre preguntes següents podem dissenyar una estratègia per millorar el nostre futur negoci. 1. Com podem utilitzar cada fortalesa? 2. Com podem millorar cada debilitat? 3. Com podem aprofitar cada oportunitat? 4. Com es pot mitigar cada amenaça?
Publicité