Pang uri ppt

Rosalie Castillo
Rosalie CastilloTeacher à Department of Education
Pang uri ppt
Ang gumamela ay kulay pula. 
Ang gumamela ay kulay pula.
Ang babae ay maganda. 
Ang babae ay maganda.
Ang Bulkang Mayon ay matarik. 
Ang Bulkang Mayon ay matarik.
MMaalilninaammnnaammaanngglelecchhoonn. .
Ang tubig sa dagat ay malinaw at 
malinis. 
Ang tubig sa dagat ay malinaw at 
malinis.
AAnnggaassooaayy m maattaappaanngg. .
NNaappaakkaalalakkiinnggbbaahhaayy. .
Anu-anong mga salita ang may 
Anu-anong mga salita ang may 
salungguhit? 
salungguhit? 
pula malinis 
maganda matapang 
matarik malinaw 
malinamnam napakalaki 
pula malinis 
maganda matapang 
matarik malinaw 
malinamnam 
napakalaki
Ano ang tawag sa salitang 
Ano ang tawag sa salitang 
naglalarawan? 
naglalarawan? 
PANG-URI = ay salitang ginagamit upang 
maglarawan sa tao, bagay, hayop, at 
PANG-URI = ay salitang ginagamit upang 
pook o lugar. 
maglarawan sa tao, bagay, hayop, at 
pook o lugar.
Ang maganda ay pang- uring naglalarawan 
Ang maganda ay pang- uring naglalarawan 
sa babae. ( tao ) 
sa babae. ( tao ) 
Ang napakalaki ay pang- uring 
Ang napakalaki ay pang- uring 
naglalarawan sa bahay. ( bagay ) 
naglalarawan sa bahay. ( bagay ) 
Ang matapang ay pang- uring naglalarawan 
Ang matapang ay pang- uring naglalarawan 
sa aso. ( hayop ) 
sa aso. ( hayop ) 
Ang matarik ay pang-uring naglalarawan sa 
Ang matarik ay pang-uring naglalarawan sa 
Bulkang Mayon. ( pook ) 
Bulkang Mayon. ( pook )
Isulat sa papel kung ang pang-uri ay 
Isulat sa papel kung ang pang-uri ay 
naglalarawan sa tao, bagay, hayop, o lugar. 
1. Ang malawak na parke ay laging malinis. 
2. Ang ating punong- bayan ay masipag at 
matapat. 
3. Inaayos ng mga bata ang makabagong 
palaruan. 
4. Ang mga matatapang na aso ay hindi 
pinababayaang nakakalat sa kalye. 
5. Ang mga upuan sa parke ay luma. 
naglalarawan sa tao, bagay, hayop, o lugar. 
1. Ang malawak na parke ay laging malinis. 
2. Ang ating punong-bayan ay masipag at 
matapat. 
3. Inaayos ng mga bata ang makabagong 
palaruan. 
4. Ang mga matatapang na aso ay hindi 
pinababayaang nakakalat sa kalye. 
5. Ang mga upuan sa parke ay luma.
Tingnan natin kung tama ang inyong 
Tingnan natin kung tama ang inyong 
sagot. 
1. lugar 
2. tao 
3. lugar 
4. hayop 
5. bagay 
sagot. 
1. lugar 
2. tao 
3. lugar 
4. hayop 
5. bagay
Punan ng pang-uri ang puwang upang mabuo 
ang mga pangungusap.Piliin ang angkop na 
Punan ng pang-uri ang puwang upang mabuo 
ang mga pangungusap.Piliin ang angkop na 
pang-uri na nasa kahon. 
uri na nasa kahon. 
lanta sariwang malaking 
lanta sariwang malaking 
magandang maraming 
magandang maraming 
1.Bagong pitas ang _______ bulaklak. 
2.Binili ko ito sa _________ tindera. 
3.Inilagay ko ito sa isang _________ plorera. 
4.Nalimutan kong lagyan ito ng ________ tubig. 
5.Kinabukasan ay _________ na ang bulaklak. 
1.Bagong pitas ang _______ bulaklak. 
2.Binili ko ito sa _________ tindera. 
3.Inilagay ko ito sa isang _________ plorera. 
4.Nalimutan kong lagyan ito ng ________ tubig. 
5.Kinabukasan ay _________ na ang bulaklak.
Nasagutan nyo ba ng tama mga 
Nasagutan nyo ba ng tama mga 
bata?Tingnan natin 
1. sariwang 
2 . magandang 
3. malaking 
4. maraming 
5. lanta 
bata?Tingnan natin 
1. sariwang 
2 . magandang 
3. malaking 
4. maraming 
5. lanta
Panuto: Ano ang angkop na pang-uri na maaring 
Panuto: Ano ang angkop na pang-uri na maaring 
gamitin sa mga nakalarawan?Gamitin ito sa 
gamitin sa mga nakalarawan?Gamitin ito sa 
pangungusap. 
pangungusap.
Nagamit nyo ba sa pangungusap ang 
angkop na pang-uri para sa larawan? 
Nagamit nyo ba sa pangungusap ang 
angkop na pang-uri para sa larawan? 
1. Ang kape ay mainit. 
2. Ang tubig sa talon ay malinis. 
3. Ang puto ay may ibat ibang kulay. 
4. Si kuya Angelo ay masipag mag-aral. 
5. Ang baboy ay payat. 
1. Ang kape ay mainit. 
2. Ang tubig sa talon ay malinis. 
3. Ang puto ay may ibat ibang kulay. 
4. Si kuya Angelo ay masipag mag-aral. 
5. Ang baboy ay payat.
Panuto:Basahin ang maikling talata at 
Panuto:Basahin ang maikling talata at hanapin 
ang mga pang-uri.Itala ito sa sagutang papel. 
hanapin ang mga pang-uri.Itala it sa sagutang 
papel. 
Kahit mga bata ay nagmamahal din sa 
Kahit mga bata ay nagmamahal din sa 
kanilang bansa. Ipinakikita nila ito sa pagiging 
matiyaga,masinop,at malinis. Sila ay matiyaga sa 
pag-aaral gayundin sa pagtulong sa tahanan. Ma 
sinop din sila sa kanilang mga gamit. Hindi sila 
maaksaya. Matipid sila sa paggamit ng kanilang 
lapis, krayola, papel, at iba pa. Maingat din sila 
sa pangangalaga ng kanilang magandang 
kapaligiran. Hindi nila sinusulatan ang mga mata 
kanilang bansa. Ipinakikita nila ito sa pagiging 
matiyaga,masinop,at malinis. Sila ay matiyaga sa 
pag-aaral gayundin sa pagtulong sa tahanan. Ma 
sinop din sila sa kanilang mga gamit. Hindi sila 
maaksaya. Matipid sila sa paggamit ng kanilang 
lapis, krayola, papel, at iba pa. Maingat din sila 
sa pangangalaga ng kanilang magandang 
kapaligiran. Hindi nila sinusulatan ang mga mata
taas at matitibay na bakod at pader. Hindi rin nila 
pinipitas at pinaglalaruanang mga malalago ng 
halaman at mababangong bulaklak sa ating 
kapaligiran. Pinupulot nila ang mga nakakalat na 
papel at basura sa paligid. Sa ganitong paraan ay 
natutulungan nila ang ating pamahalaan na 
makatipid. 
taas at matitibay na bakod at pader. Hindi rin nila 
pinipitas at pinaglalaruanang mga malalago ng 
halaman at mababangong bulaklak sa ating 
kapaligiran. Pinupulot nila ang mga nakakalat na 
papel at basura sa paligid. Sa ganitong paraan ay 
natutulungan nila ang ating pamahalaan na 
makatipid. 
Ganyan nila ipinakikita ang kanilang pag 
Ganyan nila ipinakikita ang kanilang pag 
mamahal sa ating Inang Bayan. Kaya mo ba 
itong gawin? 
mamahal sa ating Inang Bayan. Kaya mo ba 
itong gawin?
Anu-anong mga pang-uri ang naitala 
Anu-anong mga pang-uri ang naitala 
ninyo mula sa talata? 
ninyo mula sa talata? 
matiyaga maganda 
masinop matataas 
malinis matitibay 
maaksaya malalago 
matipid mababango 
maingat 
matiyaga maganda 
masinop matataas 
malinis matitibay 
maaksaya malalago 
matipid mababango 
maingat
WAKAS 
WAKAS 
MARAMING SALAMAT PO.. 
MARAMING SALAMAT PO..
1 sur 21

Recommandé

Panghalip par
PanghalipPanghalip
PanghalipEdlyn Asi
153.4K vues15 diapositives
Panghalip na paari grade 3 par
Panghalip na paari grade 3Panghalip na paari grade 3
Panghalip na paari grade 3Abigail Espellogo
35.2K vues4 diapositives
Pangngalan par
PangngalanPangngalan
PangngalanJennyRoseOngos
28.6K vues57 diapositives
Pandiwa par
PandiwaPandiwa
PandiwaLadySpy18
334.2K vues14 diapositives
Diptonggo filipino par
Diptonggo filipinoDiptonggo filipino
Diptonggo filipinoCharisse Marie Verallo
31.9K vues36 diapositives
Pang uri (Panlarawan at Pamilang) par
Pang  uri (Panlarawan at Pamilang)Pang  uri (Panlarawan at Pamilang)
Pang uri (Panlarawan at Pamilang)Department of Education (Cebu Province)
305.1K vues73 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Panghalip Panao par
Panghalip Panao Panghalip Panao
Panghalip Panao Mailyn Viodor
83.1K vues12 diapositives
PANG-UKOL par
PANG-UKOLPANG-UKOL
PANG-UKOLJohdener14
5.3K vues9 diapositives
Uri ng pangngalan par
Uri ng pangngalanUri ng pangngalan
Uri ng pangngalanJov Pomada
305.9K vues18 diapositives
Pangngalan par
PangngalanPangngalan
PangngalanRica Angeles
62K vues17 diapositives
Gamit ng pangngalan par
Gamit ng pangngalanGamit ng pangngalan
Gamit ng pangngalanDenzel Mathew Buenaventura
65.8K vues15 diapositives
Parirala at pangungusap par
Parirala at pangungusapParirala at pangungusap
Parirala at pangungusaproselynrequiso
99.4K vues32 diapositives

Tendances(20)

Uri ng pangngalan par Jov Pomada
Uri ng pangngalanUri ng pangngalan
Uri ng pangngalan
Jov Pomada305.9K vues
Mga Uri ng Panghalip par Mckoi M
Mga Uri ng PanghalipMga Uri ng Panghalip
Mga Uri ng Panghalip
Mckoi M133.9K vues
Count and Mass Nouns; Collective Nouns Grade 4 par Eizzihk Eam
Count and Mass Nouns; Collective Nouns Grade 4Count and Mass Nouns; Collective Nouns Grade 4
Count and Mass Nouns; Collective Nouns Grade 4
Eizzihk Eam41.3K vues
Kailanan ng pangngalan par AlpheZarriz
Kailanan ng pangngalanKailanan ng pangngalan
Kailanan ng pangngalan
AlpheZarriz4.5K vues

En vedette

Pang-uri (Adjective) par
Pang-uri (Adjective)Pang-uri (Adjective)
Pang-uri (Adjective)LadySpy18
756.2K vues16 diapositives
Pang-uri par
Pang-uriPang-uri
Pang-uriMckoi M
35.5K vues26 diapositives
Kaantasan ng pang uri par
Kaantasan ng pang uriKaantasan ng pang uri
Kaantasan ng pang uriElvin Junior
227.8K vues5 diapositives
Pang uri by meekzel par
Pang uri by meekzelPang uri by meekzel
Pang uri by meekzelEleizel Gaso
66.8K vues28 diapositives
Pang-uri (Grade 1) par
Pang-uri (Grade 1)Pang-uri (Grade 1)
Pang-uri (Grade 1)Teacher Pauline
16.4K vues31 diapositives
Pang uri par
Pang uriPang uri
Pang urijoebert concepcion
52.9K vues16 diapositives

En vedette(18)

Pang-uri (Adjective) par LadySpy18
Pang-uri (Adjective)Pang-uri (Adjective)
Pang-uri (Adjective)
LadySpy18756.2K vues
Pang-uri par Mckoi M
Pang-uriPang-uri
Pang-uri
Mckoi M35.5K vues
Kaantasan ng pang uri par Elvin Junior
Kaantasan ng pang uriKaantasan ng pang uri
Kaantasan ng pang uri
Elvin Junior227.8K vues
Pang uri by meekzel par Eleizel Gaso
Pang uri by meekzelPang uri by meekzel
Pang uri by meekzel
Eleizel Gaso66.8K vues
Pang uri & Pang abay par Nia Noelle
Pang uri & Pang abayPang uri & Pang abay
Pang uri & Pang abay
Nia Noelle27.1K vues
Nabibigyan ng kahuluganng literal ang mga tambalang salita par Maylord Bonifaco
Nabibigyan ng kahuluganng literal ang mga tambalang salitaNabibigyan ng kahuluganng literal ang mga tambalang salita
Nabibigyan ng kahuluganng literal ang mga tambalang salita
Maylord Bonifaco45.1K vues
Irregular verb presentation par frankbarbrie
Irregular verb presentationIrregular verb presentation
Irregular verb presentation
frankbarbrie40.8K vues
kayarian ng mga salita par melaaamicosa
kayarian ng mga salitakayarian ng mga salita
kayarian ng mga salita
melaaamicosa112.5K vues
PANG-URI (all about pang-uri) par None
PANG-URI (all about pang-uri)PANG-URI (all about pang-uri)
PANG-URI (all about pang-uri)
None176.9K vues
Simple past tense: regular and irregular verbs par monica_llovet
Simple past tense: regular and irregular verbsSimple past tense: regular and irregular verbs
Simple past tense: regular and irregular verbs
monica_llovet197.7K vues

Similaire à Pang uri ppt

WEEK 3 - FILIPINO-1.pptx par
WEEK 3 - FILIPINO-1.pptxWEEK 3 - FILIPINO-1.pptx
WEEK 3 - FILIPINO-1.pptxzandracayabyab
316 vues40 diapositives
Esp aralin 9 quarter 4 par
Esp aralin 9 quarter 4Esp aralin 9 quarter 4
Esp aralin 9 quarter 4Venus Amisola
2.7K vues21 diapositives
FILIPINO 6 2ND QUARTER WEK 6.pptx par
FILIPINO 6 2ND QUARTER WEK 6.pptxFILIPINO 6 2ND QUARTER WEK 6.pptx
FILIPINO 6 2ND QUARTER WEK 6.pptxIsmaelCuchapin2
311 vues31 diapositives
ESP ARALIN 9 QUARTER 4.pptx par
ESP ARALIN 9 QUARTER 4.pptxESP ARALIN 9 QUARTER 4.pptx
ESP ARALIN 9 QUARTER 4.pptxemiegalanza
79 vues21 diapositives
February-22-2021-Lesson.pptx par
February-22-2021-Lesson.pptxFebruary-22-2021-Lesson.pptx
February-22-2021-Lesson.pptxEstherLabaria1
390 vues54 diapositives
232435898-Powerpoint-Presentation-PANG-URI.ppt par
232435898-Powerpoint-Presentation-PANG-URI.ppt232435898-Powerpoint-Presentation-PANG-URI.ppt
232435898-Powerpoint-Presentation-PANG-URI.pptShefaCapuras1
28 vues67 diapositives

Similaire à Pang uri ppt(20)

ESP ARALIN 9 QUARTER 4.pptx par emiegalanza
ESP ARALIN 9 QUARTER 4.pptxESP ARALIN 9 QUARTER 4.pptx
ESP ARALIN 9 QUARTER 4.pptx
emiegalanza79 vues
232435898-Powerpoint-Presentation-PANG-URI.ppt par ShefaCapuras1
232435898-Powerpoint-Presentation-PANG-URI.ppt232435898-Powerpoint-Presentation-PANG-URI.ppt
232435898-Powerpoint-Presentation-PANG-URI.ppt
ShefaCapuras128 vues
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL135K vues
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit par EDITHA HONRADEZ
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awitFilipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit
EDITHA HONRADEZ4.6K vues

Pang uri ppt

 • 2. Ang gumamela ay kulay pula. Ang gumamela ay kulay pula.
 • 3. Ang babae ay maganda. Ang babae ay maganda.
 • 4. Ang Bulkang Mayon ay matarik. Ang Bulkang Mayon ay matarik.
 • 6. Ang tubig sa dagat ay malinaw at malinis. Ang tubig sa dagat ay malinaw at malinis.
 • 9. Anu-anong mga salita ang may Anu-anong mga salita ang may salungguhit? salungguhit? pula malinis maganda matapang matarik malinaw malinamnam napakalaki pula malinis maganda matapang matarik malinaw malinamnam napakalaki
 • 10. Ano ang tawag sa salitang Ano ang tawag sa salitang naglalarawan? naglalarawan? PANG-URI = ay salitang ginagamit upang maglarawan sa tao, bagay, hayop, at PANG-URI = ay salitang ginagamit upang pook o lugar. maglarawan sa tao, bagay, hayop, at pook o lugar.
 • 11. Ang maganda ay pang- uring naglalarawan Ang maganda ay pang- uring naglalarawan sa babae. ( tao ) sa babae. ( tao ) Ang napakalaki ay pang- uring Ang napakalaki ay pang- uring naglalarawan sa bahay. ( bagay ) naglalarawan sa bahay. ( bagay ) Ang matapang ay pang- uring naglalarawan Ang matapang ay pang- uring naglalarawan sa aso. ( hayop ) sa aso. ( hayop ) Ang matarik ay pang-uring naglalarawan sa Ang matarik ay pang-uring naglalarawan sa Bulkang Mayon. ( pook ) Bulkang Mayon. ( pook )
 • 12. Isulat sa papel kung ang pang-uri ay Isulat sa papel kung ang pang-uri ay naglalarawan sa tao, bagay, hayop, o lugar. 1. Ang malawak na parke ay laging malinis. 2. Ang ating punong- bayan ay masipag at matapat. 3. Inaayos ng mga bata ang makabagong palaruan. 4. Ang mga matatapang na aso ay hindi pinababayaang nakakalat sa kalye. 5. Ang mga upuan sa parke ay luma. naglalarawan sa tao, bagay, hayop, o lugar. 1. Ang malawak na parke ay laging malinis. 2. Ang ating punong-bayan ay masipag at matapat. 3. Inaayos ng mga bata ang makabagong palaruan. 4. Ang mga matatapang na aso ay hindi pinababayaang nakakalat sa kalye. 5. Ang mga upuan sa parke ay luma.
 • 13. Tingnan natin kung tama ang inyong Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. 1. lugar 2. tao 3. lugar 4. hayop 5. bagay sagot. 1. lugar 2. tao 3. lugar 4. hayop 5. bagay
 • 14. Punan ng pang-uri ang puwang upang mabuo ang mga pangungusap.Piliin ang angkop na Punan ng pang-uri ang puwang upang mabuo ang mga pangungusap.Piliin ang angkop na pang-uri na nasa kahon. uri na nasa kahon. lanta sariwang malaking lanta sariwang malaking magandang maraming magandang maraming 1.Bagong pitas ang _______ bulaklak. 2.Binili ko ito sa _________ tindera. 3.Inilagay ko ito sa isang _________ plorera. 4.Nalimutan kong lagyan ito ng ________ tubig. 5.Kinabukasan ay _________ na ang bulaklak. 1.Bagong pitas ang _______ bulaklak. 2.Binili ko ito sa _________ tindera. 3.Inilagay ko ito sa isang _________ plorera. 4.Nalimutan kong lagyan ito ng ________ tubig. 5.Kinabukasan ay _________ na ang bulaklak.
 • 15. Nasagutan nyo ba ng tama mga Nasagutan nyo ba ng tama mga bata?Tingnan natin 1. sariwang 2 . magandang 3. malaking 4. maraming 5. lanta bata?Tingnan natin 1. sariwang 2 . magandang 3. malaking 4. maraming 5. lanta
 • 16. Panuto: Ano ang angkop na pang-uri na maaring Panuto: Ano ang angkop na pang-uri na maaring gamitin sa mga nakalarawan?Gamitin ito sa gamitin sa mga nakalarawan?Gamitin ito sa pangungusap. pangungusap.
 • 17. Nagamit nyo ba sa pangungusap ang angkop na pang-uri para sa larawan? Nagamit nyo ba sa pangungusap ang angkop na pang-uri para sa larawan? 1. Ang kape ay mainit. 2. Ang tubig sa talon ay malinis. 3. Ang puto ay may ibat ibang kulay. 4. Si kuya Angelo ay masipag mag-aral. 5. Ang baboy ay payat. 1. Ang kape ay mainit. 2. Ang tubig sa talon ay malinis. 3. Ang puto ay may ibat ibang kulay. 4. Si kuya Angelo ay masipag mag-aral. 5. Ang baboy ay payat.
 • 18. Panuto:Basahin ang maikling talata at Panuto:Basahin ang maikling talata at hanapin ang mga pang-uri.Itala ito sa sagutang papel. hanapin ang mga pang-uri.Itala it sa sagutang papel. Kahit mga bata ay nagmamahal din sa Kahit mga bata ay nagmamahal din sa kanilang bansa. Ipinakikita nila ito sa pagiging matiyaga,masinop,at malinis. Sila ay matiyaga sa pag-aaral gayundin sa pagtulong sa tahanan. Ma sinop din sila sa kanilang mga gamit. Hindi sila maaksaya. Matipid sila sa paggamit ng kanilang lapis, krayola, papel, at iba pa. Maingat din sila sa pangangalaga ng kanilang magandang kapaligiran. Hindi nila sinusulatan ang mga mata kanilang bansa. Ipinakikita nila ito sa pagiging matiyaga,masinop,at malinis. Sila ay matiyaga sa pag-aaral gayundin sa pagtulong sa tahanan. Ma sinop din sila sa kanilang mga gamit. Hindi sila maaksaya. Matipid sila sa paggamit ng kanilang lapis, krayola, papel, at iba pa. Maingat din sila sa pangangalaga ng kanilang magandang kapaligiran. Hindi nila sinusulatan ang mga mata
 • 19. taas at matitibay na bakod at pader. Hindi rin nila pinipitas at pinaglalaruanang mga malalago ng halaman at mababangong bulaklak sa ating kapaligiran. Pinupulot nila ang mga nakakalat na papel at basura sa paligid. Sa ganitong paraan ay natutulungan nila ang ating pamahalaan na makatipid. taas at matitibay na bakod at pader. Hindi rin nila pinipitas at pinaglalaruanang mga malalago ng halaman at mababangong bulaklak sa ating kapaligiran. Pinupulot nila ang mga nakakalat na papel at basura sa paligid. Sa ganitong paraan ay natutulungan nila ang ating pamahalaan na makatipid. Ganyan nila ipinakikita ang kanilang pag Ganyan nila ipinakikita ang kanilang pag mamahal sa ating Inang Bayan. Kaya mo ba itong gawin? mamahal sa ating Inang Bayan. Kaya mo ba itong gawin?
 • 20. Anu-anong mga pang-uri ang naitala Anu-anong mga pang-uri ang naitala ninyo mula sa talata? ninyo mula sa talata? matiyaga maganda masinop matataas malinis matitibay maaksaya malalago matipid mababango maingat matiyaga maganda masinop matataas malinis matitibay maaksaya malalago matipid mababango maingat
 • 21. WAKAS WAKAS MARAMING SALAMAT PO.. MARAMING SALAMAT PO..