Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888
Tatalakayin ni: Mary Rose Encinas
 Amerika (Abril 28,
1888 )
* Tsino at Negro
- di makatuwirang
pagtrato ng mga puting
Amerikano.
* New York
* Inglatera
-ang sinakyan ni
Rizal.
Barkong Belgic
Abril 28, 1888: Sabado ng
umaga.
* Epidemya ng Kolera
* kuwarentenas
Amerikanong konsul(Japan)
Ingles na
Gobernador(Hongkong)
*Politika
*643 Tsinong Coolie
*Puting manggagawa
*Puti sa Calif...
primera klase:
- isang linggo
segunda at tersera klase
- mas matagal na panahon.
*hapon at tsino
Mayo 4, 1888
– Biyernes ng
hapon.
Otel Palace
- primera klaseng
otel.
Talaarawan
* $4 isang araw
Kalyeng Stockton, 312
 Golden Gate
Kalye Market -
pinakamagandang kalye sa San
Fransisco.
Leland Stanford
- senador sa Senado ng
Estados Unidos
- tagapagtatag at
tagapagtustos ng
Unibersidad ng Stanford
sa Palo A...
Kalye Dupont
– nasa
Chinatown na
ngayo’y
Abenida Grant
Mayo 4 – Mayo 6, 1888
Grover Cleveland
- pangulo ng Estados
Unidos noon.
Mayo 6, 1888
- patungong OAKLAND
*tren
*Sacramento
- 75¢
*Kamarote
Reno, Nevada: pinakamalaking
maliit na lungsod sa buong mundo
Portero: amerikano ng Pullman
Car
Mayo 16,1888 :nilisan ang
New York at tumungo na sa
Liverpool
City of Rome: pangalawang
pinakamalaking barko sa buong
mu...
 Materyal na kaunlaran ng bansa
na nakikitang malalaking
lungsod, lupaing agrikultural,
mga umuunlad na industriya at
aba...
 Ang enerhiya at pagpupursige
ng mga Amerikano.
 Likas na kagandahan ng bansa
 matataas na antas ng
pamumuhay.
 Mga op...
 Kawalan ng pantay pantay na
pagtrato sa mga lahi.
Pangit na impresyon
Si Rizal sa London (1888-1889)
Masamang Balita
Magandang Balita
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)

6 274 vues

Publié le

Tignan ang document para makita ang paliwanag sa powerpoint na ito :)

 • Soyez le premier à commenter

Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)

 1. 1. Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 Tatalakayin ni: Mary Rose Encinas
 2. 2.  Amerika (Abril 28, 1888 ) * Tsino at Negro - di makatuwirang pagtrato ng mga puting Amerikano. * New York * Inglatera
 3. 3. -ang sinakyan ni Rizal. Barkong Belgic Abril 28, 1888: Sabado ng umaga. * Epidemya ng Kolera * kuwarentenas
 4. 4. Amerikanong konsul(Japan) Ingles na Gobernador(Hongkong) *Politika *643 Tsinong Coolie *Puting manggagawa *Puti sa California
 5. 5. primera klase: - isang linggo segunda at tersera klase - mas matagal na panahon. *hapon at tsino
 6. 6. Mayo 4, 1888 – Biyernes ng hapon. Otel Palace - primera klaseng otel.
 7. 7. Talaarawan * $4 isang araw Kalyeng Stockton, 312  Golden Gate Kalye Market - pinakamagandang kalye sa San Fransisco.
 8. 8. Leland Stanford - senador sa Senado ng Estados Unidos - tagapagtatag at tagapagtustos ng Unibersidad ng Stanford sa Palo Alto, California.
 9. 9. Kalye Dupont – nasa Chinatown na ngayo’y Abenida Grant
 10. 10. Mayo 4 – Mayo 6, 1888 Grover Cleveland - pangulo ng Estados Unidos noon.
 11. 11. Mayo 6, 1888 - patungong OAKLAND *tren *Sacramento - 75¢ *Kamarote
 12. 12. Reno, Nevada: pinakamalaking maliit na lungsod sa buong mundo
 13. 13. Portero: amerikano ng Pullman Car
 14. 14. Mayo 16,1888 :nilisan ang New York at tumungo na sa Liverpool City of Rome: pangalawang pinakamalaking barko sa buong mundo. Statue of Liberty Isla ng Bedloe
 15. 15.  Materyal na kaunlaran ng bansa na nakikitang malalaking lungsod, lupaing agrikultural, mga umuunlad na industriya at abalang mga pagawaan. Magagandang impresyon
 16. 16.  Ang enerhiya at pagpupursige ng mga Amerikano.  Likas na kagandahan ng bansa  matataas na antas ng pamumuhay.  Mga oportunidad para sa mabuting buhay para sa mahihirap na imigrante.
 17. 17.  Kawalan ng pantay pantay na pagtrato sa mga lahi. Pangit na impresyon
 18. 18. Si Rizal sa London (1888-1889)
 19. 19. Masamang Balita
 20. 20. Magandang Balita

×