Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Ni: Bb. Rosemarie U. Gabion
 isang mabilis at mabisang
paraan ng pagkuha o
pagkalap ng mga
impormasyong maaaring
gamitin sa iba’t ibang
kadahilanan
 Panonood ng telebisyon
 Pakikinig ng radyo
 Pagbabasa ng pahayagan
 Upang higit na mapagtagumpayan ang
pakikipanayam at makakuha ng mga
kasagutan o impormasyong
kakailanganin niya ay dapat...
 1. Makipagkasundo sa taong
kakapanayamin tungkol sa petsa,
oras, at lugar kung saan gaganapin
ang panayam gayundin sa ma...
 2. Magsuot ng tamang kasuotan at
maging magalang sa pagtatanong.
 3. Maghanda ng balangkas ng mga
itatanong.
 4. Itala sa pinakamabilis na paraan ang
mga nakuhang impormasyon. Kung
gagamit ng tape recorder, video
camera, o cellpho...
 5. Gawing magaan at kawili-wili ang
pakikipanayam:
 Ipakilala ang iyong sarili kung hindi ka
pa kilala ng iyong kakapan...
 5. Gawing magaan at kawili-wili ang
pakikipanayam:
 Gawing malinaw at tamang-tama ang
lakas ng iyong tinig sa pagsasali...
 5. Gawing magaan at kawili-wili ang
pakikipanayam:
 Bago magwakas ay basahin o lagumin
sa kinapanayam ang mga naitala
m...
 5. Gawing magaan at kawili-wili ang
pakikipanayam:
 Magpasalamat at magpaalam nang
maayos pagkatapos ng iyong
pakikipan...
 5. Iayos ang nakuhang impormasyon.
 Madalas sinasabay ang
pakikipanayam sa kanyang
paglalakad saka magtatanong
 Panatilihing magalang
 Kung hindi handang sumagot ang
kinakapanayam ay bigyan siya ng
espasyo at huwag ipilit ang
pagta...
 Bagama’t ginagawa ito ay higit pa
ring naaangkop at iminumungkahi ang
makipagkasundo sa taong
kakapanayamin at magsagawa...
Pakikipanayam
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Pakikipanayam

Aralin sa Grade 7 hango sa Pinagyamang Pluma

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Pakikipanayam

 1. 1. Ni: Bb. Rosemarie U. Gabion
 2. 2.  isang mabilis at mabisang paraan ng pagkuha o pagkalap ng mga impormasyong maaaring gamitin sa iba’t ibang kadahilanan
 3. 3.  Panonood ng telebisyon
 4. 4.  Pakikinig ng radyo
 5. 5.  Pagbabasa ng pahayagan
 6. 6.  Upang higit na mapagtagumpayan ang pakikipanayam at makakuha ng mga kasagutan o impormasyong kakailanganin niya ay dapat malaman ng makikipanayam ang mga bagay na dapat niyang isaalang-alang o tandaan.
 7. 7.  1. Makipagkasundo sa taong kakapanayamin tungkol sa petsa, oras, at lugar kung saan gaganapin ang panayam gayundin sa magiging paksa ng panayam.
 8. 8.  2. Magsuot ng tamang kasuotan at maging magalang sa pagtatanong.
 9. 9.  3. Maghanda ng balangkas ng mga itatanong.
 10. 10.  4. Itala sa pinakamabilis na paraan ang mga nakuhang impormasyon. Kung gagamit ng tape recorder, video camera, o cellphone upang maitala ang panayam ay ipagpaalam ito nang mas maaga sa taong kakapanayamin.
 11. 11.  5. Gawing magaan at kawili-wili ang pakikipanayam:  Ipakilala ang iyong sarili kung hindi ka pa kilala ng iyong kakapanayamin;  Tumingin sa taong kinakausap, ipakitang interesado ka sa mga sagot at hindi ka lang nakapokus sa susunod mo pang itatanong;
 12. 12.  5. Gawing magaan at kawili-wili ang pakikipanayam:  Gawing malinaw at tamang-tama ang lakas ng iyong tinig sa pagsasalita;  Kung sakaling may ilang impormasyon kang hindi naitala ay magalang mong hilinging ulitin ito sa iyong kinakapanayam;
 13. 13.  5. Gawing magaan at kawili-wili ang pakikipanayam:  Bago magwakas ay basahin o lagumin sa kinapanayam ang mga naitala mong impormasyon upang matiyak na wasto ang nakuha mo; at
 14. 14.  5. Gawing magaan at kawili-wili ang pakikipanayam:  Magpasalamat at magpaalam nang maayos pagkatapos ng iyong pakikipanayam.
 15. 15.  5. Iayos ang nakuhang impormasyon.
 16. 16.  Madalas sinasabay ang pakikipanayam sa kanyang paglalakad saka magtatanong
 17. 17.  Panatilihing magalang  Kung hindi handang sumagot ang kinakapanayam ay bigyan siya ng espasyo at huwag ipilit ang pagtatanong
 18. 18.  Bagama’t ginagawa ito ay higit pa ring naaangkop at iminumungkahi ang makipagkasundo sa taong kakapanayamin at magsagawa ng tipanan upang maging mas mabisa ang gagawing interview o pakikipanayam.

×