Годишен отчет на МО Хуманитарни науки 2017

Rose Sunrise
Rose Sunriseteacher à school
ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА МО
«ХУМАНИТАРНИ НАУКИ»
за 2016/2017 учебна година
Осъществени дейности през учебната година
 Квалификация на учителите от МО
 Открити уроци
 Проектобазирани дейности и проекти
 Състезания и учебни събития
 Текущи – създаване на учителско портфолио и
изработване на платформа за споделяне на учебни
материали, възможности за професионална
квалификация на учители
КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ МО
ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
Уча се
постоянно
КВАЛИФИКАЦИИ - БЕЛ
Обучение на тема „Развиване на езиковите и на
комуникативните компетентности на учениците в
контекста на новата учебна програма по български
език за пети клас“, проведено на 12.11.2016г., лектор
проф. Маргарита Георгиева. Участници в обучението:
1. Сребра Порязова
2. Иванка Топкарова
3. Божанка Дякова
КВАЛИФИКАЦИИ - БЕЛ
Обучение на тема „Новото учебно съдържание на
обучението по БЕЛ в V клас“ с лектор Димка
Димитрова. Участници в обучението:
1. Сребра Порязова
2. Иванка Топкарова
3. Божанка Дякова
4. Гергана Колева
КВАЛИФИКАЦИИ - БЕЛ
Обучение на тема „Изграждане на базисни знания,
умения и отношения свързани с митологията,
фолклора и литературата в контекста на новата
учебна програма за пети клас.“ на 18.03.2017г.
Лектор професор Клео Протохристова. Участници в
обучението:
1. Божанка Дякова
2. Гергана Колева
КВАЛИФИКАЦИИ - АЕ
Обучение на тема: „ Внедряване и използване на
съвременни информационни и комуникационни
технологии в часовете по чужд език. Дигитални
учебни ресурси: Участници:
1. Христина Георгиева
КВАЛИФИКАЦИИ - АЕ
Участие в Седми квалификационен форум за
иновации и добри педагогически практики с
презентация на тема «Онлайн приложения за
формиращо оценяване» 27.03.2017г. гр. Айтос
Участник-лектор: Росица Атанасова
Годишен отчет на МО Хуманитарни науки 2017
Онлайн обучение на тема
„ Да обърнем класната стая“
eTwinning образователна лаборатория, тренер на учители Аряна Блазич,
участник Росица Атанасова
Интерактивни и открити уроци
?
ИНТЕРАКТИВЕН УРОК С BUNCEE
Павлина Елинова - 6ти клас
«Създаване на модели на клетки и тъкани»
урок
Открит урок в четвърти клас – групова
работа и използване на мобилни
устройства и технологии в час по АЕ
Учениците работиха по групи, изпълняваха различни
учебни мисии свързани с усвоявне и затвърждаване на
нова лексика, четене на урок, проверка и самооценка
на знания. Използваха таблети и мобилни приложения,
с които записаха своите дейности и организираха свое
дигитално портфолио. Използвани дигитални
инструменти: Seesaw за дигитално портфолио, Quizlet –
за дигитални флашкарти, Socrative – за самопроверка и
оценка на знания.
Организиране на електронно ученическо портфолио в часовете по английски език
Проекти и проектобазирани
дейности
ПРОЕКТ „ДИГИТАЛНО ГРАЖДАНСТВО“
Европейски интердисциплинарен
e-Twinning проект „Digital Citizenship - 3Cs” –
обединява английски език, изобразително
изкуство, социални науки и технологии
Проект „Digital Citizenship 3Cs “
Участници: клубове „Твоят час“ от 4 ти клас
Консултанти: Росица Атанасова, Лусиен Дума (Румъния)
Цели на проекта:
Да се осъществи комуникация и сътрудничество между
класни стаи от различни европейски страни;
Децата да приложат познанията си по английски език,
посредством общуването със свои европейски
връстници; видео
Да се изградят уменията на децата като бъдещи
дигитални граждани на света;
Да се стимулират и развият творческите заложби на
учениците посредством дейности за учене чрез правене;
Да се даде и усвои информация за безопасност в
Интернет посредством проектoбазирано обучение и
образователни игри;
Да се развият у децата уменията на 21 век;
Учениците да си създадат нови приятели.
ПРОЕКТ « БЪНСИ ДИГИТАЛНИ
ПРИЯТЕЛИ“
Глобален интердисциплинарен проект – обединява
английски език, изобразително изкуство, екология,
технологии и социални науки
Участници: 4а клас от клуба „Аз общувам със света“ по
проекта „Твоят час“
Консултанти: Росица Атанасова, Стефани Сатърс (САЩ)
Цели на проекта:
1. Усъвършенстване на уменията за общуване на чужд
език посредством комуникация с носители на
английски език.
2. Да се изградят умения и качества у учениците за
толерантност, съпричастност и емпатия.
3. Развитие на творческите заложби на учениците и
тяхното критическо мислене чрез прилагане на
проектобазирани дейности и използване на новите
технологии
4. Обогатяване познанията на учениците за
англоезичния свят и култура
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
SPELLING BEE
Мариела Динева от 4а и Ивайла Кирилова от 4в клас се
класираха на първо и второ място в училищното състезание
и взеха участие в областния кръг в гр. Сливен
Изработена нова учебна платформа
с помощта на учениците
Годишен отчет на МО Хуманитарни науки 2017
Дигитално разказване на приказка-ПБО
4‘е‘ клас:
Учениците нарисуваха и
апликираха епизодите на
разказа за Робин Худ,
сканираха ги и разказаха
дигитално с видео и
глогстер.
4 ‚а‘ клас:
Разказа историята на
Робин Худ като направиха
дигитална книжка с Бънси,
записаха говора си и
направиха трейлър на
книжката с видео
Глогстер на
Джулия
Видео на
Симона
Бънси на Миглена
ОЩЕ ДЕЙНОСТИ НА МО
ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
1. Пробни изпити по БЕЛ – учителите по БЕЛ
2. Посещение на театралната постановка
„Укротяване на опърничавата“
Други дейности:
3. Подготовка и провеждане на тържество със седмите
класове „Довиждане училище“ – Иванка Топкарова и
класните ръководители на седмите класове
Други дейности:
4.Маратон на четенето – учителите по БЕЛ
Други дейности:
5. Подготовка и организация на тържествата
послучай 24 май – Ср. Порязова
СЪЗДАВАНЕ НА ДИГИТАЛНА
ПЛАТФОРМА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА
УЧЕБНИ РЕСУРСИ
Weebly сайт “Методисти“
Фейсбук група МО5ОУ
Годишен отчет на МО Хуманитарни науки 2017
Годишен отчет на МО Хуманитарни науки 2017
МОДЕЛ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА
УЧИТЕЛСКО Е-ПОРТФОЛИО
С Weebly
ИЗГОТВИЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА
Росица Атанасова – председател на МО
„Хуманитарни науки“
23.06. 2017г., гр. Стара Загора
1 sur 31

Recommandé

Учителко портфолио - Ангел Ангелов par
Учителко портфолио - Ангел АнгеловУчителко портфолио - Ангел Ангелов
Учителко портфолио - Ангел АнгеловАнгел Ангелов
4.3K vues10 diapositives
портфолио р.стоянова par
портфолио р.стояновапортфолио р.стоянова
портфолио р.стояноваани петрова
30.1K vues44 diapositives
портфолио р.чакърова (1) par
портфолио р.чакърова (1)портфолио р.чакърова (1)
портфолио р.чакърова (1)ани петрова
6.1K vues29 diapositives
членестоноги 2018 г. par
членестоноги 2018 г.членестоноги 2018 г.
членестоноги 2018 г.Rumiana Tarpova
6.8K vues16 diapositives
Шаблон за портфолио на учител par
Шаблон за портфолио на учителШаблон за портфолио на учител
Шаблон за портфолио на учителAnelly Kremenska
54.4K vues38 diapositives
Годишен отчет на МО на началните учители 2015/2016 година par
Годишен отчет на МО на началните учители 2015/2016 годинаГодишен отчет на МО на началните учители 2015/2016 година
Годишен отчет на МО на началните учители 2015/2016 годинаВеселин Димитров
5.2K vues37 diapositives

Contenu connexe

Tendances

портфолио на ученика par
портфолио на ученикапортфолио на ученика
портфолио на ученикаliddl
48.4K vues19 diapositives
портфолио на илиана стоянова (1) par
портфолио на илиана стоянова (1)портфолио на илиана стоянова (1)
портфолио на илиана стоянова (1)ани петрова
7.2K vues37 diapositives
Портфолио на Татяна Иванова-детски учител par
Портфолио на Татяна Иванова-детски учителПортфолио на Татяна Иванова-детски учител
Портфолио на Татяна Иванова-детски учителTatiana Ivanova
59K vues19 diapositives
портфолио л.иванова par
портфолио л.ивановапортфолио л.иванова
портфолио л.ивановаани петрова
11.3K vues37 diapositives
Многоклетъчни организми par
Многоклетъчни организмиМногоклетъчни организми
Многоклетъчни организмиMariq Kokalanova
10.6K vues28 diapositives
изграждане на учителско портфолио par
изграждане на учителско портфолиоизграждане на учителско портфолио
изграждане на учителско портфолиоLilyBankova
52.7K vues55 diapositives

Tendances(20)

портфолио на ученика par liddl
портфолио на ученикапортфолио на ученика
портфолио на ученика
liddl48.4K vues
Портфолио на Татяна Иванова-детски учител par Tatiana Ivanova
Портфолио на Татяна Иванова-детски учителПортфолио на Татяна Иванова-детски учител
Портфолио на Татяна Иванова-детски учител
Tatiana Ivanova59K vues
Многоклетъчни организми par Mariq Kokalanova
Многоклетъчни организмиМногоклетъчни организми
Многоклетъчни организми
Mariq Kokalanova10.6K vues
изграждане на учителско портфолио par LilyBankova
изграждане на учителско портфолиоизграждане на учителско портфолио
изграждане на учителско портфолио
LilyBankova52.7K vues
Praznichen Kalendar na etnosite par Rosica Mileva
Praznichen Kalendar na etnositePraznichen Kalendar na etnosite
Praznichen Kalendar na etnosite
Rosica Mileva12.6K vues
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест par Veska Petrova
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, БулвестСвойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova70.7K vues
5 октомври- международен ден на учителя par Mariya Stoilkova
5 октомври- международен ден на учителя5 октомври- международен ден на учителя
5 октомври- международен ден на учителя
Zastita vrsta par saculatac
Zastita vrstaZastita vrsta
Zastita vrsta
saculatac2.3K vues
Отчет за втори срок на учебната 2015/2016 година par Elena Kondilova
Отчет за втори срок на учебната 2015/2016 годинаОтчет за втори срок на учебната 2015/2016 година
Отчет за втори срок на учебната 2015/2016 година
Elena Kondilova7.9K vues
План за работа на методическо обединение ХН par Rose Sunrise
План за работа на методическо обединение ХНПлан за работа на методическо обединение ХН
План за работа на методическо обединение ХН
Rose Sunrise3.9K vues
портфолио на ученика par liddl
портфолио на ученикапортфолио на ученика
портфолио на ученика
liddl4.3K vues
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест par Veska Petrova
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, БулвестИзмерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova35.3K vues

Similaire à Годишен отчет на МО Хуманитарни науки 2017

Отчет на МО Хуманитарни науки par
Отчет на МО Хуманитарни наукиОтчет на МО Хуманитарни науки
Отчет на МО Хуманитарни наукиRose Sunrise
2.2K vues34 diapositives
Презентация за 1 клас par
Презентация за 1 класПрезентация за 1 клас
Презентация за 1 класElenaStaneva3
1.7K vues16 diapositives
PMG inovativno.pptx par
PMG inovativno.pptxPMG inovativno.pptx
PMG inovativno.pptxIskra Nikolova
175 vues41 diapositives
M1 par
M1M1
M1mn121
815 vues47 diapositives
план за грамотността par
план за грамотносттаплан за грамотността
план за грамотносттаsoffii_h
1.4K vues8 diapositives

Similaire à Годишен отчет на МО Хуманитарни науки 2017(20)

Отчет на МО Хуманитарни науки par Rose Sunrise
Отчет на МО Хуманитарни наукиОтчет на МО Хуманитарни науки
Отчет на МО Хуманитарни науки
Rose Sunrise2.2K vues
Презентация за 1 клас par ElenaStaneva3
Презентация за 1 класПрезентация за 1 клас
Презентация за 1 клас
ElenaStaneva31.7K vues
M1 par mn121
M1M1
M1
mn121815 vues
план за грамотността par soffii_h
план за грамотносттаплан за грамотността
план за грамотността
soffii_h1.4K vues
Брошура МНПЦ Каварна par mnpc2012
Брошура МНПЦ КаварнаБрошура МНПЦ Каварна
Брошура МНПЦ Каварна
mnpc2012131 vues
Г-жа Христина Христева, НЧ „Иван Вазов“, с. Искра - „Глобалната библиотека в ... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Г-жа Христина Христева, НЧ „Иван Вазов“, с. Искра - „Глобалната библиотека в ...Г-жа Христина Христева, НЧ „Иван Вазов“, с. Искра - „Глобалната библиотека в ...
Г-жа Христина Христева, НЧ „Иван Вазов“, с. Искра - „Глобалната библиотека в ...
Проект ,,Експериментът - най-доброто обучение за децата от ПУВ'', програма Ер... par Elena Iwanowa
Проект ,,Експериментът - най-доброто обучение за децата от ПУВ'', програма Ер...Проект ,,Експериментът - най-доброто обучение за децата от ПУВ'', програма Ер...
Проект ,,Експериментът - най-доброто обучение за децата от ПУВ'', програма Ер...
Elena Iwanowa219 vues
панаир на проектите разград горна оряховица par Dani Parvanova
панаир на проектите разград горна оряховицапанаир на проектите разград горна оряховица
панаир на проектите разград горна оряховица
Dani Parvanova851 vues

Plus de Rose Sunrise

Seesaw teacher-overview par
Seesaw teacher-overviewSeesaw teacher-overview
Seesaw teacher-overviewRose Sunrise
1.4K vues14 diapositives
Easter padlet par
Easter padlet Easter padlet
Easter padlet Rose Sunrise
236 vues3 diapositives
On doves wings par
On doves wingsOn doves wings
On doves wingsRose Sunrise
76 vues2 diapositives
Сценарий за презентация par
Сценарий за презентацияСценарий за презентация
Сценарий за презентацияRose Sunrise
400 vues2 diapositives
Втора представителна изява par
Втора представителна изяваВтора представителна изява
Втора представителна изяваRose Sunrise
219 vues13 diapositives
Портфолио - атестaционна карта par
Портфолио - атестaционна  картаПортфолио - атестaционна  карта
Портфолио - атестaционна картаRose Sunrise
6.9K vues7 diapositives

Plus de Rose Sunrise(20)

Seesaw teacher-overview par Rose Sunrise
Seesaw teacher-overviewSeesaw teacher-overview
Seesaw teacher-overview
Rose Sunrise1.4K vues
Сценарий за презентация par Rose Sunrise
Сценарий за презентацияСценарий за презентация
Сценарий за презентация
Rose Sunrise400 vues
Втора представителна изява par Rose Sunrise
Втора представителна изяваВтора представителна изява
Втора представителна изява
Rose Sunrise219 vues
Портфолио - атестaционна карта par Rose Sunrise
Портфолио - атестaционна  картаПортфолио - атестaционна  карта
Портфолио - атестaционна карта
Rose Sunrise6.9K vues
играта – драматизация в преход към театрализираната игра par Rose Sunrise
играта – драматизация в преход към театрализираната играиграта – драматизация в преход към театрализираната игра
играта – драматизация в преход към театрализираната игра
Rose Sunrise3.1K vues
Моето обучение ELTP 2015 par Rose Sunrise
Моето обучение ELTP 2015Моето обучение ELTP 2015
Моето обучение ELTP 2015
Rose Sunrise795 vues
Kвалификационна дейност 2015–2016 par Rose Sunrise
Kвалификационна дейност 2015–2016Kвалификационна дейност 2015–2016
Kвалификационна дейност 2015–2016
Rose Sunrise1K vues
Азбука в картинки par Rose Sunrise
Азбука в картинкиАзбука в картинки
Азбука в картинки
Rose Sunrise13.4K vues
British educational system par Rose Sunrise
British educational systemBritish educational system
British educational system
Rose Sunrise11.6K vues
Let's make a t shirt ~ project on teach meet par Rose Sunrise
Let's make a t shirt ~ project on teach meetLet's make a t shirt ~ project on teach meet
Let's make a t shirt ~ project on teach meet
Rose Sunrise600 vues
Comics in Education by Stephy Hendy par Rose Sunrise
Comics in Education by Stephy HendyComics in Education by Stephy Hendy
Comics in Education by Stephy Hendy
Rose Sunrise1.2K vues
икс с глогстер еду par Rose Sunrise
икс с глогстер едуикс с глогстер еду
икс с глогстер еду
Rose Sunrise981 vues
Глогстер ЕДУ par Rose Sunrise
Глогстер ЕДУ Глогстер ЕДУ
Глогстер ЕДУ
Rose Sunrise1.3K vues

Годишен отчет на МО Хуманитарни науки 2017

 • 1. ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА МО «ХУМАНИТАРНИ НАУКИ» за 2016/2017 учебна година
 • 2. Осъществени дейности през учебната година  Квалификация на учителите от МО  Открити уроци  Проектобазирани дейности и проекти  Състезания и учебни събития  Текущи – създаване на учителско портфолио и изработване на платформа за споделяне на учебни материали, възможности за професионална квалификация на учители
 • 3. КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ МО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ Уча се постоянно
 • 4. КВАЛИФИКАЦИИ - БЕЛ Обучение на тема „Развиване на езиковите и на комуникативните компетентности на учениците в контекста на новата учебна програма по български език за пети клас“, проведено на 12.11.2016г., лектор проф. Маргарита Георгиева. Участници в обучението: 1. Сребра Порязова 2. Иванка Топкарова 3. Божанка Дякова
 • 5. КВАЛИФИКАЦИИ - БЕЛ Обучение на тема „Новото учебно съдържание на обучението по БЕЛ в V клас“ с лектор Димка Димитрова. Участници в обучението: 1. Сребра Порязова 2. Иванка Топкарова 3. Божанка Дякова 4. Гергана Колева
 • 6. КВАЛИФИКАЦИИ - БЕЛ Обучение на тема „Изграждане на базисни знания, умения и отношения свързани с митологията, фолклора и литературата в контекста на новата учебна програма за пети клас.“ на 18.03.2017г. Лектор професор Клео Протохристова. Участници в обучението: 1. Божанка Дякова 2. Гергана Колева
 • 7. КВАЛИФИКАЦИИ - АЕ Обучение на тема: „ Внедряване и използване на съвременни информационни и комуникационни технологии в часовете по чужд език. Дигитални учебни ресурси: Участници: 1. Христина Георгиева
 • 8. КВАЛИФИКАЦИИ - АЕ Участие в Седми квалификационен форум за иновации и добри педагогически практики с презентация на тема «Онлайн приложения за формиращо оценяване» 27.03.2017г. гр. Айтос Участник-лектор: Росица Атанасова
 • 10. Онлайн обучение на тема „ Да обърнем класната стая“ eTwinning образователна лаборатория, тренер на учители Аряна Блазич, участник Росица Атанасова
 • 12. ИНТЕРАКТИВЕН УРОК С BUNCEE Павлина Елинова - 6ти клас «Създаване на модели на клетки и тъкани» урок
 • 13. Открит урок в четвърти клас – групова работа и използване на мобилни устройства и технологии в час по АЕ Учениците работиха по групи, изпълняваха различни учебни мисии свързани с усвоявне и затвърждаване на нова лексика, четене на урок, проверка и самооценка на знания. Използваха таблети и мобилни приложения, с които записаха своите дейности и организираха свое дигитално портфолио. Използвани дигитални инструменти: Seesaw за дигитално портфолио, Quizlet – за дигитални флашкарти, Socrative – за самопроверка и оценка на знания.
 • 14. Организиране на електронно ученическо портфолио в часовете по английски език
 • 16. ПРОЕКТ „ДИГИТАЛНО ГРАЖДАНСТВО“ Европейски интердисциплинарен e-Twinning проект „Digital Citizenship - 3Cs” – обединява английски език, изобразително изкуство, социални науки и технологии
 • 17. Проект „Digital Citizenship 3Cs “ Участници: клубове „Твоят час“ от 4 ти клас Консултанти: Росица Атанасова, Лусиен Дума (Румъния) Цели на проекта: Да се осъществи комуникация и сътрудничество между класни стаи от различни европейски страни; Децата да приложат познанията си по английски език, посредством общуването със свои европейски връстници; видео Да се изградят уменията на децата като бъдещи дигитални граждани на света; Да се стимулират и развият творческите заложби на учениците посредством дейности за учене чрез правене; Да се даде и усвои информация за безопасност в Интернет посредством проектoбазирано обучение и образователни игри; Да се развият у децата уменията на 21 век; Учениците да си създадат нови приятели.
 • 18. ПРОЕКТ « БЪНСИ ДИГИТАЛНИ ПРИЯТЕЛИ“ Глобален интердисциплинарен проект – обединява английски език, изобразително изкуство, екология, технологии и социални науки
 • 19. Участници: 4а клас от клуба „Аз общувам със света“ по проекта „Твоят час“ Консултанти: Росица Атанасова, Стефани Сатърс (САЩ) Цели на проекта: 1. Усъвършенстване на уменията за общуване на чужд език посредством комуникация с носители на английски език. 2. Да се изградят умения и качества у учениците за толерантност, съпричастност и емпатия. 3. Развитие на творческите заложби на учениците и тяхното критическо мислене чрез прилагане на проектобазирани дейности и използване на новите технологии 4. Обогатяване познанията на учениците за англоезичния свят и култура
 • 20. НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ SPELLING BEE Мариела Динева от 4а и Ивайла Кирилова от 4в клас се класираха на първо и второ място в училищното състезание и взеха участие в областния кръг в гр. Сливен Изработена нова учебна платформа с помощта на учениците
 • 22. Дигитално разказване на приказка-ПБО 4‘е‘ клас: Учениците нарисуваха и апликираха епизодите на разказа за Робин Худ, сканираха ги и разказаха дигитално с видео и глогстер. 4 ‚а‘ клас: Разказа историята на Робин Худ като направиха дигитална книжка с Бънси, записаха говора си и направиха трейлър на книжката с видео Глогстер на Джулия Видео на Симона Бънси на Миглена
 • 23. ОЩЕ ДЕЙНОСТИ НА МО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 1. Пробни изпити по БЕЛ – учителите по БЕЛ 2. Посещение на театралната постановка „Укротяване на опърничавата“
 • 24. Други дейности: 3. Подготовка и провеждане на тържество със седмите класове „Довиждане училище“ – Иванка Топкарова и класните ръководители на седмите класове
 • 25. Други дейности: 4.Маратон на четенето – учителите по БЕЛ
 • 26. Други дейности: 5. Подготовка и организация на тържествата послучай 24 май – Ср. Порязова
 • 27. СЪЗДАВАНЕ НА ДИГИТАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА УЧЕБНИ РЕСУРСИ Weebly сайт “Методисти“ Фейсбук група МО5ОУ
 • 30. МОДЕЛ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УЧИТЕЛСКО Е-ПОРТФОЛИО С Weebly
 • 31. ИЗГОТВИЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА Росица Атанасова – председател на МО „Хуманитарни науки“ 23.06. 2017г., гр. Стара Загора