Ujian mac t.2

Rosliza Md Isa
SMK IDEAL HEIGHTS
                     JALAN BUKIT IDAMAN

UJIAN MAC
TINGKATAN 2


ARAHAN :Kertassoalaninimengandungiduabahagian. Bahagian AdanBahagian B.
jawabsatusoalandaripadaBahagian AdansemuasoalandalamBahagian B.

                       BAHAGIAN A
                      ( 20 MARKAH)
             Bahagianinimengandungiduasoalan.Jawabsatusoalansahaja

  1. (a) Firman Allah S.W.T.
    Ayat di atasmenerangkantentangkekuasaan Allah S.W.T. memberikanhidayatkepadakepadasesiapa yang
    dikehendainya.


    i.                                     ( 2 Markah )
    ii.  Senaraikanduaciri orang yang mendapathidayat Allah.     ( 4 Markah )
    iii.  Nyatakanempatperbuatan yang menghalangseseorangdaripadamendapathidayat Allah S.W.T.?
                                      ( 4Markah )
    b) SabdaRasulullah S.A.W.
    Hadisdiatasmenerangkantentangtanggungjawabmencegahkemungkaran yang
    berlakudalamkehidupan.Berdasarkanhadis di atas:

    i.   Nyatakanmaksudkemungkaran?                     ( 2 Markah )
    ii.  Senaraikantigacaramencegahkemungkaran yang terdapatdalamhadis.   ( 4 Markah )


                         1
c) Tuliskanperkataan yang bergarisdalampetikanmenggunakantulisanjawi.        (i)
  Seringan –ringanseksaanpenghuninerakapadaharikiamatialah orang yang diletakkanbaraapi

             ( ii )                ( iii )
  Dibawahkedua – duatelapak kaki sehinggamendidihotaknya. Diatidakmenyangkabahawaada orang

                               ( iv )
  lain yang lebihdahsyatseksaandaripadanya . Padahaldialahorang paling ringanseksaan.

                                             ( 4Markah )
2. a )Firman Allah S.W.T.
                                        .  Ayat di atasmenjelaskankepentinganilmudalamkehidupan.


  i.                                        ( 2 Markah )
  ii.   Nyatakanduacaramemperolehiilmu.                          ( 4 Markah )
  iii.  Jelaskanduakelebihan orang yang berilmu.                     ( 4 Markah )

  b) SabdaRasulullah S.A.W.
  i.   Apakahmaksudsedekah                           ( 2 Markah )
  ii.   Senaraikanduaamalansedekah yang terdapatdalamhadis di atas          ( 4 Markah )

  C )Tulispetikan di bawahmenggunakantulisanjawi.

  Allah
  mengurniakanilmupengetahuankepadamanusiasupayamerekaberusahamelakukansesuatuuntukmemban
  gunkanalam
                                   ( 4Markah )
                      2
BAHAGIAN B
                         ( 80 MARKAH)
                        Jawabsemuasoalan.

3. (a ) Al- AsmaulHusnabermaksudnama – nama Allah yang Indah.
  i.    SenaraikanempatAsma’ Al- Husna?                      ( 4 Markah )
  ii.   Berapakahjumlahnama Allah S.W.T.                      ( 2 Markah )
  iii.   Terangkanduakelebihanmenyebutnama – nama Allah S.W.T.           ( 4 Markah )

  b) Al- Wahid Allah meliputizat ,sifatdanperbuatan ( af’al)
  i.   Apakahmaksud Allah S.W.T. Al- Wahid padazat?        ( 2Markah )
  ii.   Terangkanduabuktbahawa Allah S.W.T. bersifat Al- Wahid berdasarkankejadianalam?
                                           ( 4Markah)
  iii.  NyatakanduaciriberlawanandengansifatAl- Wahid?( 4 Markah )4. SolatjamakdanQasarmerupakansalahsatukemudahanuntuk orang yang bermusafir.

  a)    i. Apakahmaksudrukhsahsolat?                      ( 2 Markah )
      Ii. Apakahhukummenunaikansolatsecarajamakdanqasarketikamusafir?    ( 2Markah )
      iii.Apakahmaksudsolatjamak?                      ( 2Markah )

  b)    i. Terangkanduasyaratperjalanan yang diharuskansolatqasardanjamak? ( 4 Markah )
      ii.Senaraikanduasyaratsahsolatjamaktakhir?                 ( 4Markah )

  c)    Senaraikantigakelebihan orang yang menjagawaktusolatdengansempurna?
                                            ( 6Markah )

  Soalan 4 ( d ) ( I ) hinggasoalan 4 ( d ) ( iv )

  Nyatakanhukumsahdantidaksahbagisituasiberikut.
  d)   BerdasarkanJadual 3 di atas ,nyatakanhukumbagisituasiberikut.

      i.    Noor AzaliamengqasarkansolatZuhurketikadalamperjalanandariKuantanke   Kelantan.(
           1Markah )

      ii.   EncikHabibullahmengerjakansolatsecarajamakdalamperjalanankeSingapurauntukmelihat
           perlawanan bola sepak.                    ( 1 Markah )

      iii.   Puan     Noor       Jannah    yang      tinggal     di
           Rawangmengerjakansolatsecarajamaksemasamengikutilawatansekitar Kuala Lumpur.
                       ( 1 Markah)

      iv.   PuabAdilahmengerjakansolatsubuhsecaraqasar.          ( 1 Markah )
                           3
5. a )Saidina Umar bin Al- KhattabadalahKhalifah Islam yang keduaselepasSaidina Abu Bakar as-Siddiq.
  i.    ApakahnamasebenarSaidina Umar bin Al-Khattab?                ( 2 Markah )
  ii.   Apakahgelaran yang diberikankepadaSaidina Umar bin Al- Khattab?       ( 2 Markah )
  iii.   Berapalamakahbeliaumemerintah Negara Islam?                 ( 2 Markah )

  b) Saidina Umar bin Al- Khattabadalahseorangpahlawan yang berani?
  i.   Jelaskanduabukti yang menunjukkankeberaniaanbeliau?               ( 4Markah )
  ii.   NyatakanduasumbanganSaidina Umar bin Al- Khattabdalambidangdakwah?       ( 4Markah )

  Soalan 5 ( c ) ( I ) dan 5 ( c ) ( ii ) berdasarkanJadual 4.

  Berdasarkanjadual di atas ,isitempatkosong di bawahdenganjawapan yang betul.
  Andadikehendakimenulisjawapansahaja.

  i.
                            (ii )            ( i)


                                              ( iii)
                                              ( 3Markah )
  ii.
  ( ii )                         (i )


                                     ( iii )
                                              ( 3Markah )

6. Allah S. W. T. menurunkanpelbagainikmatdanmusibahkepadamanusia.
  a) i. Apakahmaksudnikmat?                            ( 2 Markah )
    ii. Nyatakanempatcontohnikmat Allahkepadamanusia?                  ( 4Markah )

  b) i. Apakahmaksudmusibah?                               ( 2 Markah)
   ii. Senaraikanempatcontohmusibah?                          ( 4Markah )

  c) i.  NyatakanduaadabketikamenerimamusibahdaripadaAllah S.W.T.        ( 4 Markah )
  iii.   Jelaskanduaakibatidakbersyukurkepada Allah S.W.T.               ( 4 Markah )

                      KERTAS SOALAN TAMAT
                             4
DisediakanOleh:         DisemakOleh:          DisahkanOleh

………………………….            ………………………………….         ………………………………….
UstazahRoslizabtMd Isa      UstazahMaizurabtAwang
    PnSa’diahbtMohdArisPanelPanelPenggubalSoalan    KetuaPanitia
    GKMP Kemanusiaan
Pendidikan Islam         Pendidikan Islam
                        5

Recommandé

Latihan p.islam par
Latihan p.islamLatihan p.islam
Latihan p.islamnor syakirah
581 vues10 diapositives
Soalan set a p islam par
Soalan set a p islamSoalan set a p islam
Soalan set a p islamAzizan Ahmad
179 vues7 diapositives
Soalan t5 p.islam pertengahan tahun 2021 par
Soalan t5 p.islam pertengahan tahun 2021 Soalan t5 p.islam pertengahan tahun 2021
Soalan t5 p.islam pertengahan tahun 2021 ykbek
193 vues5 diapositives
Soalan pendidikan islam tingkatan 1 par
Soalan pendidikan islam tingkatan 1Soalan pendidikan islam tingkatan 1
Soalan pendidikan islam tingkatan 1syazwani wani
19.3K vues11 diapositives
Danny Maher par
Danny MaherDanny Maher
Danny Mahercommercialisation
571 vues65 diapositives
The notes from start upsocial for start up loans attendees from thursday 13th... par
The notes from start upsocial for start up loans attendees from thursday 13th...The notes from start upsocial for start up loans attendees from thursday 13th...
The notes from start upsocial for start up loans attendees from thursday 13th...Great Marketing Works
513 vues175 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Pengantar Prosposal par
Pengantar ProsposalPengantar Prosposal
Pengantar ProsposalRizna Arifin
233 vues2 diapositives
ThompsonErica_CasePresentation par
ThompsonErica_CasePresentationThompsonErica_CasePresentation
ThompsonErica_CasePresentationErica Thompson, MSW (Candidate), MBA
200 vues9 diapositives
Doromal marketing proposal par
Doromal marketing proposalDoromal marketing proposal
Doromal marketing proposalhdoromal
302 vues19 diapositives
Tighe & Bond Breakfast Seminar Series 2015 par
Tighe & Bond Breakfast Seminar Series 2015Tighe & Bond Breakfast Seminar Series 2015
Tighe & Bond Breakfast Seminar Series 2015David Horowitz
653 vues106 diapositives
Tics y modalidades par
Tics y modalidadesTics y modalidades
Tics y modalidadesDimitri R. Cancino Reyes
132 vues3 diapositives
олигополия на рынке сотовой связи россии par
олигополия на рынке сотовой связи россииолигополия на рынке сотовой связи россии
олигополия на рынке сотовой связи россииkorzhec
915 vues11 diapositives

En vedette(15)

Doromal marketing proposal par hdoromal
Doromal marketing proposalDoromal marketing proposal
Doromal marketing proposal
hdoromal302 vues
Tighe & Bond Breakfast Seminar Series 2015 par David Horowitz
Tighe & Bond Breakfast Seminar Series 2015Tighe & Bond Breakfast Seminar Series 2015
Tighe & Bond Breakfast Seminar Series 2015
David Horowitz653 vues
олигополия на рынке сотовой связи россии par korzhec
олигополия на рынке сотовой связи россииолигополия на рынке сотовой связи россии
олигополия на рынке сотовой связи россии
korzhec915 vues
Stadium Queue Simulation par Aditya Singh
Stadium Queue SimulationStadium Queue Simulation
Stadium Queue Simulation
Aditya Singh1.4K vues
Rumus kuadrat (rumus abc) par Andi Nurisma
Rumus kuadrat (rumus abc)Rumus kuadrat (rumus abc)
Rumus kuadrat (rumus abc)
Andi Nurisma2.9K vues
SolarCity Mypower_Product_Accounting_Nov 2015 par Dmitry Tseitlin
SolarCity Mypower_Product_Accounting_Nov 2015SolarCity Mypower_Product_Accounting_Nov 2015
SolarCity Mypower_Product_Accounting_Nov 2015
Dmitry Tseitlin674 vues
1363267036 12 chapter12 par dfsimedia
1363267036 12 chapter121363267036 12 chapter12
1363267036 12 chapter12
dfsimedia603 vues
Miten julkista valtaa pitäisi viestiä par Aleksi Koski
Miten julkista valtaa pitäisi viestiäMiten julkista valtaa pitäisi viestiä
Miten julkista valtaa pitäisi viestiä
Aleksi Koski225 vues

Ujian mac t.2

 • 1. SMK IDEAL HEIGHTS JALAN BUKIT IDAMAN UJIAN MAC TINGKATAN 2 ARAHAN :Kertassoalaninimengandungiduabahagian. Bahagian AdanBahagian B. jawabsatusoalandaripadaBahagian AdansemuasoalandalamBahagian B. BAHAGIAN A ( 20 MARKAH) Bahagianinimengandungiduasoalan.Jawabsatusoalansahaja 1. (a) Firman Allah S.W.T. Ayat di atasmenerangkantentangkekuasaan Allah S.W.T. memberikanhidayatkepadakepadasesiapa yang dikehendainya. i. ( 2 Markah ) ii. Senaraikanduaciri orang yang mendapathidayat Allah. ( 4 Markah ) iii. Nyatakanempatperbuatan yang menghalangseseorangdaripadamendapathidayat Allah S.W.T.? ( 4Markah ) b) SabdaRasulullah S.A.W. Hadisdiatasmenerangkantentangtanggungjawabmencegahkemungkaran yang berlakudalamkehidupan.Berdasarkanhadis di atas: i. Nyatakanmaksudkemungkaran? ( 2 Markah ) ii. Senaraikantigacaramencegahkemungkaran yang terdapatdalamhadis. ( 4 Markah ) 1
 • 2. c) Tuliskanperkataan yang bergarisdalampetikanmenggunakantulisanjawi. (i) Seringan –ringanseksaanpenghuninerakapadaharikiamatialah orang yang diletakkanbaraapi ( ii ) ( iii ) Dibawahkedua – duatelapak kaki sehinggamendidihotaknya. Diatidakmenyangkabahawaada orang ( iv ) lain yang lebihdahsyatseksaandaripadanya . Padahaldialahorang paling ringanseksaan. ( 4Markah ) 2. a )Firman Allah S.W.T. . Ayat di atasmenjelaskankepentinganilmudalamkehidupan. i. ( 2 Markah ) ii. Nyatakanduacaramemperolehiilmu. ( 4 Markah ) iii. Jelaskanduakelebihan orang yang berilmu. ( 4 Markah ) b) SabdaRasulullah S.A.W. i. Apakahmaksudsedekah ( 2 Markah ) ii. Senaraikanduaamalansedekah yang terdapatdalamhadis di atas ( 4 Markah ) C )Tulispetikan di bawahmenggunakantulisanjawi. Allah mengurniakanilmupengetahuankepadamanusiasupayamerekaberusahamelakukansesuatuuntukmemban gunkanalam ( 4Markah ) 2
 • 3. BAHAGIAN B ( 80 MARKAH) Jawabsemuasoalan. 3. (a ) Al- AsmaulHusnabermaksudnama – nama Allah yang Indah. i. SenaraikanempatAsma’ Al- Husna? ( 4 Markah ) ii. Berapakahjumlahnama Allah S.W.T. ( 2 Markah ) iii. Terangkanduakelebihanmenyebutnama – nama Allah S.W.T. ( 4 Markah ) b) Al- Wahid Allah meliputizat ,sifatdanperbuatan ( af’al) i. Apakahmaksud Allah S.W.T. Al- Wahid padazat? ( 2Markah ) ii. Terangkanduabuktbahawa Allah S.W.T. bersifat Al- Wahid berdasarkankejadianalam? ( 4Markah) iii. NyatakanduaciriberlawanandengansifatAl- Wahid?( 4 Markah ) 4. SolatjamakdanQasarmerupakansalahsatukemudahanuntuk orang yang bermusafir. a) i. Apakahmaksudrukhsahsolat? ( 2 Markah ) Ii. Apakahhukummenunaikansolatsecarajamakdanqasarketikamusafir? ( 2Markah ) iii.Apakahmaksudsolatjamak? ( 2Markah ) b) i. Terangkanduasyaratperjalanan yang diharuskansolatqasardanjamak? ( 4 Markah ) ii.Senaraikanduasyaratsahsolatjamaktakhir? ( 4Markah ) c) Senaraikantigakelebihan orang yang menjagawaktusolatdengansempurna? ( 6Markah ) Soalan 4 ( d ) ( I ) hinggasoalan 4 ( d ) ( iv ) Nyatakanhukumsahdantidaksahbagisituasiberikut. d) BerdasarkanJadual 3 di atas ,nyatakanhukumbagisituasiberikut. i. Noor AzaliamengqasarkansolatZuhurketikadalamperjalanandariKuantanke Kelantan.( 1Markah ) ii. EncikHabibullahmengerjakansolatsecarajamakdalamperjalanankeSingapurauntukmelihat perlawanan bola sepak. ( 1 Markah ) iii. Puan Noor Jannah yang tinggal di Rawangmengerjakansolatsecarajamaksemasamengikutilawatansekitar Kuala Lumpur. ( 1 Markah) iv. PuabAdilahmengerjakansolatsubuhsecaraqasar. ( 1 Markah ) 3
 • 4. 5. a )Saidina Umar bin Al- KhattabadalahKhalifah Islam yang keduaselepasSaidina Abu Bakar as-Siddiq. i. ApakahnamasebenarSaidina Umar bin Al-Khattab? ( 2 Markah ) ii. Apakahgelaran yang diberikankepadaSaidina Umar bin Al- Khattab? ( 2 Markah ) iii. Berapalamakahbeliaumemerintah Negara Islam? ( 2 Markah ) b) Saidina Umar bin Al- Khattabadalahseorangpahlawan yang berani? i. Jelaskanduabukti yang menunjukkankeberaniaanbeliau? ( 4Markah ) ii. NyatakanduasumbanganSaidina Umar bin Al- Khattabdalambidangdakwah? ( 4Markah ) Soalan 5 ( c ) ( I ) dan 5 ( c ) ( ii ) berdasarkanJadual 4. Berdasarkanjadual di atas ,isitempatkosong di bawahdenganjawapan yang betul. Andadikehendakimenulisjawapansahaja. i. (ii ) ( i) ( iii) ( 3Markah ) ii. ( ii ) (i ) ( iii ) ( 3Markah ) 6. Allah S. W. T. menurunkanpelbagainikmatdanmusibahkepadamanusia. a) i. Apakahmaksudnikmat? ( 2 Markah ) ii. Nyatakanempatcontohnikmat Allahkepadamanusia? ( 4Markah ) b) i. Apakahmaksudmusibah? ( 2 Markah) ii. Senaraikanempatcontohmusibah? ( 4Markah ) c) i. NyatakanduaadabketikamenerimamusibahdaripadaAllah S.W.T. ( 4 Markah ) iii. Jelaskanduaakibatidakbersyukurkepada Allah S.W.T. ( 4 Markah ) KERTAS SOALAN TAMAT 4
 • 5. DisediakanOleh: DisemakOleh: DisahkanOleh …………………………. …………………………………. …………………………………. UstazahRoslizabtMd Isa UstazahMaizurabtAwang PnSa’diahbtMohdArisPanelPanelPenggubalSoalan KetuaPanitia GKMP Kemanusiaan Pendidikan Islam Pendidikan Islam 5