Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Skolēnu Pašpārvaldes darbs

2 728 vues

Publié le

Prezentācija par Skolēnu pašpārvaldes darbu. Kādai tai ir jābūt un t.t. Veidoja: Madara Šmite. © Rīgas Skolēnu dome, 2011.

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Skolēnu Pašpārvaldes darbs

 1. 1. PAŠPĀRVALDE Tas ir priekš tevis, tikai izvēlies pareizu vietu sev tajā...
 2. 2. Mērķis <ul><li>Pašpārvaldes mērķis ir panākt skolēnu un izglītības iestādes administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā atbilstīgo iemaņu un prasmju apgūšanā. </li></ul>
 3. 3. Pašpārvalde, strādā kā organisms <ul><li>Galva-vadītājs </li></ul><ul><li>Kakls-administrācija </li></ul><ul><li>Labā roka-viceprezidents </li></ul><ul><li>Kreisā roka-protokolists </li></ul><ul><li>Sirds-neatkarīga persona </li></ul><ul><li>Mugurkauls-konsultants </li></ul><ul><li>Kājas-info cilvēks </li></ul>
 4. 4. Pašpārvalde, kā komanda..  <ul><li>Cilvēku kopums ar nākotnes redzējumu, vīziju . </li></ul><ul><li>Ko gribam sasniegt? </li></ul><ul><li>Mērķi </li></ul><ul><li>-Kas darāms komandai darba procesā? </li></ul><ul><li>-Kāpēc? </li></ul><ul><li>-Kam tas vajadzīgs? </li></ul>
 5. 5. Kā atšķirt grupu un komandas? <ul><li>GRUPA </li></ul><ul><li>Katram savas intereses </li></ul><ul><li>Mērķi atšķirīgi </li></ul><ul><li>Ārēja motivācija- tā jādara </li></ul><ul><li>Dalībnieki konkurē savā starpā </li></ul><ul><li>Komunikācija daļēji atklāta </li></ul><ul><li>Neuzticība savstarpēja </li></ul><ul><li>Brīva, nesaistoša </li></ul><ul><li>KOMANDA </li></ul><ul><li>Vieno kopīgi uzdevumi </li></ul><ul><li>Kopīgs mērķis </li></ul><ul><li>Iekšējā motivācija- tā vēlos </li></ul><ul><li>Konkurence vērsta uz āru </li></ul><ul><li>Informācijas un atsauksmju apmaiņa </li></ul><ul><li>Izteikta uzticēšanās, paļaušanās. </li></ul><ul><li>Stingra, saistoša </li></ul>
 6. 6. Vadītāji un līderi. <ul><ul><li>Var būt vienlaicīgi gan līderis, gan vadītājs </li></ul></ul><ul><ul><li>Formāls -oficiāls vadītājs, iecelts. </li></ul></ul><ul><ul><li>Neformāls -bez mērķiem, pers. attiecības, pati grupa uztver kā paraugu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Labs līderis -darboties spējīga grupa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tāds pats, kā pārējie piedalās grupas dzīvē. </li></ul></ul><ul><ul><li>Katram dalībniekam dod darbu , atrod piemērotu vietu grupā. </li></ul></ul>
 7. 7. Vadītāja loma komandā. <ul><li>Plānot rezultātus un sasniegumus. </li></ul><ul><li>Zināt šķēršļus, stiprās, vājās, puses. </li></ul><ul><li>Organizēt darbu, lai sasniegtu mērķus. </li></ul><ul><li>Deleģēt pienākumus. </li></ul><ul><li>Būt gatavam uzņemties atbildību. </li></ul><ul><li>Būt pieejamam . </li></ul><ul><li>Pieņemt lēmumus, saskaņotus. </li></ul><ul><li>Pieturēties pie vērtībām. </li></ul>
 8. 8. Struktūra
 9. 9. Vēlēšanu sistēma <ul><li>Klases vecāko sistēma </li></ul><ul><li>Kopējā skolas sistēma </li></ul><ul><li>Partiju sistēma </li></ul>
 10. 10. Protokols <ul><li>Sēdes datums </li></ul><ul><li>Sēdes laiks </li></ul><ul><li>Sēdi vada </li></ul><ul><li>Sēdē ieradušies </li></ul><ul><li>Apspriestie jautājumi </li></ul><ul><li>Lēmumi </li></ul><ul><li>Nākamās sēdes datums </li></ul><ul><li>Sēde beidzās </li></ul><ul><li>Protokolista paraksts </li></ul><ul><li>Vadītāja paraksts </li></ul>
 11. 11. Motivācija <ul><li>Pozitīva brīva atmosfēra </li></ul><ul><li>Iespēja iesaistīties jaunos pasākumos </li></ul><ul><li>Uzticēt ļaut darboties </li></ul><ul><li>Kopēji pasākumi </li></ul><ul><li>Informētība </li></ul><ul><li>Aktīva laika pavadīšana </li></ul>
 12. 12. Finansēšana
 13. 13. SVID S TIPRĀS V ĀJĀS I ESPĒJAS D RAUDI
 14. 14. Priekšnoteikumi <ul><li>Pašpārvaldes darbību atbalsta skolas administrācija. </li></ul><ul><li>Līdzdarbojas skolas lēmumu pieņemšanā. </li></ul><ul><li>Veicina mācību procesa efektivitāti. </li></ul><ul><li>Iesaistās sadzīves apstākļu uzlabošanā. </li></ul><ul><li>Apkopo priekšlikumus. </li></ul><ul><li>Sadarbojas ar citām institūcijām. </li></ul>
 15. 15. Ieguvumi no pašpārvaldes Tev... <ul><li>Runā publika  </li></ul>
 16. 16. Paldies par uzmanību!

×