Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Валютний курс у системі 
міжнародних 
кредитнорозрахункових та 
валютних операцій
Валютний курс – це ціна грошової одиниці 
однієї країни, виражена у грошових одиницях 
іншої країни.
Валютне котирування – фіксування курсу 
національної грошової одиниці стосовно іноземних 
грошових одиниць.
Повне котирування передбачає встановлення 
курсу покупця (сторона bid) і продавця (сторона 
offer (ask)). 
Bid — це курс к...
На ринку завжди є два типи учасників — маркет- 
мейкери (market-maker) і маркет-тейкери 
(market-taker), або, як їх ще наз...
При котируванні валютних курсів 
розрізняють: 
 валюту котирування – та іноземна валюта, курс якої 
визначають; 
 базу к...
Валютний курс слугує основою для 
реалізації операцій з купівлі-продажу 
валюти.
Паритет купівельної спроможності (РРР) - 
співвідношення купівельної спроможності окремих валют до 
певної групи товарів т...
У спрощеному вигляді паритет купівельної 
спроможності можна відобразити формулою: 
Цв = Кп * Цз 
Цв – ціна за одиницю пев...
Залежно від номенклатури товарів, які 
беруть для розрахунку, РРР може бути: 
Частковим 
(за обмеженим 
переліком товарів ...
Загальний РРР можна розрахувати 
індексним методом : 
де Ippp – індекс паритету купівельної 
спроможності 
Iф – індекс фіз...
Валютний курс є одним із елементів кількісної теорії грошей, яка 
встановлює пряму залежність між грошовою масою і цінами....
У міжнародній практиці використовують 
такі сучасні режими валютних курсів: 
 Фіксовані 
 Плаваючі 
 Змішані
Фіксований валютний курс - це 
встановлені урядом постійні 
фіксовані пропорції обміну 
національної валюти на іноземну та...
Крос-курс (cross-rates) — це курс обміну 
між двома валютами, за винятком долара 
США.
До числа найбільш активних міжнародних ринків 
конверсійних операцій щодо крос-курсів належать: 
 фунт стерлінгів до япон...
Існують три способи розрахунку крос-курсів з 
урахуванням того, чи є котирування валют до 
долара прямим чи непрямим: 
дв...
Валютна позиція банку (VP) — показник, що характеризує 
валютний ризик банку; співвідношення (різниця) між сумою 
активів ...
Дякую за увагу!!!
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Тема 1

1 408 vues

Publié le

1

 • Soyez le premier à commenter

Тема 1

 1. 1. Валютний курс у системі міжнародних кредитнорозрахункових та валютних операцій
 2. 2. Валютний курс – це ціна грошової одиниці однієї країни, виражена у грошових одиницях іншої країни.
 3. 3. Валютне котирування – фіксування курсу національної грошової одиниці стосовно іноземних грошових одиниць.
 4. 4. Повне котирування передбачає встановлення курсу покупця (сторона bid) і продавця (сторона offer (ask)). Bid — це курс купівлі базової валюти (курс продажу валюти котирування) маркет- мейкером. Offer (ask ) — це курс продажу базової валюти (курс купівлі валюти котирування) маркет-мейкером (тип учасника ринку).
 5. 5. На ринку завжди є два типи учасників — маркет- мейкери (market-maker) і маркет-тейкери (market-taker), або, як їх ще називають, маркет- юзери (market-user). Маркет-тейкер – пасивний учасник ринку, що запитує котирування і слабо впливає на ситуацію на ринку, його діяльність залежить від маркер- мейкера. Проте якщо у маркет-тейкерів великі капітали, то маркет-мейкери коректують свої котирування. Маркет- тейкер завжди перебуває в більш невигідному становищі порівняно з маркет-мейкером: він завжди купує базову валюту дорожче, а продає її дешевше. Маркет-мейкер – активний учасник ринку, який зв’язує покупців, виставляє курси валют і диктує свої умови.
 6. 6. При котируванні валютних курсів розрізняють:  валюту котирування – та іноземна валюта, курс якої визначають;  базу котирування – валюта, з якою порівнюють дану грошову одиницю. 1 USD = 106,53 IPY USD/IPY = 106,53 1 EUR = 0,9567 USD EUR/USD = 0,9567 Ліва частина котирування – це базова валюта (USD, EUR) Права частина котирування – це валюта котирування (IPY, USD).
 7. 7. Валютний курс слугує основою для реалізації операцій з купівлі-продажу валюти.
 8. 8. Паритет купівельної спроможності (РРР) - співвідношення купівельної спроможності окремих валют до певної групи товарів та послуг у двох країнах. РРР – це співвідношення купівельної сили валют. Pj – рівень за відповідний період; а, b – країни що порівнюються.
 9. 9. У спрощеному вигляді паритет купівельної спроможності можна відобразити формулою: Цв = Кп * Цз Цв – ціна за одиницю певного товару на внутрішньому ринку; Кп – поточний валютний курс грошових одиниць двох країн, товари яких порівнюються; Цз – ціна за одиницю того самого товару на зовнішньому ринку.
 10. 10. Залежно від номенклатури товарів, які беруть для розрахунку, РРР може бути: Частковим (за обмеженим переліком товарів або товарних груп) Загальним (за валовим національним продуктом)
 11. 11. Загальний РРР можна розрахувати індексним методом : де Ippp – індекс паритету купівельної спроможності Iф – індекс фізичного обсягу ВВП та певний проміжок часу в країні а і в Іц – індекс цін в країні а і в
 12. 12. Валютний курс є одним із елементів кількісної теорії грошей, яка встановлює пряму залежність між грошовою масою і цінами. Ця залежність відображається рівнянням обміну, запропонованим І. Фішером у 1912 p. : MV=PQ P=MV/Q Де М –грошова маса; V – швидкість обігу грошей; P – рівень цін; Q – фізичний обсяг виробництва. залежність показника РРР від обсягів грошової маси в обігу, швидкості обігу грошей та обсягів виробництва:
 13. 13. У міжнародній практиці використовують такі сучасні режими валютних курсів:  Фіксовані  Плаваючі  Змішані
 14. 14. Фіксований валютний курс - це встановлені урядом постійні фіксовані пропорції обміну національної валюти на іноземну та навпаки Плаваючий валютний курс – формується на валютному ринку під впливом попиту і пропозиції , що, в свою чергу залежить від стану платіжного балансу країни Змішані режими валютних курсів запроваджуються з метою стимулювання або стримування певних видів чи напрямів зовнішньоекономічної діяльності чи фінансово-кредитної політики держави
 15. 15. Крос-курс (cross-rates) — це курс обміну між двома валютами, за винятком долара США.
 16. 16. До числа найбільш активних міжнародних ринків конверсійних операцій щодо крос-курсів належать:  фунт стерлінгів до японської єни GBP/JPY,  євро до японської єни EUR/JPY,  євро до швейцарського франка EUR/CHF. В Україні ринок крос-курсів представлено всього кількома валютами:  англійський фунт до української гривні GBP/UAH,  карбованець Росії до української гривні RUB/UAH,  євро до української гривні EUR/UAH.
 17. 17. Існують три способи розрахунку крос-курсів з урахуванням того, чи є котирування валют до долара прямим чи непрямим: два прямі котирування, пряме і непряме котирування, два зворотні котирування.
 18. 18. Валютна позиція банку (VP) — показник, що характеризує валютний ризик банку; співвідношення (різниця) між сумою активів та позабалансових вимог у певній іноземній валюті та сумою балансових і позабалансових зобов’язань у цій самій валюті. VP=Av - Lv Активи та позабалансові вимоги (Av) — це активи, які обліковуються на певний день у балансі, тобто є у розпорядженні банку на цей час, та активи, які банк одержить у майбутньому (купівля певної валюти за угодами форвард, ф’ючерс, опціон та майбутні надходження у валюті у вигляді доходу). Балансові та позабалансові зобов’язання (Lv) — це зобов’язання банку на певний день у балансі перед клієнтами та контрагентами та зобов’язання банку у майбутньому (продаж певної валюти за угодами форвард, ф’ючерс, опціон, майбутні збитки в певній валюті).
 19. 19. Дякую за увагу!!!

×