SlideShare une entreprise Scribd logo
VVyyttvvoořřiillii jjssmmee mmeettooddiicckkýý ppoorrttááll MMEEDDIIAAGGRRAAMM..CCZZ.. 
Usnadní Vám přípravu průřezového tématu 
mediální výchova!
Proč mediální výchova? Proč Mediagram? 
Je nutné zvyšovat mediální gramotnost studentů. Tento fakt vychází nejen z našich 
empirických šetření, ale i závěrů mnoha studií renomovaných institucí a odborníků. Nutnost 
mediální výchovy na školách je v dnešní době neoddiskutovatelná. Schopnosti studentů v této 
oblasti nejsou příliš dobré a často jsou označovány jako podprůměrné či ještě horší. V mnoha 
případech nejsou schopni analyzovat čteny ́ text, analyzovat mediální sdělení a orientovat se 
v mediálním prostředí. Jejich následný zájem o veřejný prostor a pohyb v něm není na potřebné 
úrovni - je třeba brát v potaz rozdíly mezi studenty, dané také typem školy i úrovní mediální 
výchovy v ní. 
Jedním z podstatných závěrů našich výzkumů je, že potřebu mediální výchovy ve školách, 
deklarovali všichni oslovení respondenti z řad pedagogů. Jako jeden z největších problémů 
zároveň definují dostupnost a podobu učebních materiálů či podkladů pro jejich tvorbu. Většina 
pak chystá výuku instinktivně a nárazově. Pedagogové často hledají nějaké materiály 
či inspiraci na internetu a tráví tím příliš mnoho času. Jakýkoli kvalitní, intuitivní a přístupný 
materiál (portál, kniha, skripta) by učitelé přivítali. Neexistence či špatná dostupnost 
a struktura materiálů, metodiky a podpory byla respondenty deklarována jako zásadní překážka 
smysluplnější výuky. Průřezovost tématu mediální výchova je navíc limitem, který téma 
upozaďuje a nedovoluje ani učitelům věnovat se jeho metodické přípravě tak jako přípravě 
kmenové výuky.. Z těchto důvodů představujeme portál 
Pomocí něho si každý učitel, který ve svých předmětech vyučuje některou z oblastí mediální 
výchovy, může pro usnadnění přípravy na výuku zobrazit seznam témat, včetně obsahu, 
audiovizuálních příloh i úkolů pro studenty. Práce s portálem je velmi snadná a intuitivní. 
1 
MediaGram.cz. 
www.mediagram.cz | info@mediagram.cz
Jak Mediagram.cz funguje? 
Mediagram.cz mediální 
ź Pro přehlednost a pohodlnější práci učitele jsme jednotlivá podtémata 
do , v nichž je vhodné podtémata vyučovat. 
zákony významový 
2 
ź 
ź 
Webový portál zachovává rozdělení okruhů průřezového tématu 
podle RVP G z roku 2007. 
výchova 
Základními okruhy tedy jsou: 
www.mediagram.cz | info@mediagram.cz 
MÉDIA A MEDIÁLNÍ 
PRODUKCE 
MEDIÁLNÍ PRODUKTY 
A JEJICH VÝZNAMY 
UŽIVATELÉ ÚČINKY MEDIÁLNÍ 
PRODUKCE A VLIV MÉDIÍ 
ROLE MÉDIÍ 
V MODERNÍCH DĚJINÁCH 
český jazyk dějepis společenské 
vědy 
ostatní 
předměty 
legislativa 
slovník 
§§ 
§ 
§ 
§ 
+ 
ź Pokud se chcete dozvědět více nebo něčemu nerozumíte, můžete věnovat pozornost našim 
odkazům na týkající se mediální problematiky, případně si projít 
některých mediálních pojmů. 
slovník 
rozdělili také 
předmětů
Jak Mediagram.cz funguje? 
ź Nyní se nacházíme v části webového 
portálu poté, co jste si vybrali zobrazit 
okruhy spadající do vyučovacího předmětu 
Základy společenských věd resp. občanské 
nauky. 
V horní části obrazovky se nachází popis 
vztahu předmětu (zde ZSV) a mediální 
výchovy, jak je definován v RVP G 2007. 
Následuje nabídka témat, která v tomto 
případě můžete zařadit do osnov předmětu 
ZSV. 
U každého tématu v nabídce se nachází 
ilustrační ikonky naznačující obsah. 
3 
- anotace 
- úkol - audio/video 
www.mediagram.cz | info@mediagram.cz 
- literatura
Co obsahují jednotlivá témata? 
ź Na aktuálním tématu 
Činnost „mediální poradny” (jak 
Vám 
rozpoznat návyky mediální konzumace a jak je měnit) 
ukážeme, co jednotlivé téma může, avšak nemusí 
obsahovat. Závisí totiž na povaze jednotlivých témat. 
Nejdříve bývá uvedena anotace 
tématu - lidově 
„ o co v daném tématu jde 
“, jasná a pochopitelná 
definice dané problematiky, upozornění na to 
podstatné. 
Anotace často obsahuje ozdrojované 
ilustrační 
. Kliknutím je můžete zvětšit. Po uvedení 
původního zdroje si je můžete použít do vlastní 
prezentace. 
vzorového úkolu s metodikou 
odkazy 
4 www.mediagram.cz | info@mediagram.cz 
obrázky 
Pokud se to pro téma hodí, nachází se zde i návrh 
pro žáky, 
na prověření jejich pochopení látky. 
Důležitou součástí tématu jsou 
, v níž uživatel najde podrobnější 
na literaturu 
informace, téma analyzované do hloubky atd. 
Pakliže to téma umožňuje, nachází se zde také 
webové odkazy či multimediálních doplňky.
Navigace na Mediagram.cz 
vyhledávání na Mediagram.cz 
zpět na hlavní stránku resp. 
do hlavního menu 
drobečková navigace 
přehled toho, do jakých 
dalších kategorií aktuální 
téma spadá + odkaz na ně 
seznam dalších témat, která 
patří do tohoto okruhu (nyní 
jde o okruh UŽIVATELÉ) 
mé aktuální téma 
5 www.mediagram.cz | info@mediagram.cz
Jak s námi komunikovat? 
Můžete s námi komunikovat 
skrze náš blog. 
Můžete nám napsat pomocí 
kontaktního formuláře. 
Případně sledujte náš facebook 
, 
sdílejte naše příspěvky a čtěte 
články, na které odkazujeme. 
Nebo nám napište na: 
6 www.mediagram.cz | info@mediagram.cz
Náš tým! 
BEDŘICH MUSIL 
Béďa studoval mediální studia a sociologii, aktuálně je studentem KISKu a pracuje 
jako programový ředitel Hitrádia Vysočina. 
RADIM CHALUPNÍK 
Radim studoval interaktivní média a momentálně studuje KISK. Zajímá se o grafiku 
a design. Pracuje ve společnosti na výrobu reklamních předmětů. 
JANA PRAŽIENKOVÁ 
Jana je studentka KISKu a pracuje jako knihovnice. Nyní se specializuje na hudební 
knihovnictví v Univerzitní knihovně v Bratislavě. 
PAVLÍNA MAZÁČOVÁ 
Pavli je naší mentorkou i kamarádkou. Krom vedení výuky je na KISKu manažerkou 
projektu INTERES (neboli "tablety učitelům") a lektorkou v projektu CEINVE 
(Centrum informačního vzdělávání). 
7 
Jsme projektový tým, 
který vznikl při Kabinetu informačních studií a knihovnictví ( ) 
na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 
KISK 
www.mediagram.cz | info@mediagram.cz
Přijďte se inspirovat na 
www.mediagram.cz

Contenu connexe

Similaire à Mediagram - COOKBOOK

Spaceteacher představení pro jazykové školy
Spaceteacher představení pro jazykové školy Spaceteacher představení pro jazykové školy
Spaceteacher představení pro jazykové školy
spaceteacher
 
Úroveň multimediálních obsahů univerzitních webů v USA
Úroveň multimediálních obsahů univerzitních webů v USAÚroveň multimediálních obsahů univerzitních webů v USA
Úroveň multimediálních obsahů univerzitních webů v USA
MŠMT IPN KREDO
 
Anotace worshopů pro vědce - Centrum podpory projektů VUT v Brně
Anotace worshopů pro vědce - Centrum podpory projektů VUT v BrněAnotace worshopů pro vědce - Centrum podpory projektů VUT v Brně
Anotace worshopů pro vědce - Centrum podpory projektů VUT v Brně
Martin Maruniak
 
Workshopy na Naser
Workshopy na NaserWorkshopy na Naser
Workshopy na Naser
NAKLIV
 
Informační vzdělávání... aneb jak to chodí v Městské knihovně Polička
Informační vzdělávání... aneb jak to chodí v Městské knihovně PoličkaInformační vzdělávání... aneb jak to chodí v Městské knihovně Polička
Informační vzdělávání... aneb jak to chodí v Městské knihovně Polička
Klára Kašparová
 
Doplňkový úkol č. III - Komunikace s absolventy - ALUMNI
Doplňkový úkol č. III - Komunikace s absolventy - ALUMNIDoplňkový úkol č. III - Komunikace s absolventy - ALUMNI
Doplňkový úkol č. III - Komunikace s absolventy - ALUMNI
MŠMT IPN KREDO
 
Závěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPI
Juan Jačisko
 
Využití sociálních sítí v kulturních institucích: Případová studie online kom...
Využití sociálních sítí v kulturních institucích: Případová studie online kom...Využití sociálních sítí v kulturních institucích: Případová studie online kom...
Využití sociálních sítí v kulturních institucích: Případová studie online kom...
Studia nových médii, FF UK, Praha
 
Kurz prace s informacemi
Kurz prace s informacemiKurz prace s informacemi
Kurz prace s informacemi
CEINVE
 
Nabídka kursu prezentačních a PR dovedností pro studenty 2012
Nabídka kursu prezentačních a PR dovedností pro studenty 2012Nabídka kursu prezentačních a PR dovedností pro studenty 2012
Nabídka kursu prezentačních a PR dovedností pro studenty 2012
MirekS
 
Sociální sítě v roce 2012
Sociální sítě v roce 2012Sociální sítě v roce 2012
Sociální sítě v roce 2012
vojtech bednar
 
Whitepaper ForClassmates CZ
Whitepaper ForClassmates CZWhitepaper ForClassmates CZ
Whitepaper ForClassmates CZ
LukKrl9
 
Komunikace s absolventy (Alumni) IPN KREDO
Komunikace s absolventy (Alumni) IPN KREDOKomunikace s absolventy (Alumni) IPN KREDO
Komunikace s absolventy (Alumni) IPN KREDO
MŠMT IPN KREDO
 
130606 ondrej steffl budoucnost vzdelavani
130606 ondrej steffl  budoucnost vzdelavani130606 ondrej steffl  budoucnost vzdelavani
130606 ondrej steffl budoucnost vzdelavani
Jiri Slezak
 
Modul 13 závěrečný úkol KPI
Modul 13  závěrečný úkol KPIModul 13  závěrečný úkol KPI
Modul 13 závěrečný úkol KPI
Martina Filová
 
Online vzdělávání: od designu k praxi
Online vzdělávání: od designu k praxiOnline vzdělávání: od designu k praxi
Online vzdělávání: od designu k praxi
Michal Černý
 
Sociální sítě a komunitní sítě
Sociální sítě a komunitní sítěSociální sítě a komunitní sítě
Sociální sítě a komunitní sítě
TUESDAY Business Network
 

Similaire à Mediagram - COOKBOOK (20)

Závěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPI
 
Spaceteacher představení pro jazykové školy
Spaceteacher představení pro jazykové školy Spaceteacher představení pro jazykové školy
Spaceteacher představení pro jazykové školy
 
Úroveň multimediálních obsahů univerzitních webů v USA
Úroveň multimediálních obsahů univerzitních webů v USAÚroveň multimediálních obsahů univerzitních webů v USA
Úroveň multimediálních obsahů univerzitních webů v USA
 
Anotace worshopů pro vědce - Centrum podpory projektů VUT v Brně
Anotace worshopů pro vědce - Centrum podpory projektů VUT v BrněAnotace worshopů pro vědce - Centrum podpory projektů VUT v Brně
Anotace worshopů pro vědce - Centrum podpory projektů VUT v Brně
 
Workshopy na Naser
Workshopy na NaserWorkshopy na Naser
Workshopy na Naser
 
Informační vzdělávání... aneb jak to chodí v Městské knihovně Polička
Informační vzdělávání... aneb jak to chodí v Městské knihovně PoličkaInformační vzdělávání... aneb jak to chodí v Městské knihovně Polička
Informační vzdělávání... aneb jak to chodí v Městské knihovně Polička
 
Hindls
HindlsHindls
Hindls
 
Doplňkový úkol č. III - Komunikace s absolventy - ALUMNI
Doplňkový úkol č. III - Komunikace s absolventy - ALUMNIDoplňkový úkol č. III - Komunikace s absolventy - ALUMNI
Doplňkový úkol č. III - Komunikace s absolventy - ALUMNI
 
Závěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPI
 
Využití sociálních sítí v kulturních institucích: Případová studie online kom...
Využití sociálních sítí v kulturních institucích: Případová studie online kom...Využití sociálních sítí v kulturních institucích: Případová studie online kom...
Využití sociálních sítí v kulturních institucích: Případová studie online kom...
 
Kurz prace s informacemi
Kurz prace s informacemiKurz prace s informacemi
Kurz prace s informacemi
 
Nabídka kursu prezentačních a PR dovedností pro studenty 2012
Nabídka kursu prezentačních a PR dovedností pro studenty 2012Nabídka kursu prezentačních a PR dovedností pro studenty 2012
Nabídka kursu prezentačních a PR dovedností pro studenty 2012
 
Sociální sítě v roce 2012
Sociální sítě v roce 2012Sociální sítě v roce 2012
Sociální sítě v roce 2012
 
Whitepaper ForClassmates CZ
Whitepaper ForClassmates CZWhitepaper ForClassmates CZ
Whitepaper ForClassmates CZ
 
Edventure
Edventure Edventure
Edventure
 
Komunikace s absolventy (Alumni) IPN KREDO
Komunikace s absolventy (Alumni) IPN KREDOKomunikace s absolventy (Alumni) IPN KREDO
Komunikace s absolventy (Alumni) IPN KREDO
 
130606 ondrej steffl budoucnost vzdelavani
130606 ondrej steffl  budoucnost vzdelavani130606 ondrej steffl  budoucnost vzdelavani
130606 ondrej steffl budoucnost vzdelavani
 
Modul 13 závěrečný úkol KPI
Modul 13  závěrečný úkol KPIModul 13  závěrečný úkol KPI
Modul 13 závěrečný úkol KPI
 
Online vzdělávání: od designu k praxi
Online vzdělávání: od designu k praxiOnline vzdělávání: od designu k praxi
Online vzdělávání: od designu k praxi
 
Sociální sítě a komunitní sítě
Sociální sítě a komunitní sítěSociální sítě a komunitní sítě
Sociální sítě a komunitní sítě
 

Mediagram - COOKBOOK

 • 1. VVyyttvvoořřiillii jjssmmee mmeettooddiicckkýý ppoorrttááll MMEEDDIIAAGGRRAAMM..CCZZ.. Usnadní Vám přípravu průřezového tématu mediální výchova!
 • 2. Proč mediální výchova? Proč Mediagram? Je nutné zvyšovat mediální gramotnost studentů. Tento fakt vychází nejen z našich empirických šetření, ale i závěrů mnoha studií renomovaných institucí a odborníků. Nutnost mediální výchovy na školách je v dnešní době neoddiskutovatelná. Schopnosti studentů v této oblasti nejsou příliš dobré a často jsou označovány jako podprůměrné či ještě horší. V mnoha případech nejsou schopni analyzovat čteny ́ text, analyzovat mediální sdělení a orientovat se v mediálním prostředí. Jejich následný zájem o veřejný prostor a pohyb v něm není na potřebné úrovni - je třeba brát v potaz rozdíly mezi studenty, dané také typem školy i úrovní mediální výchovy v ní. Jedním z podstatných závěrů našich výzkumů je, že potřebu mediální výchovy ve školách, deklarovali všichni oslovení respondenti z řad pedagogů. Jako jeden z největších problémů zároveň definují dostupnost a podobu učebních materiálů či podkladů pro jejich tvorbu. Většina pak chystá výuku instinktivně a nárazově. Pedagogové často hledají nějaké materiály či inspiraci na internetu a tráví tím příliš mnoho času. Jakýkoli kvalitní, intuitivní a přístupný materiál (portál, kniha, skripta) by učitelé přivítali. Neexistence či špatná dostupnost a struktura materiálů, metodiky a podpory byla respondenty deklarována jako zásadní překážka smysluplnější výuky. Průřezovost tématu mediální výchova je navíc limitem, který téma upozaďuje a nedovoluje ani učitelům věnovat se jeho metodické přípravě tak jako přípravě kmenové výuky.. Z těchto důvodů představujeme portál Pomocí něho si každý učitel, který ve svých předmětech vyučuje některou z oblastí mediální výchovy, může pro usnadnění přípravy na výuku zobrazit seznam témat, včetně obsahu, audiovizuálních příloh i úkolů pro studenty. Práce s portálem je velmi snadná a intuitivní. 1 MediaGram.cz. www.mediagram.cz | info@mediagram.cz
 • 3. Jak Mediagram.cz funguje? Mediagram.cz mediální ź Pro přehlednost a pohodlnější práci učitele jsme jednotlivá podtémata do , v nichž je vhodné podtémata vyučovat. zákony významový 2 ź ź Webový portál zachovává rozdělení okruhů průřezového tématu podle RVP G z roku 2007. výchova Základními okruhy tedy jsou: www.mediagram.cz | info@mediagram.cz MÉDIA A MEDIÁLNÍ PRODUKCE MEDIÁLNÍ PRODUKTY A JEJICH VÝZNAMY UŽIVATELÉ ÚČINKY MEDIÁLNÍ PRODUKCE A VLIV MÉDIÍ ROLE MÉDIÍ V MODERNÍCH DĚJINÁCH český jazyk dějepis společenské vědy ostatní předměty legislativa slovník §§ § § § + ź Pokud se chcete dozvědět více nebo něčemu nerozumíte, můžete věnovat pozornost našim odkazům na týkající se mediální problematiky, případně si projít některých mediálních pojmů. slovník rozdělili také předmětů
 • 4. Jak Mediagram.cz funguje? ź Nyní se nacházíme v části webového portálu poté, co jste si vybrali zobrazit okruhy spadající do vyučovacího předmětu Základy společenských věd resp. občanské nauky. V horní části obrazovky se nachází popis vztahu předmětu (zde ZSV) a mediální výchovy, jak je definován v RVP G 2007. Následuje nabídka témat, která v tomto případě můžete zařadit do osnov předmětu ZSV. U každého tématu v nabídce se nachází ilustrační ikonky naznačující obsah. 3 - anotace - úkol - audio/video www.mediagram.cz | info@mediagram.cz - literatura
 • 5. Co obsahují jednotlivá témata? ź Na aktuálním tématu Činnost „mediální poradny” (jak Vám rozpoznat návyky mediální konzumace a jak je měnit) ukážeme, co jednotlivé téma může, avšak nemusí obsahovat. Závisí totiž na povaze jednotlivých témat. Nejdříve bývá uvedena anotace tématu - lidově „ o co v daném tématu jde “, jasná a pochopitelná definice dané problematiky, upozornění na to podstatné. Anotace často obsahuje ozdrojované ilustrační . Kliknutím je můžete zvětšit. Po uvedení původního zdroje si je můžete použít do vlastní prezentace. vzorového úkolu s metodikou odkazy 4 www.mediagram.cz | info@mediagram.cz obrázky Pokud se to pro téma hodí, nachází se zde i návrh pro žáky, na prověření jejich pochopení látky. Důležitou součástí tématu jsou , v níž uživatel najde podrobnější na literaturu informace, téma analyzované do hloubky atd. Pakliže to téma umožňuje, nachází se zde také webové odkazy či multimediálních doplňky.
 • 6. Navigace na Mediagram.cz vyhledávání na Mediagram.cz zpět na hlavní stránku resp. do hlavního menu drobečková navigace přehled toho, do jakých dalších kategorií aktuální téma spadá + odkaz na ně seznam dalších témat, která patří do tohoto okruhu (nyní jde o okruh UŽIVATELÉ) mé aktuální téma 5 www.mediagram.cz | info@mediagram.cz
 • 7. Jak s námi komunikovat? Můžete s námi komunikovat skrze náš blog. Můžete nám napsat pomocí kontaktního formuláře. Případně sledujte náš facebook , sdílejte naše příspěvky a čtěte články, na které odkazujeme. Nebo nám napište na: 6 www.mediagram.cz | info@mediagram.cz
 • 8. Náš tým! BEDŘICH MUSIL Béďa studoval mediální studia a sociologii, aktuálně je studentem KISKu a pracuje jako programový ředitel Hitrádia Vysočina. RADIM CHALUPNÍK Radim studoval interaktivní média a momentálně studuje KISK. Zajímá se o grafiku a design. Pracuje ve společnosti na výrobu reklamních předmětů. JANA PRAŽIENKOVÁ Jana je studentka KISKu a pracuje jako knihovnice. Nyní se specializuje na hudební knihovnictví v Univerzitní knihovně v Bratislavě. PAVLÍNA MAZÁČOVÁ Pavli je naší mentorkou i kamarádkou. Krom vedení výuky je na KISKu manažerkou projektu INTERES (neboli "tablety učitelům") a lektorkou v projektu CEINVE (Centrum informačního vzdělávání). 7 Jsme projektový tým, který vznikl při Kabinetu informačních studií a knihovnictví ( ) na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. KISK www.mediagram.cz | info@mediagram.cz
 • 9. Přijďte se inspirovat na www.mediagram.cz