Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Disciplina v klas_r_markova

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
правила
правила
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 53 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Disciplina v klas_r_markova (20)

Publicité

Plus récents (20)

Disciplina v klas_r_markova

 1. 1. Що е дисциплина и има ли тя почва у нас /в началното училище/? В организационен смисъл дисциплината е строго и точно съблюдаване на реда и правилата от всички членове на един колектив, установени чрез законни и подзаконни актове, положения, инструкции и заповеди по организиране, разпореждания на управляващото лице. (от бизнес учебници)
 2. 2. Нарушаването на дисциплината в училище затруднява учебните занятия и пречи на подготовката на учениците за съблюдаване на правилата на поведение в обществото. Недисциплинираните ученици нерядко след завършване на училище продължават да нарушават трудовата дисциплина, правата и задълженията и носят вреда на обществото. 4
 3. 3. Дисциплината в клас е един от най-актуалните въпроси за всеки учител. Ако няма дисциплина – губи се контрола над процеса на обучение и, в следствие на това, непродуктивно се изразходва ценно учебно време. Губещи са всички: и учениците, и учителят. Готови рецепти за решаване на този проблем няма. Но всеки учител или възпитател трябва да знае пътищата и начините за достигане на хармония във взаимоотношенията с учащите се.
 4. 4. Добрата дисциплина по време на урок се достига, ако учителят системно поддържа установените норми на поведение, стреми се към сътрудничество с учениците, базирани на любов и взаимно уважение.
 5. 5. В КНДР класовете са с по 50 ученици, но проблем с дисциплината не съществува! В семейството децата се възпитават така: учителят по ранг е след Бог.
 6. 6. 1. Темпераментът на ученика и педагога Причините, обуславящи поведението
 7. 7. Когато педагогът разбере, че поведението на учениците се основава на избора, тогава той ще може да повлияе на този избор и да се чувства по- уверен. 2. Учениците избират поведението си според обстоятелствата
 8. 8. Да чувства своята състоятелност в учебната дейност (интелектуална състоятелност) Да строи и поддържа приемливи отношения с педагога и съучениците (комуникативна състоятелност) Да внася свой особен принос в живота на класа и училището (дейностна състоятелност). 3. Поведението на учениците е подчинено на общата цел — да чувстват своята важност и значимост, принадлежност към училищния живот. 4. Качеството на отношенията между ученика и педагога 5. Атмосферата в класа – подкрепяща или деструктивна
 9. 9. Индивидуа лна програма в пет стъпки Това е план на изменения на детето чрез описание на взаимодействията с него. Индивидуална програма за построяване на взаимоотношения с конкретен ученик = оптимална стратегия и тактика на общуване с него. ( По материали на С. В. Кривцова)
 10. 10. Това означава умение: Да се събират и точно да се формулират фактите по поведението му. Да се избягват субективните оценки. Да се съставят конкретни, а не общи описания на това къде, кога, колко често и какво конкретно е вършил ученикът. Думите «винаги», «никога», «нищо», «през цялото време» не могат да фигурират в обективното описание на неговото поведение. Стъпка № 1. Обективно описание на поведението на детето. Стъпка № 2. Разбиране на мотива за «лошото» поведение.
 11. 11. Нарушавайки дисциплината, ученикът преследва една от четирите цели: Привличане на внимание През цялото време иска да бъде център на внимание, не дава на учителя да води урока, а на децата — да разберат учителя. Власт Отмъщение Избягване на неуспех Опитва се да установи своята власт над учителя, над целия клас. Със своето поведение той фактически казва: «Ти нищо не можеш да ми направиш» — и разрушава с това установения в клас ред. Главната цел на неговото присъствие в класа е отмъщението му за реална или измислена обида. Може да отмъщава както на учителя, така и на някое от децата или на целия свят. Струва му се, че той не може да удовлетвори исканията на учителите, родителите или своите собствени извънредно завишени изисквания. Мечтае да го оставят на мира и се оказва в изолация, недостъпен и непробиваем с никакви методически хитрости на педагога.
 12. 12. Обръщайте повече внимание на доброто поведение, откол кото на лошото! Научете своите ученици открито да искат внимание от учителите или класа, когато те особено се нуждаят от него. Стратегии !!! Силни страни: Учениците, демонстриращи поведение, насочено към привличане на внимание, показват че искат да взаимодействат с учителя, но не знаят как да общуват в позитивен маниер. Те са интересни личности, притежаващи: - лидерски способности; - честолюбие; - склонност към самоутвърждаване; - независимо мислене. Поддържане на всякакви опити на ученика за смяна на постановката от «Аз не мога» на «Аз мога»! Предаване на ученика на част от своята организаторска власт.
 13. 13. Стъпка № 3. Избор на техника на педагогическа намеса за екстрено прекратяване на простъпките по време на урока. 1. Научете се да акцентирате внимание на постъпките (поведението) на ученика, а не на неговата личност; правилото «тук и сега»; Бъдете твърди, но доброжелателни. 2. Заемете се с негативните си емоции - гняв, възмущение, страх или безпомощност – отрицателните емоции може да се контролират; 3. Никога не правете и не говорете това, което може да увеличи напрегнатата ситуация. 4. Позволявайте на ученика да «запази своето лице» - Ако вие му позволите да изпълни тази безвредна своя игра, инцидентът ще бъде изчерпан по-скоро. 5.Демонстрирайте модели на неагрессивно поведение:  отложете за по-късно дисциплинарните мерки;  приложете в момент на конфронтация миротворчески, разреждащи атмосферата акции;  с възпитанието на провинилите се ученици се заемете тогава, когато сте абсолютно спокойни.
 14. 14. Стратегия 1. Минимизиране на вниманието Игнорирайте деструктивното поведение. Установете зрителен контакт - Втренчено погледнете към детето – този поглед означава «стига». Застанете до мястото на ученика. Споменавайте му името по време на урока. Изпратете «таен сигнал». Правете писмени забележки. Формулирайте «Аз-изказвания». Съдържа обективно описание на лошото поведение, което има място «тук и сега». Изказва чувствата на учителя в този момент. Описва ефекта от лошото поведение. «Аз-изказването» се състои от три части: техники
 15. 15. Стратегия 2. Разрешаващо поведение Използвайте «разрешената квота». Втората стратегия се заключава не в това да се забрани да се изяде ябълката, а в това - да се унищожи цялата прелест на деянието, не обявявайки ябълката за запретен плод. Стратегия 3. Постъпвайте неочаквано! Загасете светлината. Използвайте музикални инструменти. Започнете да говорите с тих глас. Изменете маниера на говорене. Говорете със стената или «с портрета на Ботев». Временно прекъснете урока. техники Стратегия 4. Премествайте учениците Помолете ученика да седне на друго място. Използвайте и «Стол за размисъл».
 16. 16. Стратегия 5. Отвлечете вниманието на ученика Задавайте преки въпроси. - «Иване, ти какво мислиш по проблема на обсъждане? » Поискайте услуга. «Рени, събери, моля те, тестовете! » Променете дейността. Ако наведнъж много ученици от класа са започнали да се «проявяват», за да привличат внимание, рязко променете тяхната дейност, отвличайки тяхното внимание от нарушаването на поведение. Помолете ги да освободят чиновете си за ново задание, да извадят други учебници или книги, да чуят новото задание и пр. Стратегия 6. Обърнете вниманието на класа върху примерите на добро поведение Благодарете на учениците. Такива утвърждения, насочени към съседа по чин или към приятеля на ученика- нарушител, трябва точно да описват онова поведение, което ние очакваме от палавника. техники
 17. 17. Мерки за екстрена педагогическа намеса при властно и отмъстително поведение Стратегия 1. Търсете изящно избягване Признайте силата на ученика. Изящно избягване — това е дипломатична маневра, позволяваща на всички участници на конфликта да«запазят лице» и избегнат скандала Махнете зрителите. Пренесете обсъждането на въпроса за по-късен момент. Аз нямам желание да обсъждаме тази тема точно сега. Ти предпочиташ скандала или действително искаш да се реши този проблем? Определете специално време за обсъждане на въпроса. Дръжте под ръка специален тефтер. Когато ученикът започне да ви досажда, отворете тефтера и кажете: «Съгласна съм да изберем време за обсъждане на този въпрос с теб. Днес в три и петнайсет съм свободна. Устройва ли те това време?» Учудвайте учениците. 1. Съгласявайте се с ученика 2. Сменяйте темата техники
 18. 18. Стратегия 2. Използвайте техниката на отстраняване (временна изолация) на ученика Отстраняване в рамките на класната стая. Отстраняване в други класове (кабинети). Отстраняване в специално помещение. Изолация в кабинета на училищната администрация. Отстраняване с прилагане на сила. 1. Предлагайте на учениците избор. 2. Викайте на помощ отряда «Кой?». Отрядът «Кой?» извежда нарушителя мълчаливо. Оскърбленията и побоищата са категорично забранени. Просто изнасят „тялото» от класа. техники
 19. 19. Стратегия 3. Определяйте санкции 1. Последствията трябва да бъдат тясно свързани с нарушението на поведението. 2. Санкциите трябва да бъдат съразмерни с простъпката. 3. Санкциите трябва да бъдат съзидателни. Да се говори за «лошото» поведение, а не за лошия ученик, да не се сравнява детето с другите, да не се обвинява, да не се засрамва и позори, да се избягва четенето на морал и лекции за поведение. техники
 20. 20. Избор на конкретна санкция Джералд Гилбърт предлага следната удобна класификация от санкции. Лишаване на ученика от правото: Информиране на други хора за поведението на ученика: Възмездяване на щетите от ученика: - на свободно разпореждане на своето време, - на използване на определени предмети, - - на достъп в някои помещения на училището. Организиране на срещи на ученика и учителя с представители от администрацията на училището и информирането им за поведението на ученика, информиране и на родителите на ученика. поправка, ремонт на предмети, вещи, възвръщане на вещите на тяхното място, замяна с такива на същата стойност.
 21. 21. Стъпка № 4. Разработка на стратегия и тактика в подкрепа на ученика за повишаване на неговото самоуважение. Формиране на високо самоуважение на учениците, което съдържа три съставляващи. Когато те знаят, че могат да строят удовлетворяващи и двете страни отношения с педагога и да внасят свой особен принос в колектива. Когато те чувстват, че съответстват на учебните изисквания. Когато те повече не се нуждаят от това да харчат своята енергия за нарушаване на поведението. Използвайки стратегиите за подкрепа, помнете, че зависи изключително много от уменията на учителя да бъде доброжелателен. Всички видове подкрепа са полезни, ако те се извършват грамотно.
 22. 22. Как да се помогне на учениците да чувстват своята интелектуална състоятелност Стратегия 1. Превърнете грешките в нормално и нужно явление Играта «Парола на класа» - Паролата може да бъде следната: «Посочете една своя грешка по английски (алгебра, история и т.н.) и кажете какво разбрахте благодарение на нея». Друг път продължете играта с въпроса: «Какво можеш да направиш, за да не повториш тази грешка?» Отговаряйки на него, учениците започват да разбират, че е важно да се научиш не да избягваш грешките, а да не я направиш по същия начин. Когато ученикът слуша как другите планират да си поправят грешките, той се учи на начини как да поправя своите. Стратегия 2. Формирайте у учениците вяра в успеха Подчертавайте всички подобрения. Подчертавайте ценността на тези приноси за другите ученици, за педагозите и за родителите. Разкривайте силните страни на своите ученици. Демонстрирайте вяра в своите ученици. Признавайте трудността на вашите задачи. Ограничавайте времето на изпълнение на задачата. техники
 23. 23. Стратегия 3. Концентрирайте вниманието на учениците на миналите им успехи Повтаряйте и затвърдявайте успехите. Стратегия 4. Помагайте на учениците да «материализира т» процеса на своето развитие Лепенки «Аз мога». За малките ученици може да се направят от хартия с лепило лепенки. На тях ще бъдат посочени навиците, които ученикът е усвоил, например: «чете», «произнася думите побуквено», «събира и изважда двузначни числа», «дели», «умножава» и т.н. Албуми с постиженията Учениците в никакъв случай не трябва да сравняват своите албуми на постиженията! Подчертавайте, че техният личен ръст не се съотнася с другите ученици. Разкази за себе си в минало, сегашно и бъдеще време Говорете за «утрешния ден» на основата на вече придобити успехи, тогава ученикът започва да предвижда и очаква бъдещи : «Виж, колко много думи си научил през миналия месец (по списък или албум). техники
 24. 24. Стратегия 5. Признаване на постиженията Аплодисменти. Можем просто да кажем: «Супер! Ти можа да направиш това!» Звезди и лепенки Награди и «медали». Изложби на постиженията Позитивна изолация Самоодобрение. техники
 25. 25. Как да помагаме на учениците да създават нормални отношения с нас и да чувстват своята комуникативна компетентност Ти си добър! Учителят казва: Ученикът чува: Аз съм добър! Аз те виждам! Аз знача нещо! Благодаря ти за… Моите усилия са забелязани! Аз зная за теб нещо забележително! Аз съм състоятелен! Ти ми харесваш! Някой се грижи за мен!
 26. 26. Как да помогнем на учениците да допринасят за общата дейност - «Аз зная, че ти можеш и аз се нуждая от твоята помощ» - ние удовлетворяваме една от базовите потребности на човека — да бъде нужен. В това особено много се нуждаят учениците имащи страх от неуспехите. - Канете учениците да ви помагат ежедневно в решаването на най-различни учебни задачи - Поощрявайте изразяването на своето мнение от учениците и им позволявайте да правят избор. Приемайте правилата заедно с учениците. Съществуват два типа правила: - първи тип — разрешаващи правила — описват всичко, което способства за добър живот и приятно учение в клас, втори тип — забраняващи правила — описват това, което прави живота в класа труден и непродуктивен. Стратегия 1. Подкрепа на личния принос на ученика в процеса за подобряване на живота на своя клас
 27. 27. Стратегия 2. Оказване на морална подкрепа на учениците, които се стараят да помогнат на другите Когато децата (и възрастните също!) помагат един на друг, тяхното самоуважение нараства. Шефствата на един ученик над друг са полезни и за двамата, защото тук действа принципа: «Най-после и на мен ми стана ясно, докато ти обяснявах». Действително, обяснението на глас при това със свои думи, затвърдява материала и усъвършенства навиците. Не е нужно да се срамуваш от това хуманно дело — взаимопомощта. Как да окажем подкрепа един на друг? Ето няколко проверени начина: Аплодисменти: с тях можем да наградим някого не само за предизвикващата възхищение смелост за противопоставяне на учителя, но и за постижение в учението, за опита за преодоляване на страха и т.н. Персонални писма: научете ги да пишат бележки, съдържащи одобрителни утвърждения един на друг, започващи с думите: «Мищо (Петьо, Кате…), харесва ми това, че ти…», «Катя (Сашо), харесва ми как ти се държа, когато…» Одобрителна парола (вариант на «Парола на класа»): игра, в която преди да отидат в междучасие или в столовата, трябва да кажат паролата: «Аз уважавам Нелито (Никита) за това и това» или «Марина, благодарим ти за това и това».
 28. 28. Стъпка № 5. Включване на родителите и колегите- педагози в реализацията на Училищния план на действие - Предложете на родителите да станат ваши партньори и те задължително ще се съгласят, защото това касае техните деца. - Най-добре е да се разкаже на родителите за програмата преди да се появят проблеми с дисциплината.  Подготовка на конспекта на програмата за родителите  Издаване на вестник за родителите  Провеждане на родителски събрания  Създаване на библиотека за родители  Организация на родителски клуб  Информиране на родителите за хода на изпълнението на Училищния план на действие Родителско-учителска конференция Децата виждат и ни копират: http://vbox7.com/play:4bdc0242
 29. 29. В началото на часовете в начален курс повтаряме хором мотивиращо стихче, напр.:
 30. 30. По време на урока Ана и Марина обсъждаха косите на горката Галина - Ама че прическа има нашта Гали! – Така дружно двечките се смяли, че урока да чуят и на другите не дали! Ползване на готови правила, напр. тези, преведени и адаптирани от мен, от: http://74323s018.edusite.ru/p61aa1.html
 31. 31. Вижте само Николина - отговаря и ръка вдига! Без да я посочат първа да си каже и така най-умна тя да се покаже! Другите деца от класа не уважава, пречи им да мислят дори за изява!
 32. 32. Отново влиза закъснял за час миличкият ни Атанас! Стои, сумти и гледа изпод вежди - госпожата спира урока да нарежда. Всички отвлекли са внимание, защото той е голямо занимание!
 33. 33. По време на урока мъничката Ина бележки пише и ги хвърля на Дарина. После пък препращат те на Станой – коя от двете предпочита той! Класът следи за тази тъй голяма драма – урока той да слуша – време няма!
 34. 34. Нека да внимава Мила на урока Ваньо пък го чака чантата дълбока. Сандвичи, бонбони, вафлички и дъвки – вади той и хруска, щото е закуска. А през междучасието кратко, сметката ще види той на Владко!
 35. 35. А в училищната столова, води се с културата война! Мая шумно и с ръце разправя, Теди бяга – таблата събаря, а безценната храна – бързо сбира се с метла!
 36. 36. Никой с Митко не общува – все сърдит, намръщен ти се струва! На бой налита с малки и големи – бягай, че ще имаш ти проблеми! Нужно ли е да си ти герой такъв дето няма ни един приятел пръв?!
 37. 37. А училищният коридор се тресе от бяг и вой! Тича стадото елени, а водачът им – Милен е! После чудят се горките, що болят на всичките главите!
 38. 38. - Урокът беше интересен, слушах и за мен е вече лесен! - рече Мишо цял засмян. Но мълчи засрамен наш Борил, щото гаргите е в час броил!
 39. 39. ДОБРИТЕ МАНИЕРИ СА ВИНАГИ МОДНИ, МАКАР ДА СА В ДРЕШКИ ТЕ СТАРОМОДНИ! ПРИЯТЕЛИ ВЕРНИ, УСПЕХИ – ТОВА Е СИГУРНО, ЩОМ ДЪРЖИШ СЕ И ОБЩУВАШ КУЛТУРНО!
 40. 40. Кошница с правила Децата оцветяват, изрязват и залепят правилата – декор за класната стая. Поставя се задача всеки да каже наизуст правилото, което е оцветил! Идеята е от: http://bglog.net/nachobrazovanie/20100
 41. 41. Електронен кошер за всеки ученик, в който си заработват пчелички Идеята е моя  Всеки ученик си има горски кошер на дървото, в който се влиза и поставят заслужени пчелички, но може те и да избягат…
 42. 42. Да съставим заедно правила: Провеждаме дискусия: /необходими материали: маркери, постер/ 1. Какво би станало в училище, ако всеки прави каквото си иска? 2. Работа по групи: 1) Какво е разрешено да правя в училище?; 2) Какво не е разрешено да правя в училище? 3. Запознаване с правилника на училището: записва се всичко, което е забранено в училище. 4. Актуализиране на забраните и допълване от учениците. 5. Какво ще се случи, ако някой наруши забраната. 6. Превръщане на забраните в правила за добро поведение. 7. Обсъждане на награди за добро поведение. http://theinsandouts.co.nz/wp-content/uploads/2011/02/IMG_4849.jpg
 43. 43. Ние обещаваме ... да бъдем внимателни, да бъдем мили и почтителни в нашите думи и действия, да дадем най-доброто от себе си, за да строим градивни уроци и да сме горди с постъпките си! Добре е да се превърнат правилата в рап или хип-хоп изпълнение, напр. http://www.youtube.com/watch?v=eV-OZc9jcWc Съставяне на индивидуални програми на проблемните деца, следвайки указанията от теоретичната част в началото на портфолиото. Изготвяне на харта на класа, която всички подписват и се закача в класната стая, напр.
 44. 44. Работа по програма за профилактика и справяне с конфликти Нека учениците да разгледат снимката и да направят: - пет наблюдения, - пет изводи и - пет прогнози. Да се учим да анализираме. http://www.slideshare.net/rumielamarkova/program a-konflikti
 45. 45. http://www.vchas.com/2013/07/blog-post_9.html Подобри дисциплината и ангажираността в час с това безплатно приложение Tuesday, July 09, 2013 Gabriela Milanova “ClassDojo makes it easy to keep my students alert and on-task.” Какво представлява? Това е приложение, с което можете да подобрите мотивацията и ефективността в часовете си, като награждавате или санкционирате различни действия и качества на учениците си в реално време. Например, Ели и Росен (въображаеми деца) имат задача за работа в група да оцветят картинка. Забелязвате, че Ели не споделя моливите си и избутва Росен от масата, за да оцветява сама. Отнемате една точка за дисциплина и една за кооперативност на Ели. Росен, обаче, предлага да си разделят картинката с Ели и всеки да оцветява своята част, за да свършат по-бързо задачата. Награждавате го с една точка за работа в екип и една за креативност. Примерът, естествено, е опростен вариант на това, което се случва в часовете ни. Хубавото е, че ако покажете екрана с Class Dojo на дъската, децата могат да следят кои черти се награждават, и кои им струват точки. След часа, можете да принтирате резултатите както за целия клас, така и за всеки индивидуален ученик.
 46. 46. Сценарий за организиране на Република „Радост“, в който се научават не само общественото устройство, но и се развива предприемачеството у децата… http://www.slideshare.net/rumie lamarkova/republika-radost
 47. 47. Voice-o-Meter Art Room Volume Control http://createartwithme.com/2012/11/01/voice- o-meter-art-room-volume-control/ Интересна идея за барометър на шума в клас:
 48. 48. Невредни съвети 1. Установявайте с вашите ученици доброжелателни отношения. Покажете им вашия личен интерес към техния живот, особено към техните проблеми и въпроси. 2. Бъдете пример за самодисциплина. На добро поведение в повечето случаи децата не се учат, а копират, подражават, наблюдавайки как вие работите, общувате, отстранявате конфликтните ситуации, разумно реагирате на досадните дреболии. Какво първо да направи класния ръководител за дисциплината в класа? 1. Грижете се за това, вашият клас да бъде организиран и сплотен. 2. Бъдете подредени. Нека всяко нещо си знае мястото. Придържайте се към разписанието или режима за деня. Нека всички необходими материали винаги да ви бъдат под ръка в чистота и ред! 3. Установете еталони на поведение на децата и възрастните за стандартни ситуации: как да се обръщат един към друг, как да се поздравяват сутрин, как и кога да задават въпроси… Навиците създават у децата чувство на благополучие. Те знаят какво да очакват, а това означава, че чувстват се по-защитени. 4. Установете в клас определени норми на взаимодействие. Те не трябва да са много, но точни и определени. Опирайте се а тях като на част от вашите традиции на класа.
 49. 49. 5. Хвалете децата, които се придържат към правилата. Бъдете при това конкретни. Например: «Браво, Дими, ты донесе книгата, както се договорихме!», «Ти много ще ми помогнеш, Люси, ако не говориш по време на изпълнението на текстовата задача». Други действия, затвърдяващи правилата могат да бъдат усмивките, ръкоплясканията, ръкостискането, смайлики в тетрадките, тематичните лепенки, звездичките! 6. Планирайте вашата работа и се придържайте към разработения план. 7. Дръжте се така, за да си личи, че вие сте лидер. Проявявайте решителност, бъдете стопанин на положението. Умейте да насочвате. Децата бързо разпознават нерешителността, дезорганизацията и т.н. Отсъствието на уверено управление, точни инструкции са стимули на лошото поведение. (По материали на Шарон Р. Бери «99 полезни съвети относно дисциплината в клас»).
 50. 50. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JMJXvsCLu6s http://www.youtube.com/watch?v=M_jQ81O0yzM http://www.youtube.com/watch?v=s9yOOwGYYfU http://www.gobookee.net/search.php?q=discipline+in+classroom http://pubs.ext.vt.edu/350/350-110/350-110.html http://www.youtube.com/watch?v=b_zSjZFB1a4 Уроки хорошего поведения: http://www.tvzavr.ru/Uroki-tetushki-Sovy-Uroki-khoroshego-povedeniya http://www.youtube.com/watch?v=idXZtEs-2Rc http://www.youtube.com/watch?v=tFjLtZQlCe0 http://zvanec.com http://www.vashpsixolog.ru/ http://nkozlov.ru/library/psychology/psychology2/#.Uh9Ixj-29QI
 51. 51. Педагогиката е наука за изкуството на възпитанието и, като всяко изкуство, то се ражда и развива в непредсказуеми ситуации: може да се планира поход, беседа, работа в група, но никога не може да се предскаже как точно ще протече. Тук винаги остава място за творчество, за търсения, за изкуство. С.Л. Соловейчик Портфолиото е отворено за нови идеи и предложения, добри практики.

×