Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Virtuaalisuudesta elinvoimaa järjestötoimintaan

 1. Ryhmätoiminnan uudet ympäristöt – Virtuaalisuudesta elinvoimaa järjestötoimintaan Viestintä ja vertaistoiminta verkkoon –projekti, Saara Pajunpää Sosiaalisen median ja verkkoauttamisen keinoja yhdistystoiminnassa – Elinvoimainen yhdistys, Suomen mielenterveysseuran koulutuspäivät 15-16.10.2011
 2. VERTAISTOIMINNAN KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ Vertaistoiminta – ikiaikaiset juuret – terminä käyttöön 90-luvulla – yhteiskunnan muutokset heijastuvat myös vertaistoimintaan – sosiaali- ja terveysjärjestöt keskeisiä toiminnan kehittäjiä Vertaistuki – teoreettinen tausta sosiaalinen tuen ja voimaantuminen (empowerment) määrittelyssä – Kahdenkeskinen, vertaistukiryhmät, vertaistuki verkossa, lehdet, kirjat, taide Vertaisryhmät – Yhteisöllisyys, osallisuus, vaikuttaminen Maija Koskela ja Saara Pajunpää ,Pisara-hankekokonaisuuden seminaari 29.4.2010
 3. VERTAISÄLYÄ PERINTEISESSÄ VERTAISRYHMÄSSÄ Jäsenillä yhteinen ongelma Osanottajat pyrkivät löytämään ratkaisuja ongelmiinsa ja sopeutumaan elämäntilanteeseensa Jäsenet ovat tasa-arvoisia Ei tarvitse olla yksin oman tilanteensa kanssa http://www.aspa.fi/files/2817/Vertaistoiminta_kannattaa. pdf s.16, luettu 4.10.2011 Saara Pajunpää, 15.10.2011
 4. Mikä teidän Tarvitseeko se vertaistoiminnassa kasvokkain tapaamisen on erityistä? onnistuakseen?
 5. VIRTUAALISESSA VERTAISRYHMÄSSÄ: Jäsenet tavoitettavissa tiheämmin Tuttavuussuhteiden luominen helpompaa Hiljaisetkin pääsevät helpommin esille Vertaisuus korostuu ja haastaa tekniset ylläpitorakenteet Tiedon jakaminen helpottuu ja nopeutuu Ryhmän asetukset määrittelevät avoimuuden, esim. avoin / suljettu / piilotettu Kohderyhmän määrittely haastaa maantieteelliset rajat Virkeän toiminnan saavuttamiseksi tarvitaan kenties jopa suurempi kohderyhmä kuin perinteisessä Avaa uusia mahdollisuuksia ”kasvottomana” toimimiseen Haastetaan perinteiset järjestörajat Saara Pajunpää, 15.10.2011
 6. Voisiko meidän vertaistoiminnasta Kuka siitä hyötyisi? osa toteutua virtuaalisena?
 7. FACEBOOK PERINTEISESSÄ VERTAISRYHMÄSSÄ Kotisivut Avoin Facebook Sähköposti sivu Uutiskirjeet Facebook- tiedonjakoon ja käyttäjät vaikuttamiseen Kasvokkain Suljettu Facebook kokoontuva ryhmä ryhmä Painetut tiedotteet Saara Pajunpää, 15.10.2011
 8. Sivu avoimeen vaikuttamistoimintaan ja tiedon jakoon Suljettu ryhmän jäsenten väliseen vertaistukeen sekä jäsenille tiedottamiseen
 9. Osallistutko sinä Facebookissa Entä muualla ryhmiin? netissä?
 10. Facebook toimii myös ohjaus- ja tukiympäristönä
 11. Virtuaalista toimintaa ja elämyksiä keskustelujen lisäksi www.kumppanuuskeskus.fi/secondlife
 12. Onko teillä toiminnallisia ryhmiä? Entä toimiiko ne netissä?
 13. Perinteisen vertaisryhmän perustaminen POHDITTAVIA ASIOITA: Kenen kanssa järjestetään, yksin vaiko kumppaneiden kanssa? Keille, mille kohdejoukolle, yhdistävä tekijä Millainen ryhmä, millainen ohjaaja? Keskusteleva, toiminnallinen Vertaisen vai ammattilaisen ohjaama Miltä alueelta ryhmä kootaan ja kuinka usein kokoonnutaan? Säännölliset tapaamiset Tapaamistiheys Avoimuus Avoin ryhmä = uusia ryhmäläisiä voi liittyä mukaan milloin vain Suljettu= kokoontuu koko toiminta-aikansa samalla kokoonpanolla Täydentyvä= ryhmään otetaan uusia jäseniä sovittuina ajankohtina Lisätietoa: Vertaistoiminta kannattaa, ASPA, s-34-35 Saara Pajunpää, 15.10.2011
 14. Virtuaalisen vertaisryhmän perustaminen ALKAA SELVITYSTYÖLLÄ Missä nettiyhteisössä tulevat ryhmäläiset jo liikkuvat Mitä sosiaalista mediaa he käyttävät yhteydenpitoon Kuinka avoin ryhmä voi olla Kuinka usein ryhmäläiset uskovat käyttävänsä uutta verkkoyhteisöään Millaista tietoa uuteen verkkoyhteisöön toivotaan Millaista sisältöä käyttäjät uskovat tuottavansa verkkoyhteisöön Onko käyttäjissä ketään joka olisi valmis ylläpitäjäksi tai valvojaksi Onko löydettävissä ns. luottiksia Ryhmäläisten muut toiveet uuteen verkkoyhteisöön liittyen Saara Pajunpää, 15.10.2011
 15. Virtuaalisen vertaisryhmän perustaminen JATKUU SUUNNITTELULLA YHDESSÄ TULEVIEN KÄYTTÄJIEN KANSSA Tavoitteet: Jaa tavoitteet etapeiksi Tavoitteet saavat muuttua matkan varrella Päivittäminen: Kuinka usein päivitetään Ketkä päivittävät Ympäristön valinta Sisältö: Mitä sisältöä tuotetaan Mistä tuodaan sisältöä Kohderyhmä ja maantieteelliset rajat Ryhmän avoimuus Markkinointi: Kuka ja missä markkinoidaan Materiaalit Saara Pajunpää, 15.10.2011
 16. Virtuaalisen vertaisryhmän perustaminen TOTEUTUKSEN ALKUVAIHEET Toteuta tavoitteisiin sopivissa palasissa Testaa kaikki mitä teet käyttäjien kanssa Ota kaikki halukkaat mukaan toteutukseen Osallistu aktiivisesti varsinkin alkuvaiheessa Panosta ”luottojäseniin” Ole avoin ja oma itsesi Hyödynnä kyselyitä, videoita, kuvia, linkkejä, ryhmäkeskusteluja, ryhmäviestejä,… Älä luovuta, ryhmä voi olla välillä hiljainen ja vilkastua uudelleen Saara Pajunpää, 15.10.2011
Publicité