Säästöpankkiryhmä pähkinänkuoressa 03 2014

Säästöpankki Sparbanken
Säästöpankki SparbankenSäästöpankki Sparbanken
Säästöpankkiryhmä pähkinänkuoressa Luvut ja tilanne joulukuussa 2013 (Mukana ovat myös yhteenliittymän ulkopuolelle jäävät Oma Säästöpankki, Etelä-Karjalan Säästöpankki, Kantasäästöpankki ja Suodenniemen Säästöpankki sekä ryhmästä eroava Vörå Sparbank. Ryhmästä aiemmin eronnut Skärgårdssparbanken on mukana tammi-lokakuun luvuissa.) Päivitetty maaliskuussa 2014 
1
Sisältö 
• 
Perustiedot 
• 
Arvot ja strategia: lähellä asiakasta 
• 
Paikallisuus ja vastuullisuus 
• 
Ryhmän rakenne 
• 
Ryhmän uudistuminen 
2
Perustiedot 
3
Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo yli 190 vuotta 
Suomen vanhin pankkiryhmä. 
Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin Turkuun vuonna 1822. Säästöpankkien keskusjärjestö Säästöpankkiliitto perustettiin 1906. 
•Säästöpankit perustettiin alunperin vähävaraisia ja palvelusväkeä varten. Tarkoitus oli opettaa kansaa säästäväisyyteen. 
•Säästöpankit tarjosivat ensimmäisinä pankkipalveluja kaikille suomalaisille asemaan ja varallisuuteen katsomatta. 
Toiminnan taustalla on edelleen säästöpankkiaate eli halu edistää yksilön ja yhteisön hyvinvointia. 
•Säästäväisyyden edistäminen on kirjattu säästöpankkilakiin Säästöpankkien erityistarkoitukseksi. 
•Säästöpankki ei tavoittele pikavoittoja, vaan on olemassa asiakkaitaan varten. Tämä ei ole klisee. Osalla voitoista tuetaan paikallisten yhteisöjen hyvinvointia. 
4
Säästöpankki neljänneksi suurin pankkiryhmä (12/2013) 
Asiakkaita noin 586 000. Pääpaino henkilöasiakkaissa, pk-yrityksissä sekä maa- ja metsätalousasiakkaissa 30 Säästöpankkia, joilla 195 toimipaikkaa. Lisäksi Säästöpankkiliitto sekä tuote- ja palveluyhtiöt ja muut yhteisöt. Asiakkaiden käytettävissä 
• 
ristiinasiointisopimusten ansiosta lähes 400 konttoria 
• 
200 palvelu- ja maksuautomaattia 
• 
maan kaikki käteisnostoautomaatit 
Henkilöstö: 
•Säästöpankit 1244, muut yhteisöt 121 = yhteensä 1365 henkeä. 
5
Säästöpankkien talousluvut 2013 (vrt. 2012) 
• 
Vakavaraisuus 21,6 prosenttia (22,1 %) 
• 
Tase 9,1 miljardia euroa (8,4 mrd. euroa) 
• 
Liikevoitto 73,5 miljoonaa euroa (67,1 milj. euroa) 
• 
Kotitalouksille myönnettyjen asuntoluottojen (sis. välitetyt luotot) markkinaosuus 5,7 prosenttia (5,7 %) 
• 
Talletusten markkinaosuus 6,0 prosenttia (5,9 %) 
• 
Asiakkaita 586 000. 
• 
(Oma Säästöpankki, Kantasäästöpankki, Etelä-Karjalan Säästöpankki, Suodenniemen Säästöpankki ja Vörå Sparbank, ovat mukana kaikissa ryhmän tulos- ja muissa liiketoimintaluvuissa vuodelta 2013. Skärgårdssparbanken on mukana tammi-lokakuun luvuissa.) 
6
Säästöpankkien yhdistymiset ja uudet nimet 2013 
• 
Huhtikuussa 
– 
Eräjärven Säästöpankki + Längelmäen Säästöpankki => Säästöpankki Sinetti 
– 
Oma Säästöpankki + Parkanon Säästöpankki => Oma Säästöpankki 
• 
Heinäkuussa Kortesjärven Säästöpankki > Avain Säästöpankki 
• 
Skärgårdssparbanken liittyi Aktia Pankkiin marraskuussa, Vörå Sparbankin liittyminen toteutuu vuoden 2014 aikana. 
• 
Elokuussa Oma Säästöpankki ja Kantasäästöpankki ilmoittivat yhdistymisestään. Marraskuussa ne sekä Etelä-Karjalan Säästöpankki ja Suodenniemen Säästöpankki ilmoittivat yhdistyvänsä uudeksi Oma Säästöpankiksi. 
– 
Pankit ovat tehneet päätöksen, että ne eivät liity Säästöpankkiliitto Osuuskunnan jäseneksi eivätkä näin ollen tule osaksi yhteenliittymää (ks. yhteenliittymästä diat 27–29) 
• 
Vuoden 2013 lopussa Säästöpankkien määrä oli 30, Oma Sp, Kantapankki, Eksp ja Suodenniemen Sp sekä Vörå Sparbank mukaan lukien. 
7
Arvot ja kilpailustrategia: lähellä asiakasta 
8
Missiomme nousee juuristamme 
Missio 
Säästöpankit edistävät säästäväisyyttä ja asiakkaidensa taloudellista hyvinvointia lähellä asiakasta. 
9
Säästöpankin merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa 
ASIAKAS Säästöpankissa ymmärretään tavallisen ihmisen talousasioita, tarjotaan ratkaisuja ja asiantuntemusta arkitalouden hallintaan ja hallittuun vaurastumiseen. 
SÄÄSTÄMINEN Säästöpankki auttaa ihmisiä talouden kokonaisvaltaisessa hallinnassa, jonka keskiössä on säästäminen. 
YHTEISÖ Säästöpankille on tärkeää edistää toiminta-alueillaan paikallisen yhteisön talousosaamista ja vaurastumista. 
10
Säästöpankkiryhmän arvot 
Arvot 
• 
Asiakasläheisyys 
– 
Kuuntelemme asiakasta, kohtaamme asiakkaamme ainutlaatuisella tavalla asiakkaan yksilöllisten tarpeiden perusteella. 
• 
Yhteistyö 
– 
Yhteistyömme asiakkaiden, henkilöstön, säästöpankkien ja kumppaneiden välillä on avointa, aitoa ja kasvuun innostavaa. Uudistumme ja uudistamme toimintaamme. 
• 
Vastuullisuus 
– 
Hoidamme asiat ammattitaitoisesti ja luotettavasti. Olemme asiakasta ja paikallista yhteisöä varten. 
• 
Tuloksellisuus 
– 
Tuloksemme ja kasvumme varmistavat asiakkaiden palveluiden kehittämisen ja toimintaympäristömme elinvoimaisuuden. 
11
Säästöpankkiryhmä pähkinänkuoressa 03 2014
Vastaamme asiakkaiden arvostuksiin 
Selkeä, ymmärrettävä, kuunteleva 
Huomiointi, Arvostus, Kunnioitus, tärkeys 
Jousta- vuus 
Hyvä palvelu, 
Ystävällinen, 
Asiakas/ihmis- 
läheinen 
Yhteys- henkilö 
Netti/ verkkopankki 
Laina- asiat 
Hinta, korko, marg, kilpailukyky 
Sääst. ja sijoittamisen. palvelut 
Yritys- palvelut 
Puhelimitse asiointi 
Saavutettavuus, 
Tavoitettavuus, 
Saatavuus, 
parkki 
Päätöksen- teon nopeus 
Hyvä ilmapiiri 
Pankki/konttori 
Palvelut 
Henkilökunta 
Henkilö- kohtaisuus/ yksilöllisyys 
Asiantunteva, osaava 
Tuttu/ 
tutut henkilöt 
Luotetta- vuus, turvallisuus 
Pienuus ja inhimillisyys 
Asiakas tunnetaan 
Suomalainen, paikallinen 
Reilu, mutkaton 
Nopeus, helppous 
Lähellä/ Konttorin sijainti 
Säästöpankki varmistaa, että asiakkailla on saatavilla kaikki tarvittavat palvelut ja tuotteet. 
Ainutlaatuisten asiakaskohtaamisten kehittäjänä Säästöpankki on innovatiivinen edelläkävijä. 
Asiakaskohtaamisissa korostuvat erinomainen saavutettavuus, vaivattomuus, oman talouden hallinta ja asiakkaiden tarpeiden mukaiset ratkaisut. 
Olemme läsnä asiakkaan haluamissa kohtaamispaikoissa. 
Asiakaskohtaamisaikaa on suurin osa henkilöstön työajasta 
13
Paikallisuus ja vastuullisuus 
14
Kenen asialla Säästöpankit ovat 
Säästöpankkien tehtävänä ei ole tuottaa voittoa kasvottomille osakkeenomistajille 
Säästöpankit ovat talletuspankkeja, joiden erityistarkoituksena on 
asiakkaittensa säästämisen edistäminen. 
•Säästöpankit perustettiin edistämään säästäväisyyttä sekä henkilökohtaista vaurastumista. 
Myös vastuullisuus yhteisöä kohtaan on osa Säästöpankkien alkuperäistä toiminta-ajatusta. 
•Säästöpankin sääntöjen mukaisesti osa Säästöpankkien voitoista jaetaan säästämisen edistämiseen sekä yleishyödyllisiin tarkoituksiin. 
•Muu osa käytetään pankin toiminnan kehittämiseen sekä tuote- ja palvelukehitykseen. 
15
Säästöpankki edistää asiakkaittensa hyvinvointia 
Säästöpankit kantavat vastuuta paikallisen väestön säästämisen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistämisestä. Ne eivät esimerkiksi myönnä asiakkailleen liian suuria lainoja tai luottoja, joista he eivät selviydy tai jotka vievät heidän taloutensa liian tiukoille. 
Lisäksi 
•pankkipalvelut ovat helposti saatavilla 
•päätöksenteko nopeaa ja 
•asiakaspalvelu tuttua. 
16
Säästöpankki edistää paikallisen yhteisön hyvinvointia 
Säästöpankit edistävät aktiivisesti paikkakunnan hyvinvointia. Ne kohtelevat asiakkaitaan tasapuolisesti, rahoittavat paikallisyritysten toimintaa ja tekevät säästämistä ja rahankäyttöä tutuksi. 
Esimerkkejä 
•yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa 
•paikkakunnan kulttuurin ja opetustoiminnan tukeminen 
•vuosittainen Säästäväisyysviikko (erityisesti lapsille) 
•sponsorointi. 
17
Ryhmän rakenne 
18
Asiakkaiden rooli Säästöpankkien hallinnossa 
Säästöpankin hallinto koostuu tallettaja-asiakkaiden edustajista. 
•Säästöpankin tallettaja-asiakkaat ja mahdolliset kantarahasto- osuuden omistajien edustajat valitsevat Säästöpankin isännistön, joka hoitaa pankin hallintoa. 
•Säästöpankin isännistö valitsee hallituksen ja hallitus valitsee toimitusjohtajan. 
•Osakeyhtiömuotoisissa Säästöpankeissa on Nooa Säästöpankkia lukuun ottamatta omat Säästöpankkisäätiöt, jotka osallistuvat yhtiökokouksissa pankin päätöksentekoon. 
19
Säästöpankit 
Yhteistoiminta Edunvalvonta Kehittäminen 
• 
Asiakkuudet 
• 
Tuotteet ja palvelut 
• 
Osaaminen 
• 
Brändi 
• 
Viestintä Säästöpankkitarkastus Säästöpankkien Vakuusrahasto Säästöpankkien Tutkimussäätiö European Savings Banks Group 
• 
Säästöpankkien Keskuspankki 
• 
Sp-Rahastoyhtiö 
• 
Henkivakuutusosakeyhtiö Duo 
• 
Sp-Koti 
• 
Samlink 
Asiakkaat 
Säästöpankkiliitto 
Tuote- ja palveluyhtiöt 
• 
Aktia Pankki (vuoden 2015 alkuun) 
• 
Suomen Vahinkovakuutus 
• 
Nets Automatia Pankkiautomaatit 
• 
Keskinäinen Työeläke- vakuutusyhtiö Elo 
Kumppanuudet 
20
Säästöpankkiryhmä on paikallinen ja valtakunnallinen 
Säästöpankit 
Säästöpankkiliitto 
Liiketoiminta 
Säästöpankkiryhmä 
Säästöpankkiliitto: 
• 
Yhteistoiminta 
• 
Edunvalvonta 
• 
Kehittäminen 
• 
Asiakkuudet 
• 
Tuotteet ja palvelut 
• 
Osaaminen 
• 
Brändi 
• 
Viestintä Säästöpankkitarkastus Säästöpankkien Vakuusrahasto Säästöpankkien Tutkimussäätiö European Savings Banks Group 
Kumppanuudet 
Tuote- ja palveluyhtiöt 
• 
Säästöpankkien keskuspankki 
• 
Sp-Rahastoyhtiö 
• 
Henkivakuutus- osakeyhtiö Duo 
• 
Sp-Koti 
• 
Samlink Yhteistyökumppanit 
• 
Aktia Pankki 
• 
Suomen Vahinkovakuutus 
• 
Nets 
• 
Automatia Pankkiautomaatit 
• 
Elo 
• 
Muut 
Säästöpankkiliiton kokous Säästöpankkiliiton hallintoneuvosto Säästöpankkiliiton hallitus Säästöpankkiliiton toimisto 
21
Palveluyhtiöiden ja kumppanien kautta kaikki palvelut asiakkaille 
Vakuutukset 
Säästäminen ja sijoittaminen 
Päivittäis- asiointi 
Rahoitus 
ICT 
Vahinko- vakuutukset • Suomen Vahinkovakuutus Lakisääteiset eläkevakuutukset • Elo 
Säästö- ja eläkevakuutukset • Henkivakuutus- osakeyhtiö Duo Rahastot ja omaisuudenhoito • Sp-Rahastoyhtiö Arvopaperikauppa Nooa Säästöpankki • Välittäjä FIM • Selvitys Nooa Säästöpankki tilinhoitajayhteisö 
Maksuaika- ja luottokortit 
• 
Nets Käteisautomaatit ja rahahuolto 
• 
Automatia Pankkiautomaatit (Keskusrahalaitos 
• 
Aktia Pankki 2015 alkuun, sen jälkeen hoidetaan itse Säästöpankkien Keskuspankin kautta) 
Lainatakaus • Garantia Lainan takaisin- maksuturva- vakuutus 
• 
Henkivakuutus- osakeyhtiö Duo Rahoitusyhtiö- tuotteet 
• 
Aktia Yritysrahoitus 
Pankkijärjestelmät 
• 
Samlink 
• 
Tukijärjestelmät 
22
Säästöpankkiliitto – Säästöpankkien keskusjärjestö 
Säästöpankkiliitto on Säästöpankkien keskusjärjestö. 
Säästöpankkiliitto edistää Säästöpankkien kehitystä ja yhteistoimintaa 
sekä valvoo niiden etuja. Säästöpankkien yhteiset pankkipoliittiset 
päätökset tehdään liitossa. 
Säästöpankkiliitto: 
•vaikuttaa pankkitoiminnan edellytyksiin sekä sitä koskevaan lainsäädäntöön 
•pitää yhteyttä viranomaisiin 
•tekee yhteistyötä koti- ja ulkomaisten pankkialan järjestöjen kanssa 
•hoitaa säästöpankkien yhteistä liiketoiminnan kehittämistä, koulutusta, markkinointia, viestintää ja turvallisuutta. 
•Liiton yhteydessä toimii Säästöpankkitarkastus, joka valvoo ja tarkastaa Säästöpankkeja. Se toimii läheisessä yhteistyössä Finanssivalvonnan kanssa. 
23
Säästöpankkien Vakuusrahasto 
• 
Rahaston tavoitteena on sen jäsenpankkien vakaan toiminnan turvaaminen. 
•Rahasto voi antaa avustuksia, avustuslainoja ja takauksia sekä merkitä saajapankin omiin varoihin luettavia sitoumuksia. 
•Jäseniä ovat kaikki Säästöpankit ja säästöpankkiosakeyhtiöt. 
•Yhdelläkään Säästöpankilla ei ole rahastolta saatua tukea 
24
Säästöpankkien Tutkimussäätiö 
• 
Säästöpankkien Tutkimussäätiön tarkoituksena on tukea rahamarkkinoihin liittyvää tutkimusta ja vaalia säästöpankkitoiminnan historiaa. 
• 
Säästöpankkien Tutkimussäätiö on perustettu vuonna 1968 tukemaan rahamarkkinoihin ja säästämiseen liittyvää tutkimusta ja julkaisutoimintaa. 
• 
Osalla osakeyhtiömuotoisista Säästöpankeista on myös omia säätiöitään. 
25
Ryhmän uudistuminen 
26
Ryhmän uudistuminen – päätökset 2013 
• 
Elokuussa 2013 Säästöpankkiryhmä kertoi julkisuuteen, että Säästöpankit harkitsevat riviensä tiivistämistä ja oman ryhmästatuksensa virallistamista 
– 
Finanssialan uudistuva sääntely ei tunnista ryhmän verkottunutta liiketoimintamallia viralliseksi ryhmärakenteeksi. 
• 
Sopiva malli ryhmän uudistamiseen löytyi yhteenliittymälainsäädännöstä 
• 
Säästöpankkiliiton hallitus hyväksyi yhteenliittymän säännöt ja toimintaperiaatteet syyskuun lopussa 
• 
25 Säästöpankkia teki marraskuussa päätöksen 
– 
yhteenliittymään liittymisestä, 
– 
sen toimintaperiaatteiden ja keskusyhteisön sääntöjen hyväksymisestä sekä 
– 
yhteenliittymän jäsenyyden edellyttämän muutoksen tekemisestä pankin sääntöihin tai yhtiöjärjestykseen. 
27
Päätökset 2014 ja toimiluvan hakeminen 
• 
Säästöpankkiliitto muuttuu ryhmän keskusyhteisöksi. 
– 
Säästöpankkien edustajat tekivät päätöksen keskusyhteisöstä liiton ylimääräisessä kokouksessa tammikuussa 2014. 
• 
Keskusyhteisön toimilupahakemuksen valmistelu aloitettiin loppuvuodesta 2013 Säästöpankkien päätösten jälkeen. 
– 
Lupahakemus Finanssivalvonnalle loppukeväästä 2014 
– 
Tavoitteena 
• 
saada toimilupa syksyllä 2014 ja 
• 
aloittaa toiminta yhteenliittymänä viimeistään vuoden 2015 alussa. 
28
Uudistuvan ryhmän pankit kartalla 
29
Säästöpankkiryhmä pähkinänkuoressa 03 2014
1 sur 30

Recommandé

UB puolivuotiskatsaus H1 2017 par
UB puolivuotiskatsaus H1 2017UB puolivuotiskatsaus H1 2017
UB puolivuotiskatsaus H1 2017Juhani Toivonen
38 vues26 diapositives
Esitys lehdistötilaisuus 23012014 par
Esitys lehdistötilaisuus 23012014Esitys lehdistötilaisuus 23012014
Esitys lehdistötilaisuus 23012014Säästöpankki Sparbanken
371 vues20 diapositives
United Bankers 13.12.2017 par
United Bankers 13.12.2017 United Bankers 13.12.2017
United Bankers 13.12.2017 Nordnet Suomi
694 vues23 diapositives
Henkilökohtainen budjetti ja palveluohjaus: Arja Peiponen, palvelualuejohtaja... par
Henkilökohtainen budjetti ja palveluohjaus: Arja Peiponen, palvelualuejohtaja...Henkilökohtainen budjetti ja palveluohjaus: Arja Peiponen, palvelualuejohtaja...
Henkilökohtainen budjetti ja palveluohjaus: Arja Peiponen, palvelualuejohtaja...socom2014
1.7K vues36 diapositives
Säästöpankki vaikuttaa vastuullisesti sosiaalisessa mediassa PowerPoint_esity... par
Säästöpankki vaikuttaa vastuullisesti sosiaalisessa mediassa PowerPoint_esity...Säästöpankki vaikuttaa vastuullisesti sosiaalisessa mediassa PowerPoint_esity...
Säästöpankki vaikuttaa vastuullisesti sosiaalisessa mediassa PowerPoint_esity...Säästöpankki Sparbanken
351 vues12 diapositives
Rahoitusvoimala par
RahoitusvoimalaRahoitusvoimala
RahoitusvoimalaOsuuskunta Ehta Raha
355 vues24 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Säästöpankkiryhmä pähkinänkuoressa 03 2014

Säästöpankkiryhmän palveluverkosto ja kumppanuudet_fin par
Säästöpankkiryhmän palveluverkosto ja kumppanuudet_finSäästöpankkiryhmän palveluverkosto ja kumppanuudet_fin
Säästöpankkiryhmän palveluverkosto ja kumppanuudet_finSäästöpankki Sparbanken
506 vues15 diapositives
Henkilökohtainen budjetti ja palveluohjaus arja peiponen par
Henkilökohtainen budjetti ja palveluohjaus arja peiponenHenkilökohtainen budjetti ja palveluohjaus arja peiponen
Henkilökohtainen budjetti ja palveluohjaus arja peiponenSamuli Sukkula
315 vues36 diapositives
UB H1 2017 tulospresentaatio par
UB H1 2017 tulospresentaatioUB H1 2017 tulospresentaatio
UB H1 2017 tulospresentaatioJuhani Toivonen
120 vues26 diapositives
Säästöpankkiryhmän osavuosikatsaus 1-6/2015, esitys par
Säästöpankkiryhmän osavuosikatsaus 1-6/2015, esitysSäästöpankkiryhmän osavuosikatsaus 1-6/2015, esitys
Säästöpankkiryhmän osavuosikatsaus 1-6/2015, esitysSäästöpankki Sparbanken
288 vues13 diapositives
Lastensuojelun tulevaisuus par
Lastensuojelun tulevaisuusLastensuojelun tulevaisuus
Lastensuojelun tulevaisuusSOS-Lapsikyla
562 vues21 diapositives
Johanna Ritvanen: KomPAssi - Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluo... par
Johanna Ritvanen: KomPAssi - Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluo...Johanna Ritvanen: KomPAssi - Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluo...
Johanna Ritvanen: KomPAssi - Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluo...THL
810 vues17 diapositives

Similaire à Säästöpankkiryhmä pähkinänkuoressa 03 2014(20)

Henkilökohtainen budjetti ja palveluohjaus arja peiponen par Samuli Sukkula
Henkilökohtainen budjetti ja palveluohjaus arja peiponenHenkilökohtainen budjetti ja palveluohjaus arja peiponen
Henkilökohtainen budjetti ja palveluohjaus arja peiponen
Samuli Sukkula315 vues
Johanna Ritvanen: KomPAssi - Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluo... par THL
Johanna Ritvanen: KomPAssi - Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluo...Johanna Ritvanen: KomPAssi - Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluo...
Johanna Ritvanen: KomPAssi - Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluo...
THL810 vues
Essi Mäki-Hallila ja Mari Patronen: Ikäneuvo - Kotona asumisen arvoa neuvonna... par THL
Essi Mäki-Hallila ja Mari Patronen: Ikäneuvo - Kotona asumisen arvoa neuvonna...Essi Mäki-Hallila ja Mari Patronen: Ikäneuvo - Kotona asumisen arvoa neuvonna...
Essi Mäki-Hallila ja Mari Patronen: Ikäneuvo - Kotona asumisen arvoa neuvonna...
THL752 vues
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va... par THL
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...
THL884 vues
Finnfundin rahoitusinstrumentit Kehitysmaihin ja Venäjälle par K2HEL
Finnfundin rahoitusinstrumentit Kehitysmaihin ja Venäjälle Finnfundin rahoitusinstrumentit Kehitysmaihin ja Venäjälle
Finnfundin rahoitusinstrumentit Kehitysmaihin ja Venäjälle
K2HEL380 vues
Joka kuudes meistä on omaishoitaja / Merja Kaivolainen ja Juha Viitanen Omais... par MS SOSTE
Joka kuudes meistä on omaishoitaja / Merja Kaivolainen ja Juha Viitanen Omais...Joka kuudes meistä on omaishoitaja / Merja Kaivolainen ja Juha Viitanen Omais...
Joka kuudes meistä on omaishoitaja / Merja Kaivolainen ja Juha Viitanen Omais...
MS SOSTE482 vues
Sisko Seppä: RAY:n avustustoiminnan linjaukset v. 2016-2019 par MS SOSTE
Sisko Seppä: RAY:n avustustoiminnan linjaukset v. 2016-2019Sisko Seppä: RAY:n avustustoiminnan linjaukset v. 2016-2019
Sisko Seppä: RAY:n avustustoiminnan linjaukset v. 2016-2019
MS SOSTE741 vues
Vates-säätiö lyhyesti esiteltynä par Vates-saatio
Vates-säätiö lyhyesti esiteltynäVates-säätiö lyhyesti esiteltynä
Vates-säätiö lyhyesti esiteltynä
Vates-saatio50 vues
Osallisuutta, työtä ja hyvinvointia - Osuuskunta Taidokkaat par Aspa Foundation
Osallisuutta, työtä ja hyvinvointia - Osuuskunta TaidokkaatOsallisuutta, työtä ja hyvinvointia - Osuuskunta Taidokkaat
Osallisuutta, työtä ja hyvinvointia - Osuuskunta Taidokkaat
Aspa Foundation139 vues
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014 par MS SOSTE
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
MS SOSTE495 vues

Plus de Säästöpankki Sparbanken

Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys par
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitysNäin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitysSäästöpankki Sparbanken
94 vues22 diapositives
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali par
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaaliNäin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaaliSäästöpankki Sparbanken
732 vues17 diapositives
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys par
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitysNäin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitysSäästöpankki Sparbanken
196 vues22 diapositives
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali par
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaaliNäin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaaliSäästöpankki Sparbanken
84 vues17 diapositives
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys par
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitysNäin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitysSäästöpankki Sparbanken
73 vues22 diapositives
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali par
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaaliNäin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaaliSäästöpankki Sparbanken
85 vues17 diapositives

Plus de Säästöpankki Sparbanken(20)

Säästöpankkiryhmä pähkinänkuoressa 03 2014

 • 1. Säästöpankkiryhmä pähkinänkuoressa Luvut ja tilanne joulukuussa 2013 (Mukana ovat myös yhteenliittymän ulkopuolelle jäävät Oma Säästöpankki, Etelä-Karjalan Säästöpankki, Kantasäästöpankki ja Suodenniemen Säästöpankki sekä ryhmästä eroava Vörå Sparbank. Ryhmästä aiemmin eronnut Skärgårdssparbanken on mukana tammi-lokakuun luvuissa.) Päivitetty maaliskuussa 2014 1
 • 2. Sisältö • Perustiedot • Arvot ja strategia: lähellä asiakasta • Paikallisuus ja vastuullisuus • Ryhmän rakenne • Ryhmän uudistuminen 2
 • 4. Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo yli 190 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin Turkuun vuonna 1822. Säästöpankkien keskusjärjestö Säästöpankkiliitto perustettiin 1906. •Säästöpankit perustettiin alunperin vähävaraisia ja palvelusväkeä varten. Tarkoitus oli opettaa kansaa säästäväisyyteen. •Säästöpankit tarjosivat ensimmäisinä pankkipalveluja kaikille suomalaisille asemaan ja varallisuuteen katsomatta. Toiminnan taustalla on edelleen säästöpankkiaate eli halu edistää yksilön ja yhteisön hyvinvointia. •Säästäväisyyden edistäminen on kirjattu säästöpankkilakiin Säästöpankkien erityistarkoitukseksi. •Säästöpankki ei tavoittele pikavoittoja, vaan on olemassa asiakkaitaan varten. Tämä ei ole klisee. Osalla voitoista tuetaan paikallisten yhteisöjen hyvinvointia. 4
 • 5. Säästöpankki neljänneksi suurin pankkiryhmä (12/2013) Asiakkaita noin 586 000. Pääpaino henkilöasiakkaissa, pk-yrityksissä sekä maa- ja metsätalousasiakkaissa 30 Säästöpankkia, joilla 195 toimipaikkaa. Lisäksi Säästöpankkiliitto sekä tuote- ja palveluyhtiöt ja muut yhteisöt. Asiakkaiden käytettävissä • ristiinasiointisopimusten ansiosta lähes 400 konttoria • 200 palvelu- ja maksuautomaattia • maan kaikki käteisnostoautomaatit Henkilöstö: •Säästöpankit 1244, muut yhteisöt 121 = yhteensä 1365 henkeä. 5
 • 6. Säästöpankkien talousluvut 2013 (vrt. 2012) • Vakavaraisuus 21,6 prosenttia (22,1 %) • Tase 9,1 miljardia euroa (8,4 mrd. euroa) • Liikevoitto 73,5 miljoonaa euroa (67,1 milj. euroa) • Kotitalouksille myönnettyjen asuntoluottojen (sis. välitetyt luotot) markkinaosuus 5,7 prosenttia (5,7 %) • Talletusten markkinaosuus 6,0 prosenttia (5,9 %) • Asiakkaita 586 000. • (Oma Säästöpankki, Kantasäästöpankki, Etelä-Karjalan Säästöpankki, Suodenniemen Säästöpankki ja Vörå Sparbank, ovat mukana kaikissa ryhmän tulos- ja muissa liiketoimintaluvuissa vuodelta 2013. Skärgårdssparbanken on mukana tammi-lokakuun luvuissa.) 6
 • 7. Säästöpankkien yhdistymiset ja uudet nimet 2013 • Huhtikuussa – Eräjärven Säästöpankki + Längelmäen Säästöpankki => Säästöpankki Sinetti – Oma Säästöpankki + Parkanon Säästöpankki => Oma Säästöpankki • Heinäkuussa Kortesjärven Säästöpankki > Avain Säästöpankki • Skärgårdssparbanken liittyi Aktia Pankkiin marraskuussa, Vörå Sparbankin liittyminen toteutuu vuoden 2014 aikana. • Elokuussa Oma Säästöpankki ja Kantasäästöpankki ilmoittivat yhdistymisestään. Marraskuussa ne sekä Etelä-Karjalan Säästöpankki ja Suodenniemen Säästöpankki ilmoittivat yhdistyvänsä uudeksi Oma Säästöpankiksi. – Pankit ovat tehneet päätöksen, että ne eivät liity Säästöpankkiliitto Osuuskunnan jäseneksi eivätkä näin ollen tule osaksi yhteenliittymää (ks. yhteenliittymästä diat 27–29) • Vuoden 2013 lopussa Säästöpankkien määrä oli 30, Oma Sp, Kantapankki, Eksp ja Suodenniemen Sp sekä Vörå Sparbank mukaan lukien. 7
 • 8. Arvot ja kilpailustrategia: lähellä asiakasta 8
 • 9. Missiomme nousee juuristamme Missio Säästöpankit edistävät säästäväisyyttä ja asiakkaidensa taloudellista hyvinvointia lähellä asiakasta. 9
 • 10. Säästöpankin merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa ASIAKAS Säästöpankissa ymmärretään tavallisen ihmisen talousasioita, tarjotaan ratkaisuja ja asiantuntemusta arkitalouden hallintaan ja hallittuun vaurastumiseen. SÄÄSTÄMINEN Säästöpankki auttaa ihmisiä talouden kokonaisvaltaisessa hallinnassa, jonka keskiössä on säästäminen. YHTEISÖ Säästöpankille on tärkeää edistää toiminta-alueillaan paikallisen yhteisön talousosaamista ja vaurastumista. 10
 • 11. Säästöpankkiryhmän arvot Arvot • Asiakasläheisyys – Kuuntelemme asiakasta, kohtaamme asiakkaamme ainutlaatuisella tavalla asiakkaan yksilöllisten tarpeiden perusteella. • Yhteistyö – Yhteistyömme asiakkaiden, henkilöstön, säästöpankkien ja kumppaneiden välillä on avointa, aitoa ja kasvuun innostavaa. Uudistumme ja uudistamme toimintaamme. • Vastuullisuus – Hoidamme asiat ammattitaitoisesti ja luotettavasti. Olemme asiakasta ja paikallista yhteisöä varten. • Tuloksellisuus – Tuloksemme ja kasvumme varmistavat asiakkaiden palveluiden kehittämisen ja toimintaympäristömme elinvoimaisuuden. 11
 • 13. Vastaamme asiakkaiden arvostuksiin Selkeä, ymmärrettävä, kuunteleva Huomiointi, Arvostus, Kunnioitus, tärkeys Jousta- vuus Hyvä palvelu, Ystävällinen, Asiakas/ihmis- läheinen Yhteys- henkilö Netti/ verkkopankki Laina- asiat Hinta, korko, marg, kilpailukyky Sääst. ja sijoittamisen. palvelut Yritys- palvelut Puhelimitse asiointi Saavutettavuus, Tavoitettavuus, Saatavuus, parkki Päätöksen- teon nopeus Hyvä ilmapiiri Pankki/konttori Palvelut Henkilökunta Henkilö- kohtaisuus/ yksilöllisyys Asiantunteva, osaava Tuttu/ tutut henkilöt Luotetta- vuus, turvallisuus Pienuus ja inhimillisyys Asiakas tunnetaan Suomalainen, paikallinen Reilu, mutkaton Nopeus, helppous Lähellä/ Konttorin sijainti Säästöpankki varmistaa, että asiakkailla on saatavilla kaikki tarvittavat palvelut ja tuotteet. Ainutlaatuisten asiakaskohtaamisten kehittäjänä Säästöpankki on innovatiivinen edelläkävijä. Asiakaskohtaamisissa korostuvat erinomainen saavutettavuus, vaivattomuus, oman talouden hallinta ja asiakkaiden tarpeiden mukaiset ratkaisut. Olemme läsnä asiakkaan haluamissa kohtaamispaikoissa. Asiakaskohtaamisaikaa on suurin osa henkilöstön työajasta 13
 • 15. Kenen asialla Säästöpankit ovat Säästöpankkien tehtävänä ei ole tuottaa voittoa kasvottomille osakkeenomistajille Säästöpankit ovat talletuspankkeja, joiden erityistarkoituksena on asiakkaittensa säästämisen edistäminen. •Säästöpankit perustettiin edistämään säästäväisyyttä sekä henkilökohtaista vaurastumista. Myös vastuullisuus yhteisöä kohtaan on osa Säästöpankkien alkuperäistä toiminta-ajatusta. •Säästöpankin sääntöjen mukaisesti osa Säästöpankkien voitoista jaetaan säästämisen edistämiseen sekä yleishyödyllisiin tarkoituksiin. •Muu osa käytetään pankin toiminnan kehittämiseen sekä tuote- ja palvelukehitykseen. 15
 • 16. Säästöpankki edistää asiakkaittensa hyvinvointia Säästöpankit kantavat vastuuta paikallisen väestön säästämisen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistämisestä. Ne eivät esimerkiksi myönnä asiakkailleen liian suuria lainoja tai luottoja, joista he eivät selviydy tai jotka vievät heidän taloutensa liian tiukoille. Lisäksi •pankkipalvelut ovat helposti saatavilla •päätöksenteko nopeaa ja •asiakaspalvelu tuttua. 16
 • 17. Säästöpankki edistää paikallisen yhteisön hyvinvointia Säästöpankit edistävät aktiivisesti paikkakunnan hyvinvointia. Ne kohtelevat asiakkaitaan tasapuolisesti, rahoittavat paikallisyritysten toimintaa ja tekevät säästämistä ja rahankäyttöä tutuksi. Esimerkkejä •yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa •paikkakunnan kulttuurin ja opetustoiminnan tukeminen •vuosittainen Säästäväisyysviikko (erityisesti lapsille) •sponsorointi. 17
 • 19. Asiakkaiden rooli Säästöpankkien hallinnossa Säästöpankin hallinto koostuu tallettaja-asiakkaiden edustajista. •Säästöpankin tallettaja-asiakkaat ja mahdolliset kantarahasto- osuuden omistajien edustajat valitsevat Säästöpankin isännistön, joka hoitaa pankin hallintoa. •Säästöpankin isännistö valitsee hallituksen ja hallitus valitsee toimitusjohtajan. •Osakeyhtiömuotoisissa Säästöpankeissa on Nooa Säästöpankkia lukuun ottamatta omat Säästöpankkisäätiöt, jotka osallistuvat yhtiökokouksissa pankin päätöksentekoon. 19
 • 20. Säästöpankit Yhteistoiminta Edunvalvonta Kehittäminen • Asiakkuudet • Tuotteet ja palvelut • Osaaminen • Brändi • Viestintä Säästöpankkitarkastus Säästöpankkien Vakuusrahasto Säästöpankkien Tutkimussäätiö European Savings Banks Group • Säästöpankkien Keskuspankki • Sp-Rahastoyhtiö • Henkivakuutusosakeyhtiö Duo • Sp-Koti • Samlink Asiakkaat Säästöpankkiliitto Tuote- ja palveluyhtiöt • Aktia Pankki (vuoden 2015 alkuun) • Suomen Vahinkovakuutus • Nets Automatia Pankkiautomaatit • Keskinäinen Työeläke- vakuutusyhtiö Elo Kumppanuudet 20
 • 21. Säästöpankkiryhmä on paikallinen ja valtakunnallinen Säästöpankit Säästöpankkiliitto Liiketoiminta Säästöpankkiryhmä Säästöpankkiliitto: • Yhteistoiminta • Edunvalvonta • Kehittäminen • Asiakkuudet • Tuotteet ja palvelut • Osaaminen • Brändi • Viestintä Säästöpankkitarkastus Säästöpankkien Vakuusrahasto Säästöpankkien Tutkimussäätiö European Savings Banks Group Kumppanuudet Tuote- ja palveluyhtiöt • Säästöpankkien keskuspankki • Sp-Rahastoyhtiö • Henkivakuutus- osakeyhtiö Duo • Sp-Koti • Samlink Yhteistyökumppanit • Aktia Pankki • Suomen Vahinkovakuutus • Nets • Automatia Pankkiautomaatit • Elo • Muut Säästöpankkiliiton kokous Säästöpankkiliiton hallintoneuvosto Säästöpankkiliiton hallitus Säästöpankkiliiton toimisto 21
 • 22. Palveluyhtiöiden ja kumppanien kautta kaikki palvelut asiakkaille Vakuutukset Säästäminen ja sijoittaminen Päivittäis- asiointi Rahoitus ICT Vahinko- vakuutukset • Suomen Vahinkovakuutus Lakisääteiset eläkevakuutukset • Elo Säästö- ja eläkevakuutukset • Henkivakuutus- osakeyhtiö Duo Rahastot ja omaisuudenhoito • Sp-Rahastoyhtiö Arvopaperikauppa Nooa Säästöpankki • Välittäjä FIM • Selvitys Nooa Säästöpankki tilinhoitajayhteisö Maksuaika- ja luottokortit • Nets Käteisautomaatit ja rahahuolto • Automatia Pankkiautomaatit (Keskusrahalaitos • Aktia Pankki 2015 alkuun, sen jälkeen hoidetaan itse Säästöpankkien Keskuspankin kautta) Lainatakaus • Garantia Lainan takaisin- maksuturva- vakuutus • Henkivakuutus- osakeyhtiö Duo Rahoitusyhtiö- tuotteet • Aktia Yritysrahoitus Pankkijärjestelmät • Samlink • Tukijärjestelmät 22
 • 23. Säästöpankkiliitto – Säästöpankkien keskusjärjestö Säästöpankkiliitto on Säästöpankkien keskusjärjestö. Säästöpankkiliitto edistää Säästöpankkien kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoo niiden etuja. Säästöpankkien yhteiset pankkipoliittiset päätökset tehdään liitossa. Säästöpankkiliitto: •vaikuttaa pankkitoiminnan edellytyksiin sekä sitä koskevaan lainsäädäntöön •pitää yhteyttä viranomaisiin •tekee yhteistyötä koti- ja ulkomaisten pankkialan järjestöjen kanssa •hoitaa säästöpankkien yhteistä liiketoiminnan kehittämistä, koulutusta, markkinointia, viestintää ja turvallisuutta. •Liiton yhteydessä toimii Säästöpankkitarkastus, joka valvoo ja tarkastaa Säästöpankkeja. Se toimii läheisessä yhteistyössä Finanssivalvonnan kanssa. 23
 • 24. Säästöpankkien Vakuusrahasto • Rahaston tavoitteena on sen jäsenpankkien vakaan toiminnan turvaaminen. •Rahasto voi antaa avustuksia, avustuslainoja ja takauksia sekä merkitä saajapankin omiin varoihin luettavia sitoumuksia. •Jäseniä ovat kaikki Säästöpankit ja säästöpankkiosakeyhtiöt. •Yhdelläkään Säästöpankilla ei ole rahastolta saatua tukea 24
 • 25. Säästöpankkien Tutkimussäätiö • Säästöpankkien Tutkimussäätiön tarkoituksena on tukea rahamarkkinoihin liittyvää tutkimusta ja vaalia säästöpankkitoiminnan historiaa. • Säästöpankkien Tutkimussäätiö on perustettu vuonna 1968 tukemaan rahamarkkinoihin ja säästämiseen liittyvää tutkimusta ja julkaisutoimintaa. • Osalla osakeyhtiömuotoisista Säästöpankeista on myös omia säätiöitään. 25
 • 27. Ryhmän uudistuminen – päätökset 2013 • Elokuussa 2013 Säästöpankkiryhmä kertoi julkisuuteen, että Säästöpankit harkitsevat riviensä tiivistämistä ja oman ryhmästatuksensa virallistamista – Finanssialan uudistuva sääntely ei tunnista ryhmän verkottunutta liiketoimintamallia viralliseksi ryhmärakenteeksi. • Sopiva malli ryhmän uudistamiseen löytyi yhteenliittymälainsäädännöstä • Säästöpankkiliiton hallitus hyväksyi yhteenliittymän säännöt ja toimintaperiaatteet syyskuun lopussa • 25 Säästöpankkia teki marraskuussa päätöksen – yhteenliittymään liittymisestä, – sen toimintaperiaatteiden ja keskusyhteisön sääntöjen hyväksymisestä sekä – yhteenliittymän jäsenyyden edellyttämän muutoksen tekemisestä pankin sääntöihin tai yhtiöjärjestykseen. 27
 • 28. Päätökset 2014 ja toimiluvan hakeminen • Säästöpankkiliitto muuttuu ryhmän keskusyhteisöksi. – Säästöpankkien edustajat tekivät päätöksen keskusyhteisöstä liiton ylimääräisessä kokouksessa tammikuussa 2014. • Keskusyhteisön toimilupahakemuksen valmistelu aloitettiin loppuvuodesta 2013 Säästöpankkien päätösten jälkeen. – Lupahakemus Finanssivalvonnalle loppukeväästä 2014 – Tavoitteena • saada toimilupa syksyllä 2014 ja • aloittaa toiminta yhteenliittymänä viimeistään vuoden 2015 alussa. 28