Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Infobrokering – praktyczne podejście
do optymalnego wykorzystywania
narzędzi informacyjnych
Dr Sabina Cisek
Instytut Infor...
Odpowiedź istnieje.
Szuka Cię i znajdzie, jeśli tego
zechcesz ... [Matrix]

2
Konspekt
• Wstęp. Wyjaśnienia terminologiczne. Co to jest
infobrokering (jako profesja i jako system kompetencji)?
Czym je...
Wstęp. Wyjaśnienia terminologiczne
- Co to jest infobrokering (jako profesja i
jako system kompetencji)?
- Czym jest infor...
Czym jest infobrokering?
Infobrokering jako profesja i dziedzina działalności informacyjnej 1

• Broker informacji (infobr...
Czym jest infobrokering?
Infobrokering jako profesja i dziedzina działalności
informacyjnej 2

• Więcej na ten temat
– Cis...
Czym jest infobrokering?
Infobrokering jako system kompetencji (wiedzy,
umiejętności, wartości)

• Umożliwia efektywne, sk...
Czym jest informacja naukowa w Internecie? 1
• Obydwa terminy – zarówno „informacja” jak i
„naukowa” są wieloznaczne, wyra...
Czym jest informacja naukowa w Internecie? 2
• Na użytek tych zajęć – umawiamy się – termin
„informacja naukowa” oznacza p...
Zatem – o czym są dzisiejsze zajęcia?
• O niektórych aspektach efektywnego,
skutecznego pozyskiwania informacji
naukowej z...
Informacja naukowa online
- elementy typologii naukowych źródeł
elektronicznych w kontekście ich przydatności
dla badań i ...
Sposoby poszukiwania/pozyskiwania informacji
naukowej [najważniejsze]
• Poszukiwanie w oparciu o przemyślaną (uświadomioną...
Dlaczego przemyślana (uświadomiona i uzasadniona) strategia
wyszukiwawcza, skuteczne i kompleksowe poszukiwanie
informacji...
Dlaczego przemyślana (uświadomiona i uzasadniona) strategia
wyszukiwawcza, skuteczne i kompleksowe poszukiwanie
informacji...
Dlaczego przemyślana (uświadomiona i uzasadniona) strategia
wyszukiwawcza, skuteczne i kompleksowe poszukiwanie
informacji...
Dlaczego przemyślana (uświadomiona i uzasadniona) strategia
wyszukiwawcza, skuteczne i kompleksowe poszukiwanie
informacji...
Przemyślana (uświadomiona i uzasadniona)
heurystyka/strategia wyszukiwawcza oparta jest
m.in. na umiejętnościach/wiedzy:
•...
I. Gdzie szukać publikacji naukowych online?
Jakie istnieją narzędzia i źródła informacji naukowej?
Elementy typologii z u...
Gdzie szukać publikacji naukowych online?
Jakie istnieją narzędzia i źródła informacji naukowej?
Elementy typologii z użyc...
Gdzie szukać publikacji naukowych online?
Jakie istnieją narzędzia i źródła informacji naukowej?
Elementy typologii z użyc...
Gdzie szukać publikacji naukowych online?
Jakie istnieją narzędzia i źródła informacji naukowej?
Elementy typologii z użyc...
II. Jak rozpoznać, że publikacja jest naukowa? 1
• Stosując kryteria
– wewnętrzne, czyli dotyczące metody i treści/wiedzy
...
Jak rozpoznać, że publikacja jest naukowa? 2
• Więcej na ten temat w prezentacji „Metodologia nauk część 1”
http://skryba....
III. Jak szukać informacji/publikacji
naukowych online – ogólne zasady 1
• Dostosuj swoją strategię i taktykę wyszukiwawcz...
Jak szukać informacji/publikacji naukowych online –
ogólne zasady 2
• Nie polegaj wyłącznie na jednym narzędziu, serwisie
...
Jak szukać informacji/publikacji naukowych
online – ogólne zasady 3
– w nauce należy kontrolować element subiektywny,
mini...
Jak szukać informacji/publikacji
naukowych online – ogólne zasady 4
• Formułuj różne pytania, także te precyzyjne – z
wyko...
Dyskusja i podsumowanie
Zapraszam do dyskusji i zadawania pytań

28
Bibliografia
•

Cisek, Sabina (2009). Dzielenie się wiedzą w Internecie. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik
Naukowy nr ...
Bibliografia – o infobrokeringu
•

Bates, Mary Ellen (2010). FAQs About the Independent Info Pro Business.
http://www.bate...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Infobrokering – praktyczne podejście do optymalnego wykorzystywania narzędzi informacyjnych

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Infobrokering – praktyczne podejście do optymalnego wykorzystywania narzędzi informacyjnych

 1. 1. Infobrokering – praktyczne podejście do optymalnego wykorzystywania narzędzi informacyjnych Dr Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ Centrum Promocji Informatyki III edycja seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE pt. „Narzędzia informatyczne komunikacji naukowej”, 17 kwietnia 2012 1
 2. 2. Odpowiedź istnieje. Szuka Cię i znajdzie, jeśli tego zechcesz ... [Matrix] 2
 3. 3. Konspekt • Wstęp. Wyjaśnienia terminologiczne. Co to jest infobrokering (jako profesja i jako system kompetencji)? Czym jest informacja naukowa w Internecie? Przedstawienie zakresu zajęć. • Informacja naukowa online – elementy typologii naukowych źródeł elektronicznych w kontekście ich przydatności dla badań i dydaktyki, zilustrowane przykładami – wybrane zasady wyszukiwania informacji naukowej i konsekwencje ich stosowania dla rzetelności i wiarygodności badań • Dyskusja i podsumowanie 3
 4. 4. Wstęp. Wyjaśnienia terminologiczne - Co to jest infobrokering (jako profesja i jako system kompetencji)? - Czym jest informacja naukowa w Internecie? - Przedstawienie zakresu zajęć 4
 5. 5. Czym jest infobrokering? Infobrokering jako profesja i dziedzina działalności informacyjnej 1 • Broker informacji (infobroker) jest pośrednikiem pomiędzy zasobami informacyjnymi a ludźmi i organizacjami, którzy informacji potrzebują – Robi coś więcej niż tylko „wyszukuje informacje za opłatą” – Jest zawodem uznanym oficjalnie w Polsce • Klasyfikacja Zawodów i Specjalności – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz.U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537 – Dostęp w serwisie www GUS www.stat.gov.pl, http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/kzs/kzs_pp.htm – 262204 Broker informacji (researcher) 5
 6. 6. Czym jest infobrokering? Infobrokering jako profesja i dziedzina działalności informacyjnej 2 • Więcej na ten temat – Cisek, Sabina (2007). Broker informacji: istota zawodu. http://hdl.handle.net/10760/10880, http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/10880/1/Cis ek_broker_informacji_istota.pdf – http://www.slideshare.net/sabinacisek/brokerinformacji-w-spoleczenstwie-wiedzy 6
 7. 7. Czym jest infobrokering? Infobrokering jako system kompetencji (wiedzy, umiejętności, wartości) • Umożliwia efektywne, skuteczne pozyskanie informacji, która zaspokoi potrzebę informacyjną, pozwoli rozwiązać problem, wykonać zadanie, ułatwi podjęcie decyzji – efektywne – bez marnowania czasu, energii, pieniędzy – skuteczne – udane – pozyskanie – nie tylko poszukiwanie i wyszukanie, ale również ocena, wybór i przetworzenie 7
 8. 8. Czym jest informacja naukowa w Internecie? 1 • Obydwa terminy – zarówno „informacja” jak i „naukowa” są wieloznaczne, wyrażenie „informacja naukowa” – również • Co to znaczy „być naukowym”? (w odniesieniu do nauki jako wiedzy) – Są co najmniej dwa warianty tego pytania • „Wielkie pytanie” = filozoficzne i naukoznawcze – na czym w ogóle polega naukowość poznania/wiedzy? • „Małe pytanie” = praktyczne – jak rozpoznać/stwierdzić, że publikacja (artykuł, blog, książka, portal, referat, serwis www etc.) jest naukowa 8
 9. 9. Czym jest informacja naukowa w Internecie? 2 • Na użytek tych zajęć – umawiamy się – termin „informacja naukowa” oznacza publikacje online zawierające dane, treści, wiedzę o charakterze naukowym (scholarly content) • W rzeczywistości pojęcie informacji naukowej jest o wiele szersze, ale o wielu różnych jego aspektach i kontekstach nie zdążymy porozmawiać w ciągu godziny  9
 10. 10. Zatem – o czym są dzisiejsze zajęcia? • O niektórych aspektach efektywnego, skutecznego pozyskiwania informacji naukowej z Internetu, o tym jak dotrzeć do danych, treści i wiedzy naukowej – opublikowanych i gdzieś w Sieci dostępnych 10
 11. 11. Informacja naukowa online - elementy typologii naukowych źródeł elektronicznych w kontekście ich przydatności dla badań i dydaktyki, zilustrowane przykładami - wybrane zasady wyszukiwania informacji naukowej i konsekwencje ich stosowania dla rzetelności i wiarygodności badań 11
 12. 12. Sposoby poszukiwania/pozyskiwania informacji naukowej [najważniejsze] • Poszukiwanie w oparciu o przemyślaną (uświadomioną i uzasadnioną) heurystykę/strategię wyszukiwawczą • Monitoring • Przypadkowe pozyskiwanie informacji (information encountering, opportunistic discovery of information, Sanda Erdelez) – Jest coraz ważniejsze w dzisiejszym środowisku informacyjnym, ale o tym nie będziemy dzisiaj mówili • Na ten temat więcej w Sapa, Remigiusz (2008). Potencjał bibliotecznych katalogów online w zakresie sprzyjania zjawisku przypadkowego pozyskiwania informacji o literaturze naukowej. Przegląd Biblioteczny R. 76, z. 1, s. 87–110. http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=401&dirids=1 • W praktyce – różne sposoby często współwystępują 12
 13. 13. Dlaczego przemyślana (uświadomiona i uzasadniona) strategia wyszukiwawcza, skuteczne i kompleksowe poszukiwanie informacji i publikacji są ważne dla rzetelności i wiarygodności badań naukowych i dydaktyki uniwersyteckiej? 1 • Po pierwsze – Każde przedsięwzięcie naukowe, badania, publikacje, prace na stopień (mgr, dr, dr hab.) odwołują się do już osiągniętej wiedzy – poszerzają ją, modyfikują, uzupełniają, krytykują, czasem odrzucają etc. (istotna cecha nauki) • Zatem – poszukiwanie informacji naukowej nie jest tylko czynnością „techniczną”, przeciwnie – to gdzie i jak wyszukujemy, a w efekcie co wyszukamy, wpływa na kształt dalszych badań a także treści nauczanych w dydaktyce uniwersyteckiej 13
 14. 14. Dlaczego przemyślana (uświadomiona i uzasadniona) strategia wyszukiwawcza, skuteczne i kompleksowe poszukiwanie informacji i publikacji są ważne dla rzetelności i wiarygodności badań naukowych i dydaktyki uniwersyteckiej? 2 • Po drugie – Każdy artykuł naukowy, książka, dysertacja rozpoczyna się od przedstawienia stanu badań w danym zakresie (wymóg metodologiczny) • Po trzecie – Badania/wiedza naukowa muszą być intersubiektywnie sprawdzalne, czyli trzeba zostawić tzw. „ścieżkę sprawdzenia”, musi też być jasne, na jakiej podstawie twierdzimy, to, co twierdzimy (naukowość w ogóle) 14
 15. 15. Dlaczego przemyślana (uświadomiona i uzasadniona) strategia wyszukiwawcza, skuteczne i kompleksowe poszukiwanie informacji i publikacji są ważne dla rzetelności i wiarygodności badań naukowych i dydaktyki uniwersyteckiej? 3 • Nie dowiemy się jaki jest rzeczywisty stan badań/wiedzy, jeżeli nie poszukamy informacji naukowej w odpowiedni sposób – Na przykład – nie wystarczy opierać się na bibliografiach załącznikowych w artykułach (technika kuli śnieżnej), to nie daje żadnej pewności, iż mamy pełny obraz stanu badań/wiedzy 15
 16. 16. Dlaczego przemyślana (uświadomiona i uzasadniona) strategia wyszukiwawcza, skuteczne i kompleksowe poszukiwanie informacji i publikacji są ważne dla rzetelności i wiarygodności badań naukowych i dydaktyki uniwersyteckiej?4 • Badania naukowe nie będą intersubiektywnie sprawdzalne, jeżeli nie będziemy potrafili pokazać, gdzie szukaliśmy informacji/treści i w jaki sposób oraz uzasadnić, dlaczego właśnie tam a nie gdzie indziej – Więcej na ten temat w artykule • Cisek, Sabina (2010). Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa w nauce o informacji i bibliotekoznawstwie w XXI wieku. Przegląd Biblioteczny t. 78 nr 3, s. 273-284. 16
 17. 17. Przemyślana (uświadomiona i uzasadniona) heurystyka/strategia wyszukiwawcza oparta jest m.in. na umiejętnościach/wiedzy: • Gdzie szukać publikacji naukowych – Wiem, jakie istnieją narzędzia, zasoby, źródła informacji naukowej w ogóle i w szczególności z mojej dziedziny • Jak rozpoznać, że publikacja jest naukowa • Jak szukać informacji i publikacji – ogólne zasady wyszukiwania oraz szczegółowe sposoby formułowania pytań/wyrażeń wyszukiwawczych 17
 18. 18. I. Gdzie szukać publikacji naukowych online? Jakie istnieją narzędzia i źródła informacji naukowej? Elementy typologii z użyciem różnych kryteriów 1 • Narzędzia i źródła skierowujące („punkty startowe”) – bazy bibliograficzne, abstraktowe, katalogi bibliotek, specjalistyczne serwisy wyszukiwawcze, zob. – http://sabinacisek.blogspot.com/2011/08/wyszukiwanie-publikacjinaukowych-w.html – http://sabinacisek.blogspot.com/2011/06/wyszukiwanie-informacjinaukowej-i.html • Narzędzia i źródła pełnotekstowe, na przykład Academic Search Complete (EBSCO), Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa http://bbc.uw.edu.pl/dlibra albo Bibliotheca Nostra http://www.bibliothecanostra.awf.katowice.pl/ 18
 19. 19. Gdzie szukać publikacji naukowych online? Jakie istnieją narzędzia i źródła informacji naukowej? Elementy typologii z użyciem różnych kryteriów 2 • Narzędzia i źródła komercyjne, odpłatne – na przykład baza pełnotekstowa ebrary (ProQuest), serwis Web of Science (Thomson Reuters) • Narzędzia i źródła niekomercyjne, w trybie Open Access – http://sabinacisek.blogspot.com/2011/06/wyszukiwa nie-penych-tekstow-naukowych.html 19
 20. 20. Gdzie szukać publikacji naukowych online? Jakie istnieją narzędzia i źródła informacji naukowej? Elementy typologii z użyciem różnych kryteriów 3 • Narzędzia, zasoby i źródła formalne (recenzowane artykuły w czasopismach naukowych, recenzowane książki, referaty z konferencji) – Na przykład bazy SSCI Social Sciences Citation Index (Thomson Reuters), baza SpringerLink albo czasopismo Information Research http://informationr.net/ir/ • Narzędzia, zasoby i źródła nieformalne (blogi, prezentacje multimedialne, prywatne strony WWW, samopublikacje, serwisy social bookmarking, wypowiedzi na forach specjalistycznych) – Czy są naukowe? Na pewno można je wykorzystać w pracy naukowej, w procesie badawczym, np. na etapie formułowania problemu czy identyfikowania literatury przedmiotu 20
 21. 21. Gdzie szukać publikacji naukowych online? Jakie istnieją narzędzia i źródła informacji naukowej? Elementy typologii z użyciem różnych kryteriów 3a • Więcej na temat formalnych i nieformalnych publikacji w nauce – Cisek, Sabina (2009). Dzielenie się wiedzą w Internecie. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy nr 3-4, s. 33-42. Dostęp: http://www.biblioteka.awf.katowice.pl/biuletyn.html, http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=17706&dirids=1 – Cisek, Sabina (2008). Weblogi (blogi) – nowe narzędzie komunikacji w nauce. W: Pietruch-Reizes, Diana (red.). Zarządzanie informacją w nauce. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, s. 170-177. Dostęp także online: http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=16624&dirids=1 21
 22. 22. II. Jak rozpoznać, że publikacja jest naukowa? 1 • Stosując kryteria – wewnętrzne, czyli dotyczące metody i treści/wiedzy naukowej w danej publikacji • intersubiektywna sprawdzalność, rozumowanie i sposób uzasadniania (jest jasne, dlaczego twierdzę, to co twierdzę), aparat informacyjny (abstrakt, bibliografia, przypisy), terminologia – zewnętrzne, organizacyjne • bycie recenzowanym, liczba cytowań, nazwisko i afiliacja autora, zamieszczenie w ważnych czasopismach/pracach zbiorowych uznawanych za naukowe itp. 22
 23. 23. Jak rozpoznać, że publikacja jest naukowa? 2 • Więcej na ten temat w prezentacji „Metodologia nauk część 1” http://skryba.inib.uj.edu.pl/~cisek/metodologia_nauk/ lub http://www.slideshare.net/sabinacisek/metodologia-nauk2011-2012 • Zob. też Evaluating Scholarly Content Online http://www.lib.berkeley.edu/doemoff/tutorials/scholarlyconten tonline.html 23
 24. 24. III. Jak szukać informacji/publikacji naukowych online – ogólne zasady 1 • Dostosuj swoją strategię i taktykę wyszukiwawczą do konkretnego problemu, zagadnienia, dziedziny nauki • Nie ufaj a priori – oceniaj i wartościuj narzędzia, źródła, zasoby, publikacje, nawet autorytatywne źródła mogą zawierać błędy, znani naukowcy bywają kontrowersyjni a bibliografia narodowa nie jest kompletna  24
 25. 25. Jak szukać informacji/publikacji naukowych online – ogólne zasady 2 • Nie polegaj wyłącznie na jednym narzędziu, serwisie wyszukiwawczym, źródle czy publikacji naukowej – i to z różnych względów – technicznych, merytorycznych i metodologicznych – co zrobisz, gdy nie będzie działać lub przestanie być dostępne? – nie ma idealnych źródeł, całkowicie obiektywnych publikacji, totalnych, wszystko-ogarniających narzędzi/serwisów wyszukiwawczych, zawsze też może po prostu wystąpić błąd – trzeba sprawdzać treści/wiedzę z różnych źródeł – na tym m.in. polega metoda naukowa 25
 26. 26. Jak szukać informacji/publikacji naukowych online – ogólne zasady 3 – w nauce należy kontrolować element subiektywny, minimalizować tendencyjność – to także element metody naukowej; a to się raczej nie uda, gdy będziemy posługiwać się jednym, ulubionym narzędziem/serwisem wyszukiwawczym, źródłem czy zbiorem publikacji – istnieje Deep Web/Ukryty Internet – indeksy w bazach danych robią ludzie, wprowadzając element subiektywny – i wreszcie – jeżeli czegoś nie da się znaleźć w jednym miejscu, to może będzie w innym 26
 27. 27. Jak szukać informacji/publikacji naukowych online – ogólne zasady 4 • Formułuj różne pytania, także te precyzyjne – z wykorzystaniem różnych funkcjonalności wyszukiwawczych – operatorów boolowskich, fraz, komend, wyszukiwania zaawansowanego etc. • Przestrzegaj prawa związanego z dostępem do i wykorzystaniem informacji i publikacji naukowych (i innych) 27
 28. 28. Dyskusja i podsumowanie Zapraszam do dyskusji i zadawania pytań 28
 29. 29. Bibliografia • Cisek, Sabina (2009). Dzielenie się wiedzą w Internecie. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy nr 3-4, s. 33-42. Dostęp: http://www.biblioteka.awf.katowice.pl/biuletyn.html, http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=17706&dirids=1 • Cisek, Sabina (2010). Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa w nauce o informacji i bibliotekoznawstwie w XXI wieku. Przegląd Biblioteczny t. 78 nr 3, s. 273-284. • Cisek, Sabina (2008). Weblogi (blogi) – nowe narzędzie komunikacji w nauce. W: Pietruch-Reizes, Diana (red.). Zarządzanie informacją w nauce. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, s. 170-177. Dostęp także online: http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=16624&dirids=1 • Evaluating Scholarly Content Online http://www.lib.berkeley.edu/doemoff/tutorials/scholarlycontentonline.html • Finding Scholarly Content on the Web http://www.internettutorials.net/finding-scholarlycontent.asp • Sapa, Remigiusz (2008). Potencjał bibliotecznych katalogów online w zakresie sprzyjania zjawisku przypadkowego pozyskiwania informacji o literaturze naukowej. Przegląd Biblioteczny R. 76, z. 1, s. 87–110. http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=401&dirids=1 • Szczepańska, Anna (2006). Strategia, heurystyka i taktyka wyszukiwania informacji. Próba uporządkowania pojęć. Przegląd Biblioteczny nr 2, s. 165-187. • Więcej o źródłach informacji naukowej i nie tylko w blogu Informacja biznesowa, naukowa i infobrokering http://sabinacisek.blogspot.com/ 29
 30. 30. Bibliografia – o infobrokeringu • Bates, Mary Ellen (2010). FAQs About the Independent Info Pro Business. http://www.batesinfo.com/Coaching/FAQ/FAQ.html • Bulletin of the American Society for Information Science (1995), Volume 21, number 3. http://www.asis.org/Bulletin/Feb-95/ (numer poświęcony infobrokeringowi) • Cisek, Sabina (2007). Broker informacji: istota zawodu. http://hdl.handle.net/10760/10880, http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/10880/1/Cisek_broker_informacji_istota.pdf • Cisek, Sabina. Prezentacje na temat infobrokeringu http://skryba.inib.uj.edu.pl/~cisek/broker_informacji/, http://www.slideshare.net/sabinacisek • Nowak, Elżbieta Paulina (2008). Kim jest infobroker? http://www.goldeninfo.pl/aktualnosci,1 • Szczepańska, Barbara (2002). Broker informacji – zawód z przyszłością czy zawód z przyszłości. Biuletyn EBIB nr 11 (40). http://ebib.oss.wroc.pl/2002/40/szczepanska.php • Więcej literatury w prezentacji http://www.slideshare.net/sabinacisek/infobrokerstwo-wpolsce-stan-obecny 30

×