Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Organizacje międzynarodowe jako niekomercyjni dysponenci informacji

Jaką informację udostępniają nieodpłatnie w Internecie organizacje międzyrządowe?
- Praktycznie z każdej dziedziny gospodarki, kultury, nauki, polityki, życia społecznego,
- Dane (fakty, liczby, statystyki) oraz opracowania (analizy, przeglądy, raporty),
- Aktualną, bieżącą i retrospektywną (z lat poprzednich),
- O zasięgu globalnym lub lokalnym (poszczególne kraje, także miasta)

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Organizacje międzynarodowe jako niekomercyjni dysponenci informacji

 1. 1. Organizacje międzynarodowe jako niekomercyjni dysponenci informacji Dr Sabina Cisek Warsztat pracy infobrokera Kraków, 6 VI 2016 1
 2. 2. Spis treści • O jakich organizacjach mówimy? • Jaką informację udostępniają nieodpłatnie w Internecie organizacje międzyrządowe? • Dlaczego warto korzystać z zasobów informacyjnych organizacji międzynarodowych (międzypaństwowych)? 2
 3. 3. O jakich organizacjach mówimy? Typologia i przykłady 3
 4. 4. ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE • organizacje międzynarodowe międzyrządowe (międzypaństwowe) – członkami są państwa • organizacje międzynarodowe pozarządowe – członkami są instytucje, osoby prawne i fizyczne, stowarzyszenia i związki z różnych państw • Organizacje międzynarodowe. W: Encyklopedia PWN. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/organizacje- miedzynarodowe;3951715.html 4
 5. 5. ORGANIZACJE MIĘDZYRZĄDOWE (MIĘDZYPAŃSTWOWE) • globalne, powszechne ‒ ONZ / UN, Organizacja Narodów Zjednoczonych http://www.un.org/, http://www.unic.un.org.pl/ • regionalne – przykłady ‒ ASEAN, Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (Association of South East Asian Nations) http://asean.org/ ‒ OAS, Organizacja Państw Amerykańskich (Organization of American States) http://www.oas.org/ 5
 6. 6. ORGANIZACJE MIĘDZYRZĄDOWE (MIĘDZYPAŃSTWOWE) • o charakterze ogólnym – ich działalność obejmuje różne dziedziny stosunków międzynarodowych ‒ Unia Europejska http://europa.eu/index_pl.htm • o charakterze specjalnym – ograniczają się do określonych dziedzin 6
 7. 7. ORGANIZACJE MIĘDZYRZĄDOWE (MIĘDZYPAŃSTWOWE) • polityczne (i wojskowe) – przykłady ‒ NATO http://www.nato.int/ ‒ Rada Europy http://www.coe.int/web/portal/home • gospodarcze – przykłady ‒ OECD, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Cooperation and Development) http://www.oecd.org/ ‒ WTO, Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organization) https://www.wto.org/ 7
 8. 8. ORGANIZACJE SPECJALNE (DZIEDZINOWE) – przykłady • Bank Światowy (the World Bank Group) http://www.worldbank.org/ • FAO, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations) http://www.fao.org/ • MOP / ILO, Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization) http://www.mop.pl/, http://www.ilo.org/ • WHO Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization) http://www.who.int/, http://www.who.un.org.pl/ 8
 9. 9. Jaką informację udostępniają nieodpłatnie w Internecie organizacje międzyrządowe? Typologia i przykłady 9
 10. 10. Praktycznie z każdej dziedziny gospodarki, kultury, nauki, polityki, życia społecznego Dane (fakty, liczby, statystyki) oraz opracowania (analizy, przeglądy, raporty) Aktualną, bieżącą i retrospektywną (z lat poprzednich) O zasięgu globalnym lub lokalnym (poszczególne kraje, także miasta) 10
 11. 11. BIZNES, GOSPODARKA, EKONOMIA Informacja o poszczególnych krajach (regionach, kontynentach) – dane podstawowe, wskaźniki makroekonomiczne • bilans płatniczy, inflacja, zadłużenie, • branże gospodarki, jakie są, jak funkcjonują (dochody, straty), • budżet, dług publiczny, • dane demograficzne, populacja, grupy etniczne, • handel zagraniczny, export/import, bilans, główni partnerzy handlowi (w skali kraju) • inwestycje, • produkt krajowy brutto PKB (ang. GDP), dochód na głowę, • siła robocza, bezrobocie, • waluta, • inne (np. emisja dwutlenku węgla) 11
 12. 12. OECD Data https://data.oecd. org/poland.htm https://data.oecd. org/ 12
 13. 13. ONZ, DESA Development Policy and Analysis Division, Global Economic Outlook (GEO) Database http://www.un.org/en/development/desa/policy/proj_link/global_economic_outlo ok.shtml 13
 14. 14. World Bank Group – Doing Business • http://www.doingbusiness.org/reports/global- reports/doing-business-2016 • http://www.doingbusiness.org/rankings 14
 15. 15. EDUKACJA, NAUKA, TECHNIKA – PRZYKŁADY • OECD Science, Technology and R&D Statistics http://www.oecd-ilibrary.org/science-and- technology/data/oecd-science-technology-and-r-d- statistics_strd-data-en • UE, Przestrzeń kosmiczna http://europa.eu/pol/space/index_pl.htm 15
 16. 16. SPRAWY SPOŁECZNE, ZDROWIE • FAO, Food Loss and Food Waste http://www.fao.org/food-loss-and- food-waste/en/ • UE, Eurostat, Crimes recorded by the police by offence category – historical data http://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/database • WHO, Global Health Observatory (GHO) data http://www.who.int/gho/en/ 16
 17. 17. DANE STATYSTYCZNE (RÓŻNE) – PRZYKŁADY • ASEAN Statistics http://asean.org/resource/statistics/ • ILO, ILOSTAT Database http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm • Unia Europejska, Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/en 17
 18. 18. OPRACOWANIA – ANALIZY, PROGNOZY, RAPORTY – PRZYKŁADY • FAO, World Agriculture Towards 2030/2050 http://www.fao.org/economic/esa/esag/esag-home/en/, http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf • ILO Research Paper Series http://www.ilo.org/global/research/papers/lang--en/index.htm • OAS, International Migration in the Americas http://www.oas.org/docs/publications/SICREMI-2015-ENGLISH.pdf • WTO, World Trade Report 2015, https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr15_e.htm 18
 19. 19. NARZĘDZIA WYSZUKIWANIA – PRZYKŁADY, 1 • Działy w serwisach WWW, katalogi źródeł, wykazy własnych baz danych lub publikacji • A-Z Resources: UN Databases http://research.un.org/az.php?t=3690 • Documents and resources. World Trade Organization. https://www.wto.org/english/res_e/res_e.htm • Unia Europejska, Dokumenty i publikacje http://europa.eu/publications/index_pl.htm • LibGuides http://www.natolibguides.info/welcome • Publications http://www.ilo.org/global/publications/lang--en/index.htm • Statistics and databases http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang-- en/index.htm 19
 20. 20. NARZĘDZIA WYSZUKIWANIA – PRZYKŁADY, 2 • Biblioteki cyfrowe i otwarte repozytoria https://openknowledge.worldbank.org/ • Interfejsy wyszukiwania zaawansowanego, np. https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx • Systemy informacji bibliograficznej http://unbisnet.un.org/ 20
 21. 21. NA ZAKOŃCZENIE – DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z ZASOBÓW INFORMACYJNYCH ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH (MIĘDZYPAŃSTWOWYCH)? • Bo są to zbiory ogromne, wieloaspektowe, wielodziedzinowe – można odnaleźć wiele przydatnych informacji różnego typu • Bo są udostępniane online nieodpłatnie i wszystkim (wolny dostęp) • Bo są wiarygodne (wytworzone przez oficjalne podmioty) • Bo często mają dobrze zorganizowane własne narzędzia wyszukiwania (katalogi, systemy, wyszukiwarki) 21

×