Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Sc środowisko informacyjne

WSPÓŁCZESNE ŚRODOWISKO INFORMACYJNE

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Sc środowisko informacyjne

 1. 1. WSPÓŁCZESNE ŚRODOWISKO INFORMACYJNE Sabina Cisek Lublin i Puławy, 9 i 10 kwietnia 2015 Informacja to najcenniejszy z towarów – poznaj narzędzia jej pozyskiwania i dowiedz się więcej o rynku, klientach i konkurencji 1
 2. 2. Co się składa na współczesne środowisko informacyjne? • Internet – powierzchniowy (ang. surface web), – ukryty (ang. deep web, hidden web, invisible web) • Zasoby i źródła poza Internetem – archiwa i biblioteki, – ludzie z ich specjalistyczną bądź unikatową wiedzą, eksperci, sieć kontaktów w branży, urzędnicy itd. – media tradycyjne Konwergencja 2
 3. 3. Podmioty we współczesnym środowisku informacyjnym • Dostawcy technologii informacyjnej, dostępu • Dostawcy treści – komercyjni, np. EBSCO, EMIS, Kompass, Thomson Reuters – niekomercyjni, np. GUS, rząd, organizacje pozarządowe, samorządy, uczelnie • Pośrednicy – bibliotekarze, brokerzy informacji (infobrokerzy), firmy badawcze i doradcze, profesjonaliści informacji, specjaliści białego wywiadu (OSINT), wywiadownie gospodarcze • Użytkownicy, odbiorcy, często – nie bierni, lecz prosumenci 3
 4. 4. Reintegracja środowiska cyfrowego (wirtualnego) i fizycznego (realnego) • Internet rzeczy (przedmiotów, wszechrzeczy) • Lifelogging (urządzenia ubieralne) • NFC, semakody • Rozszerzona rzeczywistość, np. okulary Google Problemy: bezpieczeństwo, prywatność Wyzwanie dla biznesu, nowe formy kontaktów z klientami, usług itp. 4
 5. 5. De-instytucjonalizacja i indywidualizacja • Także – wzrastająca rola indywidualnego zarządzania informacją (ang. PIM, Personal Information Management) • Dla zainteresowanych – http://www.academia.edu/9779934/Indywidualne_zarz%C4%8 5dzanie_informacj%C4%85 – www.academia.edu/10053720/Aplikacje_narzędzia_programy_ urządzenia_technologie_służące_indywidualnemu_zarządzaniu _informacją 5
 6. 6. Semantyzacja, semantyczny Internet • Integracja danych, rozumienie znaczenia • Użytkownik często nie tyle chce wyszukiwać, ile otrzymać poradę, decyzję, wyselekcjonowaną i uporządkowaną informację na dany temat, zob. np. Graf wiedzy Google • Dla zainteresowanych – http://www.internetstandard.pl/news/117212_3/Tim.Berners.Lee.o. potedze.Sieci.semantycznej.html – www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,393948,internet- semantyczny---komputery-coraz-wiecej-rozumieja.html 6
 7. 7. Inne cechy środowiska informacyjnego • Utrwalana jest nie tylko informacja (dane, wiedza) o charakterze naukowym lub profesjonalnym, ale również dotycząca życia codziennego, osobista, prywatna • W Internecie „nic nie ginie”, zob. np. Internet Archive: Wayback Machine http://archive.org/web/ • Zacieranie różnicy między produktem a usługą 7
 8. 8. Zasoby informacyjne • Nadmiar informacji? • „Zaśmiecenie” środowiska informacyjnego? – Dla zainteresowanych http://www.ekologiainformacji.pl/ • Sedno problemu – kompetencje informacyjne użytkowników (ang. Information Literacy) – Kompetencje informacyjne = wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne (postawy, wartości) związane z funkcjonowaniem w środowisku informacyjnym 8
 9. 9. Kompetencje informacyjne • Dotyczą jednostek oraz grup społecznych • Osoba kompetentna informacyjnie potrafi i wie jak informację – pozyskać (wyszukać, zdobyć) – ocenić (jakość, wiarygodność), dokonać selekcji – wykorzystać (decyzje, działania, przetworzenie, przekaz, rozwiązanie problemu) I to wszystko zgodnie z etyką i prawem. 9
 10. 10. Jaka informacja jest wartościowa? Dwa aspekty • Pertynentna (relewantna) = zgodna z potrzebami odbiorcy • O dobrej jakości – Jakość zależy od dostępu, formy (m.in. architektury informacji) oraz treści (aktualna, rzetelna, udokumentowana, uporządkowana) – Jak rozpoznać, że informacja jest rzetelna, wiarygodna? Jakiej informacji „możemy ufać”? 10
 11. 11. Różne kryteria oceny jakości informacji • Niezależne od konkretnego odbiorcy, użytkownika, np. poprawność językowa, staranna redakcja, szybkość wczytywania się strony WWW itp. • Zależne od odbiorcy, użytkownika (względne lub subiektywne), m.in. od jego cech osobowości, doświadczenia, sytuacji problemowej, w której się znajduje itd. 11
 12. 12. Na zakończenie  WAŻNE • Nie istnieje idealne i „totalne” narzędzie wyszukiwania, wyszukiwarka – Żadna z nich nie przeszukuje całości Internetu – Każda ma inną bazę indeksową i inny algorytm rankingowy – Dlatego należy korzystać z kilku • Nie istnieje „bezbłędne”, całkowicie aktualne i kompletne źródło informacji, np. – Bazy Nauka Polska, http://www.nauka-polska.pl/Bazy- danych.html, problem z aktualizacją, – KRS, brak aktualnych sprawozdań finansowych – Szewcy w Białymstoku 12

×