Promocioni i shitjeve ( marketing )

Sabir Asipi
Sabir AsipiUmica Parfum - TEAM UmicaLavoro.it

Parimet e marketingut

Kapitulli 8 Promocioni I shitjeve

Promocioni I shitjeve perfshin teresin e teknikave te perdorura posacerisht per nje
produkt apo sherbim , per nje public te caktuar(konsumator,shperndares,prospekte,shites)
, me qellim qe te shtojne intereson e bleresit per produktin apo sherbimin per nje periudhe
afatshkurter, por duke shpresuar edhe ritjen e fitimit per ndermarjen.
Publiciteti ofron nje arsye per te blere, ndersa promocioni I shitjeve odron nje nxitje per
te blere. Ai perfshin mjete te ndryshme nxitese psh: kupona,oferta rimbursimi parash,ulje
cmimesh,dhurata,garanci,demonstrime etj.
Promocioni I tregtise ( zbritje,mallra falas, publicitet)- dy dekadat e fundit jane ritur
shpenzimet e promocionit, Faktoret qe kane ndikuar ne kete ritje jane :
Faktoret e mbrendshem      dhe Faktoret e jashtem.
-Shitesit e perdorin promocionin nxites per te terhequr kliente te rinj,per te shperblyer
besnikerine e konsumatorit dhe per te ritur normen e blerjes se klientit te rastit.
Funksioni I promocionit te shitjeve : ndikon ne njohjen,ndikon ne proven,shton
shitjet,optimizon imazhin,ndikon ne blerje,ndikon ne riblerje.

   Promocioni dhe Publiciteti
A) Anet e perbashketa jane:
    ● mediat dhe suportet shpesh jane te njejta
    ● shprehjet publicitare dhe shprehjet promovuese jane te ngjajshme
    ● klientela eshte e njejte
    ● promocioni I shitjeve dhe publiciteti varen nga e njejta qender : drejtimi I
komunikimit apo drejtimi I marketingut.
B) Dallimet :
● publiciteti eshe nje veprim I vazhdueshem dhe jep rezultate ne nje periudhe
afatgjate.promocioni I shitjeve ka efekte te drejperdrejta ne afat te shkurter (afat te
caktuar kohe dhe produkt te caktuar)
● publiciteti ndikon ne qendrimin, ndersa promocioni I shitjeve nderhyn ne nivelin e
sjelljes.
● publiciteti prek nje public masiv, veprimi I promocionit te shitjeve kerkon shume
kontakt te personalizuar

Caktimi I objektivave te promocionit te shitjeve
A) Per konsumatoret – nxitjen e bleresve ne asi te medha, nxitjen e te provuarit nga
joperdoruesit dhe terheqjen e nderuesve te markave nga market konkuruese.
B) Per shitesit me pakice – bindjen e atyre per te blere artikuj te rinj,nxitjen e blerjeve
jashta sezonit,nxitjen e rezervimit te artikujve te nderlidhur qe lidhen me njeri-
tjetrin,ndertimin e besnikerise ndaj markes per shitesit me pakice
C) Per forcen e shitjes – nxitjen per mbeshtetjen e nje produkti ose modeli te ri , per
gjetjen e nje numri te madh te prospekteve dhe stimulimin e shitjeve jashta sezonit.

Zgjedhja e llojeve te promocionit te shitjes
1. Zbritja e cmimeve – ose dhenia e me teper produkteve per te njejtin cmim.dmthulja e
perkohshme e cmimeve.
2. Kuponi -
3. Shittja dyshe – dmth shitjen e dy artikujve me cmim me te ulet sesa shuma e cmimeve
te tyre po te shiteshin vec e vec.
4. Bonuset ose Primet – jane mallra qe ofrohen pa pagese ose me cmim te ulet per te
nxitur shitjen e nje produkti te caktuar.ndahen ne
    a. bonuset e drejtperdrejta ( falas nese blen konsumatori)
    b. bonuse te diferencuara ( falas edhe nese nuk blen konsumatori)
    c. bonuse mbajtese ( dhenia e nje shperblimi ne rikthimin e artikullit ne perdorim)
    d . bonuse vete paguese (shitja e nje produkti me cmim me te ulet nese blehet edhe
nje produkt tjeter)
5.Llotarite dhe lojrat – dhenia e cmimeve konsumatoreve qe marin ojese net e.
6. Konkurset-
7. Kampionet – dhenia falas te nje sasie te caktuar produkti vetem atij qe me te vertet
deshiron ta provoje cilesine e produktit
8. Publiciteti ne vendin e shitjes – eshte teknike qe sherben per vleresimin e produktit
ne vendin e shitjes.
9. Informacioni per produktin – sherben per informimin e publikut me produktin qe
deshirojne te shesin.
10. Nxitja financiare – sherben per te stimuluar ata qe shesin me shumice
11. Akordimet e fondeve tregtare – eshte nje shume qe u jepet shitesve me pakice qe tu
japin perparesi prodhimeve te prodhuesit.
12. Dhenia parash per publicitetin – shperblim I shitesve me pakice per publicitetin e
produkteve te prodhuesit.
13. Dhenia parash per ekspozim – shperblim I atyre qe bejne ekspozimin e nje produkti
te vecante.

Mjetet kryesore te promocionit te shitjeve :
A) Mjetet e promocionit konsumator.
B) Mjetet e promocionit te tregtise :
  1.promocioni tregtar mund te binde shitesin me shumice ose pakice te terheqe marken
  2. promocioni tregtar mund te binde shitesin te terheqe me teper mall se sasia normale
  3. promocioni tregtar mund te beje shitesit me pakice te promovojne marken duke I
dhene asaj perparesi,duke e ekspozuar dhe duke ulur cmimet.
  4. promocioni tregtar mund te nxite shitesit me pakice te shesin produktin, ai I
shperblen per perpjekjet e tyre.
C) Mjetet e promocionit te biznesit:
  1.ekspozitat e panairet tregtare
  2. kompeticionet e shitjeve
  3. publiciteti I specialitetit.

Prodhuesit perdorin 4 metoda per te pare efektivitetin e promocionit :
1) shqyrtimi I te dhenave per shitjen para,gjate dhe pas promocionit
2) nqs produkti nuk eshte me I mire se sa ai I konkurentit,pjesa e tregut mund te kthehet
ne nivelin e saj parapromovues.
3) te dhenat per panelin e konsumatorit tregojne llojet e njerezve qe iu pergjigjen
promocionit dhe cfare bejne ato pas promocionit.
4) pervec ketyre 4 metodave,drejtuesit duhet te njonin edhe kostot dhe problemet e
mundshme

Recommandé

Shitja personale par
Shitja personaleShitja personale
Shitja personaleVilma Hoxha
11K vues7 diapositives
Publiciteti ( marketing ) par
Publiciteti ( marketing )Publiciteti ( marketing )
Publiciteti ( marketing )Sabir Asipi
11.2K vues2 diapositives
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing) par
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)Sabir Asipi
11.4K vues4 diapositives
Polika e promocionit x par
Polika e promocionit xPolika e promocionit x
Polika e promocionit xZana Agushi
3.4K vues19 diapositives
Segmentimi i tregut dhe pozicionimi par
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiSegmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiHekuran Zogaj
17K vues11 diapositives
Strategjite segmentimi i tregut par
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregutekonomia
31.6K vues35 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Produkti ( marketing ) par
Produkti ( marketing )Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )Sabir Asipi
12.4K vues2 diapositives
Strategjite Marketingu2 par
Strategjite Marketingu2Strategjite Marketingu2
Strategjite Marketingu2Besart Krasniqi
26.4K vues46 diapositives
Marketingu hulumtimi i tregut par
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutbujar30
34.8K vues167 diapositives
Promocioni nail reshidi par
Promocioni nail reshidiPromocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidiMenaxherat
6.3K vues48 diapositives
Menaxhimi i cikli të jetës së produktit par
Menaxhimi i cikli të jetës së produktitMenaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktitsebi044
20.8K vues20 diapositives
Tregu, oferta dhe kerkesa par
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaMenaxherat
84.7K vues14 diapositives

Tendances(20)

Produkti ( marketing ) par Sabir Asipi
Produkti ( marketing )Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )
Sabir Asipi12.4K vues
Marketingu hulumtimi i tregut par bujar30
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
bujar3034.8K vues
Promocioni nail reshidi par Menaxherat
Promocioni nail reshidiPromocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidi
Menaxherat6.3K vues
Menaxhimi i cikli të jetës së produktit par sebi044
Menaxhimi i cikli të jetës së produktitMenaxhimi i cikli të jetës së produktit
Menaxhimi i cikli të jetës së produktit
sebi04420.8K vues
Tregu, oferta dhe kerkesa par Menaxherat
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesa
Menaxherat84.7K vues
Bazat e menaxhimit par Menaxherat
Bazat e menaxhimitBazat e menaxhimit
Bazat e menaxhimit
Menaxherat107.7K vues
Bazat e marketingut punimi i produktit par Veton Sopjani
Bazat e marketingut punimi i produktitBazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktit
Veton Sopjani9.7K vues
Politika e cmimit nail reshidi par Menaxherat
Politika e cmimit nail reshidiPolitika e cmimit nail reshidi
Politika e cmimit nail reshidi
Menaxherat3.3K vues
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing) par Sabir Asipi
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Sabir Asipi5.3K vues
Plani i Biznesit par Menaxherat
Plani i BiznesitPlani i Biznesit
Plani i Biznesit
Menaxherat31.9K vues
Politika e distribucionit 9 par Zana Agushi
Politika e distribucionit 9Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9
Zana Agushi1.1K vues
Marketing - Përmbledhje par Jozef Nokaj
Marketing - PërmbledhjeMarketing - Përmbledhje
Marketing - Përmbledhje
Jozef Nokaj3.8K vues
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti par Menaxherat
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticitetiElasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
Elasticiteti i kerkese dhe i ofertes elasticiteti
Menaxherat36.3K vues
7. kostot par coupletea
7. kostot7. kostot
7. kostot
coupletea53.5K vues
Komunikimi miks ( marketing ) par Sabir Asipi
Komunikimi miks ( marketing )Komunikimi miks ( marketing )
Komunikimi miks ( marketing )
Sabir Asipi4K vues

En vedette

MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje) par
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
102.1K vues43 diapositives
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni par
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni ekonomia
4.9K vues6 diapositives
Bazat e marketingut - produkti par
Bazat e marketingut - produktiBazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiVeton Sopjani
27.1K vues18 diapositives
Marketing par
MarketingMarketing
MarketingVeton Sopjani
14.3K vues18 diapositives
Punim Seminarik par
Punim SeminarikPunim Seminarik
Punim SeminarikErmirë Redenica
44.2K vues18 diapositives
2.politika e promocionit_ui_re par
2.politika e promocionit_ui_re2.politika e promocionit_ui_re
2.politika e promocionit_ui_reGashi Besnik
4.2K vues42 diapositives

En vedette(18)

MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje) par fatonbajrami1
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1102.1K vues
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni par ekonomia
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
ekonomia4.9K vues
Bazat e marketingut - produkti par Veton Sopjani
Bazat e marketingut - produktiBazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produkti
Veton Sopjani27.1K vues
2.politika e promocionit_ui_re par Gashi Besnik
2.politika e promocionit_ui_re2.politika e promocionit_ui_re
2.politika e promocionit_ui_re
Gashi Besnik4.2K vues
Shitja personale ( marketing ) par Sabir Asipi
Shitja personale ( marketing )Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )
Sabir Asipi3.6K vues
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group" par Ajete Malaj
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Ajete Malaj10.5K vues
Punim seminarik par Ramiz Ilazi
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarik
Ramiz Ilazi34.8K vues
Organizimi i ndermarrjes par ekonomia
Organizimi i ndermarrjesOrganizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjes
ekonomia29.9K vues
Ndermarrja dhe ideja afariste e ndermarrjes par Menaxherat
Ndermarrja dhe ideja afariste e ndermarrjesNdermarrja dhe ideja afariste e ndermarrjes
Ndermarrja dhe ideja afariste e ndermarrjes
Menaxherat10K vues
1. biznesi dhe format e organizimit të tij par Menaxherat
1. biznesi dhe format e organizimit të tij1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
Menaxherat95.6K vues

Similaire à Promocioni i shitjeve ( marketing )

C00d par
C00dC00d
C00dMirdon Bunjaku
829 vues25 diapositives
c00d par
c00dc00d
c00dguest2514d3
942 vues25 diapositives
Ligjerata e 13 & info par
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoekonomia
725 vues9 diapositives
Marketing - Kollokviumi i 2-të par
Marketing - Kollokviumi i 2-tëMarketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-tëJozef Nokaj
972 vues11 diapositives
Mardheniet publike ( marketing ) par
Mardheniet publike ( marketing )Mardheniet publike ( marketing )
Mardheniet publike ( marketing )Sabir Asipi
3.3K vues3 diapositives
Marketing1 par
Marketing1Marketing1
Marketing1Valdet Shala
7.7K vues18 diapositives

Similaire à Promocioni i shitjeve ( marketing )(20)

Ligjerata e 13 & info par ekonomia
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & info
ekonomia725 vues
Marketing - Kollokviumi i 2-të par Jozef Nokaj
Marketing - Kollokviumi i 2-tëMarketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-të
Jozef Nokaj972 vues
Mardheniet publike ( marketing ) par Sabir Asipi
Mardheniet publike ( marketing )Mardheniet publike ( marketing )
Mardheniet publike ( marketing )
Sabir Asipi3.3K vues
Orientimi marketing ne biznes ( marketing ) par Sabir Asipi
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Sabir Asipi3.6K vues
Koncepti marketingut par Menaxherat
Koncepti marketingutKoncepti marketingut
Koncepti marketingut
Menaxherat7.8K vues
Beiersdorf AG (NIVEA) Detyre Kursi par KetiGjipali
Beiersdorf AG (NIVEA) Detyre KursiBeiersdorf AG (NIVEA) Detyre Kursi
Beiersdorf AG (NIVEA) Detyre Kursi
KetiGjipali7K vues
Njohuri Baze Marketing par Menaxherat
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
Menaxherat6.9K vues
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p, par Shqiprim Jashari
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari1.4K vues
Strategjia e Bizneseve Nderkombetare par Menaxherat
Strategjia e Bizneseve NderkombetareStrategjia e Bizneseve Nderkombetare
Strategjia e Bizneseve Nderkombetare
Menaxherat7.5K vues
12 Production Vs Marketing par Menaxherat
12 Production Vs Marketing12 Production Vs Marketing
12 Production Vs Marketing
Menaxherat628 vues
Segmentimi i tregut Ligjerata-2 par Zana Agushi
Segmentimi i tregut Ligjerata-2Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Zana Agushi2.2K vues
Rrjeti i shperndarjes ( marketing ) par Sabir Asipi
Rrjeti i shperndarjes ( marketing )Rrjeti i shperndarjes ( marketing )
Rrjeti i shperndarjes ( marketing )
Sabir Asipi3.3K vues

Promocioni i shitjeve ( marketing )

 • 1. Kapitulli 8 Promocioni I shitjeve Promocioni I shitjeve perfshin teresin e teknikave te perdorura posacerisht per nje produkt apo sherbim , per nje public te caktuar(konsumator,shperndares,prospekte,shites) , me qellim qe te shtojne intereson e bleresit per produktin apo sherbimin per nje periudhe afatshkurter, por duke shpresuar edhe ritjen e fitimit per ndermarjen. Publiciteti ofron nje arsye per te blere, ndersa promocioni I shitjeve odron nje nxitje per te blere. Ai perfshin mjete te ndryshme nxitese psh: kupona,oferta rimbursimi parash,ulje cmimesh,dhurata,garanci,demonstrime etj. Promocioni I tregtise ( zbritje,mallra falas, publicitet)- dy dekadat e fundit jane ritur shpenzimet e promocionit, Faktoret qe kane ndikuar ne kete ritje jane : Faktoret e mbrendshem dhe Faktoret e jashtem. -Shitesit e perdorin promocionin nxites per te terhequr kliente te rinj,per te shperblyer besnikerine e konsumatorit dhe per te ritur normen e blerjes se klientit te rastit. Funksioni I promocionit te shitjeve : ndikon ne njohjen,ndikon ne proven,shton shitjet,optimizon imazhin,ndikon ne blerje,ndikon ne riblerje. Promocioni dhe Publiciteti A) Anet e perbashketa jane: ● mediat dhe suportet shpesh jane te njejta ● shprehjet publicitare dhe shprehjet promovuese jane te ngjajshme ● klientela eshte e njejte ● promocioni I shitjeve dhe publiciteti varen nga e njejta qender : drejtimi I komunikimit apo drejtimi I marketingut. B) Dallimet : ● publiciteti eshe nje veprim I vazhdueshem dhe jep rezultate ne nje periudhe afatgjate.promocioni I shitjeve ka efekte te drejperdrejta ne afat te shkurter (afat te caktuar kohe dhe produkt te caktuar) ● publiciteti ndikon ne qendrimin, ndersa promocioni I shitjeve nderhyn ne nivelin e sjelljes. ● publiciteti prek nje public masiv, veprimi I promocionit te shitjeve kerkon shume kontakt te personalizuar Caktimi I objektivave te promocionit te shitjeve A) Per konsumatoret – nxitjen e bleresve ne asi te medha, nxitjen e te provuarit nga joperdoruesit dhe terheqjen e nderuesve te markave nga market konkuruese. B) Per shitesit me pakice – bindjen e atyre per te blere artikuj te rinj,nxitjen e blerjeve jashta sezonit,nxitjen e rezervimit te artikujve te nderlidhur qe lidhen me njeri- tjetrin,ndertimin e besnikerise ndaj markes per shitesit me pakice C) Per forcen e shitjes – nxitjen per mbeshtetjen e nje produkti ose modeli te ri , per gjetjen e nje numri te madh te prospekteve dhe stimulimin e shitjeve jashta sezonit. Zgjedhja e llojeve te promocionit te shitjes 1. Zbritja e cmimeve – ose dhenia e me teper produkteve per te njejtin cmim.dmthulja e perkohshme e cmimeve.
 • 2. 2. Kuponi - 3. Shittja dyshe – dmth shitjen e dy artikujve me cmim me te ulet sesa shuma e cmimeve te tyre po te shiteshin vec e vec. 4. Bonuset ose Primet – jane mallra qe ofrohen pa pagese ose me cmim te ulet per te nxitur shitjen e nje produkti te caktuar.ndahen ne a. bonuset e drejtperdrejta ( falas nese blen konsumatori) b. bonuse te diferencuara ( falas edhe nese nuk blen konsumatori) c. bonuse mbajtese ( dhenia e nje shperblimi ne rikthimin e artikullit ne perdorim) d . bonuse vete paguese (shitja e nje produkti me cmim me te ulet nese blehet edhe nje produkt tjeter) 5.Llotarite dhe lojrat – dhenia e cmimeve konsumatoreve qe marin ojese net e. 6. Konkurset- 7. Kampionet – dhenia falas te nje sasie te caktuar produkti vetem atij qe me te vertet deshiron ta provoje cilesine e produktit 8. Publiciteti ne vendin e shitjes – eshte teknike qe sherben per vleresimin e produktit ne vendin e shitjes. 9. Informacioni per produktin – sherben per informimin e publikut me produktin qe deshirojne te shesin. 10. Nxitja financiare – sherben per te stimuluar ata qe shesin me shumice 11. Akordimet e fondeve tregtare – eshte nje shume qe u jepet shitesve me pakice qe tu japin perparesi prodhimeve te prodhuesit. 12. Dhenia parash per publicitetin – shperblim I shitesve me pakice per publicitetin e produkteve te prodhuesit. 13. Dhenia parash per ekspozim – shperblim I atyre qe bejne ekspozimin e nje produkti te vecante. Mjetet kryesore te promocionit te shitjeve : A) Mjetet e promocionit konsumator. B) Mjetet e promocionit te tregtise : 1.promocioni tregtar mund te binde shitesin me shumice ose pakice te terheqe marken 2. promocioni tregtar mund te binde shitesin te terheqe me teper mall se sasia normale 3. promocioni tregtar mund te beje shitesit me pakice te promovojne marken duke I dhene asaj perparesi,duke e ekspozuar dhe duke ulur cmimet. 4. promocioni tregtar mund te nxite shitesit me pakice te shesin produktin, ai I shperblen per perpjekjet e tyre. C) Mjetet e promocionit te biznesit: 1.ekspozitat e panairet tregtare 2. kompeticionet e shitjeve 3. publiciteti I specialitetit. Prodhuesit perdorin 4 metoda per te pare efektivitetin e promocionit : 1) shqyrtimi I te dhenave per shitjen para,gjate dhe pas promocionit 2) nqs produkti nuk eshte me I mire se sa ai I konkurentit,pjesa e tregut mund te kthehet ne nivelin e saj parapromovues. 3) te dhenat per panelin e konsumatorit tregojne llojet e njerezve qe iu pergjigjen promocionit dhe cfare bejne ato pas promocionit.
 • 3. 4) pervec ketyre 4 metodave,drejtuesit duhet te njonin edhe kostot dhe problemet e mundshme