Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Внутрішня енергія. види теплопередачі

1 986 vues

Publié le

Презентація для 8 класу

Publié dans : Médias sociaux
 • Soyez le premier à commenter

Внутрішня енергія. види теплопередачі

 1. 1. Кінетична енергія теплового руху частинок тіла Потенціальна енергія їхньої взаємодії ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ +
 2. 2. Одиницею внутрішньої енергії в СІ є джоуль (Дж) (Дж)
 3. 3. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ залежить:
 4. 4. Теплопередача
 5. 5. Процес зміни внутрішньої енергії тіла або частин тіла без виконання роботи називають теплопередачею (теплообміном). Для кількісної характеристики процесу теплопередачі використовують поняття кількості теплоти.
 6. 6. Q- кількість теплоти [ ]Дж Кількість теплоти – це фізична величина, значення якої дорівнює енергії, яку тіло одержує або віддає в процесі теплопередачі.
 7. 7. Виконання роботи
 8. 8. Теплопередача
 9. 9. Теплопровідність – це процес передачі енергії від одних тіл до інших або від одних частин тіла до інших частин того самого тіла, який зумовлений хаотичним рухом частинок речовини й не супроводжується перенесенням цієї речовини.
 10. 10. Конвекція – це вид теплопередачі, здійснюваний шляхом перенесення теплоти потоками рідини або газу
 11. 11. Випромінювання – це вид теплопередачі, при якому енергія передається за допомогою електромагнітних хвиль

×