Infocus 10

Numărul 10 al buletinului informativ Infocus (septembrie/octombrie 2009) publicat de Grupul Şcolar Industrial "Anghel Saligny", Brăila.

Brăila, An 3, Nr. 5 (10), septembrie-octombrie 2009, 2 pagini

Ai carte, ai parte de ... carte
La sfârşitul lunii septembrie, editura ALL a publicat cartea “Instrumente şi resurse Web pentru profesori”,
scrisă de profesorul Traian Anghel. În carte sunt prezentate o serie de instrumente şi resurse Web, precum şi
modalită ile în care acestea pot fi utilizate în cadrul sistemului educa ional. Parcurgând cartea, cititorii se vor
familiariza cu conceptele de e-Learning, resurse educa ionale deschise, medii virtuale de învă are, precum şi cu
unele instrumente oferite de noul Web (blog, microblog, wiki, flux de ştiri, sistem pentru bookmarking
colaborativ, re ea socială). De asemenea, acestora le sunt prezentate o serie de aplica ii pentru crearea şi
managementul con inutului învă ării, precum şi instrumente online pentru realizarea şi publicarea cursurilor şi
tutorialelor. (T.A.)


 oută i despre proiectul Leonardo-transfer de inovatie: PLIMe
Reuniunea de la Colegiul Tampere în perioada 24-25 septembrie 2009 a fost ultima din cadrul proiectului.
Alături de coordonatori (prof. Michaela şi Florin Grădinaru) au mai participat profesorii Marin Ştefan şi Badiu
Mariana. În cadrul proiectului au existat patru sec iuni distincte: Mecatronică, Electronică şi automatizări,
Audio-video şi Auto, fiecare şcoala fiind arondată la una sau două dintre acestea. Şcoala noastră a activat în
două dintre sec iuni şi anume la Mecatronică şi Electronică şi automatizări.
În prima zi, profesorii participan i au interac ionat şi au realizat slide-uri cu informa ii de sinteză şi exemple de
bună practică pentru fiecare sec iune în parte, con inând ceea ce s-a realizat până la momentul respectiv.
Acestea au fost sus inute oficial în cadrul Simpozionului interna ional ocazionat la finalizarea proiectului
PLIMe, eveniment la care a fost prezent şi conducătorul departamentului de cooperări interna ionale din
Ministerul Educa iei din Finlanda, care a apreciat în mod pozitiv rezultatele proiectului şi a recomandat
continuarea în mod formal sau informal a colaborării dintre şcolile partenere în acest proiect, în vederea
implementării rezultatelor ob inute.
La finalul primei zile, participan ii au fost conduşi de gazde într-un loc situat la periferia localită ii, de unde se
putea admira unul dintre lacurile care se învecinează cu oraşul, cât şi sediul companiei Nokia. (F.G.)
 ările şi şcolile participante la proiectul PLIMe (Project based Learning Model by International eWork) sunt:
Finlanda: North Karelia College (Joensuu), South Savo Vocational College (Mikkeli), Tampere College
(Tampere); Estonia: Narva Vocational Trening Centre (Narva); Fran a: Lycee Professionnel Regional Jean
Prouve (Nancy); Germania: OSZ Kommunikations Informations und Medientechnik (Berlin); România: Grupul
şcolar industrial „Anghel Saligny” (Brăila); Slovenia: Secondary School Centre (Celje), Srednja Poklicna in
Strokovna Sola Bezigrad (Ljubljana). (Şt.M.)

Cerc de Istorie şi Bibliofilie
Joi, 24 septembrie 2009, a fost reluată activitatea Cercului de Istorie şi Bibliofilie, care a debutat în toamna
anului 2008 şi care luase o pauză pe timpul vacan ei de vară. Ini iat de Biblioteca Jude eană "Panait Istrati"
Brăila, Cercul permite elevilor liceelor brăilene să afle diverse informa ii despre istoria locală dar şi despre
activitatea Bibliotecii Jude ene. Tema curentă a fost "Comunitatea Armeană din Brăila", la ea participând
reprezentan i ai Bibiotecii Jude ene, ai Comunită ii Armene, Prefecturii Brăila, Direc iei Jude ene a Arhivelor
Statului Brăila, precum şi elevi şi profesori de la Gr. Şc. Ind. “Anghel Saligny”, Liceul de Artă “H. Darclee” şi
Liceul Pedagogic “D. P. Perpesicius”. De la şcoala noastră au participat elevii Moise Alexandru, Panait Eduard
şi Cătău ă Andrei din clasa a XI-a A, coordona i de prof. Viorel Bratosin. (V.B.)

Proteja i natura
La începutul lunii octombrie, a fost organizată o expozitie de desene în holul şcolii pe tema “Protejati natura”,
cu ocazia Zilei Interna ionale a Animalelor. Expozi ia a fost organizată de doamnele învă atoare Mirela
Petrescu, Marioara Chi oiu, Aneta Tarcea şi Anica Draghia. (A.S.)

   Citi i Infocus online pe http://salignybraila.blogspot.com/ şi http://www.slideshare.net/saligny
                             1
Brăila, An 3, Nr. 5 (10), septembrie-octombrie 2009, 2 pagini
Activită i extraşcolare
19 septembrie: la restaurantul “Toate panzele sus” a avut loc un concert de muzică folk, cu ocazia Zilei Păcii.
Au participat prof. Constantin Olimpia, prof. Malcea Argentina, precum şi elevi din clasele a XII-a C şi a XI-a
A SAM.
25 septembrie: voluntari ai Clubului Voltin Brăila s-au întâlnit cu reprezentan i ai elevilor din clasele a IX-a şi
a X-a, pentru a le prezenta acestora activită ile pe care le implică munca de voluntar. De organizarea acestei
activită i s-a ocupat elevul Cătău a Andrei din clasa a XI-a A (voluntar în Clubul Voltin), prof. Georgiana Troia
şi prof. Ana Maria Stănescu.
1 octombrie: ac iune caritabilă “O zi dulce pentru bunicii mei”, cu ocazia Zilei Interna ionale a Persoanelor
Vârstnice. Prof. Georgiana Troia şi Virginia Bunea, împreună cu elevii claselor a IX-a B şi D au dus prăjituri la
azilul de bătrâni Sf. Petru şi Pavel.
18 octombrie: vizionarea piesei de teatru “Herr Paul” la Teatrul Maria Filotti de către prof. Andreea Necula şi
10 elevi din clasa a XII-a D. (A.S.)

Toamna mândră, darnică!
Toamna a îmbrăcat pomii cu haine galbene
şi ruginii. Printre crengi se zăresc mere roşii
ca focul, pere aurii, prune, gutui, nuci. Elevii                   Toamna a venit şi în
clasei a II-a s-au folosit de roadele acestui                      clasa noastră!
anotimp şi ... cu multă imagina ie, migală şi
entuziasm, iată ce au realizat ... (M.C.)

Radio Star - o nouă echipă
Sunt tineri, plini de energie şi dornici de lucruri măre e, într-un cuvânt sunt noua echipă Radio Star: Mihai
Luca (10 A, liceu), Mihai Niculi ă, Daniel Luca, Georgiana Ciută (9 A) şi nu în ultimul rând Ionu Cătău ă
(11A, liceu). Alături de mascota Stifller (nume pe care aceasta l-a primit în urma unui concurs), noii membrii ai
echipei radio, împreună cu profesorul coordonator Olimpia Constantin, şi-au propus să delecteze pauzele
colegilor lor cu muzică bună, horoscop, ştiri şi alte emisiuni specifice vârstei lor. Aceştia speră ca emisiunile
realizate de ei să fie pe placul colegilor şi, bineîn eles, pe placul profesorilor. Le urăm şi noi succes şi multă,
multă inspira ie! (O.C.)
            Director                          Editor
       Petru a Adriana Simionescu                    Traian Anghel
         Director de redac ie                 Coordonare şi tehnoredactare
          Georgiana Troia                      Traian Anghel

  La realizarea acestui număr al publica iei au contribuit: Ana Maria Stănescu (profesor, director educativ),
   Florin Grădinaru (profesor), Ştefan Marin (profesor), Olimpia Constantin (profesor), Viorel Bratosin
            (profesor), Marioara Chi oiu (învă ător), Traian Anghel (profesor).

 Buletin informativ editat în cadrul proiectului Educa ie prin Media, început în 2007 cu finan are din partea
                Ministerului Educa iei, Cercetării şi Tineretului.

                            2

Contenu connexe

Tendances

Activitati dedicate aniversarii a 10 ani de e twinning par
Activitati dedicate aniversarii a 10 ani de e twinningActivitati dedicate aniversarii a 10 ani de e twinning
Activitati dedicate aniversarii a 10 ani de e twinningIuliana Ciubuc
511 vues28 diapositives
Revista InfoLINE /Anul I/ Nr. 1 – aprilie 2012 par
Revista InfoLINE /Anul I/ Nr. 1 – aprilie 2012Revista InfoLINE /Anul I/ Nr. 1 – aprilie 2012
Revista InfoLINE /Anul I/ Nr. 1 – aprilie 2012revistainfoline
2.1K vues48 diapositives
Revista Infoline nr 4 par
Revista Infoline nr 4 Revista Infoline nr 4
Revista Infoline nr 4 revistainfoline
1K vues28 diapositives

Tendances(20)

Activitati dedicate aniversarii a 10 ani de e twinning par Iuliana Ciubuc
Activitati dedicate aniversarii a 10 ani de e twinningActivitati dedicate aniversarii a 10 ani de e twinning
Activitati dedicate aniversarii a 10 ani de e twinning
Iuliana Ciubuc511 vues
Revista InfoLINE /Anul I/ Nr. 1 – aprilie 2012 par revistainfoline
Revista InfoLINE /Anul I/ Nr. 1 – aprilie 2012Revista InfoLINE /Anul I/ Nr. 1 – aprilie 2012
Revista InfoLINE /Anul I/ Nr. 1 – aprilie 2012
revistainfoline2.1K vues
Comunicat De Presa Vizita Transnationala Proiect Comenius La Mioveni par Mariana Radulescu
Comunicat De Presa Vizita Transnationala Proiect Comenius La MioveniComunicat De Presa Vizita Transnationala Proiect Comenius La Mioveni
Comunicat De Presa Vizita Transnationala Proiect Comenius La Mioveni
F I I A I S A T U L U I par Greta Negru
F I I  A I S A T U L U I F I I  A I S A T U L U I
F I I A I S A T U L U I
Greta Negru595 vues

En vedette

Carta para belém par
Carta para belémCarta para belém
Carta para belémAntónio Sequeira
366 vues3 diapositives
2 marco normativo curricular par
2 marco normativo curricular2 marco normativo curricular
2 marco normativo curricularJOSE LUIS SANTILLAN JIMENEZ
399 vues107 diapositives
Cievet par
CievetCievet
CievetMinistry of Education Malaysia
495 vues28 diapositives
Formare baza de date par
Formare baza de dateFormare baza de date
Formare baza de dateersilia_23
212 vues1 diapositive
хэр2 par
хэр2хэр2
хэр2Sarantuya53
144 vues1 diapositive
Filosofia 2 par
Filosofia 2Filosofia 2
Filosofia 2Campana, Buenos Aires
146 vues7 diapositives

En vedette(20)

Formare baza de date par ersilia_23
Formare baza de dateFormare baza de date
Formare baza de date
ersilia_23212 vues
Estudiantes beneficiarios del proyecto par filosovidium
Estudiantes beneficiarios del proyectoEstudiantes beneficiarios del proyecto
Estudiantes beneficiarios del proyecto
filosovidium109 vues
04. el nacimiento de la tragedia 1870 par Rafael Verde)
04. el nacimiento de la tragedia 187004. el nacimiento de la tragedia 1870
04. el nacimiento de la tragedia 1870
Rafael Verde)454 vues
зөвөлгөө №1 par Monkhbat53
зөвөлгөө №1зөвөлгөө №1
зөвөлгөө №1
Monkhbat53668 vues
Rèdais & IED_Pasquali par Rèdais
Rèdais & IED_PasqualiRèdais & IED_Pasquali
Rèdais & IED_Pasquali
Rèdais384 vues
Biy daalt3.enhbaatar par Monkhbat53
Biy daalt3.enhbaatarBiy daalt3.enhbaatar
Biy daalt3.enhbaatar
Monkhbat53114 vues

Similaire à Infocus 10

Efectul nociv al consumului de substanțe etnobotanice asupra tinerilor! par
Efectul nociv al consumului de substanțe etnobotanice asupra tinerilor!Efectul nociv al consumului de substanțe etnobotanice asupra tinerilor!
Efectul nociv al consumului de substanțe etnobotanice asupra tinerilor!ctmctoman
341 vues9 diapositives
Proiectul international Agenda Europa 2010 2011 par
Proiectul international Agenda Europa 2010  2011Proiectul international Agenda Europa 2010  2011
Proiectul international Agenda Europa 2010 2011dvasile
957 vues9 diapositives
Prezentare Ebc par
Prezentare EbcPrezentare Ebc
Prezentare Ebcdidina.botgros
422 vues23 diapositives
2. octombrie 2018 par
2. octombrie 20182. octombrie 2018
2. octombrie 2018emiliaciocan
124 vues17 diapositives

Similaire à Infocus 10(20)

Efectul nociv al consumului de substanțe etnobotanice asupra tinerilor! par ctmctoman
Efectul nociv al consumului de substanțe etnobotanice asupra tinerilor!Efectul nociv al consumului de substanțe etnobotanice asupra tinerilor!
Efectul nociv al consumului de substanțe etnobotanice asupra tinerilor!
ctmctoman341 vues
Proiectul international Agenda Europa 2010 2011 par dvasile
Proiectul international Agenda Europa 2010  2011Proiectul international Agenda Europa 2010  2011
Proiectul international Agenda Europa 2010 2011
dvasile957 vues
Revista InfoLINE/AN II/Nr. 3-ianuarie 2013 par revistainfoline
Revista InfoLINE/AN II/Nr. 3-ianuarie 2013Revista InfoLINE/AN II/Nr. 3-ianuarie 2013
Revista InfoLINE/AN II/Nr. 3-ianuarie 2013
revistainfoline1.4K vues
RAPORT FINAL.pptx par MagdaIon4
RAPORT FINAL.pptxRAPORT FINAL.pptx
RAPORT FINAL.pptx
MagdaIon4109 vues
Prezentare proiect par TundeLaudat
Prezentare proiectPrezentare proiect
Prezentare proiect
TundeLaudat7.5K vues
Abordarea integrat a pred rii-înv___rii în cadrul parteneriatului strategic ... par Francisco Perez
Abordarea integrat a pred rii-înv___rii în cadrul parteneriatului strategic ...Abordarea integrat a pred rii-înv___rii în cadrul parteneriatului strategic ...
Abordarea integrat a pred rii-înv___rii în cadrul parteneriatului strategic ...
Francisco Perez174 vues
Aventurile lui Brethi de-a lungul implementarii Proiectului multilateral "Bre... par Corina Ciobanu
Aventurile lui Brethi de-a lungul implementarii Proiectului multilateral "Bre...Aventurile lui Brethi de-a lungul implementarii Proiectului multilateral "Bre...
Aventurile lui Brethi de-a lungul implementarii Proiectului multilateral "Bre...
Corina Ciobanu345 vues

Infocus 10

 • 1. Brăila, An 3, Nr. 5 (10), septembrie-octombrie 2009, 2 pagini Ai carte, ai parte de ... carte La sfârşitul lunii septembrie, editura ALL a publicat cartea “Instrumente şi resurse Web pentru profesori”, scrisă de profesorul Traian Anghel. În carte sunt prezentate o serie de instrumente şi resurse Web, precum şi modalită ile în care acestea pot fi utilizate în cadrul sistemului educa ional. Parcurgând cartea, cititorii se vor familiariza cu conceptele de e-Learning, resurse educa ionale deschise, medii virtuale de învă are, precum şi cu unele instrumente oferite de noul Web (blog, microblog, wiki, flux de ştiri, sistem pentru bookmarking colaborativ, re ea socială). De asemenea, acestora le sunt prezentate o serie de aplica ii pentru crearea şi managementul con inutului învă ării, precum şi instrumente online pentru realizarea şi publicarea cursurilor şi tutorialelor. (T.A.) oută i despre proiectul Leonardo-transfer de inovatie: PLIMe Reuniunea de la Colegiul Tampere în perioada 24-25 septembrie 2009 a fost ultima din cadrul proiectului. Alături de coordonatori (prof. Michaela şi Florin Grădinaru) au mai participat profesorii Marin Ştefan şi Badiu Mariana. În cadrul proiectului au existat patru sec iuni distincte: Mecatronică, Electronică şi automatizări, Audio-video şi Auto, fiecare şcoala fiind arondată la una sau două dintre acestea. Şcoala noastră a activat în două dintre sec iuni şi anume la Mecatronică şi Electronică şi automatizări. În prima zi, profesorii participan i au interac ionat şi au realizat slide-uri cu informa ii de sinteză şi exemple de bună practică pentru fiecare sec iune în parte, con inând ceea ce s-a realizat până la momentul respectiv. Acestea au fost sus inute oficial în cadrul Simpozionului interna ional ocazionat la finalizarea proiectului PLIMe, eveniment la care a fost prezent şi conducătorul departamentului de cooperări interna ionale din Ministerul Educa iei din Finlanda, care a apreciat în mod pozitiv rezultatele proiectului şi a recomandat continuarea în mod formal sau informal a colaborării dintre şcolile partenere în acest proiect, în vederea implementării rezultatelor ob inute. La finalul primei zile, participan ii au fost conduşi de gazde într-un loc situat la periferia localită ii, de unde se putea admira unul dintre lacurile care se învecinează cu oraşul, cât şi sediul companiei Nokia. (F.G.) ările şi şcolile participante la proiectul PLIMe (Project based Learning Model by International eWork) sunt: Finlanda: North Karelia College (Joensuu), South Savo Vocational College (Mikkeli), Tampere College (Tampere); Estonia: Narva Vocational Trening Centre (Narva); Fran a: Lycee Professionnel Regional Jean Prouve (Nancy); Germania: OSZ Kommunikations Informations und Medientechnik (Berlin); România: Grupul şcolar industrial „Anghel Saligny” (Brăila); Slovenia: Secondary School Centre (Celje), Srednja Poklicna in Strokovna Sola Bezigrad (Ljubljana). (Şt.M.) Cerc de Istorie şi Bibliofilie Joi, 24 septembrie 2009, a fost reluată activitatea Cercului de Istorie şi Bibliofilie, care a debutat în toamna anului 2008 şi care luase o pauză pe timpul vacan ei de vară. Ini iat de Biblioteca Jude eană "Panait Istrati" Brăila, Cercul permite elevilor liceelor brăilene să afle diverse informa ii despre istoria locală dar şi despre activitatea Bibliotecii Jude ene. Tema curentă a fost "Comunitatea Armeană din Brăila", la ea participând reprezentan i ai Bibiotecii Jude ene, ai Comunită ii Armene, Prefecturii Brăila, Direc iei Jude ene a Arhivelor Statului Brăila, precum şi elevi şi profesori de la Gr. Şc. Ind. “Anghel Saligny”, Liceul de Artă “H. Darclee” şi Liceul Pedagogic “D. P. Perpesicius”. De la şcoala noastră au participat elevii Moise Alexandru, Panait Eduard şi Cătău ă Andrei din clasa a XI-a A, coordona i de prof. Viorel Bratosin. (V.B.) Proteja i natura La începutul lunii octombrie, a fost organizată o expozitie de desene în holul şcolii pe tema “Protejati natura”, cu ocazia Zilei Interna ionale a Animalelor. Expozi ia a fost organizată de doamnele învă atoare Mirela Petrescu, Marioara Chi oiu, Aneta Tarcea şi Anica Draghia. (A.S.) Citi i Infocus online pe http://salignybraila.blogspot.com/ şi http://www.slideshare.net/saligny 1
 • 2. Brăila, An 3, Nr. 5 (10), septembrie-octombrie 2009, 2 pagini Activită i extraşcolare 19 septembrie: la restaurantul “Toate panzele sus” a avut loc un concert de muzică folk, cu ocazia Zilei Păcii. Au participat prof. Constantin Olimpia, prof. Malcea Argentina, precum şi elevi din clasele a XII-a C şi a XI-a A SAM. 25 septembrie: voluntari ai Clubului Voltin Brăila s-au întâlnit cu reprezentan i ai elevilor din clasele a IX-a şi a X-a, pentru a le prezenta acestora activită ile pe care le implică munca de voluntar. De organizarea acestei activită i s-a ocupat elevul Cătău a Andrei din clasa a XI-a A (voluntar în Clubul Voltin), prof. Georgiana Troia şi prof. Ana Maria Stănescu. 1 octombrie: ac iune caritabilă “O zi dulce pentru bunicii mei”, cu ocazia Zilei Interna ionale a Persoanelor Vârstnice. Prof. Georgiana Troia şi Virginia Bunea, împreună cu elevii claselor a IX-a B şi D au dus prăjituri la azilul de bătrâni Sf. Petru şi Pavel. 18 octombrie: vizionarea piesei de teatru “Herr Paul” la Teatrul Maria Filotti de către prof. Andreea Necula şi 10 elevi din clasa a XII-a D. (A.S.) Toamna mândră, darnică! Toamna a îmbrăcat pomii cu haine galbene şi ruginii. Printre crengi se zăresc mere roşii ca focul, pere aurii, prune, gutui, nuci. Elevii Toamna a venit şi în clasei a II-a s-au folosit de roadele acestui clasa noastră! anotimp şi ... cu multă imagina ie, migală şi entuziasm, iată ce au realizat ... (M.C.) Radio Star - o nouă echipă Sunt tineri, plini de energie şi dornici de lucruri măre e, într-un cuvânt sunt noua echipă Radio Star: Mihai Luca (10 A, liceu), Mihai Niculi ă, Daniel Luca, Georgiana Ciută (9 A) şi nu în ultimul rând Ionu Cătău ă (11A, liceu). Alături de mascota Stifller (nume pe care aceasta l-a primit în urma unui concurs), noii membrii ai echipei radio, împreună cu profesorul coordonator Olimpia Constantin, şi-au propus să delecteze pauzele colegilor lor cu muzică bună, horoscop, ştiri şi alte emisiuni specifice vârstei lor. Aceştia speră ca emisiunile realizate de ei să fie pe placul colegilor şi, bineîn eles, pe placul profesorilor. Le urăm şi noi succes şi multă, multă inspira ie! (O.C.) Director Editor Petru a Adriana Simionescu Traian Anghel Director de redac ie Coordonare şi tehnoredactare Georgiana Troia Traian Anghel La realizarea acestui număr al publica iei au contribuit: Ana Maria Stănescu (profesor, director educativ), Florin Grădinaru (profesor), Ştefan Marin (profesor), Olimpia Constantin (profesor), Viorel Bratosin (profesor), Marioara Chi oiu (învă ător), Traian Anghel (profesor). Buletin informativ editat în cadrul proiectului Educa ie prin Media, început în 2007 cu finan are din partea Ministerului Educa iei, Cercetării şi Tineretului. 2