Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Konsekvenser av första världskrig

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Konsekvenser av första världskrig

 1. 1. KONSEKVENSER AV FÖRSTA VÄRLDSKRIG<br />
 2. 2. Svårt för befolkningen<br />Kriget dödade minst 8 miljoner och skadade 20 miljoner<br />Ekonomin försämrades<br />Brist på mat och andra förnödenheter<br />
 3. 3. RYSSLAND<br />Social oro i hela Europa, men störst var oron i Ryssland.<br />Stora klyftor mellan fattiga och rika.<br />Tsaren hade i stort sett hela makten.<br />Den som protesterade riskerade fängelse eller fångläger.<br />Första världskriget blev en katastrof för Ryssland. Den västra delen intogs av tyskarna och landet drabbades av en ekonomisk kris.<br />
 4. 4. RYSKA REVOLUTIONEN 1917<br />Internationella kvinnodagen 8 mars inleddes demonstrationer. <br />Krav: FRED, BRÖD, JORD, TSARENS AVGÅNG<br />Arbetare och soldater förenade sig mot tsarväldet Tsarerans tid var över<br />
 5. 5. LENIN OCH BOLSJEVIKERNA<br />Lenin var ledare för bolsjevikerna.<br />Bolsjevikernas viktigaste slagord: fred, bröd och jord. <br />De fick stöd av de hungriga arbetarbefolkningen, krigströtta soldater och de fattiga bönderna som ville ha jord från adeln och storgodsägarna.<br />Oktoberrevolutionen 25 okt 1917 Lenin och Bolsjevikerna tog makten. <br />
 6. 6. LENIN VID MAKTEN<br />Lenins mål var ej demokrati. Han ville skapa ett klasslöst kommunistiskt framtidssamhälle.<br />Bolsjevikerna byter namn till Det kommunistiska partiet<br />
 7. 7. RYSKA INBÖRDESKRIGET 1918-1921<br />1918 beslutade kommunisterna att sluta fred med Tyskland.<br />Inbördeskrig utbröt i Ryssland mellan Röda armén (kommunistiska partiets militärmakt) och vita armén (ryska antikommunister)<br />
 8. 8. FORTS: RYSKA INBÖRDESKRIGET 1918-1921<br />Stor grymhet från båda sidor<br />Massvält pga. svårt att transportera varor <br />Bönderna tvingades lämna ifrån sig skörden till Röda armén.<br />1921 stod Röda armén som segrare i kriget.<br />
 9. 9. 1922 beslutades att Ryssland skulle kallas Sovjetunionen.<br />Meningsmotståndare straffades.<br />1924 dog Lenin. Josef Stalin blev hans efterträdare.<br />Sovjetunionen blev en av världshistoriens hårdaste och mest långlivade diktaturer.<br />
 10. 10. FÖRSTA VÄRLDSKRIGET KRIGSSLUTET<br />VERSAILLESFÖRDARGET 1919<br />Tyskland förklarades skyldig till kriget och skulle betala ett STORT krigsskadestånd till ententens stater.<br />Tyskland fick endast ha en mycket liten armé<br />Ny Europa karta (bestämdes av segermakterna; Storbritannien, Frankrike och USA)<br />Nationernas förbund (NF) skulle bevaka fortsatt fred i världen.<br />
 11. 11. MEN<br />Fördraget stöddes inte av USA och genom det inte heller av Storbritannien. Detta för att Frankrike var för hårda mot Tyskland och gav dem hela skulden för kriget.<br />Det betyder att Frankrike blev det land som ensamt skulle se till att Tyskland följde fördraget.<br />USA skrev aldrig under fredsavdraget och ingick därmed inte i NF. De ville sköta sig själva.<br />
 12. 12. NATIONERNAS FÖRBUND<br />Bildades 1920<br />En internationell fredsorganisation<br />Ett försök att skapa en organisation som skulle ge alla länder i världen en röst<br />Ett försök att skapa en värld med färre konflikter<br />
 13. 13. NY EUROPA KARTA<br />
 14. 14. OLÖSTA TVISTER<br />Många stater bildades men staterna var inte homogena. Det fanns minoriteter av folkslag inom olika länder. <br />Ex: Jugoslavien (krig på 1990-talet)<br />Belfordoktorinen; Britterna tar fram ett avtal där judarna tolkar att de ska få Palestina och araberna tolkar att det ska få ha kvar det – oroligheter än i dag<br />
 15. 15. Det demokratiska genombrottet<br />Oroligt även i Norden pga. Bristen på mat och bränsle samt motsättningar mellan samhällsklasserna. I Norge infördes allmän rösträtt 1913, Danmark 1915. <br />I Sverige försökte de konservativa fortfarande hindra rösträttsreformen. Men oroligheter i Tyskland 1918 och den ryska revolutionen fick dem att ändra sig. 1919 togs beslut om allmän rösträtt i Sverige och 1921 hölls det första demokratiska valet.<br />
 16. 16. Det demokratiska genombrottet<br />Flera av länderna som deltagit i första världskriget införde allmän rösträtt vid krigets slut bl.a. Storbritannien, Tyskland och USA. <br />Under kriget hade kvinnorna <br />tagit över en stor del av männens <br />arbete, och det hade gått bra. <br />Då verkade det onaturligt att <br />de inte skulle få rösta. <br />
 17. 17. ÅTTA TIMMARS ARBETSDAG<br />Rädslan för att revolutionen skulle sprida sig gjorde att arbetarrörelsen i Sverige, Norge och Danmark fick igenom åtta timmars arbetsdag 1919.<br />

×