Bedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbete

Sandra Svensson GR
Sandra Svensson GRProjektledare för skolutveckling à Sandra Svensson GR
BFL på riktigt 
Mount 28/10 
sandra.svensson@grkom.se
Vilka är vi? 
Pedagogiskt Centrum 
GR Utbildnings skolutvecklingsenhet 
Sandra Svensson
Vilka är ni? 
Jag heter… 
Och undervisar i ...på… 
Mitt förhållande till BFL är… 
Mina förväntningar på denna förmiddag är…
En utgångspunkt: 
”Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet.” 
- Skollagen (2010:800) 
Fundera: 
Vad ska vi lära oss i skolan idag och vilken kunskap är viktig? Vilka förmågor 
behöver eleverna i framtiden?
En bakgrund: 
- Vi behöver förbättra elevers prestationer 
- Detta kräver förbättrad lärarskicklighet 
- Förbättra nya lärares skicklighet tar för lång tid 
- Vi måste därför förbättra de lärare vi har 
- Flera sätt att nå förändring 
- Vissa kommer eleverna tillgodo, andra inte. 
- De som gör det innebär förändringar i lärares undervisning 
- Att förändra undervisning kräver en ny typ av lärande för lärare 
- Dylan Wiliam
Fortbildning idag? 
Kollegialt lärande - olika metoder 
Helen Timperley: elevernas behov och lärarnas 
behov och aktivt prova över tid 
Ökad måluppfyllelse genom ökad 
elevdelaktighet
BFL och nyckelstrategierna
De tre frågorna 
- Bedömning för lärande på två minuter
Den stora idén
Tydliggöra mål och kunskapskrav 
- att synliggöra kunskaper och förmågor 
…mål med mål, liksom...
Tydliggöra mål och kunskapskrav 
- Att synliggöra kunskapskrav och förmågor 
● Läroplan, kursplaner 
● Centralt innehåll, kunskapskrav, förmågor 
progressionen i värdeorden 
● Tydliga exempel, elevexempel, självskattning 
● Matriser 
Samsyn här?
Tvåminuterssamtal 
Hur arbetar du med att 
tydliggöra målen med 
eleverna idag? 
Prata med din granne.
Skapa aktiviteter som synliggör 
lärandet 
- 0,9 sekunder: 
pingis eller basket? 
- Att ställa frågor 
- Öppna 
- Diagnostiska 
- Påståenden 
- Bordsfrågor 
“Läraren måste skapa aktiviteter som tar 
eleven från det aktuella tillståndet till det 
önskvärda tillståndet.” 
- Dylan Wiliam
Mentimeter 
Diagnostisk fråga 
Vändpunktsfråga (hinge questions) 
Vändpunktsfrågor baseras på de viktiga begrepp i en lektion som är kritiska för 
eleverna att förstå innan du går vidare i lektionen. 
Mentimeter
Skapa aktiviteter som synliggör 
lärandet 
- ”No hands up” 
- ”glasspinnar” 
- “miniwhiteboard” 
- “trafikljus”
Återkoppling som för lärandet framåt 
- “Exit tickets” 
- “Tumme upp och ner” 
- “Miniwhiteboard” 
- “Padlet”, “todaysmeet” 
- Kompassboken 
Elev vs lärare
Padlet som återkoppling 
Återkoppling lika mycket för läraren. 
Lärarens planering? Detaljplanering? 
Prova att göra en
Aktivera elever som lärresurser 
för varandra 
- Bordsfrågor och 
frågelådor 
- Google docs, plattform 
- Kamratrespons 
- “C3B4ME” 
Ett effektivt redskap för att öka 
lärandet! 
Klassrumsklimat och värdegrund. 
...Men vad ger eleverna respons på?
Aktivera eleven som ägare av sin 
egen lärprocess 
- Lära sig att lära 
- Iup-processen i dialog med elev, 
lärare och vårdnadshavare 
- Alla strategier harmoniserar
Elevdelaktighet = ökad måluppfyllelse 
● Uppgiftsstyrt vs målstyrt 
● Elevstyrt vs lärarstyrt 
● Förmedlingspedagogik vs handleda 
● Erfarenhetsbaserat och på riktigt 
● Lust och motivation 
● EU:s åtta nyckelkompetenser och det entreprenöriella 
lärandet
Tvåminuterssamtal 
På vilket sätt kan BFL leda 
till ökad elevdelaktighet? 
Prata med din granne.
Ökad måluppfyllelse - 
systematiskt kvalitetsarbete 
Frågor att fundera över: 
Vad behöver ni titta på? 
Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? 
Är ni överens om vad ni behöver förbättra? 
Hur ska ni kartlägga? Vilka metoder ska ni använda?
Tillvägagångssätt 
Material/dokument - vilken kartläggning - 
utvärdera - analysera/bedöma (var är vi och 
vart ska vi?) - planera/genomföra 
(elevperspektivet) - beprövad erfarenhet
Kartläggning 
Samtal/intervjuer med eleverna 
Enkät 
Dokumentanalys 
Observationer
Sammanställningar 
Skolinspektionens granskning betyg och 
bedömning 
Dialog lärare emellan 
Sambedömning 
Information om mål och kunskapskrav och återkoppling 
En organisation som stödjer, rektors ansvar = det systematiska kvalitetsarbetet
Nöhramodellen 
● Utifrån innehållet 
● Coachande förhållningssätt 
● Lyssna och vänta 
● Ställ kompletterande öppna 
frågor 
● Gå igenom hela modellen 
för en person i taget 
● Kollegan som blir “Nöhrad” 
får i slutet lite tid att skriva 
ner några punkter på 
Agera
Nästa steg? 
Agera – handlingsplanen 
https://todaysmeet.com/Elevinflytande 
Hur följs detta upp?
1 sur 27

Recommandé

Grunderna i BFLs fem nyckelstrategier par
Grunderna i BFLs fem nyckelstrategierGrunderna i BFLs fem nyckelstrategier
Grunderna i BFLs fem nyckelstrategierSandra Svensson GR
716 vues17 diapositives
Handledning av yrkeselever på arbetsplatsen par
Handledning av yrkeselever på arbetsplatsenHandledning av yrkeselever på arbetsplatsen
Handledning av yrkeselever på arbetsplatsenLärarrummet
435 vues16 diapositives
Undervisning för lärande Drottning Blanka Kba 2015 01 07 par
Undervisning för lärande Drottning Blanka Kba 2015 01 07Undervisning för lärande Drottning Blanka Kba 2015 01 07
Undervisning för lärande Drottning Blanka Kba 2015 01 07Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning
620 vues31 diapositives
Utvecklingsforum på Ullevi Konferens par
Utvecklingsforum på Ullevi KonferensUtvecklingsforum på Ullevi Konferens
Utvecklingsforum på Ullevi KonferensSandra Svensson GR
589 vues24 diapositives
20 april 2012 Bedömning för lärande par
20 april 2012 Bedömning för lärande20 april 2012 Bedömning för lärande
20 april 2012 Bedömning för lärandecrno05
225 vues8 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Presentation av Vendelsö hage par
Presentation av Vendelsö hagePresentation av Vendelsö hage
Presentation av Vendelsö hagePysslingen
501 vues27 diapositives
Kungälvs rektorsgrupp par
Kungälvs rektorsgruppKungälvs rektorsgrupp
Kungälvs rektorsgruppSandra Svensson GR
350 vues13 diapositives
Presentation1.pptx lpfö 2011.pptx ny par
Presentation1.pptx lpfö 2011.pptx nyPresentation1.pptx lpfö 2011.pptx ny
Presentation1.pptx lpfö 2011.pptx nyLottasgrupp1
241 vues8 diapositives
Pedagogisk pub nov 14 frågor par
Pedagogisk pub nov 14 frågorPedagogisk pub nov 14 frågor
Pedagogisk pub nov 14 frågorOlle Strömbeck
1K vues1 diapositive
Formativ bedömning som en del av kvalitetsarbetet par
Formativ bedömning som en del av kvalitetsarbetetFormativ bedömning som en del av kvalitetsarbetet
Formativ bedömning som en del av kvalitetsarbetetSandra Svensson GR
737 vues18 diapositives
Bedömning nfu slideshare par
Bedömning nfu slideshareBedömning nfu slideshare
Bedömning nfu slideshareMichael Rystad
1.1K vues27 diapositives

Tendances(20)

Presentation av Vendelsö hage par Pysslingen
Presentation av Vendelsö hagePresentation av Vendelsö hage
Presentation av Vendelsö hage
Pysslingen501 vues
Presentation1.pptx lpfö 2011.pptx ny par Lottasgrupp1
Presentation1.pptx lpfö 2011.pptx nyPresentation1.pptx lpfö 2011.pptx ny
Presentation1.pptx lpfö 2011.pptx ny
Lottasgrupp1241 vues
Formativ bedömning som en del av kvalitetsarbetet par Sandra Svensson GR
Formativ bedömning som en del av kvalitetsarbetetFormativ bedömning som en del av kvalitetsarbetet
Formativ bedömning som en del av kvalitetsarbetet
Systematiskt kvalitetsarbete ppt 151026 par Hanna Askelund
Systematiskt kvalitetsarbete ppt 151026Systematiskt kvalitetsarbete ppt 151026
Systematiskt kvalitetsarbete ppt 151026
Hanna Askelund1.3K vues
Teknikstöd till elever med kognitiva svårigheter ex adhd par mittlarande
Teknikstöd till elever med kognitiva svårigheter ex adhdTeknikstöd till elever med kognitiva svårigheter ex adhd
Teknikstöd till elever med kognitiva svårigheter ex adhd
mittlarande3.4K vues
Elevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningen par mittlarande
Elevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningenElevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningen
Elevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningen
mittlarande4.4K vues
Samtalsmeny #pedagogiskpub Lund okt 2015 Är det sant? par Ingrid Tidvall
Samtalsmeny #pedagogiskpub Lund okt 2015 Är det sant?Samtalsmeny #pedagogiskpub Lund okt 2015 Är det sant?
Samtalsmeny #pedagogiskpub Lund okt 2015 Är det sant?
Ingrid Tidvall539 vues
UDL på Pedagogiska byrån par Jenni Wagner
UDL på Pedagogiska byrånUDL på Pedagogiska byrån
UDL på Pedagogiska byrån
Jenni Wagner569 vues
Fäladsgården på unikum mars 2015 kopia par vivecadahl
Fäladsgården på unikum  mars 2015 kopiaFäladsgården på unikum  mars 2015 kopia
Fäladsgården på unikum mars 2015 kopia
vivecadahl1.1K vues

Similaire à Bedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbete

BFL genom RUC Högskolan i Halmstad par
BFL genom RUC Högskolan i HalmstadBFL genom RUC Högskolan i Halmstad
BFL genom RUC Högskolan i HalmstadSandra Svensson GR
544 vues24 diapositives
Bfl lilla edet 13 aug 2013 par
Bfl lilla edet 13 aug 2013Bfl lilla edet 13 aug 2013
Bfl lilla edet 13 aug 2013Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning
728 vues37 diapositives
Bedömning för lärande, Lilla Edet par
Bedömning för lärande, Lilla EdetBedömning för lärande, Lilla Edet
Bedömning för lärande, Lilla Edetmalinfrykman
864 vues46 diapositives
Ökad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktyg par
Ökad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktygÖkad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktyg
Ökad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktygFramtidens Lärande
616 vues32 diapositives
BFL <3 entreprenöriellt lärande par
BFL <3 entreprenöriellt lärande BFL <3 entreprenöriellt lärande
BFL <3 entreprenöriellt lärande Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning
666 vues50 diapositives
Kvalitet i fritidshem genom kollegialt lärande par
Kvalitet i fritidshem genom kollegialt lärandeKvalitet i fritidshem genom kollegialt lärande
Kvalitet i fritidshem genom kollegialt lärandemittlarande
520 vues30 diapositives

Similaire à Bedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbete(20)

Bedömning för lärande, Lilla Edet par malinfrykman
Bedömning för lärande, Lilla EdetBedömning för lärande, Lilla Edet
Bedömning för lärande, Lilla Edet
malinfrykman864 vues
Ökad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktyg par Framtidens Lärande
Ökad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktygÖkad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktyg
Ökad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktyg
Kvalitet i fritidshem genom kollegialt lärande par mittlarande
Kvalitet i fritidshem genom kollegialt lärandeKvalitet i fritidshem genom kollegialt lärande
Kvalitet i fritidshem genom kollegialt lärande
mittlarande520 vues
Flippat ur ett formativt perspektiv par Malin Frykman
Flippat ur ett formativt perspektivFlippat ur ett formativt perspektiv
Flippat ur ett formativt perspektiv
Malin Frykman831 vues
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15 par Malin Frykman
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
Malin Frykman3.4K vues
Mittlärande 2015 fsk klassnätverk 2 par mittlarande
Mittlärande 2015 fsk klassnätverk 2Mittlärande 2015 fsk klassnätverk 2
Mittlärande 2015 fsk klassnätverk 2
mittlarande347 vues
Bedömning för lärande Hulansskola, Lerum par malinfrykman
Bedömning för lärande Hulansskola, LerumBedömning för lärande Hulansskola, Lerum
Bedömning för lärande Hulansskola, Lerum
malinfrykman505 vues
Bedömning för lärande, Hulans skola Lerum par Malin Frykman
Bedömning för lärande, Hulans skola LerumBedömning för lärande, Hulans skola Lerum
Bedömning för lärande, Hulans skola Lerum
Malin Frykman408 vues
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4 par Malin Frykman
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4
Malin Frykman1.1K vues
Learning study mittlärande 2015 par mittlarande
Learning study mittlärande 2015Learning study mittlärande 2015
Learning study mittlärande 2015
mittlarande1.1K vues
SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013 par Robert Bengtsson
SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013
SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013
Robert Bengtsson280 vues
Att odla en gemensam bedömningskultur par Malin Frykman
Att odla en gemensam bedömningskulturAtt odla en gemensam bedömningskultur
Att odla en gemensam bedömningskultur
Malin Frykman851 vues

Plus de Sandra Svensson GR

Bfl välkomsten tillfälle 2 par
Bfl välkomsten tillfälle 2Bfl välkomsten tillfälle 2
Bfl välkomsten tillfälle 2Sandra Svensson GR
177 vues17 diapositives
Utveckla fritidshemmet par
Utveckla fritidshemmetUtveckla fritidshemmet
Utveckla fritidshemmetSandra Svensson GR
996 vues14 diapositives
Lärledare kungälv 8 mars 2016 par
Lärledare kungälv 8 mars 2016Lärledare kungälv 8 mars 2016
Lärledare kungälv 8 mars 2016Sandra Svensson GR
572 vues19 diapositives
Formativ bedömning för gymnasiet par
Formativ bedömning för gymnasietFormativ bedömning för gymnasiet
Formativ bedömning för gymnasietSandra Svensson GR
352 vues16 diapositives
BFL Nösnäsgymnasiet termin 2 par
 BFL Nösnäsgymnasiet termin 2 BFL Nösnäsgymnasiet termin 2
BFL Nösnäsgymnasiet termin 2Sandra Svensson GR
414 vues13 diapositives
BFL Nösnäsgymnasiet par
BFL NösnäsgymnasietBFL Nösnäsgymnasiet
BFL NösnäsgymnasietSandra Svensson GR
471 vues14 diapositives

Bedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbete

 • 1. BFL på riktigt Mount 28/10 sandra.svensson@grkom.se
 • 2. Vilka är vi? Pedagogiskt Centrum GR Utbildnings skolutvecklingsenhet Sandra Svensson
 • 3. Vilka är ni? Jag heter… Och undervisar i ...på… Mitt förhållande till BFL är… Mina förväntningar på denna förmiddag är…
 • 4. En utgångspunkt: ”Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” - Skollagen (2010:800) Fundera: Vad ska vi lära oss i skolan idag och vilken kunskap är viktig? Vilka förmågor behöver eleverna i framtiden?
 • 5. En bakgrund: - Vi behöver förbättra elevers prestationer - Detta kräver förbättrad lärarskicklighet - Förbättra nya lärares skicklighet tar för lång tid - Vi måste därför förbättra de lärare vi har - Flera sätt att nå förändring - Vissa kommer eleverna tillgodo, andra inte. - De som gör det innebär förändringar i lärares undervisning - Att förändra undervisning kräver en ny typ av lärande för lärare - Dylan Wiliam
 • 6. Fortbildning idag? Kollegialt lärande - olika metoder Helen Timperley: elevernas behov och lärarnas behov och aktivt prova över tid Ökad måluppfyllelse genom ökad elevdelaktighet
 • 8. De tre frågorna - Bedömning för lärande på två minuter
 • 10. Tydliggöra mål och kunskapskrav - att synliggöra kunskaper och förmågor …mål med mål, liksom...
 • 11. Tydliggöra mål och kunskapskrav - Att synliggöra kunskapskrav och förmågor ● Läroplan, kursplaner ● Centralt innehåll, kunskapskrav, förmågor progressionen i värdeorden ● Tydliga exempel, elevexempel, självskattning ● Matriser Samsyn här?
 • 12. Tvåminuterssamtal Hur arbetar du med att tydliggöra målen med eleverna idag? Prata med din granne.
 • 13. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet - 0,9 sekunder: pingis eller basket? - Att ställa frågor - Öppna - Diagnostiska - Påståenden - Bordsfrågor “Läraren måste skapa aktiviteter som tar eleven från det aktuella tillståndet till det önskvärda tillståndet.” - Dylan Wiliam
 • 14. Mentimeter Diagnostisk fråga Vändpunktsfråga (hinge questions) Vändpunktsfrågor baseras på de viktiga begrepp i en lektion som är kritiska för eleverna att förstå innan du går vidare i lektionen. Mentimeter
 • 15. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet - ”No hands up” - ”glasspinnar” - “miniwhiteboard” - “trafikljus”
 • 16. Återkoppling som för lärandet framåt - “Exit tickets” - “Tumme upp och ner” - “Miniwhiteboard” - “Padlet”, “todaysmeet” - Kompassboken Elev vs lärare
 • 17. Padlet som återkoppling Återkoppling lika mycket för läraren. Lärarens planering? Detaljplanering? Prova att göra en
 • 18. Aktivera elever som lärresurser för varandra - Bordsfrågor och frågelådor - Google docs, plattform - Kamratrespons - “C3B4ME” Ett effektivt redskap för att öka lärandet! Klassrumsklimat och värdegrund. ...Men vad ger eleverna respons på?
 • 19. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess - Lära sig att lära - Iup-processen i dialog med elev, lärare och vårdnadshavare - Alla strategier harmoniserar
 • 20. Elevdelaktighet = ökad måluppfyllelse ● Uppgiftsstyrt vs målstyrt ● Elevstyrt vs lärarstyrt ● Förmedlingspedagogik vs handleda ● Erfarenhetsbaserat och på riktigt ● Lust och motivation ● EU:s åtta nyckelkompetenser och det entreprenöriella lärandet
 • 21. Tvåminuterssamtal På vilket sätt kan BFL leda till ökad elevdelaktighet? Prata med din granne.
 • 22. Ökad måluppfyllelse - systematiskt kvalitetsarbete Frågor att fundera över: Vad behöver ni titta på? Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? Är ni överens om vad ni behöver förbättra? Hur ska ni kartlägga? Vilka metoder ska ni använda?
 • 23. Tillvägagångssätt Material/dokument - vilken kartläggning - utvärdera - analysera/bedöma (var är vi och vart ska vi?) - planera/genomföra (elevperspektivet) - beprövad erfarenhet
 • 24. Kartläggning Samtal/intervjuer med eleverna Enkät Dokumentanalys Observationer
 • 25. Sammanställningar Skolinspektionens granskning betyg och bedömning Dialog lärare emellan Sambedömning Information om mål och kunskapskrav och återkoppling En organisation som stödjer, rektors ansvar = det systematiska kvalitetsarbetet
 • 26. Nöhramodellen ● Utifrån innehållet ● Coachande förhållningssätt ● Lyssna och vänta ● Ställ kompletterande öppna frågor ● Gå igenom hela modellen för en person i taget ● Kollegan som blir “Nöhrad” får i slutet lite tid att skriva ner några punkter på Agera
 • 27. Nästa steg? Agera – handlingsplanen https://todaysmeet.com/Elevinflytande Hur följs detta upp?