Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Grunderna i BFLs fem nyckelstrategier

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 17 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Similaire à Grunderna i BFLs fem nyckelstrategier (20)

Publicité

Plus récents (20)

Grunderna i BFLs fem nyckelstrategier

 1. 1. Formativ bedömning - Bedömning för lärande - Mount - Åsaskolan Kristoffer.creutz@grkom.com sandra.svensson@grkom.se
 2. 2. Vilka är vi? GR Utbildning Pedagogiskt Centrum Sandra Svensson
 3. 3. BFL – ett förhållningssätt Summativ Bedömningen har en summerande karaktär: - Betygssättning - Poängsammanställningar - Kunskap om resultat (varför gick det som det gick) Formativ Bedömning syftar till att forma och utveckla – både elevens kunskaper, men också lärarens undervisning. 1) Var befinner sig eleven? 2) Vart ska eleven? 3) Hur kommer eleven dit? Detta kommer passet att handla om!
 4. 4. Tvåminuterssamtal Utifrån Thornbergs föreläsning - vad är du upptagen av nu, vilka tankar har du?
 5. 5. En utgångspunkt: ”Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” - Skollagen (2010:800)
 6. 6. Strategier som gynnar lärandet
 7. 7. Strategi 1 - Tydliggöra mål och kunskapskrav …mål med mål, liksom...
 8. 8. Tydliggöra mål och kunskapskrav - Att synliggöra kunskapskrav och förmågor ● Läroplan, kursplan ● Centralt innehåll, kunskapskrav, förmågor progressionen i värdeorden ● Tydliga exempel, elevexempel ● Matriser Samsyn här?
 9. 9. Strategi 2 - Skapa aktiviteter som synliggör lärandet - 0,9 sekunder? - Att ställa frågor - Öppna - Diagnostiska - Påståenden - Bordsfrågor - Pingpong eller Basket?
 10. 10. Mentimeter En diagnostisk fråga Kritiskt moment – jag behöver försäkra mig om att jag har alla elever med mig.
 11. 11. Hur? - ”No hands up” - ”glasspinnar” - “mini whiteboard” - “trafikljus”
 12. 12. Strategi 3 Återkoppling som för lärandet framåt - “Exit tickets” - “Tumme upp och ner” - “Padlet” - Reflektion, utvärdering (loggbok) - Lika mycket för läraren
 13. 13. Återkoppling som för lärandet framåt Poäng? Prov? Betyg? Prickmatriser? Feedback! Processen! Bedömning! Elevexempel!
 14. 14. Padlet Hur gör ni när ni ger återkoppling och när ger ni den? Vad återkopplas? Sandras padlet
 15. 15. Strategi 4 - aktivera elever som lärresurser för varandra - “Bordsfrågor” - “Kamratrespons” - “Frågelådor” - “C3B4ME” Ett effektivt redskap för att öka lärandet! ...Men vad ger eleverna respons på?
 16. 16. Strategi 5 - Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess - Lära sig att lära - Iup-processen i dialog med elev, lärare och vårdnadshavare - Alla strategier harmoniserar
 17. 17. Helen Timperley och kollegialt lärande Vilka kunskaper och förmågor behöver eleverna utveckla? Vilka förmågor behöver vi lärare utveckla för att tillgodose elevernas behov Fördjupa de professionella förmågorna Utvärdera hur de nya metoderna utvecklat elevens lärande Aktiviteter i klassrummet för ett förändrat lärande

×