SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  9
ПОСЛЕ КИШЕ
СТЕВАН РАИЧКОВИЋ
• СТЕВАН РАИЧКОВИЋ
​(1928-2007)
СРПСКИ ПЕСНИК И ПРИПОВЕДАЧ
Књижевни род: лирика
Књижевна врста: мисаона (рефлексивна) песма / описна (дескриптивна) песма
Тема:
Нераскидиве везе човека и природе.
Драгоцена киша која оплођује земљу.
Целине у песми:
1. Поред тебе расту травке и савијају се.
2. Газиш труло лишће босим ногама.
3. Коме ли се твоје очи смешкају?
ВИШЕЗНАЧНОСТ МОТИВА
• ПЕСМА ЈЕ ИСПУЊЕНА РАЗМИШЉАЊИМА ИЗАЗВАНИМ СМЕЊИВАЊЕМ СЛИКА ИЗ ПРИРОДЕ И ОСЕЋАЈИМА КОЈЕ МОГУ ИЗАЗВАТИ У ЉУДСКОЈ ДУШИ.
• СИМБОЛИЧНА И МЕТАФОРИЧНА ЗНАЧЕЊА ПОЈЕДИНИХ МОТИВА:
•
• КИША СЕ СВУДА СМАТРА СИМБОЛОМ НЕБЕСКОГ УТИЦАЈА НА ЗЕМЉУ. ОНА ОПЛОЂУЈЕ ТЛО, АЛИ И ДУХ.
•
• ГУШТЕР И СКАКАВАЦ – У БИБЛИЈИ СЕ СПОМИЊЕ ЧЕТИРИ МАЛЕНА БИЋА НА ЗЕМЉИ КОЈА СУ МУДРИЈА ОД МУДРАЦА (ИЗРЕКЕ, 30, 24)
•
• СКАКАВЦИ, КОЈИ НЕМАЈУ КРАЉА, А СВИ ИДУ У ПОРЕТКУ (ИЗРЕКЕ, 30, 27).
•
• ГУШТЕР, ШТО СЕ РУКАМА ХВАТА, А ПРОДИРЕ У КРАЉЕВСКЕ ПАЛАТЕ. (ИЗРЕКЕ, 30, 28)
•
• ПТИЦЕ ИМАЈУ МНОГО ЗНАЧЕЊА У КЊИЖЕВНИМ ДЕЛИМА СТОГА ШТО СЕ ЊИХОВ ЛЕТ ОДВИЈА ИЗМЕЂУ ЗЕМЉЕ И НЕБА. ОНЕ ЧЕСТО СИМБОЛИШУ ДУХОВНА СТАЊА ЧОВЕКА, ПОНЕСЕНОСТ ИЛИ ЗАНЕСЕНОСТ НЕЧИМ: ЛЕПОТОМ, ПРИРОДОМ, ИДЕЈОМ…
• ВИША СТАЊА УМА/ДУХА МОГУ СЕ ИЗРАЗИТИ ЛЕТОМ, ТАКО ДА ПТИЦА МОЖЕ МЕТАФОРИЧНО ДА ИСКАЖЕ УЗЛЕТ ОСЕЋАЊА ИЛИ МИСЛИ.
• ЈЕДНА ПТИЦА ПРХНУ ПРЕКО ТВОГА РАМЕНА.
СТИЛСКЕ ФИГУРЕ
• ЕПИТЕТИ: ШИЉАТ (ЛИСТ), ТРУЛО (ЛИШЋЕ), БОСЕ (НОГЕ), ЦРНА (ЗЕМЉА), ЗЛАТНИ ЖИТНИ (ШУМ)
•
• ПЕРСОНИФИКАЦИЈА/МЕТАФОРА: ПЕСМА КАМЕНА
•
• ОНОМАТОПЕЈА: ЛИСТОВИ ЧУДНО ШУМЕ, ЖИТНИ ШУМ (ЗВУЦИ: ПОД ПЕТОМ СИ ПРЕЛОМИО ПРУТ; ПТИЦА ПРХНУ)
•
• СИНЕСТЕЗИЈА: ЗЛАТНИ ЖИТНИ ШУМ
• СИНЕСТЕЗИЈА:
• (СТАРОГРЧКИ SYN (УЈЕДИЊЕНЕ) +AESTHESIS(СЕНТИМЕНТ); МЕТАФОРИЧКО ИЗРАЖАВАЊЕ КАДА СЕ ЈЕДНОМ ЧУЛУ ПРИПИСУЈУ ОСЕЋАЊА ДРУГОГ ЧУЛА.
• САМО ГОРДИ ЈАБЛАН ЛИСЈЕМ СУХИЈЕМ
• ШАПЋЕ О ЖИВОТУ МРАКОМ ГЛУХИЈЕМ
• КАО ДА ЈЕ САМАЦ УСРЕД СВЕМИРА.
• (АНТУН ГУСТАВ МАТОШ: ЈЕСЕЊЕ ВЕЧЕ)
•
• АСОНАНЦА: ТРИ ШИЉАТА ЛИСТА НЕШТО ЧУДНО ШУМЕ.
• АСОНАНЦА: ПОНАВЉАЊЕ ИСТИХ САМОГЛАСНИКА У НИЗУ РЕЧИ ИЛИ У ЦЕЛОМ СТИХУ.ПОНАВЉАЊЕ ИСТИХ САМОГЛАСНИКА У НИЗУ РЕЧИ ИЛИ У ЦЕЛОМ СТИХУ.
ПУЧИНА ПЛАВА СПАВА,
ПРОХЛАДНИ ПАДА МРАК. (АЛЕКСА ШАНТИЋ: ВЕЧЕ НА ШКОЉУ)
• АЛИТЕРАЦИЈА: НИКО СЕМ ТЕБЕ НЕ ЗНА ДА СЕ УМНОЖИО СВЕТ. НИСИ САМ. ЈЕДНА ПТИЦА ПРХНУ ПРЕКО ТВОГА РАМЕНА.
• АЛИТЕРАЦИЈА: ПОНАВЉАЊЕ ИСТИХ СУГЛАСНИКА У НИЗУ РЕЧИ ИЛИ У ЦЕЛОМ СТИХУ.
• ВРХ ХРИДИ ЦРНЕ
• ТРНЕ
• ПОСЛЕДЊИ РУМЕНИ
• ЗРАК. (АЛЕКСА ШАНТИЋ: ВЕЧЕ НА ШКОЉУ)
ВЕРСИФИКАЦИЈА
• -СЛОБОДНИ СТИХ, БЕЗ ЧВРСТИХ ПРАВИЛА (СТИХОВИ ОВЕ ПЕСМЕ ИМАЈУ РАЗЛИЧИТУ ДУЖИНУ,
• -РИМА СЕ ПОНЕГДЕ ПОЈАВЉУЈЕ: ЦВЕТ/СВЕТ; КАМЕНА/РАМЕНА; УМ/ШУМ; ПУШИ/ДУШИ).
• -РЕФРЕН ИМА КОМПОЗИЦИОНУ УЛОГУ, ПОЈАЧАВА РИТМИЧНОСТ И МЕЛОДИЧНОСТ ПЕСМЕ.
РЕТОРСКА ПИТАЊА
• КОМЕ СЕ ТВОЈЕ ОЧИ СМЕШКАЈУ? МИСЛИШ ДА ТЕ ОСТАВИО УМ? МОЖДА ТИ
ВЕЋ ЧУЈЕШ ЗЛАТНИ ЖИТНИ ШУМ?
• РЕТОРСКО ПИТАЊЕ ЈЕ ПОЈАМ АНТИЧКЕ РЕТОРИКЕ, ПИТАЊЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ
ОЧЕКУЈЕ НИКАКАВ ОДГОВОР И КОЈЕ СЕ ПОСТАВЉА РАДИ ПОСТИЗАЊА
РЕТОРИЧКОГ ЕФЕКТА, А НЕ РАДИ ДОБИЈАЊА ИНФОРМАЦИЈЕ.
После кише.pptx
После кише.pptx

Contenu connexe

Similaire à После кише.pptx

романтические образы в музыке шопена
романтические образы в музыке шопенаромантические образы в музыке шопена
романтические образы в музыке шопена
onskaim
 
Russkaya narodnaya skazka_lisa
Russkaya narodnaya skazka_lisaRusskaya narodnaya skazka_lisa
Russkaya narodnaya skazka_lisa
Dimon4
 
восстановленный христиан Russe
восстановленный христиан Russeвосстановленный христиан Russe
восстановленный христиан Russe
Jean-Jacques PUGIN
 
строка
строкастрока
строка
annut77
 
Второй номер религиозно-просветительского журнала «Алашарбага» («Светильник»)
Второй номер религиозно-просветительского журнала «Алашарбага» («Светильник»)Второй номер религиозно-просветительского журнала «Алашарбага» («Светильник»)
Второй номер религиозно-просветительского журнала «Алашарбага» («Светильник»)
anyhaorg
 

Similaire à После кише.pptx (11)

романтические образы в музыке шопена
романтические образы в музыке шопенаромантические образы в музыке шопена
романтические образы в музыке шопена
 
C.А. Есенин. Лирика
C.А. Есенин. ЛирикаC.А. Есенин. Лирика
C.А. Есенин. Лирика
 
Russkaya narodnaya skazka_lisa
Russkaya narodnaya skazka_lisaRusskaya narodnaya skazka_lisa
Russkaya narodnaya skazka_lisa
 
русская народная сказка лиса и волк, презентация
русская народная сказка лиса и волк, презентациярусская народная сказка лиса и волк, презентация
русская народная сказка лиса и волк, презентация
 
чтение как любовь. чтение – ваш образ жизни
чтение как любовь. чтение – ваш образ жизничтение как любовь. чтение – ваш образ жизни
чтение как любовь. чтение – ваш образ жизни
 
Журнал «Алашарбага», № 1 (2015 г.)
Журнал «Алашарбага», № 1 (2015 г.) Журнал «Алашарбага», № 1 (2015 г.)
Журнал «Алашарбага», № 1 (2015 г.)
 
Плава звезда- анализа
Плава звезда- анализаПлава звезда- анализа
Плава звезда- анализа
 
восстановленный христиан Russe
восстановленный христиан Russeвосстановленный христиан Russe
восстановленный христиан Russe
 
"Я пришел дать вам волю", Фокина Татьяна
"Я пришел дать вам волю", Фокина Татьяна"Я пришел дать вам волю", Фокина Татьяна
"Я пришел дать вам волю", Фокина Татьяна
 
строка
строкастрока
строка
 
Второй номер религиозно-просветительского журнала «Алашарбага» («Светильник»)
Второй номер религиозно-просветительского журнала «Алашарбага» («Светильник»)Второй номер религиозно-просветительского журнала «Алашарбага» («Светильник»)
Второй номер религиозно-просветительского журнала «Алашарбага» («Светильник»)
 

После кише.pptx

  • 2. • СТЕВАН РАИЧКОВИЋ ​(1928-2007) СРПСКИ ПЕСНИК И ПРИПОВЕДАЧ Књижевни род: лирика Књижевна врста: мисаона (рефлексивна) песма / описна (дескриптивна) песма Тема: Нераскидиве везе човека и природе. Драгоцена киша која оплођује земљу. Целине у песми: 1. Поред тебе расту травке и савијају се. 2. Газиш труло лишће босим ногама. 3. Коме ли се твоје очи смешкају?
  • 3. ВИШЕЗНАЧНОСТ МОТИВА • ПЕСМА ЈЕ ИСПУЊЕНА РАЗМИШЉАЊИМА ИЗАЗВАНИМ СМЕЊИВАЊЕМ СЛИКА ИЗ ПРИРОДЕ И ОСЕЋАЈИМА КОЈЕ МОГУ ИЗАЗВАТИ У ЉУДСКОЈ ДУШИ. • СИМБОЛИЧНА И МЕТАФОРИЧНА ЗНАЧЕЊА ПОЈЕДИНИХ МОТИВА: • • КИША СЕ СВУДА СМАТРА СИМБОЛОМ НЕБЕСКОГ УТИЦАЈА НА ЗЕМЉУ. ОНА ОПЛОЂУЈЕ ТЛО, АЛИ И ДУХ. • • ГУШТЕР И СКАКАВАЦ – У БИБЛИЈИ СЕ СПОМИЊЕ ЧЕТИРИ МАЛЕНА БИЋА НА ЗЕМЉИ КОЈА СУ МУДРИЈА ОД МУДРАЦА (ИЗРЕКЕ, 30, 24) • • СКАКАВЦИ, КОЈИ НЕМАЈУ КРАЉА, А СВИ ИДУ У ПОРЕТКУ (ИЗРЕКЕ, 30, 27). • • ГУШТЕР, ШТО СЕ РУКАМА ХВАТА, А ПРОДИРЕ У КРАЉЕВСКЕ ПАЛАТЕ. (ИЗРЕКЕ, 30, 28) • • ПТИЦЕ ИМАЈУ МНОГО ЗНАЧЕЊА У КЊИЖЕВНИМ ДЕЛИМА СТОГА ШТО СЕ ЊИХОВ ЛЕТ ОДВИЈА ИЗМЕЂУ ЗЕМЉЕ И НЕБА. ОНЕ ЧЕСТО СИМБОЛИШУ ДУХОВНА СТАЊА ЧОВЕКА, ПОНЕСЕНОСТ ИЛИ ЗАНЕСЕНОСТ НЕЧИМ: ЛЕПОТОМ, ПРИРОДОМ, ИДЕЈОМ… • ВИША СТАЊА УМА/ДУХА МОГУ СЕ ИЗРАЗИТИ ЛЕТОМ, ТАКО ДА ПТИЦА МОЖЕ МЕТАФОРИЧНО ДА ИСКАЖЕ УЗЛЕТ ОСЕЋАЊА ИЛИ МИСЛИ. • ЈЕДНА ПТИЦА ПРХНУ ПРЕКО ТВОГА РАМЕНА.
  • 4. СТИЛСКЕ ФИГУРЕ • ЕПИТЕТИ: ШИЉАТ (ЛИСТ), ТРУЛО (ЛИШЋЕ), БОСЕ (НОГЕ), ЦРНА (ЗЕМЉА), ЗЛАТНИ ЖИТНИ (ШУМ) • • ПЕРСОНИФИКАЦИЈА/МЕТАФОРА: ПЕСМА КАМЕНА • • ОНОМАТОПЕЈА: ЛИСТОВИ ЧУДНО ШУМЕ, ЖИТНИ ШУМ (ЗВУЦИ: ПОД ПЕТОМ СИ ПРЕЛОМИО ПРУТ; ПТИЦА ПРХНУ) • • СИНЕСТЕЗИЈА: ЗЛАТНИ ЖИТНИ ШУМ • СИНЕСТЕЗИЈА: • (СТАРОГРЧКИ SYN (УЈЕДИЊЕНЕ) +AESTHESIS(СЕНТИМЕНТ); МЕТАФОРИЧКО ИЗРАЖАВАЊЕ КАДА СЕ ЈЕДНОМ ЧУЛУ ПРИПИСУЈУ ОСЕЋАЊА ДРУГОГ ЧУЛА. • САМО ГОРДИ ЈАБЛАН ЛИСЈЕМ СУХИЈЕМ • ШАПЋЕ О ЖИВОТУ МРАКОМ ГЛУХИЈЕМ • КАО ДА ЈЕ САМАЦ УСРЕД СВЕМИРА. • (АНТУН ГУСТАВ МАТОШ: ЈЕСЕЊЕ ВЕЧЕ) •
  • 5. • АСОНАНЦА: ТРИ ШИЉАТА ЛИСТА НЕШТО ЧУДНО ШУМЕ. • АСОНАНЦА: ПОНАВЉАЊЕ ИСТИХ САМОГЛАСНИКА У НИЗУ РЕЧИ ИЛИ У ЦЕЛОМ СТИХУ.ПОНАВЉАЊЕ ИСТИХ САМОГЛАСНИКА У НИЗУ РЕЧИ ИЛИ У ЦЕЛОМ СТИХУ. ПУЧИНА ПЛАВА СПАВА, ПРОХЛАДНИ ПАДА МРАК. (АЛЕКСА ШАНТИЋ: ВЕЧЕ НА ШКОЉУ) • АЛИТЕРАЦИЈА: НИКО СЕМ ТЕБЕ НЕ ЗНА ДА СЕ УМНОЖИО СВЕТ. НИСИ САМ. ЈЕДНА ПТИЦА ПРХНУ ПРЕКО ТВОГА РАМЕНА. • АЛИТЕРАЦИЈА: ПОНАВЉАЊЕ ИСТИХ СУГЛАСНИКА У НИЗУ РЕЧИ ИЛИ У ЦЕЛОМ СТИХУ. • ВРХ ХРИДИ ЦРНЕ • ТРНЕ • ПОСЛЕДЊИ РУМЕНИ • ЗРАК. (АЛЕКСА ШАНТИЋ: ВЕЧЕ НА ШКОЉУ)
  • 6. ВЕРСИФИКАЦИЈА • -СЛОБОДНИ СТИХ, БЕЗ ЧВРСТИХ ПРАВИЛА (СТИХОВИ ОВЕ ПЕСМЕ ИМАЈУ РАЗЛИЧИТУ ДУЖИНУ, • -РИМА СЕ ПОНЕГДЕ ПОЈАВЉУЈЕ: ЦВЕТ/СВЕТ; КАМЕНА/РАМЕНА; УМ/ШУМ; ПУШИ/ДУШИ). • -РЕФРЕН ИМА КОМПОЗИЦИОНУ УЛОГУ, ПОЈАЧАВА РИТМИЧНОСТ И МЕЛОДИЧНОСТ ПЕСМЕ.
  • 7. РЕТОРСКА ПИТАЊА • КОМЕ СЕ ТВОЈЕ ОЧИ СМЕШКАЈУ? МИСЛИШ ДА ТЕ ОСТАВИО УМ? МОЖДА ТИ ВЕЋ ЧУЈЕШ ЗЛАТНИ ЖИТНИ ШУМ? • РЕТОРСКО ПИТАЊЕ ЈЕ ПОЈАМ АНТИЧКЕ РЕТОРИКЕ, ПИТАЊЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ОЧЕКУЈЕ НИКАКАВ ОДГОВОР И КОЈЕ СЕ ПОСТАВЉА РАДИ ПОСТИЗАЊА РЕТОРИЧКОГ ЕФЕКТА, А НЕ РАДИ ДОБИЈАЊА ИНФОРМАЦИЈЕ.