Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Epim santa cruz

302 vues

Publié le

Equipo de preparacion inmediata al matrimonio parroquia Santa Cruz

Publié dans : Médias sociaux
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Epim santa cruz

 1. 1. ENWEN n Dep aaaaaaa to de Pastora Familiar e Infancia Enímutmürâ @ [fran ürmm@ñü @U Mürñmtmñ WMÚ Urftm @mit
 2. 2. _ 4 É, k. »Í! : a¡ N; _ 1! _ A _Í _ , 3,' f, .P. , a. m, Ífxf à A e .
 3. 3. yñ . v. A¡ 1 'x A . . mwxsx: | Y; :íííÍ›°~'lÍ. L)“I'; §lÍÍ : (5I“. |'“| "|. Í(~, Fí3 lVl; írr1r; i re: : I '“:51:I"Ix, wç] u i; .i1í l. I IA ÇY; .Í1ÍI"T . íÍIÍ : :'I~; :rn“ii; ;:›: (Õ-| "l. ..| .”
 4. 4. »À #ft-w 1: a ' ' . i › ~ ' s í¡ 'v' 'ç N : T »IÍI 7 'x 'alñlñ x , @na l-'. a.s-Loru : salinas [Via1 LII es U › v, › D -~ Críãíraêxczàsxr, CÊIê ¡txowv/ 'íisâr 5:11:12 jpn; r'cyl@cfiíxâu; n ir©4czí1ibxfnr 5:24! : :x3 : :fito 515x321! lÊÍÍZÊÊÊJTÍÍLZÍlCiíñlílOe, CÍÉÀÍÍ1“íI'ÍICÍÊ: âICÍÊIZT-É+L-T3 : Em: s: : ¡3=; r'ca¡3@ : :íxónn iízuññxzxcã 3:: : :luna s sat; r/ f Crütífvyflilgiâú : nã: 45513415'. CÍZÍZLCJLCÊLêQÍÍQLCÍESIÍí . m. _ 7 _r l-*aíi"roaqn. ,ui; a. L I rbçanma_ ma. (Ç'TI"L. I.:
 5. 5. #fmz a ' ' . i › ~ ' s í¡ 'v' 'ç N : T »IÍI 7 'x 'alñlñ x , @na l-'. a.sl. oru tssinLos [Via1 Lll es z 1 -v . . s; 7? P_ _L i : gr , 7 , . iâgñ-'Im num '*' 9» | ñ ! a "'- (', ,¡5: A t: : '-9 ~ s. ; u x tilvtvill e; luke 1 Ju . Kuka 1.a: : . m», . . -4 . | . m . | _ "“L -m i . n? , fF. 'IIP*I"¡“IN_FIN h_, -_ "(I_(Vf"*' l'~. I_ “hu-L nLkQJEÉ-KQ- I . .M114 Lim d: : r e= ¡“-M J- . «-- L f'. 3|¡Íll34.ÍÍÍLÍâlC¡IiCI. Ía, Czliàk-ÊIC: 'à F91, âlCíêmWCnât . Í E' , _ 7” : cf-F Y «I i. - _F_ Ii 7 v . Í _ : :ral ã-. igli . finca : :io en. LEIS-O ciei â-ÉIZÍTIOIQT, Cilltlê iL3IZT©4¡3?ãI2T'L“4§W a , l! 'L -a- -a- v. E 'a - , -a- 20-' -awiü 'I 311.54.134.314» 'eu y xvrftwíl¡ en! ! saxo. : :.10 @iai "Musa *'Í'-"Fl'*^ W 5 n- w Ike-nr: : ñ' as 'K 5 'ÁIZÊIÉ i : lê: .a L E JCB , IJÔ v-Oh J _létíg 9:Í~r›-Ll~a¡g¡9;k= zae›~ r' . “ ' i7' : a. * w. .. n* - * ** ctzsaoszccncs . sua os y [nr, j" i, <|x l l u' N , * x 1 w (ta: x * x1¡ n 'tr ' 'I-À_ - 4 5 'tlfhq * | J à. (a. ' ) (X * l . C s¡ 'Â' PPI 'NJ lJ. Í . usava &rw-. Jr
 6. 6. #fmz a ' ' . i › ~ ' x x í¡ 'v' 'ç N : T x xIÍI 7 'x 'alñlñ x , @na l-'. a.sl. oxu baia Los [Via1 Lll es 'H . v í _. _ _, ' _, -* ; tvi-T í_ . I -« r czcuarcxcxegr ei : :L . xc. suc; o se cxotíjcurorzttníssac* ; zírcn: rgnf: auíi, grenxczía: s : :anima : :pure lixo CIOIZÍÍIJQIOIQTiÍÉZÊIE, ;I Têxk-'ÍiiplOliíLãíâl313135313533753 saoxcikeufxcrs. , ¡3s; r'sor: :;: ::¡! x.essx y est: : siteixs s : sure E4CZ2¡.2.C. .?_I. Íi : :me el_ ' " l-*aíi"roaqi, ui; a. L I rlaça_ri; a_ ma. (Ç'7l"i. ,l)? ~_
 7. 7. , @na | -'. a.sLoxI bar¡ Los IVIarLJI es 1 , F e 'o . i» *-: ' í_ _ _ _› A_ _ à wifi' m -w f! ñ' war/ x f¡ I 'lkñ' ' 's' ' ' m ' _ . . V _ 7 v u , *na ra -nuuwo-q ? luva-y gQXQk x4 uiümlgld s» . zezi. y seu ¡ r vy-L "Iàrx ts 'lr/ N' iva r? f¡ “L 'na n 'A- ' 'I ' _ . _ . J _, : Á- . N . ¡ . m, p . .ua a_ Él*'7l**: '¡ ¡ _': ._. .¡! L _ 55|! Juh_ g gw J y, 151w JMJ! ra » 5 . › l _L uãlficníxç-a: ; aLe+s; c¡: :e¡: *:a; :_ _uiksqçâtaizticã Ikají: : 72:3; t _a l-*aír'roaqi, ii; a, L I rba_ri; a. mia. L“TI"L. .I; :
 8. 8. , @na | -'. a.sLoxI bar¡ Los IL/ Ia. : Lines »À #fm a A i 2 LL J , à LL c lw . pi . Í A¡ w V4 L Nuk-i V_ _ _ t_ _ _ z ? J _ 4._ _ IA r'- ta rxn -j-I! “ñ "-1 di_ * *uma '85 á na u n*- n. := n¡': í«'*: *w¡l , 2.1; OL. §»L5›Ê1x›4;g¡g¡0 -Es-a si: : _ 1-¡ : n n_ _ r r r r 7 r - r 7 fã Ol0í-n¡ñ! m -w _às «Elali-blg 'Inu n; um_ x', ILS¡ N. rmaç¡ gn_ ___ ; v L; I_'_¡; ›_. ›_. _ __ 1 a» v &Jégla J J Makai_ g um: L _ n i «I - v va A n rx-vn li Ágly m . lvllx/ (ianêiw V_f r-a-mvn a rui J '^ " M” à 'r- f 'v' xmwâ a I 'l írw f 'arts f* Í-: '~4 v' 'p' _ '› r a A x1 ' r' " "J 'l ' ; st ' a _ _ 23'! LJ. ; LAJQE. : l'*_l~sta4a-x~g*v¡, _i i y ! Mig : :alii _L Elvis l-*aír'roaqi, ii; a, L I rba_ri; a. mia. L“TI"L. .I; :
 9. 9. , @na | -'. a.sLoxI bar¡ Los IVIarLJI es , à a ' L L_ V_› 4 Í 'i *a y *q Lu “77” 4_ 1x4. t ) 7 A A Í Í b A- Í A 7 A 7 A L _ . i y m _ ¡g_. "#135 k N¡ v AA 4x1' I. ¡., ¡â A 1* ea, V' J . f 'Z _A1 s L 'x' 35". : Z'L ' LL L”sr_ A ; r _x A: v? " ~~ L7 u# v a i *b* V 7 Í! I f** F * v Fu; 1 a y 'Í . v s _, m1_ , N. , V ^~áfiii^âlàn v li 'à »i'm II” il . , ¡ _na _y 3 4 y , 'a . a s FL 'WC '- aírf' d q' I v¡ I” 'an' L t: v m Le, › ¡+2.! e. “ fa_ 'é _ ›_ _ _ _ _ t -›_ _ n' t¡ V_ ! Ut V, "17 “H x '*'. '. *r 1%. 3 _É - i ; i v w u! L-«L v. . v i. -_~ 7 #f 7 7 7 l 7 - 7 7 l l-*a_l*'roaqn. ,u i LL¡| "L')'. :T. I'1“; Ei_ ma. Unai
 10. 10. , ema. |-'. a.sLetI bar¡ Les IVIarLJI es lift. ; : à a ' ¡ L r- . -w . . ¡ 4 ; ,41 *a v *q Lu 4_ 1'¡ , 4. Í A 7 A 7 7 b A- 7 A zw "a1 . âwwç | ~ 1g¡ _ Pa_ N v v É_ I _ f. . ç i ' M. : . a Y v q z 'à 1 ~L 1 iàfrá L' v tl** v / i 1"* íi^-'= r'*~2 _ii_ é "ql . . y f; »T LJ. , l _ Q v _ . r l _'_'L . 'Íl' 'r u** a 1« _É ¡ k v A. . í _ t_ É; _ _ 47%; V v 2 . v a ; r "e . I _ u'. _a : :i _a_ , y ¡"= . _e _égii _~I, ::¡ 1___ a 7' x ; o , à D . 'H : :ri Wu . Nr n. I . 'c' _ l, "T-K x r rg» ' e '[1 saci* . e Lu . Êu1('¡ &Wiljínílírfál ea 5;. . _, _ i 'a . n
 11. 11. › ~ ' x x í¡ " 'ç L : T x xIÍI 7 'x 'alñlñ x , ema. .. ou baia Les IL/ Iai Lll es WM. 'a3 a ' ) L L _ig _ _ç 7.: o LF_ JL I x 4 _ _ r. _ x' 9. L L _ _ brFIfA #as , ñ L j V, '« ñ , L vl n! , v LJ 9 V N? 9"; L JJ] J 9 ^ mL *n55* »Í v( e_ ^ * vi* rf¡ viii¡ L. _ . b 'nxfL-r v VAIPPIQ_ ~" A: “v5.- txél_ A yl '* . s sl' na. .. . .uv . JL CF : ~ w wfj *ea sua; L v¡ J xw-rvr ›; n' ; 'zw (tv: x'lll n'rr' 'I-À_ EJJ | OCLLJLLÉL. ~ l 3.31161_ “SLR Lvl L, =~
 12. 12. WM. 'Q › Í S11 . ' x Fm¡ . - , a 0|]luL (vi a › x x! :T x xlil 7,¡' all' x e¡ mai: Les IL/ Iai Lll es 'o _ v . .a v s) gAJrvKav , 7'73". l, ,l! r¡'w 1h45_ . gl-a- 9954;. ; @sem '¡? .L -K É: _L nã. : alt! 'xJLÍà-Iglty : IF 'F (sur-A I! ” rw»- / yxu lafrwf as* "u (5.69 '“.4J; $__l. _.L AJ_ ai¡ L . .nl inc¡ FJ . S15 L J¡ , "ÍJJ, pI; “&I*I riuaiq u i L I rlaça. n . EL mia. Cl”i. ,i
 13. 13. Feíies r x. . v . z . a. . . . 1 , a f _, 5 S. . . v- . . . ..y mL. í. . . .b. xi lol. act, .J . A. S.. .. 4 T. . u. _ “NW . vv a N¡ L . ..dLL
 14. 14. , @na Pais-Lei baia Les LL/ Iariii es #five ? Ê a ^'" Eieibs Í) 03/01 /2008 x x *v-rvr › ; x ll n' x , x > x . x (tv: x L x14! n 'tr' 'I-À_ a¡ l OQUILÉI. ~ I 33H61_ Luan Lvl LJ. :
 15. 15. , @na | -'“. a.sL. eLL Sah Les Máq. .9 LL/ I | ”'L2i res fã* A*- LL" LIL-l L_44L. '-LL. '^° L r a . -ú IT. :t¡¡¡l¡lv_íhuql. . L-'Ihlu- -LI3:. ~:t-¡¡"_< " " inn. 9002 L m, m. ' " . i l-*aíi'roiqi, ii; a, L I L"|3;a_ri; a. Lilia. L“Ti"i. .i; ã
 16. 16. , @na Pais-Lei baia Les LL/ Iariii es 'fmz ' A 1» 'L _i l-*aíi'roiqi, ii; a, L I L"|3;a_ri; a. Lilia. LC?
 17. 17. .T › ~ 'x x W, :Lv »r x! ~ x'x›'¡, 7¡' . ..K5 x . ona Has-Lei¡ : ivan Les IL/ Iai Lil es Hñç. 9 . ' l¡' *yL V' il; %l - ; Lj X; l _ t: 4 ¡ t ; Lx N11_ 7x . = .a. x i -~ 5-'. , 77:3 °" -if-Í il 243.7 &x; ' )“ L"Í5|ÍI'”I'OLJI. .,IL(: T. L I i“la; a.iri; a_ lwí"l^jlâi LiTnJr:
 18. 18. , @na Pais-Lei baia Les LL/ Iariii es FFM. a ' Í) r: 9 ; gi 9 __ ; T9992 E I í Ç o* . c' _ *J* . 7 í¡ ' _ _M L 'i 'c É¡ __~ 'V 'q A 3 04/01/2008 x *v-rvr › ; x ll n' x , x > x . x (tv: x L x14! n 'tr' 'I-À_ a¡ l OQUILÉI. ~ I 33H61_ Luan Lvl LJ. :
 19. 19. ya. . , 'X LNia| 'asteLaL§RanLes Hiáiihxas I* 3niL>qLLkiL| L JÇHTJ9LRiHLa1LÚiJÍ
 20. 20. , @na Pais-Lei baia Les LL/ Iariii es 3 fa* FFM. '_ 5 Ã ^' . i ' " l-*aíi'roiqi, ii; a, L I L"|3;a_ri; a. Lilia. L“Ti"i. .i; ã
 21. 21. @na LÕELLSLOI : vamos IL/ Iai L. I| es Tá* M73:- s. 5 -*' 'j É' ! L l s¡ a cut-í LÍLLLLLLLL_ iiiiiriii m. LM* WLLLLLLLLLLLLLLLLLL" WILL! " W113' Í e. - É” LYHÍI"I'OLÍ]CL. JL3_ LL| 'LJ; ;:T. I'1“; :"'L. :: '3?: a:ri'I1:; aL (L'7|"'L. i7
 22. 22. ' 9 . a N_ 7.2 . . ona LJÇÍSLLOLL ÍLMELIWLLDS | L/I. a_r¡. _LL es ivñ . v. 51| l L. ..l| .Éi. x | JLJIÍLÉL. LFSLHLLEI. LL-l L-| .=
 23. 23. . ona L"L3LSLL_OLI : f›~. a.rLL. .es IVI. sL_rL_LL es ivña. y A É' ! L 1 e ins / L a , i É l. ¡› Í 5 r v* 53x" -« L x 1' . | J " ; f z L¡ I_ _". _'t í t r, § L v v L"EIÍI"'IC"OLÍ]'L. L,IL3. L | I”LJ; §:T. IT; :"L“_ Íl-›%3Íl“i”L. Í(: 'i_ CI"L. -IF
 24. 24. , ona_ | -'. a.sL. eLL baia Les L1/Ia. rL. LL es i f"? WM. a 3 ' ' . i *ieiies eu"? L- : L _* . 195,-: x *v-rvr › ; x ll n' x , x > x . x (tv: x L x14! n 'tr' 'I-À_ 31 l Oql. .,l| .3 ~ I 3.3.1161_ xnÉLH (v1 LJ. :
 25. 25. , ona_ | -'. a.sL. eLL baia Les L1/Ia. rL. LL es i f"? 'ÍW i igi-LÊÊ x *v-rvr › ; x ll n' x , x > x . x (tv: x L x14! n 'tr' 'I-À_ 31 l Oql. .,l| .3 ~ I 3.3.1161_ xnÉLH (v1 LJ. :
 26. 26. 4-1' › ~ ' x x Tr, ¡L! »r xL ~ x | 'l. 7 , lx auf! ! x . ona_ L°'. :"1_SL. OL| $33.11 Les IL/ Iai 11H33 Máq. v9 ¡I-. ÉI L. ; _ b* L LI? ) l f: im' ~ _ ' _ . _, 1 , . í . L o I L , g4 2;. - . À g )“ LToLqL. ,Li; a_ L I rlaççiiidxa_ mia_ Ltirur:
 27. 27. , ona_ | -'. a.sL. eLL baia Les L1/Ia. rL. LL es i f"? WM. a 3 ' ' . i *ieiies x *v-rvr › ; x ll n' x , x > x . x (tv: x L x14! n 'tr' 'I-À_ 31 l Oql. .,l| .3 ~ I 3.3.1161_ xnÉLH (v1 LJ. :
 28. 28. . ona_ | -'. a.sL. eL baia Les 11/13VLIIL3S FFM. a 1 ' Í) Lá x *v-rvr › ; x ll n' x , x > x . x (tv: x L x14! n 'tr' 'I-À_ 31 IOQLJ13 ~ I 3.3.1161_ x›3l1 (v1 LJ. :
 29. 29. . ona_ | -'. a.sL. eL baia Les 11/13VLIIL3S #fi-w : '51 a 1 'L Eieibs Í) 9,4¡ x *v-rvr › ; x ll n' x , x > x . x (tv: x L x14! n 'tr' 'I-À_ 31 IOQLJ13 ~ I 3.3.1161_ x›3l1 (v1 LJ. :
 30. 30. . ona_ | -'. a.sL. eL baia Les 11/13VLIIL3S #fi-w : '51 a 1 'L Eieibs Í) x *v-rvr › ; x ll n' x , x > x . x (tv: x L x14! n 'tr' 'I-À_ 31 IOQLJ13 ~ I 3.3.1161_ x›3l1 (v1 LJ. :
 31. 31. . ona_ | -'. a.sL. eL baia Les 11/13VLIIL3S i f"? 7M. 1_ 'x 1 * _3 . L A V ÊQKÉBPÊL À _. v' - m x' “L1- r r 1 L1' l I 1'- f ' 'A x *v-rvr › ; x ll n' x , x > x . x (tv: x L x14! n 'tr' 'I-À_ 31 IOQLJ13 ~ I 3.3.1161_ x›3l1 (v1 LJ. :
 32. 32. ' . .. . ", .K « L f“ _ . .u * '. ..: ~ . . ona_ | -'. a.sL. eL baia Les 11/13VLIIL3S I LÍJÀQÊ! V f x i C ; a " 15/12/2012 p l¡ t1. . . . . , . . x . .A 3.1 IOQLJ13 ~ I 3.3.1161_ x›3l1 (v1 161.»-
 33. 33. 0° ; I Q. ) . E31. 11.1¡ l” _Isuzu , essa _ a a. .. wammwmw. . m. .. / , ç .1Í1Í|1"| .ÍOS IL/ L “x1 rc V | x. vll. «. ., ¡a! e n a: I ' 61_ size I' L 'Eiiirgí
 34. 34. .n. 9 1 x , .. L, )*|1.': ÉL. | ““; :i_s'L: LñL; sLi| ERsL: ii'If_L. ,w:3 1L/ |.: ~?Lir'L: iL”Las t. . I I* íÉ1.1'1'L§.1 q LL i . xiii L I Ii ; '1.'. Í'1ÍI'1.'; Í1_ : :'I~; :LíLi'Li; ;:L_ LGTL' L1.”
 35. 35. 0° ye. ) 011151: | '“; :'L: s'L: L3L; si_| 31.11.11 'Lies IL/ L . ”:1'. |'"L'.1 l” W.
 36. 36. . @na 1"1.3.S1.. O1.3_1 àlxsmiias 11/131 L. I| 1.16,'. _ , X A FÉLAJEAQ L Y- i! ki, z . _ . .. 'I l. A' 1 1 ; é 'J '› L . 1¡ x . -_ 7 '. L' ' a x Z', _K_ ' › . / 11's ~ v5.3', H . o L . _ 'x31 , f _ ; x1 z . _ . A. g . - ¡_~ ' x . _ ' ›' , í _ L 1161Í|31K3L1 111.171. Llilçiiniiíusi_ : i3“<; :Lin'L. :;: i_ L_-| '"”L-i7
 37. 37. _F Í _ L". u_ I É' l' ~J'ã¡ A. .j- x . i x . L. . _, -./ , É'. uva. ” 'R w . x ' 7 . ' > __. L __ x _ e_ 71?! !- í *7 à 511113111111111 Ínllw¡ L L'LI1LL. Lig. . : Liv L p p t" x _ . tn ¡f! z- - 1 th. ; L¡ = .. snY-É-Í' L LL, .< L _ L x: 1;' L › ' L_. v . V . ^ . L - b' É# ü V › 4 . x | L7 x ' « ' _ L à 7;- , 1 s x _ _ L _ JT _ *- T Z L. n _ y. , L7_ _L H _
 38. 38. . @na | .)(âSlx¡O| 13.5111 LOS | /I. a_r¡. _n (as rña. : L ELG¡ da» “x 3%, _ ›3›= .' : S ) 1_ t, Qi: ')" ¡Í4“- , d, ” Ç ' y_ (M . /1 m7,_ , L › (v. 7 l f ru; d . _ ; A a _ à ¡ - Cut) Ç" 7T; ' x / ~ *hi1 I ~ ¡ gl. ;u ' K , X QI' “ ”' ( vn. ;QE 1 l ', v I-*a*4I'"Ií* <: ›çJt. .ui; :ñ*A L I u"la; a.lw; a_ i: §;aiITI1:; a: (; '7I"1.-I?
 39. 39. @na | .)(â$lu@| : Mantas lvla¡ LII es W): - z 5 -' nba-LA_ lwxíg 'J p. . l. , ~~ - / ' ¡ X v_ %v~i"'= Í¡ ' x4 “ I““a_rn'oçqt. ,niar L¡| ”LT; ;:"1Í| T;? lí ifãízairr'ilz; ârr nÍfrnjp*
 40. 40. :: ñ ; . v¡ k A . . çNWa| 'a$toraJ: Ranro$: Wkm1Jn3$ I *arrçwqtwha LH 3çn1;1:? JrTk3 uUwJf
 41. 41. gmwaliástorai§Ranto$: Whm1Jnes . w. . .- , Í A 3:¡ ' 1"( 1:' , i «f- e, n35), É (á N . Ã . k __ u' Iiaiiçwqiihn LH Jçnigitiairka LUiJf
 42. 42. uñv . @na | '. ÉISÍ. .L~ÍT| al ÉÀ. :II'II. <DS IVLsiI LII es fa* , "X . A "i l'“aii"roiqi. .ii; ãri L¡I'|3;; Í1Í| T;: "-ii i: “›íçaiiw'ilz; âri (Ç7l"l. ,l7
 43. 43. , ona l-'. a.s-Loiu : -›~a. r1i. .os Wlaru¡ es C f"? WM. a ' ' . i *igüme n* : É: * - Í - _. - A . -21 'u ' V? 't - , fe “ " 2/ 4 7 , 'x _ i t ', - - _N . ' ' L i 'N f. z . ' - , J -' 'Eç-. Wwa *a-rvr › ; ll t" , x > x . w (tv: x * x14! n 'tr' 'I-À_ ai l Oql. .,il. ãi. ~ I 3811.51_ *aan (vi LJ. :
 44. 44. 41' › - 'x x ñ, Iíl 4 »N ~ . va 7 ; lx Inf! ! e . ona | ')(&TSI¡OU t_›~a. i'ii. .os Ii/ Lai Lu es W › na_ h x x L . , av/ Z 51/¡ “A, ir «y , n , , “N” . .. Pai I oqiiua. LI¡ Isaura. :saiu (Ç-I
 45. 45. "N . › › x x ”, x I! ! x »N ¡'I, l 7¡, ¡f¡› . r . ona | ".:1C~l. .Oi| Íx-›*. Ei. |'il. _OS | /| .Ei. |"l. .|| es m Ç A Í'_' , JL EQ* m. . i V u ' x TJ g à? 9 _ ' 1 “ , - im' N¡ 'ñv ' s** - i"a'. l'"li'0tql. .,li: :'i. LI rb. a_nwxa_ i: )~; ain“|1:; ai (tw-FLJCFC
 46. 46. . @na Iüaislwo¡ : ›~. a.n¡. _os | /| .a_I”l. _II es rf». . s. 5 -' a¡ l OL]l. ... I|. Él. x | (Mills. wxfilíldfi. (vi l. -|. =
 47. 47. . @na | ')(aSl¡O| : Í›~. a.ni_os I/ I.a_rLiI es Hña. , Feitas i v i"a“. l"li"ütql. .,lii: *ii LI rbça. rw; a_ ifszaiiwilt; ai @$11,17
 48. 48. "N . › › 'x x ? r¡ I! ! x x! ¡'I'l 7¡' 1,1154 . ona | -'. a.s1_o1 ÍQnEIIÍÍXÔS | /I. a_1'I. .11 es 'fmz Ç A É' , JL FQiDÉ-_ãi »as "w di¡ 1_ < u VL'. iii , . _ : j s v Q | : f 7:_- ¡ H ' L " l A) 1" n, Z 3! i *f* _ 'i1 ¡ . I-*a41'"11'oaq1. ,1i; a. Ll1“la; a.nxzi_ anta. <; “T1"1.,1: )“
 49. 49. 41' › - 'x x ñ¡ lí' 4 x ~ | 'l 7 , lx anti! x . ona | -'. aa. s-Lo1 : -›~a.1'1i. .os I/ I.a.1L11es 'ÍÍCW A A0 27"¡ 1'*11“oaq1. ,1i; a. LI1"|3.: :1inxs1_ ma. (; “T1"1..1:-
 50. 50. , ona | -'. a.s-Lo1 : -›~a.1'1i. .os I/ Ia.1*I. .11es C f"? 11m a ' ' . i *igibe l# x *a-rvr › ; x ll t" x , x > x . x (tv: x 1 x14! n 'tr' 'I-À_ a1 l Oql. .,il. ãi. ~ I 3811.51_ xnÉiH (vi LJ. :
 51. 51. 011x511 I ' a 6'* *J 'to 1 : :ÊLÍ n 'lzLw s IL/ I ; i1 11¡ 1' e s 1* : s1i1"1'L;1Lq1.1 i; :1 L |1 ; v ; .71 1 "1 . iÊiÍ . x71 n m L “T 1” u f
 52. 52. , ona | -'. a.s-Lo1 L-›~a.1'1i. .os IL/ Ia.1*I. .11es FFM. q_ 5 Ã ^' . i 'l 4 'x l-iaí1"'roaqi,1i; a, L I 1"| :1;a_1'1;a. mta. L“T1"1..1:.
 53. 53. , ona | -'. a.s-Lo1 L-›~a.1'1i. .os IL/ Ia.1*I. .11es #fina ? Ê a ^'" Í) 'Tr-l H1"" ____i x *a-rvr › ; x ll t" x , x > x . x (tv: x 1 x14! n 'tr' 'I-À_ 31| l OQLJILÉI. ~ I 3811.51_ Luan (vi LJ. :
 54. 54. :: ñ ; . t¡ k A . . ' kgiliirÊi_ | ““; a1:: 'l: L>1;s1,| ÍÃNIÍÃÊIÍÍ'UÍ'I. ÍL~, ÕÍLÊ lL/ l.: ?1i1"'1;i re: : I I* :51:1"1'L;1 q 1.1 i . '51 L I 1 '4 ; :) _ ' 1|); :' q : :'I~; :1ín“1i; ;:1: L“T1'i. .1f
 55. 55. kgiliirÊi_ | *; a1:: 'l1:Lñ1;s1,| 21;s1:1'1“IíL. ,w: ~:: |L/ l.: í1i1"'1;i re: : I* :51:1"1'L;1L] 1.1 i . '51 L I 1 '4 ; :) _ ' 1|); :' q : :'I~; :1ín“li; ;:1: L“T1'i. .1f
 56. 56. Fotos . / 2/ r 7 4 / ' a . . .vv11¡: n.›'11:: n "" 1"? ? " a . - 11111111111 M” ? Íliiixíin: Mhaüii . Parroquia 'Liróand K
 57. 57. , ona | -'. a.s-Lo1 L-›~a.1'1i. .os IL/ Ia.1*I. .11es x fa* FFM. '_ 5 Ã ^' . i . e -a u_ É ? _ou Ç¡ _ z “ to ” _I C l-iaí1"'roaqi,1i; a, L I 1"| :1;a_1'1;a. ÉSITLÀS. L“T1"1..1:.

×