Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Prochain SlideShare
Как определить овуляцию?
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

0

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Aktiivinen oppiminen - Oppimistehtävät verkossa

Télécharger pour lire hors ligne

THO2016 Seminaariesitys
17.3.2016
UP Uusi oppiminen - Uudet ympärisöt

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à aimer ceci

Aktiivinen oppiminen - Oppimistehtävät verkossa

 1. 1. AKTIIVINEN OPPPIMINEN – OPPIMISTEHTÄVÄT VERKOSSA Satu Aksovaara JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 2. 2. MUISTAMINEN EI RIITÄ - TÄYTYY OSATA SOVELTAA
 3. 3. ”Oppimistehtävä on keino saada oppijia oppimaan uusia asioita. Oppija oppii tehtävää työstämällä, jolloin hänelle syntyy uutta merkityksellistä tietoa. Oppimistehtävällä ohjataan esimerkiksi oppijan havaintoa, tiedonprosessointia ja työskentelyä. Oppimistehtävän avulla voidaan edistää mm. metakognitiivisten ja ongelmaratkaisu-taitojen kehittymistä.” H. Koli & P. Silander, Oppiminen ja opetus verkossa, 2002 OPPIMISTEHTÄVÄ
 4. 4. ”Oppimistehtävä on keino saada oppijia oppimaan uusia asioita. Oppija oppii tehtävää työstämällä, jolloin hänelle syntyy uutta merkityksellistä tietoa. Oppimistehtävällä ohjataan esimerkiksi oppijan havaintoa, tiedonprosessointia ja työskentelyä. Oppimistehtävän avulla voidaan edistää mm. metakognitiivisten ja ongelmaratkaisu-taitojen kehittymistä.” H. Koli & P. Silander, Oppiminen ja opetus verkossa, 2002 OPPIMISTEHTÄVÄ Mihin minun opettajana tulisi panostaa: oppimateriaalin tuottamiseen vaiko oppimistehtävien laatimiseen?
 5. 5. eOppimateriaali tarvitsee tiedon prosessointia ohjaavia oppimistehtäviä ”Oppimateriaalin tehtävä on opetuksessa moninainen. Oppimateriaali nähdään opiskelijan tiedonprosessoinnin raaka-aineena tai kontekstin luojana, pohjana tiedon rakenteluprosessille sekä sitä ohjaavana elementtinä. Käytettävä oppimateriaali, oppimisaihio tai tietokoneavusteinen opetusohjelma, tulee integroida kokonaisoppimisprosessiin – oppimateriaali toimii harvoin pedagogisesti mielekkäästi yksistään ilman oppimisprosessin suunnittelua (opiskelijan tiedonprosessointia ohjaavia oppimistehtäviä) tai opettajan ohjausta ja aktivointia.” (Pasi Silander, Annika Michelson, Outi Vahtila) Lainattu: Oppimisprosessin suunnittelu ja rakentaminen Lisäaineistoa: Työkirja tietoteknisen oppimistehtävän suunnitteluun innovatiiviseksi
 6. 6. OPPIMISTEHTÄVÄNÄ OPPIMISTEHTÄVÄN SUUNNITTELU
 7. 7. ERILAISIA OPPIMISTEHTÄVIÄ • Verkkoympäristössä oppimistehtävät ovat usein erilaisia kirjoitustehtäviä (essee, oppimispäiväkirja tai verkkokeskustelu). • Opiskelijan tuotos voisi olla myös äänitiedosto, video, valokuvat, sarjakuva… Tai yhdistelmä näistä, kuten wiki, blogi… • Erilaiset, vaihtelevat oppimistehtävät motivoivat paremmin kuin useat samankaltaiset tehtävät • erilaiset työmuodot ja tehtävätyypit • yksilötehtävät ja yhteisöllinen työskentely • vaihtoehtoiset tavat tehdä sama tehtävä: yksi tehtävänanto kaikille mutta tuotos voi olla opiskelijan valinnan mukainen • erilaiset oppimateriaalit: e-kirjat, videot, äänitiedostot, verkkotekstit, asiantuntijablogit, caset… Lähde Oppimistehtävät verkossa, Ideoita lähi- ja verkkotyöskentely sisältävälle kurssille Riikka Vanninen, SlideShare
 8. 8. ERILAISIA OPPIMISTEHTÄVIÄ • Verkkoympäristössä oppimistehtävät ovat usein erilaisia kirjoitustehtäviä (essee, oppimispäiväkirja tai verkkokeskustelu). • Opiskelijan tuotos voisi olla myös äänitiedosto, video, valokuvat, sarjakuva… Tai yhdistelmä näistä, kuten wiki, blogi… • Erilaiset, vaihtelevat oppimistehtävät motivoivat paremmin kuin useat samankaltaiset tehtävät Kuinka vaihtelevia ovat sinun opiskelijoidesi oppimistehtävät lukukauden aikana?
 9. 9. LÄHIOPETUKSEN ”KOTITEHTÄVÄ” EI TOIMI MUOKKAAMATTA VERKOSSA
 10. 10. TEHTÄVÄKSIANTO – OHJEET OPPIMISMATKALLE PINNAN ALLE
 11. 11. 40 min 1. Muodostakaa 3 henkilön ryhmä. (1 min) 2. Valitkaa oppimisen kohde, josta laaditte oppimistehtävän. (3 min) 3. Avatkaa omalle mobiililaitteelle kalvosarja Oppimistehtävät verkossa ja silmäilkään kalvot 9-16 ajattelunne pohjaksi. (5 min) 4. Suunnitelkaa verkko-oppimistehtävä valitsemastanne aiheesta: Suunnittelu ohjaava pohja (30 min) 5. Muotoilkaa tuotoksenne tehtäväksiannon muotoon. 6. Jakakaa tuotoksenne oppimisympäristössä. Oppimisympäristö http://urly.fi/Apw TYÖSKENTELYOHJE
 12. 12. VERKKOVIESTINTÄ OSAAMISVAADE OPETTAJALLE
 13. 13. VERKKOVIESTINTÄ • Sujuva viestintä pohjautuu selkeisiin tavoitteisiin – tiedetään asiat, joista halutaan viestiä, kenelle viestitään ja millaisia vaikutuksia halutaan saada aikaan. • Tarvitaan myös ymmärrystä viestintään osallistuvien tarpeista, ajattelutavoista ja käyttäytymisestä. Havainnoi, pyydä palautetta, luetuta kollegalla, pohdi ja kehitä oppimistehtäviäsi, verkostoidu – jaa ja parasta! – näillä pääset jo pitkälle!
 14. 14. Satu Aksovaara Ammatillinen opettajakorkeakoulu satu.aksovaara@jamk.fi p. 050 591 6264 Hankkeessa kehitetään biotalousalan oppimisympäristöjä sulauttamalla tieto- ja viestintätekniikkaa oppimiseen. Kehittämistyön tuloksena syntyy pedagogisia toimintamalleja. UP-hankkeen tavoitteena on parantaa opettajien pedagogisia valmiuksia suunnitella ja toteuttaa oppimisprosesseja, kehittää oppimisympäristöjä sekä mahdollistaa joustavampia ja yksilöllisempiä oppimiskokemuksia opiskelijoille. (01.08.2015 - 31.05.2017)

THO2016 Seminaariesitys 17.3.2016 UP Uusi oppiminen - Uudet ympärisöt

Vues

Nombre de vues

360

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

8

Actions

Téléchargements

2

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×